Analiza zjawisk społecznych i politycznych w artykule Prezesa ZG ZŻWP płk. w st. spocz. Marka Bielca.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Analiza zjawisk społecznych i politycznych w artykule Prezesa ZG ZŻWP płk. w st. spocz. Marka Bielca. została wyłączona

Oleśnica pamięta o daninie krwi „żołnierzy wyklętych”.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2001 r. ustanowił dzień 1 marca Świętem Żołnierzy Wyklętych, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego walczyli z sowieckim reżimem.

Punktualnie o godz 17.00 przy Obelisku Żołnierzy Wyklętych w Oleśnicy odbyły się uroczystości, w obecności kompani honorowej, pocztów sztandarowych szkół i organizacji wszystkich opcji politycznych, Burmistrz Jan Bronś wygłosił okolicznościowe przemówienie, gdzie podkreślił zasługi Żołnierz Wyklętych. Po apelu poległych, delegacje złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów. Koło „Lotnik” reprezentował ppłk Duczmalewski Bogumił oraz ppłk Barański Jan.

Jan Barański

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Oleśnica pamięta o daninie krwi „żołnierzy wyklętych”. została wyłączona

Apel Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 09.03.2022 r.

APEL
Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego
Szanowni Państwo

W obliczu wojny, Ukraina potrzebuje pomocy zarówno rzeczowej jak i pieniężnej. Nie przechodzimy obojętnie wobec agresji Rosji na Ukrainę. Pomoc dla Ukrainy płynie z Polski szeroką falą i ponad wszystkimi podziałami.

Apelujemy do członków ZŻWP i ich rodzin o włączenie się w pomoc Ukrainie.

Jak można pomóc Ukrainie ?

1. Pomoc pieniężna:

1) Bank Gospodarstwa Krajowego: wpłata na konto 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002.

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy;

2) Fundacja PKO Banku Polskiego: wpłata na konto 47 1020 1068 0000 1002 0171 3014.

Tytuł przelewu: Wpłata na pomoc dla Ukrainy;

2. Inna pomoc:

1) Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej: link: https://pcpm.org.pl/ukraina;

2) Fundacja Ari Ari: link: https://pomagam.pl/droga do samodzielnosci;

3) Polska Akcja Humanitarna: link: https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina;

4) Polska Misja Medyczna: link: – https://pmm.org.pl/;

5) Caritas: link: https://caritas.pl.

6) Santander Polska S.A.: nr konta: 25 1090 1072 0000 0001 4982 4997 z dopiskiem „Pomoc dla

Ukrainy”.

3. Jak przyjąć uchodźców z Ukrainy w domu?:

Osoby chętne do zaoferowania schronienia uchodźców z Ukrainy, mogą się zgłaszać poprzez Internet: (strona Polacy dla Ukrainy).

Liczymy na podjęcie przez Państwo tego apelu i wsparcie na rzecz mieszkańców Ukrainy.

Z poważaniem

Prezes Dolnośląskiego ZŻWP
ppłk /w st.spocz./ inż. Bogumił Duczmalewski

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. została wyłączona

Apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. została wyłączona

Apel do członków i sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Członkowie i Sympatycy
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W związku z wojną w Ukrainie apelujemy o pomoc i wsparcie osób poszkodowanych w wyniku konfliktu, włączając w to osoby przemieszczające się wewnątrz kraju oraz uchodźców przyjeżdżających do Polski. Pomoc może przybierać rożne formy od datków pieniężnych poprzez dary w postaci żywności, środków higienicznych i odzieży, po oferty udostępnienia kwater dla potrzebujących. Pomagajmy mądrze. Ofiarujmy to co potrzebne. Zasięgnijmy najpierw informacji w najbliższych ośrodkach organizujących pomoc i zorientujmy się w potrzebach.

Nie pozostańmy obojętni na cierpienie innych. Niech każdy z nas pomaga na miarę swych możliwości.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel do członków i sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. została wyłączona

Luty w historii Polski.

POLSKI LUTY W HISTORII POLSKI – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Luty w historii Polski. została wyłączona

1 % OPP dla ZŻWP.

Aktualności

1 % OPP dla ZŻWP

Szanowni Państwo!

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:

1) Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;

2) Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;

3) Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;

4) Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;

5) Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

 

 

 

Szanowni Państwo!

Możecie skorzystać z okazji i już dziś wesprzeć naszą działalność statutową. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę rozszerzenia obszaru naszego działania gorąco wierzymy, że udzielone przez Państwo wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie powyższych celów i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszej organizacji.

Liczymy na Was. Dziękujemy także za dotychczasowe wsparcie.

Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy: zzwp@op.pl oraz ezzwp@zzwp.pl.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

63 1240 6104 1111 0000 4787 3928

Pamiętaj !!!

Nie daj zarobić fiskusowi, przekaż 1 % podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wypełnij PIT-OP i wyślij go do Twego Urzędu Skarbowego.

Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%. W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 1 % OPP dla ZŻWP. została wyłączona

Odpowiedź na interpelację nr 30534 w sprawie wsparcia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Odpowiedź na interpelację nr 30534 w sprawie wsparcia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. została wyłączona

Styczeń w historii Polski.

POLSKI STYCZEŃ W HISTORII POLSKI – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Styczeń w historii Polski. została wyłączona

Interpelacja nr 30534 Posła na Sejm RP Krzysztofa Gawkowskiego.

Interpelacja nr 30534

do ministra obrony narodowej

w sprawie wsparcia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Zgłaszający: Krzysztof Gawkowski

Data wpływu: 12-01-2022

Szanowny Panie Ministrze,

w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, prowadzi działalność szereg stowarzyszeń zrzeszających byłych żołnierzy. Do najstarszych z nich należy Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, który w czerwcu 2021 r. obchodził 40-lecie swej działalności. Wśród członków Związku są kombatanci równych formacji i frontów walki. Związek kontynuuje chlubne tradycje Wojska Polskiego oraz dziedziczy wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy II RP oraz jego następców, w tym Związku Oficerów Służby Stałej II RP oraz Związku Kadetów II RP.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że po zmianach ustrojowych w 1989 r. ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej nie odtrąciło Związku uznając go za partnera do współpracy. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego ma wymierne zasługi w integrowaniu środowisk byłych żołnierzy wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność. W uznaniu tych zasług Związek był dwukrotnie wyróżniany przez ministra obrony narodowej ((2012 i 2014 r.).

Od 2006 roku Związek jest członkiem Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy EUROMIL. Związek jest największą organizacją w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP. Federacja ta jest członkiem Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR), której misją jest budowanie powiązań między żołnierzami rezerwy a władzami wojskowymi NATO. Związek powołał Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym niosącą pomoc finansową emerytom i rencistom wojskowym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W minionym 40-leciu Związek zawierał porozumienia o współpracy z resortem obrony narodowej (ostatnie w dniu 15 lipca 2015 r.) . W dniu 5 lutego 2016 r. porozumienie to zostało rozwiązane przez ministra obrony narodowej, w trybie natychmiastowym, przy dużej wrzawie propagandowej atakującej Związek. Kierowane do ministra obrony narodowej wnioski o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zostały rozpatrzone odmownie. Rozwiązanie porozumienia w tym trybie doprowadziło do zerwania więzi pokoleniowych środowisk żołnierskich. Wykreślono wszystkie zamierzenia zgłoszone przez ogniwa Związku, zawarte w planach współpracy dowódców rodzajów wojsk z organizacjami pozarządowymi. Dowódcom jednostek i instytucji wojskowych zakazano kontaktów z przedstawicielami Związku. Podobny los spotkał inne stowarzyszenia zrzeszające byłych żołnierzy.

W związku z opisaną sytuacją proszę o udzielenie merytorycznych odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaka była faktyczna przyczyna rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym?

  2. Z którymi stowarzyszeniami zrzeszającymi byłych żołnierzy minister obrony narodowej rozwiązał porozumienia o współpracy? Z którymi rozwiązanie porozumienia nastąpiło w trybie natychmiastowym?

  3. W ilu przypadkach decyzja o rozwiązaniu porozumienia opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Obrony Narodowej?

  4. Dlaczego nie były i nie są stosowane w pełnym zakresie, bez podziału na lepszych i gorszych, postanowienia §48 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowiącymi załącznik do decyzji 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 7 grudnia 2020 r. (wcześniej § 28 załącznika do decyzji 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r.?

  5. Czy i kiedy resort obrony narodowej zamierza zakończyć dzielenie stowarzyszeń zrzeszających byłych żołnierzy na lepsze i gorsze?

  6. Jakimi kryteriami pozamerytorycznymi (vide: §§14 i 15 decyzji 168/MON) kieruje się minister obrony narodowej przy podejmowaniu decyzji o zawarciu porozumienia? Brak uzasadnień decyzji odmownych wskazuje na istnienie kryteriów pozamerytorycznych.

  7. Czy resort obrony narodowej zamierza dokonać przewartościowania ocen stowarzyszeń zrzeszających byłych żołnierzy na podstawie efektów ich działalności, czy też kierować się będzie opiniami ich przeciwników?

  8. Dlaczego odmowy dowódców garnizonów skierowania wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystościach pogrzebowych byłych żołnierzy zawodowych nie zawierają jej merytorycznego uzasadnienia? Odmowa wyznaczenia wojskowej asysty honorowej na pogrzeby Kawalerów Wojennego Orderu Virtuti Militari oraz orderów innych państw sojuszniczych ma posmak skandalu.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Gawkowski

Poseł na Sejm RP

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Interpelacja nr 30534 Posła na Sejm RP Krzysztofa Gawkowskiego. została wyłączona