Zagrożenie powodziowe – pamiętamy 1997 rok we Wrocławiu.

Udział Jednostek Wojskowych w zapobieganiu klęskom żywiołowym i katastrofom  – materiał opisujący działania Wojska Polskiego w czasie pamiętnej powodzi 1997 roku.
W dobie zmian klimatycznych i związanymi z tym zagrożeniami wydaje się, że materiał przygotowany przez Kolegę Mariana Dąbrowskiego jest bardzo na czasie.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zagrożenie powodziowe – pamiętamy 1997 rok we Wrocławiu. została wyłączona

Święto Wojska Polskiego we Wrocławiu.

15.08.2021 – Święto Wojska Polskiego – relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Święto Wojska Polskiego we Wrocławiu. została wyłączona

Dzień Wojska Polskiego w Oleśnicy.

Z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 13 sierpnia 2021 r. oleśnicki garnizon zaprosił na dzień otwartych koszar. Przy pięknej pogodzie i dużym zainteresowaniu pokazano sprzęt wojskowy oraz wyposażenia żołnierzy jednostek 
i instytucji wojskowych w kompleksie koszarowym Oleśnica; pojazdy wojskowe zabezpieczenia logistycznego oraz pojazdy i broń historyczną. Stosunkowo dużym zainteresowaniem cieszył się punkt informacyjny WKU i strzelnica ASG klubu strzeleckiego Wilk.
Uroczyste Regionalne Obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się w dniu 14 sierpnia 2021 r. w Sycowie. Oficjalne rozpoczęcie obchodów miało miejsce 
o godzinie 14 w kościele pw. św. Piotra i Pawła, skąd uczestnicy w asyście Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP z Czajkowa, przemaszerowali na plac Wolności, na którym odbyły się uroczystości i wręczanie odznaczeń.
W obchodach udział wzięli dowództwo i żołnierze Garnizonu: 82. Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu, 2. Oleśnickiej Kompanii Regulacji Ruchu, Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk na Teatrze, burmistrz Miasta i Gminy Syców Pan Dariusz Maniak, burmistrzowie i reprezentanci gmin ościennych powiatu oleśnickiego, reprezentanci Starostwa Powiatowego, członkowie Związku Piłsudczyków w Polsce oraz inne służby mundurowe. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Prezes Zarządu Koła im. Ziemi Oleśnickiej płk Lucjan Ławniczek i Prezes Zarządu Koła LOTNIK ppłk Zbigniew Nagórny.
Uroczystość stała się również okazją do nadania żołnierzom wyróżnień oraz aktów mianowań na wyższy stopień wojskowy, które wręczył Dowódca Garnizonu ppłk Marek Siebert. Ceremonia zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległym w walce o wolność Polski” upamiętniając 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej i odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Po zakończeniu uroczystości na Placu Wolności pododdziały przegrupowały się do Parku Miejskiego, gdzie zorganizowano piknik z powiatowymi służbami mundurowymi i organizacjami militarnymi, który stał się doskonałą okazją do zaprezentowania sprzętu służb mundurowych oraz promocją wojska w społeczności lokalnej.

płk Lucjan Ławniczek
Foto: Portal Oleśnica24com.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Dzień Wojska Polskiego w Oleśnicy. została wyłączona

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Oleśnicy.

Uroczystości poświęcone 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się w Oleśnicy przed tablicą pamiątkową. Ceremonia rozpoczęła się hymnem państwowym. Następnie przemówiła do zgromadzonych Zastępca Burmistrza Pani Edyta Małysz-Nieczypor, która w swym wystąpieniu podkreśliła, że Powstanie Warszawskie było symbolem niezłomności i siły jaką człowiekowi daje wiara. W ich sercach i umysłach był tylko jeden cel, odzyskać ukochaną ojczyznę. Chociaż większość z nich zapłaciła za swój wielki czyn najwyższą cenę to do dziś są dla nas natchnieniem i przykładem najpiękniejszej miłości do ojczyzny.

Delegacje złożyły kwiaty i wieńce przed obeliskiem, gdzie była wystawiona warta honorowa. Przepiękną piosenkę pod tytułem „Dziewczyna z granatem” zaśpiewała sześcioletnia dziewczynka. Pomimo ulewnego deszczu wiązanki złożyło 10 delegacji w tym przedstawiciele Koła ZŻWP „Lotnik” w składzie: ppłk Nagórny, ppłk Duczmalewski, ppłk Barański i kpt. Kowalczyk.

Jan Barański

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Oleśnicy. została wyłączona

Lipiec w historii Polski.

POLSKI LIPIEC W HISTORII POLSKI – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Lipiec w historii Polski. została wyłączona

Budowlani pamiętają o kolegach, którzy odeszli na „wieczną wartę”.

W dniu 13 czerwca 2021 r. w ramach obchodów upamiętniających 40-lecie powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze na grobach swoich byłych Członków przez delegacje Koła ZŻWP „BUDOWLANI”  we Wrocławiu.
Członkowie Koła w osobach: płk Stanisława Czerwińskiego, płk Henryka Janusa, płk Eugeniusza Graczyka, płk Mariana Mory, płk Jana Regdosza i ppłk Wiesława Warnickiego, złożyli kwiaty na grobach:

  • Płk Tadeusza Lecha – współzałożyciela Koła BUDOWLANI i jego pierwszego Prezesa,
  • Płk Mieczysława Pudelewicza – aktywnego członka, głównego inicjatora i organizatora podróży wojskowo – historycznych,
  • Płk Andrzeja Kaczmarka – aktywnego członka, kontynuatora organizacji podróży wojskowo – historycznych,
  • Płk Jana Stępnia – niesamowicie zaangażowanego w działalność Związku, Prezesa Koła przez 4 kadencje,
  • Płk Henryka Gorzkowskiego – aktywnego członka, stałego uczestnika przedsięwzięć organizowanych w Kole.

płk Jan Regdosz

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Budowlani pamiętają o kolegach, którzy odeszli na „wieczną wartę”. została wyłączona

Czerwcowe rocznice historyczne.

POLSKI CZERWIEC – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Czerwcowe rocznice historyczne. została wyłączona

Oleśnickie obchody 40 rocznicy powstania ZŻWP.

Upływający okres, sięgający prawie dwóch lat, spowodował zerwanie relacji międzyludzkich. Przyczyną tego zjawiska była przeciągająca się pandemia, która stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia, zwłaszcza emerytów. Wielu naszych kolegów przegrało walkę z korona-wirusem i odeszło na „wieczną wartę”. Tym bardziej cieszy fakt, że okrągłą, czterdziestą rocznicę powstania naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w tym również powstania struktur związku na Ziemi Dolnośląskiej, mogliśmy celebrować w Oleśnicy. Możliwość ta powstała dzięki poluźnieniu rządowych restrykcji związanych z ograniczaniem skutków pandemii. Obchody zorganizowały dwa koła ZŻWP, Koło „Lotnik” i Koło „Ziemi Oleśnickiej”. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

Uroczyste spotkanie otworzył prezes Koła ZŻWP „Ziemia Oleśnicka” płk Lucjan Ławniczek witając zaproszonych gości:

 • Sławomir KAPICA – Starosta Powiatu Oleśnickiego,

 • Jan BRONŚ – Burmistrz Oleśnicy,

 • Marcin KASINA – Wójt Gminy Oleśnica,

 • Agata SZPIŁYK – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy,

 • Monika MAŁOBĘCKA-WZGARDA – Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica,

 • ppłk Marek SIEBERT – Dowódca Garnizonu Oleśnica, Dowódca 82 oleśnickiego batalionu ewakuacji sprzętu,

 • mjr Marek KOBYLIŃSKI – Komendant Garnizonu Oleśnica,

 • ppłk Marek KRZYSZTOFIK – Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze w Oleśnicy,

 • kpt. Wojciech SŁUGOCKI – Dowódca 2 oleśnickiej krr,

 • por. Radosław BOLA – 2 oleśnicka krr,

 • mjr Ireneusz WÓJTOWICZ – 4 RBLog Kierownik Warsztatów Oleśnica,

 • por. Kamil PAWLIK – Kapelan Bazylika Mniejsza p. w. św. Elżbiety,

 • płk Leszek KOZIGRODZKI – Dyrektor WBE Wrocław,

 • mjr Andrzej JASEK – Hotel „Jasek” Wrocław,

 • ppłk Jan MAJEWSKI – Koło Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pok. ONZ,

 • st. chor. sztab. Józef JODŁOWSKI – Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa,

 • ppłk Stefan ZYDOROWICZ – Przewodniczący Zarządu Osiedla GAJ,

 • ks. Prałat ppłk Jan SUCHECKI – Proboszcz Parafii p. w. św. Maurycego,

 • Jerzy CICHOSZ – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleśnica Śląska,

 • Edward PODCZASZYŃSKI – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców,

 • Tadeusz MIRECKI – Związek Sybiraków Oddz. W-w Koło terenowe w O-cy,

 • ppłk Kazimierz WILK – Wiceprezes Zarządu Okręgowego ZKiBWP,

 • Danuta PABIAN – Zarząd Koła ZKiBWP w Oleśnicy,

 • Leszek MULKA – Prezes Koła Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,

 • płk Krzysztof MAJER – ZWiRWP Wrocław Oddział Dolny Śląsk,

 • mjr Tadeusz MYLER – Kościański Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP,

 • płk Władysław TKACZEW – Prezes Zarządu Okręgowego TWO,

 • kmdr Aleksander PODOLSKI – Sekretarz Zarządu Okręgowego TWO,

 • Janusz GAŁĄZKA – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,

 • Marek ŻMUDA – Prezes OD Relaks,

 • Krzysztof DZIEDZIC – Redaktor Naczelny „Panorama Oleśnicka”,

 • płk Marian DĄBROWSKI – Prezes ZW ZŻWP.

Następnie prowadzący przekazał zebranym podstawowe fakty dotyczące historii związku, przypomniał Kolegów, którzy w okresie czterdziestolecia kierowali ZŻWP i strukturami wojewódzkimi.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP) jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez powołany do życia:

 • w 1981 r. – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ), który;

 • w 1997 r. – przyjął nazwę Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZiORWP).

 • Decyzją VIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZBŻZiORWP związek ponownie został przemianowany i prowadzi działalność jako Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – stał się organizacją otwartą na całe żołnierskie środowisko w tym żołnierzy służby czynnej.

 • Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego.

Dziedziczy:

 • wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy RP oraz jego następców, w tym Związku Oficerów Służby Stałej II RP i Związku Kadetów II RP;

 • dorobek Klubów Oficerów Rezerwy i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Dewizą Związku jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.

Działalność Związku oparta jest na współpracy z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej i innymi związkami i stowarzyszeniami wojskowymi.

Kolejną częścią wystąpienia płk. Lucjana Ławniczka było przedstawienie struktury ZŻWP i zapoznanie z aktualnie działającymi kołami.

Narrator uroczystości zapoznał zebranych z najważniejszymi formami prowadzenia działalności statutowej gdzie zaakcentował propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, szerzenie pozytywnych informacji o wojsku. Jako jeden z przykładów przypomniał ufundowanie przez społeczeństwo ziemi dolnośląskiej i wręczenie sztandaru wojewódzkiej organizacji ZŻWP.

W kolejnej części jubileuszu dokonano wręczenia wyróżnień za zasługi dla ZŻWP Kolegom:

Na zakończenie zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach życzyli wszystkim członkom ZŻWP pomyślności w działalności społecznej i wszystkiego dobrego w życiu osobistym. Wystąpili między innymi Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś i prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu płk Marian Dąbrowski.

Ogłaszając zakończenie uroczystości płk Lucjan Ławniczek zaprosił zebranych na tort jubileuszowy, kawę i herbatę. Była to okazja do indywidualnych spotkań, wspomnień, rozmów.

Mirosław Wiercioch
Foto: Portal Oleśnica 24.com

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Oleśnickie obchody 40 rocznicy powstania ZŻWP. została wyłączona

Święta majowe i rocznice w materiale Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

POLSKI MAJ

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Święta majowe i rocznice w materiale Kolegi Antoniego Tunkiewicza. została wyłączona

Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy i Boguszycach.

      W dniu 8 maja 2021 roku o godzinie 11.00 na zorganizowanej przez Urząd Miasta uroczystości, przy Pomniku Pamięci Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego (Pomnik Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy przy ul. Cmentarnej), złożono kwiaty. Miejsce to jest symboliczne: spoczywa przy nim dziewięciu żołnierzy z 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, Zastępca Burmistrza Edyta Małys Niczypor i Radni oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. Ziemi Oleśnickiej w składzie Kol. ppłk Zdzisław Gołębiowski, Kol. ppłk Jerzy Wójcik, Kol. mjr Krystian Just i płk Lucjan Ławniczek i Koło Lotnik w składzie Kol. ppłk Zbigniew Nagórny, Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski, Kol. mjr Stanisław Śmitkowski, Kol. kpt. Jan Wołodkiewicz i Kol. kpt. Janusz Kłeczek złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Krótkie wystąpienie z okazji 76. rocznicy Narodowego Dnia Zwycięstwa na zakończenia przedstawił Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś.
Następnie przy pomniku upamiętniajacym Żołnierzy Radzieckich na pobliskim Cmentarzu złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.
Przedstawiciele gminy Oleśnica o godzinie 12.00 również uczcili Narodowy Dzień Zwycięstwa przy pomniku upamiętniającym Szlak 2 AWP w Boguszycach.  Kwiaty złożyły delegacje: Gminy Oleśnica Tadeusz Kunaj – Przewodniczący Rady Gminy, Monika Małobęcka-Wzgarda – Dyrektor GOK Oleśnica oraz Jadwiga Bogo – Sołtys Boguszyc i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. Ziemi Oleśnickiej 
w składzie Kol. ppłk Zdzisław Gołębiowski, Kol. mjr Krystian Just i płk Lucjan Ławniczek.

Lucjan Ławniczek

Foto: Kol. kpt. Janusz Kłeczek;
Arkadiusz Cichosz GOK Oleśnica;

This slideshow requires JavaScript.

Materiały UM Oleśnica.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy i Boguszycach. została wyłączona