Święto Niepodległości w Oleśnicy.

   W dniu 11 listopada 2020 r. o godz. 12.00 (uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną), w Oleśnicy odbyły się skromne obchody upamiętniające 102. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na uroczystości pod Pomnik Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych przybyły delegacje władz samorządowych Powiatu 
i Miasta Oleśnicy, Garnizonu Oleśnica, Państwowej Straży pożarnej, związków 
i stowarzyszeń kombatanckich, oleśnickich szkół i ZHP. Po krótkim podziękowaniu za przybycie i oddanie hołdu wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, wygłoszonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy Jana Bronsia złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej reprezentował płk Lucjan Ławniczek, ppłk Zdzisław Gołębiowski, mjr Jerzy Trzciński i mjr Wiesław Grela, natomiast Koło ZŻWP „Lotnik” reprezentował ppłk Zbigniew Nagórny, ppłk Bogumił Duczmalewski i mjr Stanisław Śmitkowski. Posterunek Honorowy przy Pomniku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych wystawiła Komenda Garnizonu Oleśnica.
Również w skromnej oprawie Wójt Gminy Oleśnica, Pan Marcin Kasina zorganizował uroczyste obchody Święta Niepodległości w Boguszycach. Koło Ziemi Oleśnickiej reprezentowane było przez płk. Lucjana Ławniczka, ppłk. Zdzisława Gołębiowskiego, mjr. Jerzego Trzcinskiego i mjr. Wiesława Grelę, gdzie pod pomnikiem Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Lucjan Ławniczek

Foto: Grzegorz Huk Portal Oleśnica 24.com
Jerzy Trzciński

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Święto Niepodległości w Oleśnicy. została wyłączona

Pamięć o Koleżankach i Kolegach w Oleśnicy.

          30 października 2020 r. jak co roku uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej, którzy spoczywają na oleśnickich cmentarzach. Pięćdziesiąt jeden grobów i wspólne mogiły żołnierzy odwiedzili: Koledzy Trzciński Jerzy, Just Krystian i Grela Wiesław – cmentarz Wileńska oraz Kolega, Gołębiowski Zdzisław, Plucha Edward i Ławniczek Lucjan na cmentarzu przy ulicy Wojska Polskiego i Cmentarnej.

Cześć Ich Pamięci.

płk Lucjan Ławniczek

Foto: mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Pamięć o Koleżankach i Kolegach w Oleśnicy. została wyłączona

77. rocznica bitwy pod Lenino.

12 października 1943 r. 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusz Kościuszki, nacierając w ugrupowaniu 33 Armii Czerwonej, podjęła próbę przełamania frontu wzdłuż rzeki Miereja – pomiędzy miejscowościami Trygubowa i Połzuchy. Pomimo zdobycia pierwszej linii niemieckich okopów nie udało się 1. DP przełamać pozycji niemieckiego 39. Korpusu Pancernego. Dzięki wsparciu lotnictwa i dział szturmowych Niemcy opanowali sytuację i przeszli do kontrataków. W wyniku dwudniowych walk 1. DP straciła 510 zabitych, 1776 rannych i 776 zaginionych bez wieści, tj. blisko 20 % całego stanu osobowego. W konsekwencji pod koniec dnia 13 października wycofano 1 Dywizję Piechoty z linii frontu. Kolejne próby przełamania pozycji niemieckich przez 33 Armię również zakończyły się klęską.
Pod Lenino zaczął się bojowy szlak żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, którzy ramię w ramię z żołnierzami Armii Czerwonej wyzwalali ziemie Białorusi, Polski, zdobywając kolejne punkty oporu na terytorium Niemiec, aż do zdobycia Berlina. Słusznie mamy prawo być dumni z bohaterstwa żołnierza polskiego 
i obowiązek pamiętania o tym, że przelana wówczas krew stała się fundamentem braterstwa broni między polskim i koalicyjnym żołnierzem na wszystkich frontach 
II wojny światowej.
Jak co roku członkowie kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w oleśnickim garnizonie spotkali się w dzień 77. rocznicy bitwy pod Lenino – Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszko. Przy jesiennej pogodzie 
z zachowaniem wymogów sanitarnych, o godzinie 16.00 w dniu 12 października 2020 roku delegacje kół ZŻWP „Lotnik” i koła im. Ziemi Oleśnickiej wraz 
z Burmistrzem Oleśnicy i Przewodniczącym Rady Miasta, spotkały się na cmentarzu w Oleśnicy przy pomniku Orła Białego. Po kilku słowach wprowadzenia, złożono wiązanki kwiatów. Przy symbolicznym piastowskim Białym Orle zapalone zostały znicze. Chwile historycznej refleksji, upamiętniających sześć milionów Polaków poległych, zamordowanych i zmarłych 
w wyniku działań na wszystkich frontach 
II wojny światowej, zakończyły wspólne spotkanie przy mogile żołnierzy. Po tej skromnej uroczystości delegacje obu kół ZŻWP przeszły na pobliski cmentarz żołnierzy radzieckich gdzie złożono wiązankę kwiatów oraz zapalono znicz pamięci.
Lucjan Ławniczek.
Foto. Ryszard Kałużny – Urząd Miasta Oleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 77. rocznica bitwy pod Lenino. została wyłączona

Oleśniczanie pamiętali o 81. rocznicy agresji na Polskę.

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.
W Oleśnicy 1 września 2020 roku w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem poświęconym II Armii Wojska Polskiego w Boguszycach (gmina Oleśnica) o godzinie 17.00 odbyło się upamiętnienie ofiar września 1939 r. przez uroczyste złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. Zebrały się tam delegacje koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej w składzie – płk w st. sp. Lucjan Ławniczek, ppłk w st. sp. Zdzisław Gołębiowski i st. chor. szt. w st. sp. Edward Plucha; delegacja Urzędu Gminy Oleśnica w składzie – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności Jerzy Trzciński, Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica – Tadeusz Kunaj wraz z Wiceprzewodniczącą – Aleksandrą Sierugą, delegacja Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica – Dyrektor Monika Małobęcka-Wzgarda wraz z pracownikami oraz Sołtys miejscowości Boguszyce z mieszkańcami – Pani Jadwiga Bodo. Wartę honorową pełnili strażacy 
z jednostki OSP w Sokołowicach – Kacper Kaleta oraz Aleksander Białoskórski pod dowództwem Bartłomieja Susidko.
A o godzinie 18 rozpoczęła się w Oleśnicy patriotyczna msza św. w kościele p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Godzinę później jej uczestnicy udali się na pobliski skwer, by tam – pod Pomnikiem Kombatantów RP – upamiętnić 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej i jej ofiary. O napaści Niemiec na Polskę i jej osamotnieniu mówił burmistrz Oleśnicy Jan Bronś w okolicznościowym wystąpieniu.
Przy dźwiękach hymnu państwowego odbyło się uroczyste podniesienie flagi przez poczet flagowy 82. Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu w obecności Dowódcy Garnizonu ppłk. Marka Sieberta. Wieńce i kwiaty złożyły delegacje reprezentujące miasto Oleśnicę, powiat oleśnicki, wojsko, policję, Służbę Więzienną, Państwową Straż Pożarną, Radę Miasta Oleśnicy, Zespół Oświaty Samorządowej, środowiska szkolne, Cech Rzemiosł Różnych, Związek Harcerstwa Polskiego, oraz organizacje kombatanckie. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy reprezentowane był przez delegacje koła im. Ziemi Oleśnickiej w składzie płk. w st. sp. Lucjan Ławniczek, mjr w st. sp. Jan Łaski i mjr w st. sp. Wiesław Grela oraz koło LOTNIK w składzie ppłk w st. sp. Zbigniew Nagórny, ppłk w st. sp. Wiesław Chmiel, ppłk w st. sp. Bogumił Duczmalewski i mjr w st. sp. Jan Barański.
W dniu 17 września Burmistrz Jan Bronś (podobnie jak 1 września), zaprosił wszystkich mieszkańców na miejskie obchody 81. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Rozpoczęły się one (tym razem) mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Następnie przeniesiono się pod pobliski pomnik Golgota Wschodu, gdzie z godnie z ceremoniałem wojskowym nastąpiło, podniesienie flagi narodowej z odśpiewaniem hymnu, okolicznościowe wystąpienie burmistrza Jana Bronsia i proboszcza ks. Mieczysława Janczyszyna, który słowami: „Pracowałem 25 lat za naszą wschodnią granicą. Ta ziemia jest wzruszona krwią polskich żołnierzy. Dziś chcemy im oddać honor, tutaj w Oleśnicy, ponad 1000 kilometrów od tamtych miejsc. Pamięć historii jest najlepszą nauczycielką, dlatego nie wolno zapomnieć o tych, którzy bronili naszej ojczyzny” zwracał uwagę na pamięć o naszych przodkach.
Wojsko Polskie reprezentowała kompania honorowa 82. Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu z Dowódcą Garnizonu – ppłk Marek Siebert 
i Kierownikiem Warsztatów Technicznych Oleśnica – mjr Ireneusz Wójtowicz.
Odczytano Apel poległych, po czym kompania honorowa oddała salwę honorową.
Następnie delegacje władz Oleśnicy, powiatu oleśnickiego, wojska, policji, straży pożarnej, związków kombatanckich, szkół, Rady Parafialnej złożyły kwiaty 
i wieńce pod pomnikiem.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy reprezentowane był przez delegacje koła im. Ziemi Oleśnickiej w składzie płk. w st. sp. Lucjan Ławniczek, mjr 
w st. sp. Jerzy Trzciński i ppłk w st. sp. Zdzisław Gołębiowski oraz koło LOTNIK 
w składzie ppłk wst. sp. Zbigniew Nagórny, płk w st. sp. Zbigniew Knapek i ppłk w st. sp. Bogumił Duczmalewski.
W uroczystości wzięły udział szkolne poczty sztandarowe.

Lucjan Łaniczek
Foto: Kinga Kulczycka GOK Oleśnica,
Ryszard Kałużny UM Oleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Oleśniczanie pamiętali o 81. rocznicy agresji na Polskę. została wyłączona

Z wizytą w Kościanie.

Na zaproszenie Prezesa Kościańskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Franciszka Gągora – mgr. Tadeusza Mylera i Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen.dyw. Stefana Roweckiego „Grota” – płk. dypl. Mirosława Rochmankowskiego, w dniu 25 sierpnia br. delegacje koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „LOTNIK” w Oleśnicy pod przewodnictwem ppłk. w st. sp. Bogumiła Duczmalewskiego i koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej pod przewodnictwem mjr. w st sp. Jerzego Trzcińskiego, przybyły do Nowego Lubosza k. Kościana. Okazją do spotkania były uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego i Święta Lotnictwa Polskiego. Po przybyciu nasze delegacje i zaproszeni goście powitali przybyłe poczty sztandarowe i w skupieniu wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego.
Następnie prowadzący uroczystość mgr Tadeusz Myler przywitał władze samorządowe, przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych oraz związków i stowarzyszeń wojskowych:

 1. ppłk Rafał Wojciechowski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu;

 2. mjr Przemysław Madzia – Szef Wydziału Komendy Uzupełnień w Lesznie;

 3. płk rez. inż. Zbigniew Drozdowski – zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;

 4. ppłk Daniel Katarzyński – Dowódca 1. leszczyńskiego dywizjonu przeciwlotniczego
  4 pplot – Dowódca Garnizonu Leszno;

 5. ppłk Daniel Binkiewicz – Dowódca 3. kresowego dywizjonu przeciwlotniczego
  – Czerwieńsk;

 6. mjr Leluk Adam i Kierownik Klubu 31 BLT Pani Anna Dworek – Delegacja 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny;

 7. ppłk mgr inż. Sebastian WOJTKOWIAK – Główny Inżynier 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie;

 8. Zbigniew Szukalski – Dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie;

 9. Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Miasta Kościan;

 10. Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan z Henrykiem Michalskim wiceprzewodniczącym Rady Gminy Koscian;

 11. płk w st. sp. dypl. pil. Zygmunt Zgoła – sekretarz ZG SSLW RP wraz z płk. w st. sp. mgr. Andrzejem Górczyńskim

 12. gen. bryg. w st. sp. Edward Łukasik – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SSLW RP;

 13. płk w st. sp. dypl. pil. Kazimierz Grzybowski – Prezes Poznańskiego Oddziału SSLW RP wraz z płk. mgr. Stanisławem Opiekulskim;

 14. płk dypl. nawig. Jan Ficerman – Prezes Pilskiego Oddziału SSLW RP;

 15. mjr rez. mgr inż. pil. Krzysztof Stobieniecki – Prezes Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny wraz z ppłk rez.dypl. pil. Jerzy Grabowski
  i płk pil. Franciszek Kowalski;

 16. mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński – Prezes ZR Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile wraz z płk. w st. sp. Wacławem Stępyrą;

 17. ppłk w st. sp. Ryszard Grześkowiak – Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej;

 18. ppłk dypl. w st. sp. Józef Żeleżny – Prezes Zarządu Oddziału Śrem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności;

 19. płk w st. sp. dr hab. Józef Zieliński – historyk lotnictwa wojskowego.

Po krótkim nawiązaniu do obydwu świąt uhonorowani zostali zasłużeni dla Kościańskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz Leszczyńskiego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy.

Po wręczeniu odznaczeń i pamiątkowych odznak wystąpili zaproszeni goście, którzy podkreślali zaangażowanie i pasję przedstawicieli kościańskich organizacji
w konsolidowaniu środowisk wojskowych i tworzeniu historii ludzi, którzy wiernie
i z poświęceniem pełnili służbę dla Ojczyzny. Organizatorzy uroczystości otrzymali pisma
i pamiątkowe ryngrafy oraz upominki.

Na spotkaniu nie brakło mocnego oleśnickiego akcentu jakim było przekazanie do sali tradycji prowadzonej przez mgr. Tadeusza Mylera lotniczych pamiątek przez naszego Kolegę z koła „LOTNIK” kpt. w st. sp. Mariana Hołdę. Ten pasjonat lotnictwa przybył na spotkanie z małżonką i razem przekazał pamiątkowe dokumenty i eksponaty. Brawa dla naszego Kolegi po jego wystąpieniu długo nie milkły.

Po oficjalnych uroczystościach odprowadzone zostały sztandary i można było zapoznać się z bogatymi zbiorami zgromadzonymi przez gospodarza w Sali Tradycji.

Nasze spotkanie zakończył wspólny uroczysty obiad z pysznymi wielkopolskimi daniami i ciastem. Długo trwały rozmowy i wspomnienia minionych lat i dni, snute przez ludzi, którzy zdjęli mundury, ale którym dobro Wojska Polskiego i jego tradycje leżą głęboko w sercach.

Drogi Tadeuszu!
Po żołniersku i szczerze dziękujemy.
Powodzenia w dalszych działaniach.

Osobiście w tym gościnnym miejscu byłem, słów pięknych wysłuchałem, smacznych dań i innych równie smacznych dodatków próbowałem.

Pisał: mjr w st. spocz. Jerzy Tomasz Trzciński – Koło im. Ziemi Oleśnickiej
Foto: ppłk w st. spocz. Bogumił Duczmalewski – Koło LOTNIK

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Z wizytą w Kościanie. została wyłączona

Miejskie obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego w Oleśnicy.

1 sierpnia, w sobotę, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Uczcijmy wspólnie ten ważny dla Polaków Dzień. Serdecznie zapraszamy na miejskie obchody tego Święta. Spotkajmy się 1 sierpnia, o godzinie 12.00, przy pamiątkowej tablicy „Bohaterskim Powstańcom Warszawy”, na skwerku przy ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy. W ramach uroczystości przewidujemy podniesienie Flagi Narodowej z odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz złożenie kwiatów pod tablicą.

Na powyższy plakat i indywidualne zaproszenia dla władz samorządowych Powiatu i Gminy Oleśnica oraz organizacji pozarządowych od Zastępcy Burmistrza Miasta Oleśnicy Pani Edyty Małys-Niczypor, przy pamiątkowej tablicy „Bohaterskim Powstańcom Warszawy” licznie zgromadzili się (uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną) przedstawiciele samorządów, wojska i organizacji społecznych. 
Z udziałem wojskowej asysty honorowej oddano hołd Powstańcom Warszawy. Oleśnickie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski – Koło LOTNIK oraz Kol. płk Lucjan Ławniczek, Kol. mjr Jan Łaski i Kol. mł. chor. Sławomir Bednarz – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Portal Oleśnica 24.com

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Miejskie obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego w Oleśnicy. została wyłączona

Apel o udział w II turze wyborów prezydenckich.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel o udział w II turze wyborów prezydenckich. została wyłączona

Święto ZŻWP – życzenia Prezesa Związku.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Święto ZŻWP – życzenia Prezesa Związku. została wyłączona

Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy – 8.05.2020 r.

Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto ważne nie tylko dla Polaków, ale i całej Europy. Upamiętnia zakończenie II Wojny Światowej. Z tej okazji Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Aleksandrem Chrzanowskim oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło Lotnik złożyli kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy.

Informacja i zdjęcia w oparciu o materiały Urzędu Miasta Oleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy – 8.05.2020 r. została wyłączona

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZŻWP a ZWIĄZKIEM SYBIRAKÓW.

Miła współpraca między ZŻWP a ZS.

Relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza z Uroczystości 80 lecia pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz