Oleśniczanie pamiętali o 81. rocznicy agresji na Polskę.

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.
W Oleśnicy 1 września 2020 roku w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem poświęconym II Armii Wojska Polskiego w Boguszycach (gmina Oleśnica) o godzinie 17.00 odbyło się upamiętnienie ofiar września 1939 r. przez uroczyste złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. Zebrały się tam delegacje koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej w składzie – płk w st. sp. Lucjan Ławniczek, ppłk w st. sp. Zdzisław Gołębiowski i st. chor. szt. w st. sp. Edward Plucha; delegacja Urzędu Gminy Oleśnica w składzie – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności Jerzy Trzciński, Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica – Tadeusz Kunaj wraz z Wiceprzewodniczącą – Aleksandrą Sierugą, delegacja Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica – Dyrektor Monika Małobęcka-Wzgarda wraz z pracownikami oraz Sołtys miejscowości Boguszyce z mieszkańcami – Pani Jadwiga Bodo. Wartę honorową pełnili strażacy 
z jednostki OSP w Sokołowicach – Kacper Kaleta oraz Aleksander Białoskórski pod dowództwem Bartłomieja Susidko.
A o godzinie 18 rozpoczęła się w Oleśnicy patriotyczna msza św. w kościele p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Godzinę później jej uczestnicy udali się na pobliski skwer, by tam – pod Pomnikiem Kombatantów RP – upamiętnić 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej i jej ofiary. O napaści Niemiec na Polskę i jej osamotnieniu mówił burmistrz Oleśnicy Jan Bronś w okolicznościowym wystąpieniu.
Przy dźwiękach hymnu państwowego odbyło się uroczyste podniesienie flagi przez poczet flagowy 82. Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu w obecności Dowódcy Garnizonu ppłk. Marka Sieberta. Wieńce i kwiaty złożyły delegacje reprezentujące miasto Oleśnicę, powiat oleśnicki, wojsko, policję, Służbę Więzienną, Państwową Straż Pożarną, Radę Miasta Oleśnicy, Zespół Oświaty Samorządowej, środowiska szkolne, Cech Rzemiosł Różnych, Związek Harcerstwa Polskiego, oraz organizacje kombatanckie. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy reprezentowane był przez delegacje koła im. Ziemi Oleśnickiej w składzie płk. w st. sp. Lucjan Ławniczek, mjr w st. sp. Jan Łaski i mjr w st. sp. Wiesław Grela oraz koło LOTNIK w składzie ppłk w st. sp. Zbigniew Nagórny, ppłk w st. sp. Wiesław Chmiel, ppłk w st. sp. Bogumił Duczmalewski i mjr w st. sp. Jan Barański.
W dniu 17 września Burmistrz Jan Bronś (podobnie jak 1 września), zaprosił wszystkich mieszkańców na miejskie obchody 81. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Rozpoczęły się one (tym razem) mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Następnie przeniesiono się pod pobliski pomnik Golgota Wschodu, gdzie z godnie z ceremoniałem wojskowym nastąpiło, podniesienie flagi narodowej z odśpiewaniem hymnu, okolicznościowe wystąpienie burmistrza Jana Bronsia i proboszcza ks. Mieczysława Janczyszyna, który słowami: „Pracowałem 25 lat za naszą wschodnią granicą. Ta ziemia jest wzruszona krwią polskich żołnierzy. Dziś chcemy im oddać honor, tutaj w Oleśnicy, ponad 1000 kilometrów od tamtych miejsc. Pamięć historii jest najlepszą nauczycielką, dlatego nie wolno zapomnieć o tych, którzy bronili naszej ojczyzny” zwracał uwagę na pamięć o naszych przodkach.
Wojsko Polskie reprezentowała kompania honorowa 82. Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu z Dowódcą Garnizonu – ppłk Marek Siebert 
i Kierownikiem Warsztatów Technicznych Oleśnica – mjr Ireneusz Wójtowicz.
Odczytano Apel poległych, po czym kompania honorowa oddała salwę honorową.
Następnie delegacje władz Oleśnicy, powiatu oleśnickiego, wojska, policji, straży pożarnej, związków kombatanckich, szkół, Rady Parafialnej złożyły kwiaty 
i wieńce pod pomnikiem.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy reprezentowane był przez delegacje koła im. Ziemi Oleśnickiej w składzie płk. w st. sp. Lucjan Ławniczek, mjr 
w st. sp. Jerzy Trzciński i ppłk w st. sp. Zdzisław Gołębiowski oraz koło LOTNIK 
w składzie ppłk wst. sp. Zbigniew Nagórny, płk w st. sp. Zbigniew Knapek i ppłk w st. sp. Bogumił Duczmalewski.
W uroczystości wzięły udział szkolne poczty sztandarowe.

Lucjan Łaniczek
Foto: Kinga Kulczycka GOK Oleśnica,
Ryszard Kałużny UM Oleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Oleśniczanie pamiętali o 81. rocznicy agresji na Polskę. została wyłączona

Z wizytą w Kościanie.

Na zaproszenie Prezesa Kościańskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Franciszka Gągora – mgr. Tadeusza Mylera i Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen.dyw. Stefana Roweckiego „Grota” – płk. dypl. Mirosława Rochmankowskiego, w dniu 25 sierpnia br. delegacje koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „LOTNIK” w Oleśnicy pod przewodnictwem ppłk. w st. sp. Bogumiła Duczmalewskiego i koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej pod przewodnictwem mjr. w st sp. Jerzego Trzcińskiego, przybyły do Nowego Lubosza k. Kościana. Okazją do spotkania były uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego i Święta Lotnictwa Polskiego. Po przybyciu nasze delegacje i zaproszeni goście powitali przybyłe poczty sztandarowe i w skupieniu wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego.
Następnie prowadzący uroczystość mgr Tadeusz Myler przywitał władze samorządowe, przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych oraz związków i stowarzyszeń wojskowych:

 1. ppłk Rafał Wojciechowski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu;

 2. mjr Przemysław Madzia – Szef Wydziału Komendy Uzupełnień w Lesznie;

 3. płk rez. inż. Zbigniew Drozdowski – zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;

 4. ppłk Daniel Katarzyński – Dowódca 1. leszczyńskiego dywizjonu przeciwlotniczego
  4 pplot – Dowódca Garnizonu Leszno;

 5. ppłk Daniel Binkiewicz – Dowódca 3. kresowego dywizjonu przeciwlotniczego
  – Czerwieńsk;

 6. mjr Leluk Adam i Kierownik Klubu 31 BLT Pani Anna Dworek – Delegacja 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny;

 7. ppłk mgr inż. Sebastian WOJTKOWIAK – Główny Inżynier 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie;

 8. Zbigniew Szukalski – Dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie;

 9. Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Miasta Kościan;

 10. Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan z Henrykiem Michalskim wiceprzewodniczącym Rady Gminy Koscian;

 11. płk w st. sp. dypl. pil. Zygmunt Zgoła – sekretarz ZG SSLW RP wraz z płk. w st. sp. mgr. Andrzejem Górczyńskim

 12. gen. bryg. w st. sp. Edward Łukasik – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SSLW RP;

 13. płk w st. sp. dypl. pil. Kazimierz Grzybowski – Prezes Poznańskiego Oddziału SSLW RP wraz z płk. mgr. Stanisławem Opiekulskim;

 14. płk dypl. nawig. Jan Ficerman – Prezes Pilskiego Oddziału SSLW RP;

 15. mjr rez. mgr inż. pil. Krzysztof Stobieniecki – Prezes Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny wraz z ppłk rez.dypl. pil. Jerzy Grabowski
  i płk pil. Franciszek Kowalski;

 16. mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński – Prezes ZR Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile wraz z płk. w st. sp. Wacławem Stępyrą;

 17. ppłk w st. sp. Ryszard Grześkowiak – Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej;

 18. ppłk dypl. w st. sp. Józef Żeleżny – Prezes Zarządu Oddziału Śrem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności;

 19. płk w st. sp. dr hab. Józef Zieliński – historyk lotnictwa wojskowego.

Po krótkim nawiązaniu do obydwu świąt uhonorowani zostali zasłużeni dla Kościańskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz Leszczyńskiego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy.

Po wręczeniu odznaczeń i pamiątkowych odznak wystąpili zaproszeni goście, którzy podkreślali zaangażowanie i pasję przedstawicieli kościańskich organizacji
w konsolidowaniu środowisk wojskowych i tworzeniu historii ludzi, którzy wiernie
i z poświęceniem pełnili służbę dla Ojczyzny. Organizatorzy uroczystości otrzymali pisma
i pamiątkowe ryngrafy oraz upominki.

Na spotkaniu nie brakło mocnego oleśnickiego akcentu jakim było przekazanie do sali tradycji prowadzonej przez mgr. Tadeusza Mylera lotniczych pamiątek przez naszego Kolegę z koła „LOTNIK” kpt. w st. sp. Mariana Hołdę. Ten pasjonat lotnictwa przybył na spotkanie z małżonką i razem przekazał pamiątkowe dokumenty i eksponaty. Brawa dla naszego Kolegi po jego wystąpieniu długo nie milkły.

Po oficjalnych uroczystościach odprowadzone zostały sztandary i można było zapoznać się z bogatymi zbiorami zgromadzonymi przez gospodarza w Sali Tradycji.

Nasze spotkanie zakończył wspólny uroczysty obiad z pysznymi wielkopolskimi daniami i ciastem. Długo trwały rozmowy i wspomnienia minionych lat i dni, snute przez ludzi, którzy zdjęli mundury, ale którym dobro Wojska Polskiego i jego tradycje leżą głęboko w sercach.

Drogi Tadeuszu!
Po żołniersku i szczerze dziękujemy.
Powodzenia w dalszych działaniach.

Osobiście w tym gościnnym miejscu byłem, słów pięknych wysłuchałem, smacznych dań i innych równie smacznych dodatków próbowałem.

Pisał: mjr w st. spocz. Jerzy Tomasz Trzciński – Koło im. Ziemi Oleśnickiej
Foto: ppłk w st. spocz. Bogumił Duczmalewski – Koło LOTNIK

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Z wizytą w Kościanie. została wyłączona

Miejskie obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego w Oleśnicy.

1 sierpnia, w sobotę, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Uczcijmy wspólnie ten ważny dla Polaków Dzień. Serdecznie zapraszamy na miejskie obchody tego Święta. Spotkajmy się 1 sierpnia, o godzinie 12.00, przy pamiątkowej tablicy „Bohaterskim Powstańcom Warszawy”, na skwerku przy ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy. W ramach uroczystości przewidujemy podniesienie Flagi Narodowej z odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz złożenie kwiatów pod tablicą.

Na powyższy plakat i indywidualne zaproszenia dla władz samorządowych Powiatu i Gminy Oleśnica oraz organizacji pozarządowych od Zastępcy Burmistrza Miasta Oleśnicy Pani Edyty Małys-Niczypor, przy pamiątkowej tablicy „Bohaterskim Powstańcom Warszawy” licznie zgromadzili się (uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną) przedstawiciele samorządów, wojska i organizacji społecznych. 
Z udziałem wojskowej asysty honorowej oddano hołd Powstańcom Warszawy. Oleśnickie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski – Koło LOTNIK oraz Kol. płk Lucjan Ławniczek, Kol. mjr Jan Łaski i Kol. mł. chor. Sławomir Bednarz – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Portal Oleśnica 24.com

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Miejskie obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego w Oleśnicy. została wyłączona

Apel o udział w II turze wyborów prezydenckich.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel o udział w II turze wyborów prezydenckich. została wyłączona

Święto ZŻWP – życzenia Prezesa Związku.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Święto ZŻWP – życzenia Prezesa Związku. została wyłączona

Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy – 8.05.2020 r.

Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto ważne nie tylko dla Polaków, ale i całej Europy. Upamiętnia zakończenie II Wojny Światowej. Z tej okazji Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Aleksandrem Chrzanowskim oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło Lotnik złożyli kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy.

Informacja i zdjęcia w oparciu o materiały Urzędu Miasta Oleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy – 8.05.2020 r. została wyłączona

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZŻWP a ZWIĄZKIEM SYBIRAKÓW.

Miła współpraca między ZŻWP a ZS.

Relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza z Uroczystości 80 lecia pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Wyróżnienie Sztandaru Ligi Obrony Kraju Zarządu Powiatowego w Rawiczu.

W dniu 14 lutego 2020 roku o godz 17.oo odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Powiatowego LOK w Rawiczu z okazji obchodów 75 rocznicy powstania LOK. Zaproszonych gości powitał Prezes Powiatowego Zarządu LOK kol. Lech Rzepecki, następnie prowadzenie zebrania przekazał kierownikowi Rejonu LOK kol. Piotrowi Musielakowi, który zarządził wprowadzenie sztandaru Zarządu Powiatowego LOK w Rawiczu. Po wprowadzeniu Sztandaru został odegrany i odśpiewany Hymn RP oraz odśpiewano hymn LOK. Następnie został wygłoszony referat okolicznościowy przez V-ce Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK kol. mgr Jana Świerzewskiego, w którym zostało uwypuklone powstanie LOK oraz zakres zadań postawionych do realizacji. Po wygłoszeniu referatu głos zabrał Prezes Rawickiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kol. Celestyn Kwiecień, który dokładnie omówił szeroką współpracę z Zarządem LOK na przestrzeni 75 lat istnienia LOK oraz oznajmił, że na wniosek Zarządu Rawickiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Sztandar Zarządu Powiatowego LOK został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi z Wstęgą. O odznaczenie Sztandaru poproszony został V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu, biorący udział w zebraniu kol. Adam Chodaczyński. Następnie zostały wręczone medale 75 lecia LOK zasłużonym działaczom, między innymi kol. Celestynowi Kwietniowi. Kol. Celestyn Kwiecień został wyróżniony również Złotym Medalem za Zasługi dla LOK. Nie obyło się również bez odznaczenia Rawickiego Koła Związku Żołnierzy WP Medalem Pamiątkowym 100 lecia Niepodległości Polski. Na tym zakończono część oficjalną a następnie rozpoczęło się spotkanie integracyjne, które upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze do późnych godzin.

Celestyn Kwiecień
Foto: Celestyn Kwiecień, Piotr Musielak

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Wystąpienie Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu płk. Mariana Dąbrowskiego na uroczystości z okazji 80 rocznicy pierwszej masowej zsyłki na Sybir.

SYBIRACY – ŻOŁNIERZE WP
W LATACH 1941 – 45

W wyniku deportacji polaków na Sybir w latach 1938 – 41, na terenie ZSRR znalazło się ponad milion polaków ze wschodnich rubieży Rzeczypospolitej.
Wybuch wojny niemiecko – rosyjskiej w czerwcu 1941 roku przekreślił plany zagarnięcia Polski. 30 lipca 1941 r. podpisany zostaje Układ Sikorski – Majski „O wzajemnej pomocy w walce z Niemcami. 12 sierpnia 1941 roku Uchwałą Rządu ZSRR zwolniono z więzień i obozów pracy wszystkich Polaków, a 14 sierpnia podpisano umowę o tworzeniu oddziałów WP, podporządkowanych rządowi RP na emigracji na dowódcę, których wyznaczono gen. Władysława Andersa. W ciągu roku organizacji i szkolenia, do sierpnia 1942 r. zmobilizowano ponad 70 tys. żołnierzy. Ilu zginęło w czasie drogi, ilu nie zdążyło dotrzeć do Armii Andersa, nikt nie jest w stanie policzyć.

8 lipca 1942 r Stalin wyraził zgodę na opuszczenie Rosji przez wojska gen. Andersa. Do 5 sierpnia 1942 r. ewakuowano 78 tys. żołnierzy i ponad 38 tys. cywili – głównie kobiet i dzieci. Rozpoczął się nowy, jakże inny etap tworzenia wojska. Wyposażeni, przez Brytyjczyków w mundury, rozpoczęli intensywne szkolenie i przegrupowanie przez Palestynę, Syrię i Liban w stronę Egiptu. Z Egiptu do Włoch jednostki polskie przybyły w okresie od grudnia 1943 r. do kwietnia 1944. Ważniejsze bitwy to zdobycie klasztoru na Monte Cassino, zdobycie ważnego portu Ankona i miasta Bolonia. Na czterech cmentarzach wojennych w Bolonii, Loretto, Monte Casino i Casamassima spoczywa 4040 żołnierzy polskich, a wśród nich wielu Sybiraków, którym nie dane było wrócić do Ojczyzny.

1 Dywizja Kościuszkowska.
Po opuszczeniu Związku Radzieckiego przez Armię Andersa w lipcu i sierpniu 1942 roku stosunki Polsko-Radzieckie uległy zamrożeniu. Pomimo olbrzymich nacisków Stanów Zjednoczonych i Anglii na gen. Sikorskiego – Premiera RP, Polacy nie zgodzili się na współpracę z Rosją. Stalin przystąpił do realizacji planu podporządkowania Polski przy pomocy komunistów polskich. W maju 1943 roku ogłoszono komunikat o powołaniu jednostki Wojska Polskiego niezależnej od Rządu Londyńskiego. W dniu 14 maja 1943 roku wydany zostaje pierwszy rozkaz odnośnie organizacji 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Na dowódcę zostaje wyznaczony Zygmunt Berling, który ogłasza zaciąg do wojska. Polacy, Sybiracy, którym nie udało się dotrzeć do Armii Andersa masowo zgłaszają się do punktów werbunkowych. 15 lipca 1943 roku, w dniu przysięgi, składanej na wierność Związkowi Radzieckiemu Dywizja liczyła ponad 16 tys. żołnierzy – w zdecydowanej większości Sybiraków. Oni to stali się ofiarami Bitwy pod Lenino, w której to zabrakło wsparcia jednostek radzieckich – szczególnie artylerii i lotnictwa. W bitwie zginęło 510 żołnierzy, 1776 zostało rannych, 652 zaginęło, a 116 dostało się do niewoli. Żołnierze Sybiracy przeszli następnie cały szlak bojowy 1 Dywizji, od Lenino do Berlina. Walczyli o Warszawę, na Wale Pomorskim, o Kołobrzeg, forsowali Odrę pod Siekierkami, zdobywali Berlin. Wielu z nich zginęło. Swoją walką pokazali jak miłują Ojczyznę, dla której nie wahali się oddać życie. Dużo z nich spoczywa na cmentarzach wojennych w Kołobrzegu i w Siekierkach.

Pamiętając o cierpieniach na zesłaniu i wielkim udziale Żołnierzy-Sybiraków w walce z okupantem hitlerowskim oraz doceniając działania Związku Sybiraków, podtrzymującego pamięć o ich patriotycznej postawie i bohaterstwie, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczył Sztandar Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Spotkanie noworoczne w Kościanie.

24 stycznia 2020 r. w Restauracji Dolce Vita w miejscowości Nowy Lubosz, na zaproszenie Prezesa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zarządu ZWiRWP oraz Kościańskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. gen. Franciszka Gągora Kol. mgr. Tadeusza Mylera, delegacje Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w składzie Kol. ppłk Zdzisław Gołębiowski i Kol. mjr Wiesław Grela oraz Koła ZŻWP „LOTNIK” 
w składzie Kol. ppłk Zbigniew Nagórny (reprezentujący również ZW ZŻWP we Wrocławiu) i Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski uczestniczyły w spotkaniu noworocznym Stowarzyszeń, Związków Wojskowych, Instytucji Wojskowych, Dowódców Jednostek Wojskowych oraz Władz Samorządowych.
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego, ze Sztandarem Kościańskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP. Następnie po Hymnie Państwowym, Hymnach Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 
i ZWiRWP Gospodarz spotkania Prezes Tadeusz Myler powitał zaproszonych gości oraz wręczył wyróżnienia organizacyjne. Nasza delegacja dziękując za zaproszenie 
i uznanie w „Wielkopolskich strukturach” wręczyła skromny upominek do Sali Tradycji Oręża Żołnierza Wojska Polskiego.
W okolicznościowym wystąpieniu mjr. w st. spocz. Andrzeja KLUCZYŃSKIEGO uczestnicy spotkania zapoznali się z rolą lotników polskich w 101 rocznicę zdobycia Lotniska Ławica przez Powstańców Wielkopolskich. Po krótkiej dyskusji z ogromnym zainteresowanie zwiedzano Salę Tradycji.
Po części oficjalnej udaliśmy się na spotkanie towarzyskie, gdzie osobiście mogliśmy serdecznie podziękować za zaproszenie oraz wymienić spostrzeżenia 
i uwagi do dalszej współpracy dla dobra Związków i Stowarzyszeń Wojskowych.

płk. dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek

Foto: mjr rez. Wiesław Grela
 ppłk w st. spocz. Zbigniew Nagórny.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz