Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

W dniu 28.05.2022 odbyły się zawody strzeleckie we Wrocławiu na strzelnicy LOK przy ul. Skwierzyńskiej. Organizatorem zawodów strzeleckich było koło ZŻWP „Lotnik” w Oleśnicy a zawodnicy walczyli o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. Do strzelania zgłosiło się 9 drużyn, w składach trzyosobowych. W tym dniu warunki pogodowe były różne, od zachmurzenia poprzez deszcz. Zawodnicy strzelali z karabinka sportowego Radomka 5,6mm do tarczy sportowej nr-2. Każdy strzelający miał do dyspozycji 10 strzałów trzy najsłabsze wyniki były odrzucane, odległość do tarczy wynosiła 25 m. Otwarcia zawodów  strzeleckich dokonał Wiceprezes ds. Obronnych ppłk Marek Leśniak, a kierownik strzelnicy zapoznał wszystkich uczestników zawodów z warunkami bhp. W wyniku szlachetnej rywalizacji zespoły wywalczyły następujące miejsca:

 1. Koło – Ziemi Oleśnickiej    205 pkt.
 2. Koło – Lotnik 1                      203 pkt
 3. Koło – Saper 1                       196 pkt
 4. Koło – Gaj                              191 pkt
 5. Koło – Budowlanych           183 pkt
 6. Koło – Saper 2                      178 pkt
 7. Koło – Lotnik                         176 pkt
 8. Koło – 3KOP                           172 pkt
 9. Zarząd ZW ZŻWP                 172 pkt

Drużyna Koła im. Ziemi Oleśnickiej wystąpiła w składzie Rojek Czesław, Grela Wiesław, Gołębiowski Paweł. Pierwsze miejsce indywidualnie zajął Grela Wiesław wynikiem 70 pkt. Trzy pierwsze zespoły strzeleckie zostały wyróżnione okazałymi pucharami ufundowane przez Zarząd Wojewódzki ZŻWP. Po zakończeniu zawodów, uczestnicy przy wspólnym stole, częstowali się smaczną grochówką z wkładką. Organizator zadbał o ciepłą kawę, herbatkę oraz smaczne ciasto. Komisja sędziowska skrupulatnie oceniała wszystkie wyniki,  w skład niej weszli ppłk Krawczykowski Stanisław, kpt Kłeczek Janusz,  Zabiegły Marek. Komisję sędziowską wystawiło Koło Lotnik. Serdeczne podziękowania za wspaniałą współprace należą się Prezesowi LOK we Wrocławiu mjr.  Januszowi Stach oraz kierownikowi strzelnicy Panu Lisowskiemu Krzysztofowi. Koordynatorem zawodów strzeleckich i sędzią głównym odpowiedzialnym był ppłk Barański Jan.

ppłk Jan Barański

This slideshow requires JavaScript.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona

Narodowy Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy.

Upamiętniany Narodowy Dzień Zwycięstwa jest szczególnie dla naszego pokolenia (szczególnie w 2022 r.) właściwym dniem do spotkań w tak licznym, różnorodnym ale mającym wspólny mianownik – patriotyzm – gronie. Wśród nas już niewielu jest, którzy byli naocznymi świadkami tamtych tragicznych w skutkach wydarzeń. Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowanego w Oleśnicy przez Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło LOTNIK od wielu już lat oczywistym stała się działalność na rzecz jednoczenia środowisk kombatanckich. Dlatego na spotkaniach są z nami kombatanci, weterani, inwalidzi wojenni, emeryci i renciści, żołnierze Wojska Polskiego służby czynnej, rezerwy i zawodowej oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

W tym roku również w dniu 8 maja o godzinie 16.00 na zorganizowanej przez Urząd Miasta i Dowódcę Garnizonu Oleśnica uroczystości przy Pomniku Pamięci Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego (tzw. Pomnik Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego), złożono kwiaty. Miejsce to jest symboliczne: spoczywa przy nim dziewięciu żołnierzy z 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Ich szczątki przeniesiono pod pomnik z innej mogiły w 2011 roku.

Wyjątkowo liczna grupa czynnych i byłych wojskowych – przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich i samorządowców oraz mieszkańcy, złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Krótkie wystąpienie z okazji 77. rocznicy jej zakończenia przedstawił Burmistrz Oleśnicy Jan BRONŚ.

Wiązanki kwiatów wraz z delegacjami złożyli:

 1. Pan KAPICA Sławomir – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego.

 2. Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Miasta Oleśnica.

 3. ppłk SIEBERT Marek – Dowódca Garnizonu Oleśnica.

 4. Pani RASAŁA-ŚWITOŃ Dorota – Prezes Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Oleśnicy.

 5. Pan KRAKOWSKI Waldemar – Wojskowe Koło PTTK Nr 20 w Oleśnicy.

 6. Kol. DUCZMALEWSKI Bogumił – Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu, jednocześnie Prezes Koła ZŻWP – LOTNIK w Oleśnicy.

 7. Kol. ŁAWNICZEK Lucjan – Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej
  w Oleśnicy.

Po oficjalnej uroczystości, na drugą część – spotkanie integracyjne związków
i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy – zaprosił Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Kol. Ławniczek Lucjan, w Hotelu GARDEN, gdzie wraz z Kol. DUCZMALEWSKIM Bogumiłem, Prezesem Koła ZŻWP LOTNIK, przywitał zaproszonych gości w osobach wymienionych wyżej oraz współpracujące z nami instytucje i stowarzyszenia.

W krótkich słowach przedstawiono udział i role żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku w 1945 roku oraz miejsca i formę upamiętnienia stacjonowanie oddziałów i pododdziałów na Ziemi Oleśnickiej, podkreślając olbrzymią zasługę społeczności lokalnej w utrzymaniu i kultywowaniu wśród młodego pokolenia świadomości, że Żołnierz Polski – w polskim mundurze
z Orzełkiem na czapce był podstawą całej koalicji antyhitlerowskiej, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie.

Następnie z rąk Prezesa ZW ZZWP Kol. Bogumiła DUCZMALEWSKIEGO nw.: otrzymali następujące wyróżnienia:

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

ppłk w st. spocz. DUDA Henryk – Koło LOTNIK.

 1. Brązowy Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

ppłk w st. spocz. JANUSZEWSKI Lech – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

 1. Złoty Medal „Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

Pan KAPICA Sławomir – Starosta Powiatu Oleśnickiego;

Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Oleśnicy;

ppłk SIEBERT Marek – Dowódca Garnizonu Oleśnica, Dowódca Oleckiego 82 bes;

mjr WÓJTOWICZ Ireneusz – Kierownik Warsztatów Technicznych Oleśnica;

por. BOLA Radosław – Dowódca Oleśnickiej 2 krr.

 1. Medal „Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

Ppłk JASIULEWICZ Bartłomiej – Szef CKRWnT;

Mjr SŁUGOCKI Wojciech – Kierownik Składu Milicz;

Pan ZARĘBSKI Waldemar – MGK Oleśnica;

Pan JAGIEŁŁO Dariusz – GGK Dobroszyce.

 1. Złoty Medal „XL-Lecie ZZWP:

Pani MAŁYS-NICZYPOR Edyta – Zastępca Burmistrza Oleśnica;

Pan CHRZANOWSKI Aleksander – Przewodniczący RM Oleśnica.

 1. Medal Pamiątkowy „ZŻWP”:

Pani SZPIŁYK Agata – Dyrektor – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy;

Pan JABŁOŃSKI Mariusz – Dyrektor – Namysłowski Ośrodek Kultury.

W szeregi Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej przyjęliśmy nowych członków :

 • Kol. mjr ROJEK Czesław;

 • Kol. aspirant sztab. SZAŁEK Andrzej;

 • Kol. mł. chor. SZCZAWIŃSKI Zbigniew;

 • Kol. mł. chor. ZYDORCZAK Andrzej;

 • Kol. sierż. ZYGORCZAK Robert;

 • Kol. st. kpr. PIEKUT Andrzej,

którym Prezes Koła Kol. Lucjan Ławniczek wręczył legitymacje członkowską
i odznakę organizacyjną.

Uwzględniając bardzo dobrą współpracę i wspieranie działalności statutowej naszych związków i stowarzyszeń, szczególnie przez władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Oleśnica, instytucji i spółek oraz obywateli, wyrażamy wszystkim serdeczne podziękowania za bezpośrednie wsparcie i pomoc w organizacji spotkań integracyjnych. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy podziękowania złożył Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu ppłk inż. Bogumił Duczmalewski.

W części artystycznej spotkania integracyjnego wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Dętej z Namysłowa pod batutą Kol. Roberta Szygendy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesów Związków i Stowarzyszeń w Oleśnicy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne dla uczczenia Narodowego Dnia Zwycięstwa. Na kolejne spotkanie,
w podobnej atmosferze zapraszamy w dniu 1 września 2022 r. z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Portal internetowy Oleśnica 24.com – Pan Huk Grzegorz;
Joanna Binczycka – Hotel Garden.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Narodowy Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy. została wyłączona

Wręczenie sztandaru 82 Oleśnickiemu Batalionowi Ewakuacji Sprzętu.

W dniu 6 maja 2022 roku w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artur Kępczyński wręczył sztandar wojskowy dla 82 Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu.

Wręczenie sztandaru wojskowego dla 82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu było świętem dla całego Garnizonu Oleśnica. Zainaugurowane Mszą świętą w kościele NMP Matki Miłosierdzia, główne uroczystości z udziałem zaproszonych gości m.in. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artura Kępczyńskiego, dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej gen. bryg. Macieja Siudaka, przedstawicieli lokalnych władz państwowych i samorządowych, członków Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, rodziców chrzestnych sztandaru Pani Edyty Małys – Niczypor i Pana Mirosława Kosiora, służb mundurowych oraz pododdziałów jednostek wojskowych Garnizonu Oleśnica, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia, a także mieszkańców miasta odbyły się na Placu Zwycięstwa. Zebranych uczestników powitał dowódca 82 bes ppłk Marek Siebert, który w swoim przemówieniu podkreślił historyczną wagę wydarzenia oraz dodał – „Wręczenie sztandaru, to najwyższe wyróżnienie dla jednostki wojskowej i wielka mobilizacja dla jej żołnierzy, potwierdzająca profesjonalizm kadry w wypełnianiu żołnierskiej powinności względem ojczyzny i narodu. Dziś z ogromną dumą i radością przyjmujemy sztandar, który powstał dzięki inicjatywie i ciężkiej pracy Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, reprezentującego mieszkańców naszej lokalnej społeczności”.

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu i Oleśnickie Koła ZŻWP tj.: im. Ziemi Oleśnickiej oraz LOTNIK, włączając się w działania Społecznego Komitetu ufundowały „Złoty Gwóźdź”,

Akt wręczenia poprzedzony został poświęceniem sztandaru oraz wbiciem pamiątkowych gwoździ w jego drzewiec. Z upoważnienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy sztandar wojskowy dla 82 Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu wręczył Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artur Kępczyński.

W pięknej uroczystości na zaproszenie Dowódcy Batalionu godnie prezentowany był min.: Sztandar Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu przez Poczet Sztandarowy w składzie Kol. mjr Łaski Jan, Kol. st. chor. szt. Biały Edward i mł. chor. Bednarz Sławomir.

Uroczystość była również okazją do podziękowania przed dowódcę batalionu swoim podwładnym za wzorową służbę oraz przełożonym i przedstawicielom lokalnej społeczności za wsparcie okazywane 82 Oleśnickiemu Batalionowi Ewakuacji Sprzętu. Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu ppłk inż. Bogumił Duczmalewski uhonorowany został Ryngrafem a Prezesi Kół Medalem Pamiątkowym z okazji wręczenia Sztandaru. Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów, po której odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojsk Lądowych oraz piknik militarny dla mieszkańców miasta.
W ramach części artystycznej pikniku na scenie zaprezentowali się młodzi wykonawcy ze Studium Piosenki oraz Formacji Tańca Nowoczesnego Scorpion działających przy Klubie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Zorganizowano również pokaz sprzętu wojskowego oraz poczęstunek grochówką i chlebem wypiekanym w piekarni polowej.

Lucjan Ławniczek
Zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik, kpr. Miłosz Kozica

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Wręczenie sztandaru 82 Oleśnickiemu Batalionowi Ewakuacji Sprzętu. została wyłączona

Najważniejsze wydarzenia w historii Polski.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA HISTORYCZNE I WE WSPÓŁCZESNOŚCI – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Najważniejsze wydarzenia w historii Polski. została wyłączona

Obchody Dnia Sapera w Rawickim Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W dniu 22.04.2022r. w Rawickim Kole ZŻWP obchodzono Dzień Sapera.
Święto rozpoczęło się o godz 16.00 uroczystym zebraniem członków Koła na terenie strzelnicy Bractwa Kurkowego przy ul Targowej w Rawiczu. Otwarcia zebrania dokonał prezes Koła kol. Celestyn Kwiecień. Powitał przybyłych i zaproszonych gości w osobach Prezesa Zarządu Powiatowego LOK Kol Andrzeja Antkowiaka oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Wrocławiu kol. Bogumiła Duczmalewskiego. Prezes Zarządu Koła kol Celestyn Kwiecień zapoznał uczestników zebrania z historią Wojsk Inżynieryjnych, co zostało przyjęte z szczególnym zainteresowaniem. Następnie zostały wręczone wyróżnienia członkom Koła: Złotym Krzyżem Zasługi ZŻWP został wyróżniony kol. Waldemar Łoza, Srebrnym Krzyżem Zasługi ZŻWP kol. Leszek Stoiński, Odznaką Honorową ZŻWP kol. Radosław Kałka oraz Złotym Medalem 40-lecia ZŻWP członkowie Koła: kol. Elżbieta Cichońska, Kazimiera Giezek, kol. Andrzej Antkowiak kol. Wiktor Sobiech. Po części oficjalnej zostało przeprowadzone strzelanie z broni sportowej do zapadek na odległość 50 m oraz pistoletu sportowego do tarczy na odległość 25 m. Po zakończeniu strzelania rozpoczęła się część część integracyjna, która trwała do późnych godz. wieczornych w miłej i przyjemnej atmosferze.

Celestyn Kwiecień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Obchody Dnia Sapera w Rawickim Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. została wyłączona

Udział ZŻWP w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Oleśnicy.

W Oleśnicy na zaproszenie Burmistrza, wspólnie uczciliśmy ten ważny wówczas dla Polaków akt prawny. O godzinie 12.00 w kościele NMP Matki Miłosierdzia odbyła się msza w intencji Ojczyzny, a potem pod Pomnikiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, podniesiona została Flaga Narodowa i odśpiewano Hymn Państwowy.

Wolność nie jest dana raz na zawsze“ – mówił Jan Bronś – Burmistrz Oleśnicy, przypominając Targowicę i nawiązując do wojny wywołanej przez Rosję za naszą wschodnią granicą.

Licznie zgromadzeni przedstawiciele Samorządów, Wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, Oświaty, Związku Harcerstwa Polskiego i organizacji pozarządowych, z udziałem wojskowej asysty honorowej, składając wiązanki kwiatów, oddali hołd naszym przodkom, którzy uchwalając ten doniosły akt, regulujący ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przyjęli jako pierwsi na naszym kontynencie nowoczesną ustawą zasadniczą.

Oleśnickie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski, ppłk Zbigniew Nagórny Kol. mjr Stanisław Śmitkowski – Koło LOTNIK oraz Kol. płk Lucjan Ławniczek, Kol. ppłk Zdzisław Gołębiowski, Kol. ppłk Mirosław Czerkawski i Kol. mjr Henryk Kozłowski – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Urząd Miasta Oleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Udział ZŻWP w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Oleśnicy. została wyłączona

Kwiecień w historii Polski.

POLSKI KWIECIEŃ W HISTORII POLSKI  – materiał przygotowany przez Kolegę płk. Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Kwiecień w historii Polski. została wyłączona

ZIMOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ.

W dniu 26 lutego 2022 r. odbyły się Zimowe Zawody na Orientację w formie scorelauf, na terenie lasu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie oraz w formie nocnego biegu na orientację na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Organizatorami zawodów byli: Związek Żołnierzy WP – Koło „SAPER” i Klub Sportowy „Artemis” z Wrocławia. Za sprawny i prawidłowy przebieg zawodów odpowiadali: Kol. Tadeusz GRABARCZYK – kierownik zawodów, Kol. Michał WŁODARCZYK – sędzia główny (z Koła „SAPER”), Kol. Piotr SPILISZEWSKI – sędzia konkurencji scorelauf oraz Kol. Róża SPILISZEWSKA i Kol. Dominik MIROWSKI – członkowie sekretariatu (z Klubu Sportowego „Artemis”). W zawodach uczestniczyli członkowie: ZŻWP Koła „SAPER”, Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP, Klubu Sportowego „Artemis”, Klubu Sportowego Śląsk Wrocław, oraz mieszkańcy Wrocławia i województwa dolnośląskiego nie zrzeszeni w żadnych organizacjach i klubach sportowych.

Zawody poprzedziło wręczenie przez Prezesa Koła SAPER – ppłk. w st. spocz. Marka LEŚNIAKA Panu dr. Piotrowi CYCH Brązowego Medalu „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, który jest między innymi wieloletnim opiekunem i trenerem dzieci i młodzieży dyscypliny sportowej jaką jest orientacja terenowa. Również sam jako zawodnik od wielu lat bierze udział w zawodach. Przed startem masowym kierownik zawodów przypomniał zasady scorelaufu, a członkowie sekretariatu wręczyli uczestnikom zawodów mapy z naniesionymi punktami kontrolnymi, które wyznaczył Kol. Dominik MIROWSKI. Na mecie, każdy z uczestników zawodów otrzymał „Certyfikat Uczestnictwa” oraz „Pamiątkowy Dyplom”.

Po zawodach wszyscy udali się do Klubu Rolnika w pobliskim Kuraszkowie. W oczekiwaniu na wyniki konkurencji, uczestników i organizatorów zawodów oraz zaproszonych gości przy kawie, herbacie i bardzo smacznych ciasteczkach, zabawiał Zespół Śpiewaczy MALWY. Zespół jest kierowany przez Pana Jerzego ABRYCKIEGO, a stroną muzyczną zajmuje się Pan Eugeniusz OPYD. Wśród gości byli przedstawiciele władz samorządowych i innych organizacji, w osobach: Pan Arkadiusz POPRAWA – Burmistrz Obornik Śląskich, Pani Maria HELIŃSKA-GRABARCZYK – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Wrocław-HUBY, Pani Halina MUSZAK – Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury oraz Pan Andrzej JAROS – Radnego Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

Po podsumowaniu konkurencji najlepszym zawodnikom wręczono dyplomy i puchary. Zarząd Koła SAPER postanowił wyróżnić Brązowym Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, za wieloletnią współpracę, również członków Zespołu Śpiewaczego MALWY. Wręczenia dyplomów, pucharów oraz medali dokonał Prezes Koła „SAPER” w obecności Burmistrza Obornik Śląskich oraz Prezesa Klubu Sportowego „Artemis”.

Zawodnicy, w tej konkurencji, byli oceniani w trzech kategoriach: dzieci, kobiety i mężczyźni.

Najlepsi w kategorii „Dzieci”:

Hania DRUTOWSKA – 8 pkt.

Antoni SZYMAŃSKI – 8 pkt.

Antoni SMUG – 8 pkt.

Najlepsze w kategorii „Kobiety”:

 1. Róża SPILISZEWSKA (KS Artemis) – 13 pkt.

 2. Beata WIŚNIEWSKA – 11 pkt.

 3. Maria HELIŃSKA-GRABARCZYK (ZŻWP-Koło SAPER) – 6 pkt

Najlepsi w kategorii „Mężczyźni”:

 1. Marek PIETRUSIŃSKI 24 pkt.

 2. Henryk GLIŃSKI 24 pkt

 3. Sylwester WIŚNIEWSKI 20 pkt.

Następnie uczestnicy imprezy udali się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, na terenie którego odbyły się „Nocne Zawody na Orientację”. Mapę do tej konkurencji opracował Kol. Jacek GDULA.

Najlepsi w tej konkurencji:

 1. Marek DREWNIAK i Piotr SPILISZEWSKI

 2. Wojciech WRÓBLEWSKI

 3. Marek POLOCZEK

Etapem końcowym imprezy było spotkanie przy ognisku, na które zaprosił długoletni sympatyk i przyjaciel „saperów” i „artemisiaków”, entuzjasta sportów obronnych – Radny Rady Miejskiej Obornik Śląskich Andrzej JAROS.

Tekst i foto: Wacław Malej

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania ZIMOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ. została wyłączona

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

28 marca 2022 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była ocena działalności Wrocławskiej Organizacji ZŻWP w 2021 roku na podstawie sprawozdań kół i sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając zebranych w tym Prezesa Honorowego ZW płk. Mariana Dąbrowskiego. Po ogłoszeniu frekwencji przez sekretarza zarządu ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad była informacja przedstawiona przez sekretarza ZW ppłk. Mirosława Wierciocha na temat przebiegu i wniosków wypracowanych w ramach akcji sprawozdawczej za 2021 rok. Ocenił, że biorąc pod uwagę obiektywne problemy związane z pandemią, jakość i terminowość sprawozdań przygotowanych przez zarządy kół stała na wysokim poziomie i nie wymagała interwencji zarządu wojewódzkiego.
W swoim wystąpieniu stwierdził, że na dzień 01.01.2022 roku WO ZŻWP liczy 11 kół, w których skupia 440 członków. W stosunku do 2020 roku liczba kół nie zmieniła się, ale liczba członków zmniejszyła się o 45 osób. Ilość członków w przedziale wieku 76-90 lat i powyżej stanowi 49,1% całego stanu osobowego (mediana wieku członków wynosi 75 lat). Fakt ten jest ogromnym wyzwaniem dla całej organizacji.
Wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2021:

 1. Stan liczbowy WOZ zmniejszył się w ubiegłym roku o 45 członków, 10 kół zanotowało spadek ilości członków, tylko w jednym kole stan nie zmienił się. Z analizy danych statystycznych wynika, że były dwie główne przyczyny zmniejszenia się stanu osobowego: zmarło 26 osób i zrezygnowało 21 osób.

 2. Odcięcie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego jest dla naszego związku zabójcze. Brak napływu nowych członków przy naturalnym starzeniu szeregów (mediana wieku członków wynosi 75 lat) grozi wygaszaniem działalności kolejnych kół. Ponadto 2021 roku w dalszym ciągu występowało zjawisko rezygnowania z członkostwa w ZŻWP. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że ludzie nie wytrzymują presji środków masowego przekazu głównie TVP, która przedstawia służbę w Wojsku Polskim w okresie PRL jako coś co nie przynosi chwały, ponadto ogromny wpływ ma izolowanie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego. Znaczny wpływ na postawy ludzkie wywiera długotrwała izolacja, zerwanie relacji społecznych i strach przed zachorowaniem.

 3. Obserwuje się dalsze ubożenie środowiska emerytów i rencistów wojskowych, co wyraża się w zwiększonych staraniach o pomoc socjalną i na opiekę medyczną z WBE i Fundacji.

 4. Dużą szansą na wprowadzanie bardziej atrakcyjnych form działalności kół poprzez zwiększenie ich możliwości finansowych jest coroczna akcja propagandowa mająca na celu przekonanie naszych członków do deklarowania w zeznaniach podatkowych 1% podatku należnego na ZŻWP.

 5. Przedłużająca się pandemia, która skutkuję koniecznością zastąpienia tradycyjnych form kontaktów międzyludzkich kontaktami z wykorzystaniem środków technicznych jak wideo-rozmowy, elektroniczny urząd itp. ujawniła w naszych szeregach dużą liczbę osób wykluczonych, nieposiadających umiejętności posługiwania się komputerem czy smartfonem. Konieczne będzie znalezienie narzędzi do poprawy sytuacji w tej dziedzinie.

Po wystąpieniu sekretarza, Prezes ZW omówił konieczność wyznaczenia Pełnomocnika ds. współpracy z FPEiRW. Zaproponował wyznaczenie st. chor. szt. Adama Chodaczyńskiego i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 4/XI/22 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Po krótkiej przerwie wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper przedstawił sytuację dotyczącą ograniczonych możliwości udzielania pomocy finansowej osobom o niskich świadczeniach emerytalnych. Zwrócił uwagę na:

 • współpracę ze Związkiem Emerytów i Rencistów;

 • możliwości korzystania z zapomóg WBE;

 • uprawnienia wynikające z wrocławskiej karty seniora;

 • pomocne informacje zawarte w Kompendium działalności socjalnej ZŻWP dostępnym na stronie internetowej ZG ZŻWP.

W kolejnym punkcie posiedzenia ZW wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek ocenił działalność społeczną w 2021 roku. Zaakcentował sprawne przeprowadzenie akcji sprawozdawczo wyborczej w kołach oraz przeprowadzenie XI wojewódzkiego zjazdu delegatów, który wybrał nowe władze. Zwrócił uwagę, że współpraca kół z Wojskiem Polskim w mniejszych miejscowościach kształtuje się na dobrym poziomie, problemem jest sytuacja we Wrocławiu.

W działalności obronnej planowane przedsięwzięcia omówił wiceprezes ds. obronnych ppłk Marek Leśniak:

 • Zawody strzeleckie o puchar Prezesa ZW – strzelnica przy ulicy Skwierzyńskiej- 28.05.2022 r.;

 • Dzień weterana – turniej tenisa ziemnego w Oleśnicy – 1.09.2022 r.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi sprawozdanie finansowe za 2021 rok i projekt planu finansowego na 2022 rok.

Prezes ZW poddał pod głosowanie:

 • Uchwała Nr 2/XI/22 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2021 rok.

 • Uchwała Nr 3/XI/22 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2022 rok.

Uchwały przyjęto jednomyślnie.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych ze zmianami w Regulaminie ZW ZŻWP we Wrocławiu, które przesunęły niektóre kompetencje między osobami funkcyjnymi Prezydium ZW. Zaproponował aby część posiedzeń ZW była realizowana jako wyjazdowe, w miejscowościach gdzie koła mają możliwość zorganizowania tych przedsięwzięć. Zwrócił uwagę, że na uroczystościach państwowych, patriotycznych związek powinien być widoczny.

W kolejnym punkcie w ramach wolnych wniosków płk Jerzy Dąbrowski przedstawił problemy działalności FPEiRW, brak środków finansowych, zaapelował o deklarowanie 1% z należnego podatku na FPEiRW.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona

Marzec w historii Polski.

POLSKI MARZEC W HISTORII POLSKI – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Marzec w historii Polski. została wyłączona