Uroczyste zebranie Rawickiego Koła ZŻWP z okazji Święta Niepodległości.

     W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 10.11.2022 roku odbyło się zebranie plenarne Rawickiego Koła ZŻWP,  w którym uczestniczył Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Wrocławiu kol. ppłk Mirosław Wiercioch. Wszystkich uczestników zebrania oraz przybyłego gościa serdecznie powitał prezes Rawickiego Koła ZŻWP kol.  Celestyn Kwiecień, który następnie wygłosił referat  na temat Narodowego Święta Niepodległości.  W referacie podkreślono innowacyjne osiągnięcie rządu Piłsudskiego a kierowanego przez Jędrzeja Moraczewskiego, który wprowadził 8 godzinny dzień pracy, była to nowość wówczas w Europie, dzieci zyskały prawo do darmowej i powszechnej edukacji. Panująca atmosfera umożliwiła  również 100 lat temu polityczną emancypację kobiet,  które uzyskały prawo głosu w wyborach.
Odbyło się również wręczenie nagród  dla wyróżniających się członków związku.

Krzyżem Komandorskim ZŻWP zostali wyróżnieni:

 • kol. kpt Reinhard Majcher,
 • kol. mł chor. Zdzisław Rogowski.

Krzyżem zasługi ZŻWP:

 • kol. mjr Henryk Tomczak.

Odznaką honorową ZŻWP:

 • kol. st chor. szt Marcin Stoiński.

Złotym medalem 40 lecia ZŻWP:

 • kol. st chor szt. Leszek Kupczyk.

W dyskusji także oceniono sytuację w Europie w związku z  napaścią Rosji na Ukrainę, podkreślano, że  istnieją  również zagrożenia dotyczące Polski w związku z wojną w Ukrainie.  Po zakończeniu dyskusji odbyło się spotkanie integracyjne, które upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze.

Celestyn Kwiecień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Uroczyste zebranie Rawickiego Koła ZŻWP z okazji Święta Niepodległości. została wyłączona

Pamięć o Koleżankach i Kolegach w Oleśnicy.

          29 października 2022 r. jak co roku uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej, którzy spoczywają na oleśnickich cmentarzach. Ponad sześćdziesiąt grobów i wspólnych mogił żołnierzy odwiedzili: Koledzy Trzciński Jerzy, Kotowicz Jan i Kotowicz Zdzisław – cmentarz przy ulicy Wileńskiej oraz Kolega Gołębiowski Zdzisław, Grzyb Henryk i Bednarz Sławomir na cmentarzu przy ulicy Wojska Polskiego.i Cmentarnej. Ponadto groby Kolegów w Kłodzku i Namysłowie odwiedzili Koledzy Bednarz Sławomir i Barcz Krzysztof.

Cześć Ich Pamięci.

płk w st. spocz. Lucjan Ławniczek
Foto: mł. chor. rez. Bednarz Sławomir

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Pamięć o Koleżankach i Kolegach w Oleśnicy. została wyłączona

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

17 października 2022 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad były kierunki działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2023 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.
Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając uczestników i zaproszonych gości.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podjąć prawomocne decyzje metodą hybrydową z wykorzystaniem pisemnych pełnomocnictw od osób nieobecnych. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wystąpienie ppłk. Bogumiła Duczmalewskiego, w którym przedstawił informację o śmierci Kol. Tadeusza Myllera – Prezesa Koła ZWiRWP w Kościanie, z którym utrzymywana była bliska współpraca zwłaszcza przez koła oleśnickie.
W kolejnym punkcie obrad Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski dokonał wręczenia wyróżnień za zasługi dla ZŻWP.
W uznaniu zasług wyróżnieni zostali:

 • Złotym krzyżem za zasługi dla ZŻWP – ppłk Wiesław Chmiel;

 • nagrodą rzeczową (wyróżnienie przyznane przez ZG ZŻWP) – płk Marian Dąbrowski.

Sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch przekazał słowa, które w trakcie zjazdu krajowego wypowiedział Prezes Związku płk Marek Bielec, dziękując płk. Marianowi Dąbrowskiemu za przeprowadzenie Wrocławskiej Organizacji ZŻWP przez dwie najtrudniejsze w historii związku kadencje.

Prezes ZW poinformował o szczegółach zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy zarządem wojewódzkim a Hotelem JASEK.
Następnie wiceprezes ZW ds. proobronnych ppłk Marek Leśniak złożył sprawozdanie o przeprowadzonych zawodach w tenisie ziemnym o puchar prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu.
Kolejnym formalnym punktem obrad było przegłosowanie Uchwały o rozwiązaniu Koła ZŻWP WSzW we Wrocławiu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Po przedstawionej informacji przez wiceprezesa ds. proobronnych ppłk. Marka Leśniaka o sytuacji w Kole ZŻWP im. gen. Ohanowicza odbyła się dyskusja, w wyniku której ustalono kolejne kroki mające na celu ograniczenie strat w ilości czynnych członków. W sprawie tej zaangażował się Honorowy Prezes ZW płk Marian Dąbrowski.
Jako kolejny wystąpił Wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi rozliczenie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku oraz planowane wydatki do końca bieżącego roku.
Następnie sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch zapoznał zebranych z kierunkami działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2023 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Jako ostatni wystąpił Prezes ZW informując zebranych o grudniowym posiedzeniu ZW z udziałem zaproszonych gości oraz o uroczystości świąteczno wigilijnej.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona

79. rocznica bitwy pod Lenino.

12 października 1943 r. 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusz Kościuszki, nacierając w ugrupowaniu 33 Armii Czerwonej, podjęła próbę przełamania frontu wzdłuż rzeki Miereja – pomiędzy miejscowościami Trygubowa i Połzuchy. Pomimo zdobycia pierwszej linii niemieckich okopów nie udało się przełamać pozycji niemieckiego 39. Korpusu Pancernego. Dzięki wsparciu lotnictwa i dział szturmowych Niemcy opanowali sytuację i przeszli do kontrataków. W wyniku dwudniowych walk 1. DP straciła 510 zabitych, 1776 rannych i 776 zaginionych bez wieści, tj. blisko 20 % całego stanu osobowego. W konsekwencji pod koniec dnia 13 października wycofano 1 Dywizję Piechoty z linii frontu. Kolejne próby przełamania pozycji niemieckich przez 33 Armię również zakończyły się klęską. Pod Lenino zaczął się bojowy szlak żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, którzy wyzwalali ziemie Białorusi, Polski, zdobywając kolejne punkty oporu na terytorium okupowanym przez Niemcy, aż do zdobycia Berlina. Słusznie mamy prawo być dumni z bohaterstwa żołnierza polskiego i obowiązek pamiętania o tym, że przelana wówczas krew stała się fundamentem współpracy polskiego i koalicyjnego żołnierza na wszystkich frontach II wojny światowej.

Jak co roku członkowie kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w oleśnickim garnizonie spotkali się w dzień 79. rocznicy bitwy pod Lenino – Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszko. Przy pięknej jesiennej pogodzie o godzinie 16.00 w dniu 12 października 2022 roku delegacje kół ZŻWP „Lotnik” i koła im. Ziemi Oleśnickiej spotkały się na cmentarzu w Oleśnicy przy pomniku Orła Białego. Po kilku słowach wprowadzenia, złożono wiązanki kwiatów. Przy symbolicznym piastowskim Białym Orle zapalone zostały znicze. Chwile historycznej refleksji, upamiętniających sześć milionów Polaków poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań na wszystkich frontach II wojny światowej, zakończyły wspólne spotkanie przy mogile żołnierzy.

Lucjan Ławniczek.
Foto. Grzegorz HUK Oleśnica24com.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 79. rocznica bitwy pod Lenino. została wyłączona

18. Integracyjny Turniej Par Deblowych w Tenisie Ziemnym w Oleśnicy.

W dniu 1.10.2022 od godz. 10 odbył się 18. Integracyjny Turniej Par Deblowych w Tenisie Ziemnym w ramach obchodów Dnia Weterana, przeprowadzony przez Koło Lotnik w Oleśnicy o drużynowy puchar Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu. Do turnieju zgłosiło się siedem par deblowych. Celem zawodów było dalsza popularyzacja tej dyscypliny sportowej wśród środowisk kombatanckich, jako dobrej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej. Turniej został przeprowadzony na kortach w Oleśnicy – Rataje przy ładnej pogodzie. W wyniku szlachetnej rywalizacji puchar Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu przypadł Kołu Lotnik w Oleśnicy. Koło Lotnik reprezentowali: Tomala Andrzej i Barański Jan. II miejsce wywalczyli: Starościak Andrzej i Sitak Jan, III miejsce przypadło parze Sieradzkiemu Markowi i Rzękieć Jackowi. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Po zawodach zawodnicy zostali zaproszeni na wspólne grillowanie, gdzie zostały zaserwowane kiełbaski oraz wyborna karkówka. Puchary oraz dyplomy wręczał członek Zarządu ZŻWP ppłk  Nagórny Zbigniew. Turniej tenisa przeprowadził  ppłk Jan Barański. Serdeczne podziękowanie kierujemy  do skarbnika ZW ZŻWP we Wrocławiu, Chodaczyńskiego Adama, za wsparcie finansowe.

Jan Barański

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 18. Integracyjny Turniej Par Deblowych w Tenisie Ziemnym w Oleśnicy. została wyłączona

W Oleśnicy pamiętali o tragicznej rocznicy.

W przeddzień 83. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę Gmina Oleśnica zorganizowała w Boguszycach okolicznościowe spotkanie.
Pod obeliskiem upamiętniającym szlak II Armii Wojska Polskiego przedstawiciele samorządu, środowisk wojskowych, młodzież szkolna i mieszkańcy złożyli symboliczne wiązanki kwiatów. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali Kol. ppłk Duczmalewski Bogumił i kpt. Wołodkiewicz Jan – Koło Lotnik oraz ppłk Gołębiowski Zdzisław, mjr Trzciński Jerzy i st. chor. Antoszczyk Zbigniew – Koło im. Ziemi Oleśnickiej. Potem na terenie przyległym do świetlicy zorganizowano patriotyczną biesiadę. Był ciepły poczęstunek oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na scenie prezentowały się gminne zespoły Koper, Teatrzyk Retro i Boguszyczanie.
Uroczystości w Oleśnicy odbyły się 17 września. Po uroczystej, wieczornej Mszy Św. w intencji Ojczyzny i ofiar agresji sowieckiej w oleśnickiej bazylice nastąpił ceremoniał wojskowy z podniesieniem Flagi Narodowej na Maszt i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Głos zabrał burmistrz Jan Bronś i proboszcz parafii, którzy przybliżyli tragiczne chwile. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Golgoty Wschodu. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i kpt. Wołodkiewicz Jan – Koło Lotnik oraz ppłk Gołębiowski Zdzisław, mjr Trzciński Jerzy i mjr Kozłowski Henryk – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Portal MojaOleśnica.pl
Portal Oleśnica24com.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania W Oleśnicy pamiętali o tragicznej rocznicy. została wyłączona

Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Oleśnicy 01.09.2022 r.

Na Skwerze Kombatantów w Oleśnicy odbyły się uroczystości w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej oraz w dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, oddano hołd obrońcom Ojczyzny i wspomniano wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. Były poczty sztandarowe, hymn, wciągnięcie flagi przez wojskową asystę honorową oraz składanie wieńców pod Pomnikiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.

Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu emerytowany żołnierz, były radny mjr Andrzej Krzemiński (Koło ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej) z rąk burmistrza i dowódcy garnizonu otrzymał Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba o tym pamiętać i robić wszystko, by jej nie utracić. Naród bez historii traci tożsamość. Dlatego trzeba o niej pamiętać i przypominać kolejnym pokoleniom – powiedział burmistrz Jan Bronś. W jego przemówieniu było też nawiązanie do wojny na Ukrainie. W 1920 roku Polska, a teraz Ukraina powstrzymuje imperialne zapędy Rosji.

Na zakończenie uroczystości delegacje władz samorządowych, wojska, instytucji, organizacji pozarządowych, młodzieży i społeczeństwa Oleśnicy złożyli symboliczne wiązanki kwiatów.

Kolejnym przedsięwzięciem w Dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio po miejskich uroczystościach na zaproszenie Zarządów Kół ZŻWP „LOTNIK” i im Ziemi Oleśnickiej odbyło się spotkanie pokoleń oraz związków i stowarzyszeń w Oleśnicy. W Hotelu Garden w imieniu Zarządów Kół ZŻWP Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i Kol. ppłk Jan Barański oraz płk Lucjan Ławniczek przywitali Koleżanki i Kolegów oraz zaproszonych Gości, którzy przybyli na cykliczne nasze przedsięwzięcie:

 • Pan Sławomir KAPICA – Starosta Powiatu Oleśnickiego,

 • Pan Jan BRONŚ – Burmistrz Oleśnicy,

 • ppłk Marek SIEBERT – Dowódca Garnizonu Oleśnica,

 • mjr Marek DĘBIŃSKI – Szef Sztabu 82 Oleśnickiego bes,

 • mjr dr Wojciech SŁUGOCKI – Kierownik Składu 4 RBLog Milicz,

 • mjr rez. Andrzej KOZIARA – były Kierownik Warsztatów 4 RBLog Oleśnica,

 • por Radosław BOLA – Dowódca 2 Oleśnickiej krr,

 • Panowie Tadeusz MIRECKI, Leon MIRECKI i Janusz WĄSOWSKI – Związek Sybiraków Oleśnica,

 • Pani Barbara ZACHWYC z delegacją Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,

 • Pan Grzegorz HUK – Panorama Oleśnicka.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto obchodzone 1 września. Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. 18 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, na mocy której dotychczasowy art. 6 otrzymał brzmienie „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. „W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew” – Jan Turski (Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)–Zegrze 4 września 2004 r.

Wspominając te fakty nie wolno zapominać o weteranach w Oleśnicy. Pamiętając o wszystkich, w krótkich słowach przywołano min.: pamięć Kawalerów Krzyża Virtuti Militari – płk. Władysława LEJCZAKA (Koło im. Ziemi Oleśnickiej) i Krzyża Walecznych – płk. Edwarda ŁUKASIKA (Koło Lotnik), którzy w swojej działalności bojowej i organizacyjnej dali dowody patriotyzmu.

Działalność organizacyjna Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy, integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego, oraz uroczystości rodzinnych i rocznicowych możliwa jest dzięki dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i Garnizonu Oleśnica.

W wdzięczni za wspieranie naszej działalności na wniosek Zarządu Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej na powyższym spotkaniu uhonorowani zostali:

mjr rez. Andrzej KOZIARA – Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻWP”,

mjr dr Wojciech SŁUGOCKI – Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”.

W szeregi Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej przyjęliśmy również nowych członków:

 • Kol. mjr CICHOWLAS Andrzej;

 • Kol. por. KASPRZAK Waldemar;

 • Kol. chor. KOWAL Piotr,

którym Prezes Koła Kol. Lucjan Ławniczek wręczył legitymację członkowską i odznakę organizacyjną.

Serdeczne podziękowania do Prezesów Związków i Stowarzyszeń w Oleśnicy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej na zakończenie, skierował Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski.

płk Lucjan Ławniczek
Foto: Portal internetowy Oleśnica 24.com – Pan Huk Grzegorz;
Portal internetowy MojaOleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Oleśnicy 01.09.2022 r. została wyłączona

Uchwała Programowa XII Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Uchwała Programowa XII Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP. została wyłączona

Apel XII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel XII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. została wyłączona

Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

W dniu 28.05.2022 odbyły się zawody strzeleckie we Wrocławiu na strzelnicy LOK przy ul. Skwierzyńskiej. Organizatorem zawodów strzeleckich było koło ZŻWP „Lotnik” w Oleśnicy a zawodnicy walczyli o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. Do strzelania zgłosiło się 9 drużyn, w składach trzyosobowych. W tym dniu warunki pogodowe były różne, od zachmurzenia poprzez deszcz. Zawodnicy strzelali z karabinka sportowego Radomka 5,6mm do tarczy sportowej nr-2. Każdy strzelający miał do dyspozycji 10 strzałów trzy najsłabsze wyniki były odrzucane, odległość do tarczy wynosiła 25 m. Otwarcia zawodów  strzeleckich dokonał Wiceprezes ds. Obronnych ppłk Marek Leśniak, a kierownik strzelnicy zapoznał wszystkich uczestników zawodów z warunkami bhp. W wyniku szlachetnej rywalizacji zespoły wywalczyły następujące miejsca:

 1. Koło – Ziemi Oleśnickiej    205 pkt.
 2. Koło – Lotnik 1                      203 pkt
 3. Koło – Saper 1                       196 pkt
 4. Koło – Gaj                              191 pkt
 5. Koło – Budowlanych           183 pkt
 6. Koło – Saper 2                      178 pkt
 7. Koło – Lotnik                         176 pkt
 8. Koło – 3KOP                           172 pkt
 9. Zarząd ZW ZŻWP                 172 pkt

Drużyna Koła im. Ziemi Oleśnickiej wystąpiła w składzie Rojek Czesław, Grela Wiesław, Gołębiowski Paweł. Pierwsze miejsce indywidualnie zajął Grela Wiesław wynikiem 70 pkt. Trzy pierwsze zespoły strzeleckie zostały wyróżnione okazałymi pucharami ufundowane przez Zarząd Wojewódzki ZŻWP. Po zakończeniu zawodów, uczestnicy przy wspólnym stole, częstowali się smaczną grochówką z wkładką. Organizator zadbał o ciepłą kawę, herbatkę oraz smaczne ciasto. Komisja sędziowska skrupulatnie oceniała wszystkie wyniki,  w skład niej weszli ppłk Krawczykowski Stanisław, kpt Kłeczek Janusz,  Zabiegły Marek. Komisję sędziowską wystawiło Koło Lotnik. Serdeczne podziękowania za wspaniałą współprace należą się Prezesowi LOK we Wrocławiu mjr.  Januszowi Stach oraz kierownikowi strzelnicy Panu Lisowskiemu Krzysztofowi. Koordynatorem zawodów strzeleckich i sędzią głównym odpowiedzialnym był ppłk Barański Jan.

ppłk Jan Barański

This slideshow requires JavaScript.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona