43. rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP) jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez powołany do życia w czerwcu 1981 r. – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ), który w 1997 r. – przyjął nazwę Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZiORWP).
Uchwałą VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w dniu 23 września 2009 r. oraz IX Nadzwyczajnego Krajow
ego Zjazdu Delegatów w dniu 13.04.2010 r. Związek przyjął nazwę Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – stając się tym samym organizacją otwartą na całe żołnierskie środowisko w tym żołnierzy służby czynnej.

Związek kontynuując chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego, dziedziczy:

 1. wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy RP oraz jego następców, w tym Związku Oficerów Służby Stałej II RP i Związku Kadetów
  II RP;

 2. dorobek Klubów Oficerów Rezerwy i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
  i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Dewizą Związku jest hasło „Zawsze Wierni Ojczyźnie”. Działalność Związku oparta jest na współpracy z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej i innymi związkami i stowarzyszeniami wojskowymi.

Dla uczczenia Święta naszego Związku w świetlicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Róża w Oleśnicy w dniu 4 czerwca br. miało miejsce spotkanie integracyjne z okazji 43. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczyste spotkanie członków koła im. Ziemi Oleśnickiej i koła Lotnik w Oleśnicy otworzył Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu ppłk Bogumił Duczmalewski i Prezes koła ZŻWP im. „Ziemi Oleśnickiej” płk Lucjan Ławniczek, witając zaproszonych gości:

 1. Aleksander CHRZANOWSKI – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnica;

 2. Grzegorz SZYMAŃSKI – Przewodniczący Rady Gmina Oleśnica;

 3. kpt. Radosław BOLA – Dowódca 2 oleśnickiej krr;

 4. Genowefa SUWAŁA – Związek Sybiraków Oddz. W-w Koło terenowe
  w Oleśnicy;

 5. Dorota RASAŁA-ŚWITOŃ – Prezes Świtowego Związku Żołnierzy AK
  w Oleśnicy;

 6. Stefania KOELLNER – Prezes ZERiI w Oleśnicy

 7. Janusz GAŁĄZKA – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich;

 8. Marek ŻMUDA – Prezes ROD RÓŻA w Oleśnicy;

 9. Grzegorz HUK – „Panorama Oleśnicka”.

 10. Z satysfakcją gościliśmy również naszych weteranów związkowych mjr. Jana Kotowicza (95 lat), mł. chor. Zenobiusza Bogusa (91 lat) i ppłk. Zdzisława Gołębiowskiego (90 lat).

Następnie, w krótkiej prezentacji płk Lucja Ławniczek przekazał zebranym podstawowe fakty dotyczące historii Związku, przypominając Kolegów, którzy w okresie czterdziestu trzech lat kierowali ZŻWP, jego strukturami wojewódzkimi oraz Zarządem Kół im. Ziemi Oleśnickiej i Lotnik.

Z okazji Dnia Samorządowca (w dniu 27 maja), na ręce Przewodniczących Rad Miasta i Gminy Oleśnica złożyliśmy Gratulacja dla władz samorządu Starostwa, Miasta i Gminy Oleśnica, dziękując zarazem wszystkim zebranym za wieloletnią, aktywną działalność społeczną i współpracę. Podkreślono również fakt, że winniśmy mieć satysfakcję z tego, iż przyczyniamy się do utrwalania pamięci historycznej, popularyzowania tradycji oręża polskiego, kształtowania patriotyzmu, a nade wszystko z integracji naszego środowiska.

Miłym akcentem było też wyróżnienie Kolegów. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” odebrał kpt. Jan Wołodkiewicz – Koło Lotnik, a Podziękowanie za aktywny udział w działalności Koła im. Ziemi Oleśnickiej st. chor. sztab. Edward Plucha.

Wyrażając wdzięczność władzom samorządowym, Dowództwu Garnizonu Oleśnica oraz zaprzyjaźnionym związkom i stowarzyszeniom, za wsparcie i okazywaną pomoc, Prezes Koła płk Lucjan Ławniczek i Prezes Koła Lotnik ppłk Bogumił Duczmalewski, życzyli zebranym, aby następne lata były źródłem codziennych radości i satysfakcji, spełnienia oczekiwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ogłaszając zakończenie części oficjalnej uroczystości Kol. Prezesi zaprosili zebranych na skromny poczęstunek, kawę i herbatę. Była to okazja do indywidualnych spotkań, wspomnień, rozmów.

mjr Jerzy Tomasz Trzciński
Foto: Grzegorz Huk – Portal Oleśnica 24.com
Kol. mł. chor. Sławomir Bednarz.

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.