83. ROCZNICA DRUGIEJ MASOWEJ ZSYŁKI POLAKÓW NA SYBIR (12/13.04.1940) oraz 78. ROCZNICA FORSOWANIA ODRY I NYSY ŁUŻYCKIEJ.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 83. ROCZNICA DRUGIEJ MASOWEJ ZSYŁKI POLAKÓW NA SYBIR (12/13.04.1940) oraz 78. ROCZNICA FORSOWANIA ODRY I NYSY ŁUŻYCKIEJ. została wyłączona

Obchody dnia Sapera w Rawickim Kole ZŻWP.

W dniu 14.04.2023 r. w Rawickim Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o godzinie 16.00 rozpoczęło się uroczyste zebranie członków rawickiego Koła ZŻWP na terenie strzelnicy Bractwa Kurkowego przy ul. Targowej w Rawiczu. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Koła ZŻWP kol. Celestyn Kwiecień. Powitał on przybyłych członków Koła oraz kol. Adama Chodaczyńskiego V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Wrocławiu, oraz kol Andrzeja Antkowiaka Prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Rawiczu. Po rozpoczęciu zebrania została przedstawiona przez Prezesa Zarządu koła kol. Celestyna Kwietnia ogólna sytuacja statystyczna wrocławskiej organizacji ZŻWP, która obejmuje teren części województwa dolnośląskiego. Następnie zabrał głos V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Adam Chodaczyński, który ocenił działalność Zarządu Rawickiego Koła jako bardzo dobrą i do tej działalności nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Po wystąpieniu V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego została odczytana lista wyróżnionych członków koła:

 1. kol Radosław Kałka – Brązowy Medal za wybitne zasługi dla ZŻWP;

 2. kol Marek Tyczyński – Odznaka Honorowa ZŻWP;

 3. kol Piotr Musielak – Odznaka Honorowa ZŻWP;

 4. kol Leszek Kupczyk – Odznaka Honorowa ZŻWP.

Wręczenia wyróżnień dokonał V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego wraz z Prezesem Zarządu Koła ZŻWP. Po oficjalnej części zebrania rozpoczęło się strzelanie z pistoletu sportowego do tarczy na odległość 25 m, uczestnicy strzelania osiągnęli bardzo dobre wyniki. Następnie odbyło się zapoznanie uczestników z historią powstania i działalności jednostki saperów w Rawiczu, którą przedstawił kol. Waldemar Łoza po czym rozpoczęła się dyskusja i wspomnienia byłej kadry tej jednostki wraz z częścią integracyjną, która trwała do późnych godzin wieczornych w miłej i przyjemnej atmosferze.

Celestyn Kwiecień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Obchody dnia Sapera w Rawickim Kole ZŻWP. została wyłączona

Zebranie świąteczne Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w Zajeździe „U Stefanii”.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2023 r. w dniu 28 marca br. członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na zebraniu świątecznym. Jak od 8 lat, po raz kolejny, miejscem spotkania blisko 70 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych Gości był Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej. Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadziłem osobiście witając Koleżanki i Kolegów oraz Gości, którzy uczestnicząc w naszym spotkaniu, dzielili się własnymi doświadczeniami oraz złożyli życzenia świąteczne:

 1. Pani Dorota RASAŁA – ŚWITOŃ – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Oleśnicy;

 2. Pan Piotr STELMASZEWSKI – Prezes Fundacji Senior-Care w Oleśnicy;

 3. ppłk Bogumił DUCZMALEWSKI – Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu;

 4. ppłk Zbigniew NAGÓRNY – Honorowy Prezes Zarządu Koła „LOTNIK” ZZWP w Oleśnicy;

Z wielką przyjemnością gościliśmy również wdowy naszych Kolegów, które dzięki stwarzanej atmosferze na naszych spotkaniach, przystąpiły do Koła. Na naszym spotkaniu mogliśmy też podziękować przedstawicielom firm wspierających statutową działalność Koła m.in.: dla Firmy „PROFI” z Grabowa nad Prosną, „DORO” z Inowrocławia oraz indywidualnie na ręce Pani ŚWIĘCH Małgorzaty obecnej na spotkaniu dla wszystkich ofiarodawców z Gminy Oleśnica za pomoc w organizacji tak miłych spotkań środowiskowych.

Następnie w ramach spraw organizacyjnych i personalnych, powiadomiłem zebranych o przystąpieniu do naszego Koła Kol. Bożeny HORODELSKIEJ.

Miłym akcentem było też wyróżnienie Kolegów:

 1. Wpis do Księgi Honorowej Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu:

 1. płk JARMOŁKOWICZ Jerzy;

 2. ppor. rez. OBIEGŁO Włodzimierz.

 1. Krzyż Komandorski „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. ppłk GRZYB Henryk.

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. mjr BUDA Bogdan;

 2. ppłk JANIC Józef;

 3. mjr KOTOWICZ Jan;

 4. sierż. rez. SZYDEŁKO Eugeniusz.

 1. Medal XL – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 1. chor. LUBRYKA Czesław.

Kolejnym punktem naszego zebrania były sprawy organizacyjne dotyczące:

 1. informacja Pani Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Oleśnicy o uroczystościach w dniu 12 kwietnia 2023 r. w 80. Rocznicę pozyskania informacji o „Zbrodni Katyńskiej”;

 2. informacja Prezesa Fundacji Senior-Care w Oleśnicy o świadczeniach socjalnych dla seniorów;

 3. informacja dotycząca funduszu socjalnego WBE;

 4. informacja dotycząca zawodów strzeleckich w dniu 27.05.2023 r.;

 5. składki – nr konta – dodatkowe wpłaty – Skarbnik;

 6. terminy kolejnych spotkań – tj. święta w dniu 2.05; 3.05, a w dniu 8.05 – Festyn z okazji Dnia Zwycięstwa – Pomnik godz. 16.00 oraz uroczyste obchody z okazji Święta ZŻWP w dniu 06.06.2023 r.

Po przekazaniu powyższych informacji życząc zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych zaprosiłem do wspólnego posiłku. Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy: żurek z jajkiem i kiełbasą, wędliny i sałatki, były też ciasta, owoce oraz długie koleżeńskie rozmowy. Przy wyjściu można było zabrać do domowej degustacji wyroby zawsze wspierających nas sponsorów.

Prezentując kilka zdjęć przypominających to miłe, świąteczne spotkanie w Dąbrowie, pragnę serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom walnie przyczyniających się do organizacji tak atrakcyjnych spotkań. Szczególne jednak słowa uznania kieruję do Kol. mjr. Jerzego TRZCIŃSKIEGO za zabezpieczenie logistyczne i socjalne statutowej działalności Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Opracował: Lucjan Ławniczek
Foto:
Kol. Sławomir Bednarz.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zebranie świąteczne Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w Zajeździe „U Stefanii”. została wyłączona

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

06 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była ocena działalności Wrocławskiej Organizacji ZŻWP w 2022 roku na podstawie sprawozdań kół i sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając zebranych w tym Prezesa Honorowego ZW płk. Mariana Dąbrowskiego. Po ogłoszeniu frekwencji przez sekretarza zarządu ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad była informacja przedstawiona przez sekretarza ZW ppłk. Mirosława Wierciocha na temat przebiegu i wniosków wypracowanych w ramach akcji sprawozdawczej za 2022 rok. Ocenił, że jakość i terminowość sprawozdań przygotowanych przez zarządy kół stała na wysokim poziomie i nie wymagała interwencji zarządu wojewódzkiego. Należy stwierdzić, że realizacja zamierzeń ZW na rok 2022 po raz pierwszy nie została ograniczona ze względu na sytuację epidemiczną.

W swoim wystąpieniu stwierdził, że Na dzień 01.01.2023 roku Wrocławska Organizacja ZŻWP liczy 9 kół, w których skupia 388 członków. W stosunku do 2021 roku, w 2022 roku, liczba kół zmniejszyła się o 2 koła, liczba członków zmniejszyła się o 52 osoby (ubytek związany z likwidacją 2 kół wyniósł aż 46 członków). Ilość członków w przedziale wieku 76-90 lat i powyżej stanowi 45,1% całego stanu osobowego (mediana wieku członków wynosi 65 lat). Struktura wiekowa w stosunku do poprzedniego roku poprawiła się. Wynika to niestety nie z napływu nowych członków (młodszych roczników) a powodem tego zjawiska jest nadmiarowa ilość zgonów w 2021 i w 2022 roku (trend dotyczy całej Polski) oraz ubycie związane z likwidacją 2 kół, w których to kołach znacząca większość członków przekroczyła 80 rok życia. Efekt starzenia się szeregów w kolejnym roku będzie ogromnym wyzwaniem dla całej organizacji.

Wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2022:

 1. Stan liczbowy WOZ zmniejszył się w ubiegłym roku o 52 członków, 5 kół zanotowało spadek ilości członków, 3 koła zanotowały wzrost, w jednym kole stan nie zmienił się. Z analizy danych statystycznych wynika, że były dwie główne przyczyny zmniejszenia się stanu osobowego: zrezygnowało 51 osób (w tym likwidacja 2 kół) i zmarło 30 osób

 1. Odcięcie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego jest dla naszego związku zabójcze. Brak napływu nowych członków przy naturalnym starzeniu szeregów (mediana wieku członków wynosi 65 lat) grozi wygaszaniem działalności kolejnych kół. Ponadto w 2022 roku w dalszym ciągu występowało zjawisko rezygnowania z członkostwa w ZŻWP. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że ludzie nie wytrzymują presji środków masowego przekazu głównie TVP, która przedstawia służbę w Wojsku Polskim w okresie PRL jako coś co nie przynosi chwały, ponadto ogromny wpływ ma izolowanie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego. W 2022 roku pojawiło się zjawisko krytykowania przez wielu członków wysokości składek co może mieć wpływ na indywidualne decyzje w przyszłości.

 2. Obserwuje się dalsze ubożenie środowiska emerytów i rencistów wojskowych, co wyraża się w zwiększonych staraniach o pomoc socjalną i na opiekę medyczną z WBE i Fundacji.

 3. Dużą szansą na wprowadzanie bardziej atrakcyjnych form działalności kół poprzez zwiększenie ich możliwości finansowych jest coroczna akcja propagandowa mająca na celu przekonanie naszych członków do deklarowania w zeznaniach podatkowych 1,5% podatku należnego na ZŻWP.

 4. W trakcie wielu dyskusji prowadzonych w kołach często podnoszona jest teza, że organy przedstawicielskie np. Konwent Dziekanów, różne stowarzyszenia wojskowe w kraju i np. EUROMIL w Unii Europejskiej niewiele robi w celu obrony podstawowych praw obywatelskich (w tym praw człowieka) żołnierzy.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi sprawozdanie finansowe za 2022 rok i projekt planu finansowego na 2023 rok.

Omówił problemy w działalności finansowej:

 • skokowy wzrost składek;

 • terminowość wpłacania składek;

 • struktura dochodów;

 • dobra dyscyplina opłacania składek w 2022;

 • zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie 5 czerwca – uroczystego posiedzenia ZW w 42 rocznicę powstania ZŻWP.

W kolejnym punkcie posiedzenia ZW wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek ocenił działalność społeczną w 2022 roku. Zaakcentował dobrą realizację Planu zasadniczych zamierzeń na 2022 rok w kołach. Zwrócił uwagę, że współpraca kół z Wojskiem Polskim w mniejszych miejscowościach kształtuje się na dobrym poziomie, problemem jest sytuacja we Wrocławiu.

Zapoznał zebranych z przebiegiem spotkania Prezydenta Wrocławia z zarządami stowarzyszeń służb mundurowych. Stwierdził, że otwierają się nowe możliwości organizacji przedsięwzięć patriotycznych i propagowania działalności proobronnej.

Poinformował, że 12 kwietnia zorganizowane będą uroczystości w Oleśnicy – Dzień Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, w których upamiętnione będą za zgodą rodzin katyńskich ofiary tej zbrodni poprzez akt posadzenia dębów pamięci.

W działalności obronnej planowane przedsięwzięcie omówił prezes ZW, który przedstawił wniosek do Prezydenta Wrocławia o objęcie Patronatem Honorowym zawodów strzeleckich o puchar Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu.

W kolejnym punkcie Prezes ZW poddał pod głosowanie:

 • Uchwała Nr 8/XI/23 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 06.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2022 rok.

 • Uchwała Nr 9/XI/23 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 06.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2023 rok.

 • Uchwała Nr 10/XI/2023 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 06.03.2023r. w sprawie wyróżnienia „Wpisem do Honorowej Księgi Wojewódzkiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

 • Uchwała Nr 11/XI/2023 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 06.03.2023r. w sprawie przekazania środków finansowych Zarządowi Okręgowemu Towarzystwa Wiedzy Obronnej na organizację konferencji naukowej „Bezpieczeństwo Polski a wojna rosyjsko-ukraińska”.

Uchwały przyjęto jednomyślnie.

W ramach dyskusji wystąpili:

 • płk Janosz Ryszard postulował aby występować do samorządów o dotacje na działalność propagującą postawy patriotyczne, poinformował również o Wrocławskich obchodach Rocznicy zbrodni katyńskiej – Zaproszenie od stowarzyszenia Rodzina katyńska.

 • mł. chor. Głąbski Tadeusz wnioskował o zwiększenie prenumeraty GWiR poprzez objęcie wszystkich członków ZW prenumeratą co będzie przykładem dla innych członków w Kołach.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW, zwrócił uwagę:

 • ogromne zaangażowanie Prezesów kół i zarządów Kół w działalności społecznej;

 • udział w uroczystościach patriotycznych – związek powinien być widoczny;

 • informacje wyprzedzające o organizacji np. strzelań pozwolą na lepsze wsparcie ZW;

 • aktywność w pisaniu artykułów do GWiR również w Kołach;

 • udział w śniadaniu przed świątecznym organizowanym przez Prezydenta Wrocławia będzie prognostykiem dalszej dobrej współpracy ZW z władzami Wrocławia.

Następnie podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona

1,5 % podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – organizacji pożytku publicznego (OPP).

1,5 % podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – organizacji pożytku publicznego (OPP)

SZANOWNI  PAŃSTWO!!!

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1,5 % podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:
1. Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;
2. Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;
3. Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
4. Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;
5. Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Nie ważne jak wysokie są Wasze dochody i jak wysoki jest 1,5 % Waszego podatku.
Możecie skorzystać z okazji i już dziś wesprzeć naszą działalność statutową.

Przekazując nawet niewielką sumę wspierasz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w realizacji jego misji.

W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę rozszerzenia obszaru naszego działania gorąco wierzymy, że udzielone przez Państwo wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie powyższych celów i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszej organizacji.
Nawet małe kwoty potrafią pomóc w realizacji zadań ważnych dla emerytów (rencistów) wojskowych oraz ich rodzin.

Liczymy na Was.
Dziękujemy także za dotychczasowe wsparcie.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłaty:

63 1240 6104 1111 0000 4787 3928

Jeżeli składacie deklarację podatkową drogą elektroniczną należy zaznaczyć odpowiednią pozycję w formularzu i wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000141267), jeżeli rozlicza Was organ emerytalny należy wypełnić formularz PIT – OP i złożyć go (lub wysłać pocztą) w Waszym urzędzie skarbowym. Możecie to zrobić do 30 kwietnia 2023 r.

Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy: zzwp@op.pl oraz ezzwp@zzwp.pl.

PAMIĘTAJCIE!!!

Nie daj zarobić fiskusowi, przekaż 1,5 % podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Przekazując 1,5 % swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1,5 %.
W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.  Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1,5 %. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1,5 %-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 1,5 % podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – organizacji pożytku publicznego (OPP). została wyłączona

Posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. społecznych w wojsku.

Bardzo interesujący temat przesłał Kolega Antoni Tunkiewicz, dotyczący (7.03.2023 r.) posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. społecznych w wojsku. Temat: funkcjonowanie wojskowych biur emerytalnych i systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy.
Zapraszam do zapoznania się z  przebiegiem sejmowej podkomisji stałej ds.społecznych w wojsku /07.03.2023/.
Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. społecznych w wojsku. została wyłączona

Spotkanie koordynacyjne stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich.

Odbywanie okresowych spotkań kierownictw związków i organizacji wchodzących w skład Porozumienia w celu przedyskutowania istotnych dla nich problemów oraz sposobów ich rozwiązywania” stanowi 8 punkt „Porozumienia o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu” zawarte w dniu 8.02.2010 r. Jak od dwunastu lat w gościnnych progach siedziby Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, tym razem w dniu 30 stycznia br. we Wrocławskim Centrum Integracji odbyło się z inicjatywy ZW ZŻWP spotkanie koordynacyjne stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Zgodnie z planem udział wzięli przedstawiciele: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego.

Otwierając spotkanie ppłk Bogumił Duczmalewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP przywitał zaproszonych gości w osobach: Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i dyrektor Marzeny Szymanek. Następnie płk Lucjan Ławniczek, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zaprezentował pokaz multimedialny działań związkowych w ubiegłych latach. W dyskusji poinformowaliśmy Prezydenta o naszych osiągnięciach ale też o ograniczeniach wynikających m.in. ze starzenia się naszych członków lub problemów materialnych i zdrowotnych. Zabierając głos prezydent Jacek Sutryk omówił węzłowe problemy miasta, a szczególnie działania na rzecz poprawy komunikacji miejskiej. Wyraził uznanie dla naszej aktywności społecznej, a zwłaszcza działań na rzecz popularyzacji tradycji i historii polskiego oręża oraz kształtowania patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia. Podziękował za wspólne spotkanie, dalsze ambitne plany i zadeklarował nie tylko pamięć i wdzięczność, ale także pomoc przy ich realizacji. Zaproponował zorganizowanie w szerszej formule organizacyjnej uroczystego spotkania aktywu związków kombatanckich i żołnierskich na wiosnę w Ratuszu lub w innym godnym miejscu. Przy toaście symboliczną lampką szampana życzyliśmy sobie wzajemnie powodzenia, a zwłaszcza zdrowia.

Przygotowaliśmy też, dla Prezydenta niespodzianki. Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP płk Krzysztof Majer przeczytał wiązankę 14 fraszek autorstwa Jana Zacharskiego pt. „Gospodarz”, której bohaterem jest nasz gość. Prezes Zarządu Okręgowego TWO płk Władysław Tkaczew i sekretarz płk Aleksander Podolski wręczyli Prezydentowi medal pamiątkowy oraz wydawnictwa TWO. Wiceprezes Zarządu Głównego ZIW RP płk Wojciech Olenderek przekazał Prezydentowi wydawnictwa związkowe. A replikę obrazu prof. Wiktora Zina wręczył ppłk Bogumił Duczmalewski.

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia podziękowaliśmy gościom za ciekawe i udane spotkanie. W części roboczej spotkania zatwierdziliśmy Plan wspólnych przedsięwzięć związków i stowarzyszeń wojskowych we Wrocławiu na 2023 rok. Przez aklamację przyjęto wniosek o powierzenie prezydencji Porozumienia na kolejny rok płk Krzysztofowi Majerowi, którego zobowiązano do wystąpienia do władz statutowych innych związków kombatanckich, sybirackich i kresowych z propozycją przystąpienia do naszego Porozumienia, funkcjonującego od 2010 roku.

Kończąc Kolega płk Krzysztof Majer podziękował za zaufanie kolegów i powierzenie prezydencji na kolejny rok oraz wyraził wdzięczność kierownictwu Wrocławskiego Centrum Integracji za gościnne przyjęcie.

płk Lucjan Ławniczek
Foto: ppłk Józef Sowa

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Spotkanie koordynacyjne stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. została wyłączona

83. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ ZSYŁKI POLAKÓW NA SYBIR /10.02.1940/.

Wojsko Polskie i Sybiracy w wydarzeniach historycznych – bardzo interesujące sprawozdanie z obchodów 83. rocznicy pierwszej zmasowanej zsyłki Polaków na Sybir – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 83. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ ZSYŁKI POLAKÓW NA SYBIR /10.02.1940/. została wyłączona

Droga do prawdy – dekada bezowocnych działań prawnych.

Droga do prawdy – artykuł Kolegi Antoniego Tunkiewicza opisujący wieloletnie perypetie, pozwy sądowe najczęściej przeciwko  podmiotowi, którym jest Wojskowe Biuro Emerytalne w sprawach dotyczących ustalenia jednolitej i prawidłowej interpretacji Ustaw regulujących wojskowe emerytury.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Droga do prawdy – dekada bezowocnych działań prawnych. została wyłączona

Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

12 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2022 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2023 rok.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Następnie jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2022 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na dobrze rozwijającą się współpracę z innymi stowarzyszeniami mundurowymi i rozwijanie przyjaznych relacji z organami administracji samorządowej. Przedstawił również wyniki współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Jako najważniejsze zadanie w 2023 r. wskazał konieczność podtrzymywania dobrych relacji z jednostkami wojskowymi wszędzie gdzie będzie to tylko możliwe.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2022 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2023 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński. Ważną częścią wystąpienia były przygotowania do rocznej sprawozdawczości oraz wskazówki do poprawnego wykonania sprawozdań za 2022 rok.

Wiceprezes-skarbnik, st.chor.szt. Adam Chodaczyński, omówił stan finansów Zarządu Wojewódzkiego, ocenił dyscyplinę przekazywania składek członkowskich w 2022 roku jak dobrą. Następnie zwrócił uwagę na zmiany w sprawozdaniach finansowych za 2022 rok i przekazał Prezesom Kół pakiety druków do wykonania sprawozdań.

Zarząd Wojewódzki przyjął Uchwały: nr 7/XI/22 z dnia 12 grudnia 2022 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2023 rok i nr 6/XI/22 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza we Wrocławiu.

W ramach dyskusji poruszane były tematy:

 • zawody strzeleckie służb mundurowych z okazji Dnia Sapera w Świdnicy i Rawiczu;

 • podziękowanie od Prezesa Koła Powiatowego w Głogowie płk. Adama Kęstowicza skierowane do Prezesa ZW i Skarbnika ZW za wspomaganie działalności koła;

 • wpływające skargi na rozpatrywanie wniosków o zapomogi z funduszu WBE;

 • zawody obronne dla młodzieży w Oleśnicy;

 • zawody na orientację organizowane przez Koło Saper;

 • Coroczne Plany współpracy z jednostkami wojskowymi.

W kolejnym punkcie płk Bogumił Duczmalewski przedstawił Ocenę działalności ZW w 2022 roku i główne zadania do realizacji w 2023 roku.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe.

Rozpoczynając spotkanie wigilijno-opłatkowe, Prezes ZW powitał przybyłych gości:

 • Z-ca Dowódcy 16. Brygady WOT – mjr Rutkowski Przemysław,

 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu –
  st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud,

 • Prezes Zarządu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu – płk Majer Krzysztof,

 • Kapelan wojskowy – ks. mjr Jezierski Maksymilian.

Po powitaniu zaproszonych gości, Prezes ZW, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył:

 1. Medal za wybitne zasługi dla ZŻWP:

   • mjr Jasek Andrzej.

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą ZŻWP:

   • mł. chor. Głąbski Tadeusz.

Następnie głos zabrał ks. mjr Jezierski Maksymilian – Kapelan wojskowy składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch
Foto: Wacław Malej

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona