WROCŁAW – spotkanie koordynacyjne weteranów.

16 lutego 2024 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne kierownictw wrocławskich związków i stowarzyszeń wojskowych, które otworzył i prowadził płk Krzysztof Majer. Przywitał Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, zastępcę Dyrektora Departamentu Prezydenta Marzenę Szymanek, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorotę Feliks oraz kierownictwa: Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
W pierwszej części prezesi omówili najważniejsze działania programowo-organizacyjne oraz wnioski do władz samorządowych Wrocławia. Prezydent Jacek Sutryk odpowiadał na liczne pytania i ustosunkował się do przedstawionych propozycji. Wyraził słowa uznania dla naszych dotychczasowych działań i zapewnił o wsparciu naszej działalności w bieżącym roku. Miłym akcentem na zakończenie tej części obrad było wręczenie przez prezesa Zarządu Głównego płk Krzysztofa Majera prezydentowi Jackowi Sutrykowi Brązowego Krzyża ZWiRWP RP w podziękowaniu za znaczące wsparcie naszych stowarzyszeń i sukcesy w kierowaniu naszym grodem. Delegacja Koła nr 5 SKMPONZ wręczyła Prezydentowi miniaturową flagę „niebieskich beretów”, a ppłk Jan Jeż zbiór swoich wierszy.
W dalszej części naszych obrad omówiliśmy czekające nas zadania i podzieliliśmy się doświadczeniami z działalności społecznej. Został zatwierdzony plan współdziałania naszych związków na 2024 rok i powierzono prezydencję Porozumienia płk Krzysztofowi Majerowi na kolejny rok.
Krzysztof Majer
Foto: Józef Sowa

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania WROCŁAW – spotkanie koordynacyjne weteranów. została wyłączona

UROCZYSTOŚĆ we Wrocławiu w dniu 9.02.2024r. Z OKAZJI 84. ROCZNICY PIERWSZEJ MASOWEJ ZSYŁKI NA SYBIR.

Materiał reporterski pozyskany od Kolegi Antoniego Tunkiewicza 09.02.24.UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 84 ROCZNICY.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ we Wrocławiu w dniu 9.02.2024r. Z OKAZJI 84. ROCZNICY PIERWSZEJ MASOWEJ ZSYŁKI NA SYBIR. została wyłączona

Uroczyste posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP we Wrocławiu.

7 lutego 2024 roku w siedzibie Rady Osiedla GAJ przy ulicy Krynickiej we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP. Zebranych przywitał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ppłk Bogumił Duczmalewski. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad jako pierwszy wystąpił płk Lucjan Ławniczek, który przedstawił projekt Planu wspólnych przedsięwzięć związków i stowarzyszeń mundurowych we Wrocławiu na 2024 rok.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego przedstawił przygotowane propozycje wspólnych działań z Urzędem Wrocławia na spotkanie z Prezydentem Wrocławia, które planowane jest na 16 lutego 2024 roku we Wrocławskim Centrum Informacji przy ulicy Strzegomskiej 49.

W kolejnym punkcie obrad Koledzy: Adam Chodaczyńki (skarbnik) i Mirosław Wiercioch (sekretarz) przedstawili wnioski wynikające ze sprawozdań za 2023 rok i ocenili jakość wykonania sprawozdań.

W drugiej części odbyło się uroczyste wręczenie Krzyża Wielkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Honorowym Prezesom Zarządu Wojewódzkiego:

 • gen. bryg Zdzisławowi Barszczewskiemu;

 • płk Marianowi Dąbrowskiemu.

Ta podniosła uroczystość była okazją wielu wspomnień wspólnej służby głównie braci saperskiej i również przyczynkiem do dyskusji nad historią związku jak i perspektywami rozwoju po zmianach jakie przyniosły ostatnie wybory parlamentarne.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Uroczyste posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona

Zebranie w Rawickim Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2024 rok w Rawickim Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 09.02.2024 r. odbyło się zebranie członków Koła poszerzone o przyszłych członków klubu seniora. W programie zebrania było zaplanowane spotkanie z kandydatem na stanowisko Burmistrza Gminy Rawicz Panem Piotrem Mośkiem oraz radnym a zarazem kandydatem na przyszłego radnego Gminy Rawicz Panem Janem Puśledzkim. Członkowie Koła ZŻWP podjęli uchwałę o aktywacji Klubu Seniora pod nazwą „Wojskowa Rodzina”. Zebranie podjęło szereg uchwał związanych z uruchomieniem działalności Klubu Seniora między innymi powołano Zarząd Klubu, zatwierdzono regulamin Klubu. Następnie rozpoczęło się spotkanie z kandydatami. Jako pierwszy głos zabrał Pan Piotr Mosiek, który z wielką satysfakcją przyjął powstanie Klubu Seniora oraz podkreślił jak ważna jest ta decyzja dla środowiska wojskowego miasta Rawicza. Nakreślił plan swojego działania po ewentualnie wygranym wyborze na stanowisko Burmistrza. Również kandydat na radnego Pan Jan Puśledzki przedstawił swój program wyborczy, który zamierza realizować po wyborze go na radnego gminy Rawicz. Po przedstawionych programach zebrani zadawali mnóstwo pytań dotyczących możliwości realizacji przedstawionych programów. Kandydaci na funkcje w Samorządzie terytorialnym wyczerpująco odpowiedzieli na pytania zebranych. Zebranie zakończyło się złożonymi serdecznymi życzeniami wygrania wyborów oraz realizacji przedstawionych programów wyborczych.

Celestyn Kwiecień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zebranie w Rawickim Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. została wyłączona

SPOTKANIE WIGILIJNO-NOWOROCZNE W KOLE FABRYCZNA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW we WROCŁAWIU /10.01.2024 roku/

Relacja ze spotkania wigilijno-noworocznego Sybiraków przygotowana przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza: SPOTKANIE WIGILIJNO_NOWOROCZNE

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania SPOTKANIE WIGILIJNO-NOWOROCZNE W KOLE FABRYCZNA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW we WROCŁAWIU /10.01.2024 roku/ została wyłączona

Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2023 r. w dniu 12 grudnia br. członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym rok, zebraniu świąteczno – noworocznym. I tym razem jak od ośmiu lat, miejscem spotkania prawie 90 Koleżanek, Kolegów i zaproszonych gości był gościnny Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej. Zebranie przygotowane przez zarząd koła przeprowadziłem osobiście, gdzie na wstępie w imieniu Zarządu Koła powitałem Koleżanki i Kolegów oraz gości, wśród których byli:

  • Pan Sławomir KAPICA – Starosta Powiatu Oleśnickiego,

  • Pan Jan BRONŚ – Burmistrz Miasta Oleśnica,

  • Pan Aleksander CHRZANOWSKI – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy,

  • Pan Jacek KOZIEROWSKI – Reprezentujący Wójta Gminy Oleśnica,

  • mjr Mateusz DĘBIŃSKI – Komendant Garnizonu Oleśnica,

  • kpt. Daria SZCZĘSNA – Kierownik Warsztatów Technicznych Oleśnica,

  • kpt. Radosław BOLA – Dowódca 2 kompani regulacji ruchu,

  • ks. kap. por. Tomasz MIENCICKI – Kapelan Wojskowy Garnizonu Oleśnica,

  • ppłk inż. Bogumił DUCZMALEWSKI – Prezes ZW ZZWP we Wrocławiu,

  • Pan Edward PODCZASZYŃSKI – Nadleśnictwo Syców,

  • Pani Danuta PABIAN i Maria BŁASIAK – Zarządu Koła ZKiBWP w Oleśnicy,

  • Pani Dorota RASAŁA ŚWITOŃ – Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK,

  • Pan Waldemar KRAKOWSKI – Koło PTTK Nr 20 w Oleśnicy,

  • Panowie Janusz GAŁĄZKA i Krystian JOKIEL – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu,

  • Pan Tadeusz MIRECKI – Przedstawiciel Związku Sybiraków,

  • Pan Tadeusz MULKA – prezes Stowarzyszenia Miłośników Lwowa,

  • Pan Marek ŻMUDA – Prezes ROD Róża w Oleśnicy,

 • Przedstawiciele Gminy Oleśnica wspierający statutową działalność Koła tj.: Pani Małgorzata ŚWIĘCH i Pan Tomasz DOMAL,

 • Wdowy zmarłych członków naszego Koła;

 • Pan Grzegorz HUK – Gazeta „Panorama Oleśnicka”.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 2023 r. tj.: Kol. Eugeniusza SUMIŃSKIEGO i Rudolfa PORĘBSKIEGO,

Za szczególne zaangażowanie w działalność statutową Związku i Koła wyróżnienia otrzymali:

 1. Złoty Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. st. chor. sztab. LOTA Tadeusz;

 2. mjr ŁASKI Jan.

 1. Wyróżnienie Podziękowanie – Pocztów Sztandarowych:

 1. ppłk Jerzy WÓJCIK;

 2. mjr Jan Łaski;

 3. st. chor. sztab. Edward PLUCHA;

 4. mł. chor. Sławomir BEDNARZ.

 1. SZABELKI – Podziękowania za współpracę i Logo Koła im Ziemi Oleśnickiej:

 1. Pan KAPICA Sławomir – Starosta Powiatu Oleśnickiego;

 2. Pan Aleksander CHRZANOWSKI – Przewodniczący RM Oleśnica;

 3. Pani kpt. Daria SZCZĘSNA – Kierownik WT Oleśnica.

 4. Pan PODCZASZYŃSKI Edward – Nadleśnictwo Syców;

 5. mjr DĘBIŃSKI Mateusz – Szef Sztabu 82 bes;

 6. ks. por. MIENCICKI Tomasz – kapelan wojskowy.

Podziękowania dla Koleżanek i Kolegów za godne reprezentowanie Koła
w uroczystościach patriotycznych i działalności statutowej oraz reprezentacji Koła
w zawodach strzeleckich.

Specjalne podziękowania za współpracę i ofiarność skierowałem do władz samorządowych powiatu i miasta Oleśnicy oraz przedstawicieli Gminy Oleśnica.

Po części oficjalnej, obecni na sali przedstawiciele samorządów, Garnizonu Oleśnica i ks. kapelan przekazali nam życzenia świąteczne oraz noworoczne, podkreślając i deklarując wolę dalszej owocnej współpracy. Miłe i pełne wzruszeń było tradycyjne wspólne spotkanie opłatkowe oraz wigilijny posiłek z zestawem potraw tj.: zupą grzybową, barszczem i rybą w rolach głównych. Po życzeniach i połamaniu się opłatkiem, były wspólne rozmowy, dyskusje i zajęcia w koleżeńskich podgrupach.

Bardzo miłym akcentem było przekazanie na rzecz Koła przez Kolegę kpr. Andrzeja PIEKUTA pięknych ozdób choinkowych – złotoryjskich bombek z ręcznie malowanymi pejzażami.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Koleżanki i Koledzy Koła im. Ziemi Oleśnickiej życzą wszystkim, aby czerpali radość z relacji, które mają
z ludźmi wokół siebie. Abyśmy wszyscy troszczyli się o siebie nawzajem i sami tę troskę otrzymywali. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2024 roku!

Serdeczne podziękowania kieruję do Kolegów – członków Zarządu Koła im. Ziemi Oleśnickiej, za zapewnienie logistycznej i finansowej organizacji spotkania.

płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek – Prezes Zarządu Koła
Foto. Grzegorz Huk – Portal olesnica24com.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej. została wyłączona

Smutna wiadomość.

Ze smutkiem informuję, że na Wieczną Wartę udał się

                   płk dypl. Bogdan SĘDZIAK

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 15 grudnia 2023 r. o godz. 11.30 na cmentarzu parafialnym przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

płk (s) mgr Krzysztof MAJER

Bogdan Sędziak urodził się w 1942 r. w Poznaniu. W 1965 r. ukończył Oficerska Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze, a zawodową służbę wojskową rozpoczął jako technik stacji radiolokacyjnej P-35 ZCRR i D kompanii radiotechnicznej Babki koło Poznania. Dwa lata później został dowódcą tej stacji w Szczawnie koło Krosna Odrzańskiego. W 1973 r. ukończył Akademię Sztaby Generalnego WP, powrócił do Szczawna na stanowisko szefa sztabu 32 brt. W 1977 r. w stopniu kapitana objął dowództwo 35 brt we Wrocławiu. Batalionem dowodził do lutego 1982 r., a następnie już w stopniu podpułkownika został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu-zastępcy dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu. W latach 1984-1986 dowodził 2 Brygadą Radiotechniczną w Bydgoszczy, a od września 1986 r. do listopada 1995 r. był szefem sztabu-zastępcą dowódcy 3 Korpusu OPK we Wrocławiu. W 1987 r. ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Sztabu Generalnego. W 1995 r. został szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, dwa lata później zastępcą szefa sztabu Krakowskiego Okręgu Wojskowego. W 1999 r, skierowany do służby w Nordyckiej Grupie Zaopatrywania Jednostki Wojskowej w Siłach Wielonarodowych w Bośni i Hercegowinie, był kolejno jej szefem sztabu i dowódcą. Ukończył m.in. kurs CSCE dla oficerów starszych w Akademii NATO w Rzymie w 1992 r., kurs języka angielskiego w Boden w Kanadzie w 1993 r. i kurs Pre-missin Staf Training w Szwecji w 1998 r. W 2000 r. płk dypl. Bogdan Sędziak zakończył zawodową służbę wojskową. Aktywnie działał w strukturach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, gdzie był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego i członkiem Zarządu Głównego oraz w Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Smutna wiadomość. została wyłączona

Drużynowe zawody strzeleckie o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

W dniu 18 listopada 2023 roku na strzelnicy przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 odbyły się „Jesienne drużynowe zawody strzeleckie o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka”.
W jesiennej atmosferze o godz. 9.00 rozpoczęło się strzelanie z pistoletu Margolin, 13 strzałów, 10 ocenianych.

W zawodach wzięło udział 15 drużyn z czego 5 drużyn szkolnych. W wyniku zaciętej rywalizacji uzyskano następujące wyniki:

 1. Koło ZŻWP SAPER 1 z wynikiem 259 pkt. – PUCHAR,
 2. Koło ZŻWP LOTNIK z wynikiem 245 pkt.,
 3. Koło ZŻWP RAWICZ 2 z wynikiem 234 pkt.,
 4. Koło ZŻWP ZIEMIA OLEŚNICKA z wynikiem 227 pkt.,
 5. Koło ZEiR Państwowej Straży Pożarnej z wynikiem 217 pkt.,
 6. Koło ZŻWP SAPER 2 z wynikiem 202 pkt.,
 7. Koło ZŻWP GAJ z wynikiem 202 pkt.,
 8. Drużyna Straży Miejskiej we Wrocławiu z wynikiem 200 pkt.,
 9. Koło ZŻWP RAWICZ 1 z wynikiem 192 pkt.,
 10. Koło ZŻWP Budowlani z wynikiem 181 pkt.,
 11. Zespół szkolny HUSARZ Wrocław z wynikiem 245 pkt. – PUCHAR,
 12. Zespół szkolny LO RAWICZ 1 z wynikiem 220 pkt.,
 13. Zespół szkolny LO RAWICZ 2 z wynikiem 208 pkt.,
 14. Zespół szkolny BIERUTÓW z wynikiem 201 pkt.,
 15. Zespół szkolny MIEJSKA GÓRKA z wynikiem 199 pkt.,

Indywidualnie zwyciężyli:

 1. Kol. Leszek Wiśniewski SAPER 1 z wynikiem 92 pkt. – PUCHAR,
 2. Kol. Waldemar Kasprzyk ZIEMIA OLEŚNICKA z wynikiem 90 pkt.,
 3. Kol. Marek Zabiegły KOŁO LOTNIK z wynikiem 89 pkt.,
 4. Kol. Marcin Grobelny STRAŻ MIEJSKA z wynikiem 89 pkt..

W Zawodach wziął udział przedstawiciel Prezydenta Wrocławia, Dyrektor LOK Wrocław.

Gratuluję przede wszystkim Naszym „STRZELCOM” Wiceprezesowi Koła SAPER Kol. Krzysztofowi Wiśniewskiemu oraz NAJLEPSZEMU STRZELCOWI Leszkowi Wiśniewskiemu.

GRATULUJĘ.!!!!!!

Za pomoc w organizacji zawodów dziękuję Kol. Krzysiowi i Leszkowi Wiśniewskim, Jurkowi Dolewskiemu, Michałowi Włodarczykowi, Piotrowi Spiliszewskiemu. Szczególne podziękowania kieruję do Kol. Andrzeja Jaska – Dyrektora Hotelu JASEK PREMIUM i do Pani Beaty Iwanickiej-Stachera za pomoc w transporcie gorącego posiłku.

UWAGI:
● dyplomy i puchary wręczali:
– przedstawiciel UM Wrocławia p. Kucharski
– prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu ppłk. inż. Bogumił Duczmalewski
– dyrektor Biura LOK we Wrocławiu ppłk. mgr inż. Ryszard Mach
● wyniki strzelania oceniała Komisja Sędziowska – przewodniczący – ppłk. Jan Barański
● wszyscy zawodnicy otrzymali certyfikaty udziału w zawodach strzeleckich
● pierwsze trzy zespoły otrzymały dyplomy i puchary
● zawodnicy – uczestnicy turnieju otrzymali również tarcze z własnymi wynikami strzelania
● uczestnicy imprezy – konkursu strzeleckiego posilali się gorącym żurkiem z „wkładką”

Marek Leśniak
Foto:Wacław Malej

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Drużynowe zawody strzeleckie o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. została wyłączona

Bardzo interesujący materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

WROCŁAWSKI WRZESIEŃ

Powyżej link do bardzo interesującego materiału między innymi na temat zbrodni katyńskiej, wspomnień sybiraków na przykładzie przeżyć naszego Kolegi Antoniego Tunkiewicza z Koła ZŻWP SAPER we Wrocławiu.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Bardzo interesujący materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza. została wyłączona

Miasto i Gmina Oleśnica obchodziła Narodowe Święto Niepodległości.

Miasto Oleśnica.

W dniu 11 listopada 2023 r. na zaproszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy Jana Bronsia i Dowódcy Garnizonu Oleśnica ppłk. Marka Sieberta uczestniczyliśmy w Obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Wyjątkowo bogate w tym roku obchody 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęto o godz. 12,00 pod Pomnikiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych przy ul. Wileńskiej podniesieniem Flagi Narodowej, odśpiewaniem Hymnu Państwowego, przemówieniem okolicznościowym burmistrza Jana Bronsia. Odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci zakończony salwą honorową, wręczono odznaczenia i nominacje wojskowych oraz złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy reprezentowali Kol. ppłk Duczmalewski Bogumił, Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i Kol. ppłk Chmiel Wiesław, mjr Śmitkowski Stanisław – Koło Lotnik oraz Kol. ppłk Gołębiowski Zdzisław, Kol. ppłk Wójcik Jerzy, mjr Rojek Czesław i mjr Trzciński Jerzy – Koło im. Ziemi Oleśnickiej. Apel zakończono Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Bezpośrednio po oficjalnych uroczystościach świętowanie przeniosło się na Rynek. Uroczystym przemarszem pododdziałów wojska, pocztów sztandarowych, orkiestry, mażoretek, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Gościa Specjalnego Marszałka Józefa Piłsudskiego, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, organizacji społecznych i kombatanckich oraz mieszkańców.

W ramach Pikniku Niepodległościowego w Rynku prezentowano sprzęt wojskowy, Policji i Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Olsensium, Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, Trzebnickie Mażoretki i koncert orkiestry dętej oraz serwowano wojskową grochówką i słodkości. Ponadto na podzamczu można było odbyć strzelanie z łuku z Olą Łakomą, obejrzeć pokaz kawaleryjski Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, zwiedzić Muzeum Foteli Katapultowych i uczestniczyć w koncercie patriotycznym w wykonaniu oleśniczan „Ojczyzno moja” z cyklu Oleśniczanie dla Oleśniczan w Sali widowiskowej MOKiS.

Całość uroczystych obchodów zwieńczyła msza święta w intencji Ojczyzny w bazylice mniejszej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty zakończona koncertem pieśni patriotycznych wrocławskiego kameralnego chóru męskiego Cantilena pod dyrekcją Mikołaja Szczęsnego.

Gmina Oleśnica.

11 listopada w Gminie Oleśnica obchodzimy jedno z najważniejszych świąt w historii Polski. A dzisiaj mamy również drugi powód do świętowania – odsłaniamy pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego” – mówił na uroczystości odsłonięcia pomnika Marcin Kasina, wójt gminy Oleśnica. 

11 listopada 2023 roku przejdzie do historii gminy Oleśnica. Po mszy świętej w kościele NMP Matki Miłosierdzia bardzo liczni uczestnicy uroczystości przeszli pod gminną halę sportową na Wileńskiej. Tam w obecności wnuka Rotmistrza Witolda Pileckiego dokonano odsłonięcia pomnika dłuta artysty-rzeźbiarza Grzegorz Godawy oraz pamiątkowej tablicy. Pomnik przedstawia stojącą postać młodego Witolda Pileckiego z czasów studenckich. Wykonany z brązu obelisk o wysokości 190 centymetrów jest posadowiony na poziomie chodnika. Inicjatorem jego wybudowania był radny Jacek Bartosik, którego solidarnie wsparli cała Rada Gminy Oleśnica i jej władze samorządowe.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego na zaproszenie Wójta Gminy Oleśnica Pana Marcina Kasiny reprezentował Prezes ZW i Koła Lotnik ppłk inż. Duczmalewski Bogumił i Prezes Koła im. Ziemi Oleśnickiej płk dypl. Ławniczek Lucjan, którzy składając wiązankę kwiatów pogratulowali organizację patriotycznej uroczystości.

Następnie w Gminnej Hali Sportowej obejrzano spektakl inspirowany życiem Pileckiego. Wyjątkowe przedstawienie młodzieży i mieszkańców gminy z udziałem Chóru GOK – UNA VOCE, wyreżyserowała Dyrektor Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica im. Adama Mickiewicza Pani mgr Agnieszka Grondowa, której również złożyliśmy podziękowania i gratulacje pedagogicznych osiągnięć w Gminie Oleśnica.

płk dypl. Lucjan Ławniczek
Foto: ppłk Bogumił Duczmalewski
Materiały UM i UG Oleśnica

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Miasto i Gmina Oleśnica obchodziła Narodowe Święto Niepodległości. została wyłączona