Zawody strzeleckie w Oleśnicy.

W dniu 24.04.2019 r. zostały przeprowadzone zawody strzeleckie z długiego karabinka pneumatycznego „Haral”. Strzelanie odbyło się na strzelnicy pistoletowej w zamku. Do zawodów przystąpiły trzy zespoły.

Najlepszymi strzelcami okazali się:

 • Koło ZŻWP „Lotnik” – Jan Kleczek – 84 pkt.;
 • Firma Plantpur – Sebastian Łabanowicz – 82 pkt.;
 • Bank PKO – Dyrektor Artur Mierzwa – 81 pkt.

Dla najlepszych zespołów zostały wręczone okazałe puchary, a wszystkim zawodnikom kierownik strzelania Pan Stach i Pan Barański wręczyli dyplomy uczestnictwa.

Jan Barański

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zebranie świąteczne Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w Zajeździe „U Stefanii”.

        Zgodnie z planem zamierzeń na 2019 r. w dniu 9 kwietnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na zebraniu świątecznym. Już po raz kolejny miejscem spotkania blisko 90 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych Gości był Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej. Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu Koleżanek i Kolegów oraz Gości, poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięć Koleżanki Marii Walczakiewicz, która w dniu 10.02.2019 roku zmarła.

W śród Gości, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w naszym spotkaniu, dzieląc się własnymi doświadczeniami oraz składając życzenia świąteczne, min. byli:

 1. Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Oleśnicy.

 2. Pan KUNAJ Tadeusz Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica.

 3. Pani BARTCZAK Dorota – Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury w Oleśnicy.

 4. Dziennikarz Panoramy Oleśnickiej Pan HUK Grzegorz.

Z wielką przyjemnością gościliśmy również wdowy naszych Kolegów, które dzięki stwarzanej atmosferze na naszych spotkaniach, coraz częściej podejmują chęć przystąpienia do Koła. Na naszym spotkaniu mogliśmy też podziękować właścicielom firm wspierających statutową działalność Koła min.: dla Firmy „PROFI” z Grabowa nad Prosną oraz indywidualnie obecnym na spotkaniu:

 1. Pani BATOG Justynie – Ligota Wielka.

 2. Pani TYMAŃSKIEJ Irenie – Ligota Wielka.

 3. Pani ŚWIĘCH Małgorzacie Smardzów.

za pomoc w organizacji tak miłych spotkań środowiskowych.

Spotkanie uatrakcyjnił swoim występem Męski Chór Teatrzyku „Retro” z Ostrowiny. Kierownikiem zespołu jest Pani Alina Żarecka.

Następnie w ramach spraw organizacyjnych i personalnych, powiadomiłem zebranych o przystąpieniu do naszego Koła Kol. Jana FROMMA.

Miłym akcentem było też wyróżnienie Koleżanek i Kolegów:

 1. Wpis do Księgi Honorowej Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu:

 • ppłk TRZCIAŃSKI Czesław;

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • st. chor. szt. SZCZEREK Władysław.

 1. Złoty Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • mjr BUDA Bogdan;

 • mjr KOTOWICZ Jan;

 • st. chor. szt. PLUCHA Edward.

 1. Srebrny Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • kpr. rez. BARYŁKIEWICZ Jerzy;

 • sierż. rez. SZYDEŁKO Eugeniusz;

 • por. rez. ŚWITOŃ Grzegorz.

 1. Brązowy Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • mjr LEJCZAK Zbigniew.

 1. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • mł. chor. CHILA Jan;

 • st. chor. szt. DREWIECKI Marian;

 • sierż. szt. MILIAN Krzysztof;

 • kpt. SUMIŃSKI Eugeniusz;

 • Pani ŚWIERCZYŃSKA Irena;

 1. Medal XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • st. chor. szt. BIAŁY Edward;

 • ppłk CZERKAWSKI Mirosław;

 • ppłk GRZYB Henryk

 • ppłk HODERA Bogdan;

 • mł. chor. IDCZAK Marian;

 • mjr KOZŁOWSKI Henryk;

 • ppor. rez. OBIEGŁO Włodzimierz;

 • mjr WIECZOREK Jacek;

 • mat. rez. WÓJCIK Zdzisław;

 • mjr GRELA Wiesław;

 • mjr PIESIK Włodzimierz;

 • st. chor. szt. ZAPART Roman.

8. Medalem “Za wybitne zasługi dla ZZWP” – Pan Tadeusz KUNAJ
Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica.

9. Medalem okolicznościowym ZZWP – Męski chór przy Teatrzyku RETRO
z Ostrowiny.

Kolejnym punktem naszego zebrania były sprawy organizacyjne dotyczące:

 1. podanie informacji dotyczącej Zjazdu w dniu 14.09.2019 r. i podjęcie Uchwały walnego zebrania dotyczącej upoważnienia zarządu koła do organizacji trzeciego Zjazdu żołnierzy i pracowników wojska oraz sympatyków w 30 tą rocznicę rozformowania 1 szkolnego pułku samochodowego (czerwone koszary);

 2. referat – Polska w NATO, co się zmieniło po 20 latach;

 3. informacja dotycząca funduszu socjalnego;

 4. informacja dotycząca zawodów strzeleckich w dniu 22.06.2019 r.;

 5. składki – Nr Konta – dodatkowe wpłaty – Skarbnik.

 6. Plan współpracy w Oleśnicy – Przedsięwzięcia w 2019 r.- Plany do pobrania
  u Kol. Łaskiego.

 7. kolejne spotkania – tj. święta w dniu 2.05. 3.05, a w dniu 8.05 – Festyn
  z okazji Dnia Zwycięstwa – Pomnik godz. 16.00 i ATOL godz. 16.30.

Po czym kolega prezes zaprosił nas do wspólnego posiłku. Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy: żurek z jajkiem i kiełbasą, wędliny i sałatki, były też ciasta, owoce oraz długie koleżeńskie rozmowy. Przy wyjściu można było zabrać do domowej degustacji wyroby zawsze wspierających nas sponsorów.

Ja tam byłem i bardzo smaczne wielkanocne przysmaki próbowałem. Dołączam kilka zdjęć aby wspomnieć i pamiętać to miłe, świąteczne spotkanie w Dąbrowie…

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto:
Pan Grzegorz HUK – Panorama Oleśnicka.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Pożegnanie płk. Karola Walczaka.

Wczoraj na Wieczną Wartę odmeldował się nasz kolega i przyjaciel płk mgr inż. KAROL WALCZAK.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 15.04.2019 r. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Początek o godzinie 12.00 – pożegnanie w Kaplicy cmentarnej, następnie złożenie urny w grobie.

Pogrzeb z asystą wojskową.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZŻWP we Wrocławiu.

Szanowni Koledzy,

informuję. że 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w biurze Rady Osiedla GAJ przy ulicy Krynickiej 80 we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZŻWP we Wrocławiu.

kpt. Karol Horniczan – Przewodniczący WKR

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

25 marca 2019 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była ocena sprawozdawczości z działania ZW w 2018 roku. Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wręczenie dyplomów uznania dla Kolegów, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w składach Pocztu sztandarowego ZW ZŻWP we Wrocławiu wystawianego z okazji świąt państwowych i wojskowych.

Prezes ZW płk Marian Dąbrowski uhonorował dyplomem uznania:

 1. Koło ZŻWP im. gen. Ohanowicza:

    • st. chor. szt. Bandosz Edward;

    • st. chor. szt. Gadziński Józef;

    • mjr Pińczykowski Jan;

    • ppłk Makuchowski Fryderyk;

    • ppłk Kochanowski Mieczysław.

 1. Koło ZŻWP Saper:

    • płk Sypniewski Andrzej;

    • mjr Grabarczyk Tadeusz;

    • kpt. Wiśniewski Krzysztof;

    • ppłk Wamposzyc Stanisław;

    • kpt. Misiuna Piotr;

    • ppłk Miara Mieczysław;

    • ppłk Heilman Andrzej;

    • mjr Malej Wacław.

W kolejnym punkcie obrad sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch przedstawił wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2018 rok. Jako główny problem wskazał starzenie się szeregów (70% stanu osobowego wrocławskiej organizacji ZŻWP mieści się w przedziale wieku 70-100) i nieprzychylne traktowanie związku przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań omówił płk Jerzy Dąbrowski.

Prezes ZW płk Marian Dąbrowski przywitał Doradcę Prezydenta Wrocławia Pana Zbigniewa Korzeniowskiego, który przedstawił zebranym główne kierunki działania Urzędu Miasta w bieżącej kadencji. W ramach czasu na pytania do przedstawiciela UM Wrocławia wywiązała się dyskusja dotycząca następujących problemów:

 • Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środowisk emeryckich, organizowanie przez UM zawodów np. rozgrywki brydża sportowego, turnieje szachowe itp.

 • Utrzymanie pozytywnej opinii Wrocławia jako miasta otwartego i przyjaznego ludziom poprzez przeciwdziałanie mowie nienawiści, ksenofobi i wszelkim aktom braku tolerancji.

 • Rozwój aglomeracji wrocławskiej, pozytywne skutki i ewentualne zagrożenia.

Po krótkiej przerwie Wiceprezes – skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński przedstawił sprawozdanie z wykonania Planu finansowego na 2018 rok a następnie omówił Plan finansowy na 2019 rok.

W kolejnym punkcie obrad prezes ZW przeprowadził głosowania nad przyjęciem uchwał ZW:

 • Uchwała nr 6/X/19 w sprawie wyróżnienia wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.
 • Uchwała nr 7/X/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała nr 8/X/19 w sprawie przyjęcia Planu finansowego ZW na 2019 rok.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Jako następny wystąpił Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kpt. Horniczan Karol, który przedstawił sprawozdanie z działalności kontrolnej WKR i ocenę pracy ZW i kół Wrocławskiej Organizacji ZŻWP. Przewodniczący WKR stwierdził, że działalność organów statutowych prowadzona była w 2018 roku na wysokim poziomie.

Podsumowując obrady Prezes ZW przedstawił informację na temat przebiegu i wniosków wypracowanych na posiedzeniu Zarządu Głównego naszego związku, które odbyło się 19 marca 2019 roku. Poinformował również, że płk Lucjan Ławniczek został wybrany do składu ZG ZŻWP w Warszawie.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Apel Prezydium ZG ZŻWP i FSSM RP.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

70 rocznica zesłania Obywateli Polski na Syberię….

Publikujemy opracowanie – wspomnienia sybiraka, płk. Antoniego Tunkiewicza.

70 rocznica zesłania Polaków na Syberię.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Cykliczny turniej w brydżu sportowym w 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

„Saperska Wigilia 2018”

W dniu 13.12.2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Hotelu JASEK odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe Koła SAPER ZŻWP. Tę jakże radosną uroczystość świąteczno – noworoczną rozpoczął Prezes Koła kol. Marek LEŚNIAK słowami najserdeczniejszych podziękowań skierowanych do kol. kol. Marioli i Andrzeja JASKÓW – właścicieli hotelu JASEK i sponsorów Lesława MAJEWSKIEGO i Adama KAJKOWSKIEGO za wspaniałomyślność oraz szlachetny gest troski oraz dobrej woli. To właśnie dzięki nim a także grupie kolegów mieliśmy możliwość już kolejny raz spotkać się w tak wspaniałym i uroczym miejscu z nadzieją , że nie po raz ostatni. Wielka rodzina saperów liczy już ponad 140 członków a na spotkanie przybyło nas ponad 100. To świadczy o głębokich więzach łączących naszą społeczność.
Niezwykle serdecznie i gorąco powitano, żony naszych zmarłych kolegów oraz członkinie Rodziny Wojskowej, sympatyków Koła, byłych naszych kolegów saperskiej służby. Nie sposób było powitać z imienia i nazwiska wszystkich zaproszonych gości, ale:

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Kol. Marian DĄBROWSKI,
 • Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Zdzisław BARSZCZEWSKI,
 • Prezes Honorowy Koła SAPER Kol. Jerzy MARCZAK,
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla „HUBY” – kol. Maciej BOROWSKI,
 • Prezes Koła Nr 29 SSP przy WITI oraz Prezes Koła SIMP Nr 17 techniki wojskowej 
 Kol. Grzegorz DROGOWSKI,
  to osoby bardzo silnie związane z kołem „SAPER” i godne szczególnego wymienienia.
  Stało się już tradycją, że właśnie przed Świętami Bożego Narodzenia, spotykamy się w gronie przyjaciół, reprezentujących środowisko wrocławskich Saperów. Spotkania te pozwalają na jeszcze większą integrację i kultywowanie obyczajów i zwyczajów starszych pokoleń, stanowiących wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.
  Przed złożeniem życzeń głos zabrał wiceprezes Koła Kol. Andrzej SYPNIEWSKI, przedstawiając osoby, którym następnie zostały wręczone wyróżnienia:
 1. MEDAL „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA ZŻWP”:
 • Kol. Marian DĄBROWSKI
 • Pan Maciej BOROWSKI
 • Kol. Andrzej JASEK
 • Kol. Adam KAJKOWSKI
 • Pan Lesław MAJEWSKI
 • Kol. Wiesław MAŁUCHA
 • Kol. Stanisław OSIŃSKI
 • Pan Zbigniew ŚWIERKOT

2. SREBRNY KRZYŻ ZŻWP:

 • Kol. Andrzej HEILMAN
 • Kol. Wojciech KISIELEWICZ

3. BRĄZOWY KRZYŻ ZŻWP:

 • Pani Mariola JASEK
 • Kol. Jacek GDULA
 • Kol. Stanisław MATYCH
 • Kol. Janusz SZELKA
 • Kol. Władysław SZYMAŃSKI
 • Kol. Kazimierz WIATR

4. ODZNAKA HONOROWA ZŻWP:

 • Kol. Ryszard BIAJGO
 • Pani Beata IWANICKA-STACHERA
 • Kol. Ryszard KANIGOWSKI
 • Kol. Ryszard KONEWECKI
 • Pani Barbara KRZYŻANOWSKA
 • Kol. Piotr MISIUNA
 • Kol. Edward MIRŻ
 • Kol. Longina PŁUCIENNIK
 • Kol. Marian POŚPIESZNY
  Kol. Jerzy SZYMAŃSKI.

5. MEDAL PAMIĄTKOWY ZŻWP:

 • Kol. Sylwester KLIMCZAK
 • Kol. Zdzisław KORBUT
 • Kol. Wojciech SKONIECZNY
 • Kol. Krzysztof TŁUŚCIAK.

6. MEDAL XXXV LECIA ZŻWP:

 • Kol. Wojciech KISIELEWICZ
 • Kol. Krzysztof TURZAŃSKI
 • Pan Mateusz SKINDERA.

7. DYPLOM OKOLICZNOŚCIOWY:

 • Kol. Marianna KĄKOL
 • Kol. Janusz KACZMAREK
 • Kol. Edward MIRŻ
 • Kol. Kazimierz WIATR.

Przyszedł czas na złożenie przez Prezesa Koła życzeń Wigilijnych i Noworocznych.
Pięknie zabrzmiały proste – jakby żołnierskie – słowa byśmy my i nasi najbliżsi z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia we wspaniałej rodzinnej atmosferze, wypełnionej melodią staropolskich kolęd, znaleźli mnóstwo prezentów pod choinką, cieszyli się zdrowiem i pysznościami wigilijnego stołu. Życzył również wystrzałowego, bąbelkowego Sylwestra oraz spełnienia marzeń w Nowym 2019 Roku.
Po tych życzeniach – kapelan z Kościoła Garnizonowego pod wezwaniem św. Elżbiety – ks. kpt. Arkadiusz JEZIERSKI rozpoczął celebrowanie wigilii od poświęcenia opłatków i potraw wigilijnych. Wygłosił Słowo Boże, a my wszyscy po jego wysłuchaniu podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem by za chwilę delektować się przygotowaną przez obsługę hotelu smakowitą wieczerzą ( m.in. kremem z borowików, uszkami, rybami, pierogami z kapustą, grochem i fasolą a także świetnymi przekąskami i wspaniałymi słodkościami). Wigilijny wieczór umilił nam świetny kwartet muzyczny, który oprócz tradycyjnych kolęd zaprezentował szereg utworów o charakterze patriotycznym jako że w trakcie spotkania odczuć było można ducha 100-nej Rocznicy Odzyskania – przez naszą Ojczyznę – Niepodległości. Później dalszym wspólnym rozmowom i opowieściom wspomnieniowym nie było końca.
Nadszedł jednak kres spotkania i Prezes Koła kol. Marek Leśniak serdecznie podziękował wszystkim za przybycie, jeszcze raz życząc by Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2019 Rok, upłynęły w zdrowiu i radości, a kolejne spotkania – już robocze – odbywały się w tym samym składzie. Te słowa zakończyły naszą „saperską biesiadę” udowadniając, że jako członkowie Koło „SAPER”, potrafimy połączyć nasze wspólne dążenia do osiągnięcia celów zapewniających nam utrzymywanie więzi sympatii i przyjaźni międzypokoleniowej.
Opracował: Andrzej Sypniewski
Zdjęcia: Wacław Malej

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

OPŁATKOWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE „WOJSKOWYCH BUDOWLANYCH” – 14.12.2018 r.

Zgodnie z Planem Przedsięwzięć Koła, w dniu 14.12.2018 r. w Restauracji „Wieniawa” odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne (Opłatkowe) Koła ZŻWP „Budowlani”.
W spotkaniu uczestniczyło 36 osób, w tym 31 członków Koła (w tym 4 Panie), 2 małżonki naszych kolegów i 3 zaproszonych gości.
Spotkanie otworzył Prezes Koła „Budowlani” kol. płk Jan Regdosz, który powitał przybyłych na spotkanie członków (członkinie) Koła i przybyłe małżonki oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. płk. Mariana Dąbrowskiego, zaprzyjaźnionego z budowlańcami kapelana ks. ppłk. Władysława Jasicę oraz również zaprzyjaźnionego z budowlańcami przedstawiciela Koła „Saper” kol. mjr. Andrzeja Jaska.
Następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego w asyście Prezesa Koła „Budowlani” wręczyli ostatnie w tym roku wyróżnienia:
• Medale Pamiątkowe Związku otrzymali kol. Irena Orłowska-Bogucka i kolega ppłk Sławomir Zagórski;
• List Gratulacyjny Zarządu Wojewódzkiego z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymał kol. ppłk Leon Bogucki.

W dalszej części spotkania Prezes Koła kol. płk Jan Regdosz poinformował o wykonaniu wszystkich planowanych przedsięwzięć 2018 roku i nakreślił plan działalności Koła na 2019 rok. Następnie podziękował Zarządowi i członkom Koła za aktywny udział w realizacji zadań oraz złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia świąteczno-noworoczne.
W dalszej kolejności głos zabrał kapelan wojskowy ks. ppłk Władysław Jasica, który wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki i potrawy wigilijne, a następnie złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Zaprosił również do łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnych życzeń.
Po opłatku przystąpiono do spożywania potraw wigilijnych ustawionych na obficie zastawionym stole. Były wspomnienia, dyskusje, wymiana poglądów, a wszystko to odbywało się w nastroju świątecznym przy akompaniamencie śpiewanych kolęd.

Jan Stępień

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz