W Oleśnicy pamiętali o bitwie pod Lenino.

Jak co roku członkowie kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w oleśnickim garnizonie spotkali się w dzień 76 rocznicy bitwy pod Lenino – Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszko. Przy pięknej jesiennej pogodzie o godzinie 12.00 w dniu 12 października 2019 roku delegacje kół ZŻWP „Lotnik” i koła im. Ziemi Oleśnickiej spotkały się na cmentarzu w Oleśnicy przy pomniku Orła Białego. Po kilku słowach wprowadzenia, delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Przy symbolicznym piastowskim Białym Orle zapalone zostały białe i czerwone znicze. Chwile historycznej refleksji, upamiętniających sześć milionów Polaków poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań na wszystkich frontach II wojny światowej, zakończyły wspólne spotkanie przy mogile żołnierzy. Po tej skromnej uroczystości delegacje obu kół ZŻWP przeszły na pobliski cmentarz żołnierzy radzieckich i u podnóża znajdującego się tam pomnika, złożono wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze pamięci.

Tekst: mjr w st. spocz. Jerzy Tomasz Trzciński
Foto: Grzegorz HUK Portal Oleśnica24com.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Na „wieczną wartę” odszedł radiotechnik płk w st. spocz. dr. inż. JÓZEF PIEKARCZYK.

W dniu 5 października 2019 roku zmarł Ś. P. płk w st. spocz. dr. inż. JÓZEF PIEKARCZYK. Pogrzeb odbędzie się 12.10.2019 r. o godzinie 12.00 na starym cmentarzu w Jeleniej Górze.

W sierpniu 1953 roku zdał egzaminy wstępne do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. OSR ukończył z oceną bardzo dobrą i drugą lokatą 11.08.1956 roku w stopniu podporucznika. Po promocji pozostał w Szkole. 23.12.1980 roku broni pracę doktorską i uzyskuje stopień naukowy doktora nauk technicznych. W okresie od 7 października 1987 roku do 20.12.1991 roku pełnił funkcję Komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. Członek założyciel oraz pierwszy prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR. Zasłużony dla Jeleniej Góry.

Wśród podwładnych zapisał się jako jeden z najznakomitszych dowódców i wykładowców WOSR.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE.

Wspomnienia Ś. P. płk. J. Piekarczyka

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

30 września 2019 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad były kierunki działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2020 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Posiedzenie rozpoczął Wiceprezes ZW płk Lucjan Ławniczek witając uczestników i zaproszonych gości na czele z gen. bryg. Zdzisławem Barszczewskim – Honorowym Prezesem ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wystąpienie płk. Lucjana Ławniczka, w którym omówił przebieg posiedzenia ZG ZŻWP w Warszawie. W swojej wypowiedzi zaakcentował:

 • Problemy w działalności FPEiRW, podjęcie Uchwały ZG w sprawie powołania pełnomocników ds. kontaktów z Fundacją w zarządach wojewódzkich i rejonowych.

 • Sytuacja finansowa ZŻWP i podjęcie Uchwał ZG w sprawie budżetu na 2020 r. i w sprawie opłacania składek członkowskich w 2020 r.

 • Plan zasadniczych zamierzeń ZG na 2020 r.

 • Powołanie nowej spółki (Uchwała ZG), która realizować będzie dystrybucję materiałów promocyjnych Związku.

 • Termin XII zjazdu Związku – wrzesień 2021.

 • Inicjatywa „Odwiedź Kolegę”.

Następnie Wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych z kierunkami działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2020 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Jako kolejny wystąpił Wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi rozliczenie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2019 roku oraz planowane wydatki do końca bieżącego roku.

W związku z rezygnacją Przewodniczącego WKR kpt. w st. spocz. Karola Horniczana, plany WKR na najbliższe miesiące przedstawił nowo powołany Przewodniczący WKR płk w st. spocz. Zbigniew Knapek.

Po przerwie Prezes ZW płk w st spocz. Marian Dąbrowski wraz z Honorowym prezesem ZW gen. bryg. Zdzisławem Barszczewskim dokonali wręczenia wyróżnień za zasługi dla ZŻWP.

W uznaniu zasług wyróżnieni zostali:

Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • płk Drozd Józef – Koło Saper,
 • płk Marczak Jerzy – Koło Saper,
 • ppłk Nagórny Zbigniew – Koło Lotnik,
 • płk Tabor Bolesław – Koło 3 KOP.

Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • ppłk Dunowski Feliks – Koło Lotnik,
 • mjr Nowak Ryszard – Koło Lotnik,
 • mjr Jasek Andrzej – Koło Saper,
 • płk Osiński Stanisław – koło Saper,
 • płk Podolski Aleksander – Koło Saper,
 • ppłk Dobrowlański Krzysztof – Koło im. gen. Zbigniewa Ohanowicza,
 • mjr Dryla Jan – Koło 3KOP,
 • płk Jaskólski Zdzisław – Koło 3 KOP,
 • płk Kaucz Włodzimierz – Koło im. gen. Zbigniewa Ohanowicza,
 • ppłk Kozioł Jan – Koło im. gen. Zbigniewa Ohanowicza,
 • st. chor. Zajączkowski Zbigniew – Koło 3 KOP.

Płk w st. spocz. Stanisław Osiński podziękował w imieniu wyróżnionych i stwierdził, że będzie to dodatkowa motywacja do angażowania się w prace społeczne na rzecz środowiska wojskowego.

Płk w st. spocz. Włodzimierz Kaucz bardzo interesująco przedstawił wieloletnią historię swojego zaangażowania w pracy na rzecz ZŻWP.

Czas przeznaczony na wystąpienia Prezesów Kół został wykorzystany na dyskusję na temat jak radzić sobie z kierowaniem pracą Kół w sytuacji niezawinionego odcięcia naszej organizacji od struktur Wojska Polskiego.

Dyskusję podsumował Prezes ZW przedstawiając najważniejsze problemy:

 • Instytucje i podmioty gospodarcze, które umożliwiły nam przetrwanie.

 • Udział w wyborach do Sejmu i Senatu jest moralnym obowiązkiem każdego żołnierza.

 • Pomoc koleżeńska, akcja „Odwiedź swojego Kolegę”.

 • Przyjazne relacje z władzami samorządowymi stwarzają nam możliwość zaistnienia w sprawach ważnych dla społeczności lokalnych.

 • Przygotowania do XII Zjazdu delegatów ZŻWP.

W swojej wypowiedzi gen. bryg. Zdzisław Barszczewski – Honorowy Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu, zaapelował do zebranych o udział w wyborach 13 października 2019 r..
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

XXVII Spotkanie integracyjne Koła ZŻWP „Budowlani” z Wrocławia.

W dniach 13 – 15 września 2019 roku Zarząd Koła Budowlani zorganizował coroczne spotkanie w ośrodku „MIKSTAT LAS”, w dawnym ośrodku wypoczynkowym ostrowskich kolejarzy, obecnie zarządzanym przez właściciela Eugeniusza Molendowskiego. Ośrodek, położony wśród lasów, wyposażony jest we wszelkie niezbędne udogodnienia do prowadzenia zbiorowych imprez. W spotkaniu wzięło udział 37 koleżanek i kolegów z naszego koła, z koła Saper, a także z koła opolskiego oraz z Gniezna, Zabrza i Koła nr 28 PZITB.

Pierwszego dnia, podczas uroczystej kolacji, prowadzący spotkanie Prezes Koła płk w st. sp. Jan Regdosz powitał wszystkich uczestników, po czym wręczył – w asyście Honorowego Prezesa płka w st. sp. Jana Stępnia – wyróżnienia: srebrną odznakę w formie krzyża „Za zasługi dla ZŻWP” ppłkowi w st. sp. Janowi Dziaduchowi i brązową ppłkowi w st. sp. Wiesławowi Warnickiemu. Miłą niespodziankę sprawili nam koledzy z zaprzyjaźnionego koła Budowlani z Opola, którego prezes, płk w st. sp. Henryk Oleksiuk, wręczył m. in. piękne albumy książkowe kol. Marianowi Morze, i kol. Andrzejowi Kaczmarkowi. Część rozrywkowo-taneczną na profesjonalnym poziomie, dysponując własnym sprzętem muzycznym, poprowadził opolski kolega kpt. rez.. Piotr Rusin.

W drugim dniu uczestnicy spotkania wzięli udział w wycieczce autokarowej po ziemi wielkopolskiej. W Ostrowie Wielkopolskim zwiedziliśmy rynek i mieszczące się w zabytkowym ratuszu „Muzeum 3D – Ulicami dawnego Ostrowa i Cafe Muzeum”. Następnie przejechaliśmy do Gołuchowa, dawnej siedziby rodu Czartoryskich, a obecnie Ośrodka Kultury Leśnej. Zamek jest jednym z najpiękniejszych w Polsce, jest przykładem francuskiego renesansu (na wzór zamków nad Loarą), szczyci się niezwykłą historią. Obecnie jest własnością Muzeum Narodowego w Poznaniu i mieści zbiory gobelinów, malarstwa europejskiego, rzadkich mebli, kolekcję przedmiotów rzemiosła artystycznego, w tym wiele ze starożytności. Po skromnym posiłku w restauracji Domu Pracy Twórczej przeszliśmy otaczającym zamek parkiem krajobrazowym do Muzeum Leśnictwa. Zwiedziliśmy stałą wystawę „Spotkanie z lasem” oraz sale wystaw czasowych, mieszczące się w XIX-wiecznym budynku gospodarczym dawnej rezydencji rodziny Czartoryskich, służącym jako powozownia i stajnia. Uwagę zwiedzających przyciąga np. 36 gatunków drzew leśnych oraz wspaniała ekspozycja polskiej flory i fauny leśnej.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy zabytkowy kościół św. Floriana, z XIV wieku, gdzie umieszczona jest pamiątkowa tablica informująca, że 12 września 1683 roku Jan III Sobieski z rycerstwem polskim jako wódz naczelny wojsk sprzymierzonych pod Wiedniem potęgę turecką niszczy – król polski ratuje Niemcy i chrześcijaństwo.

Troszkę zmęczeni, ale z nowymi wrażeniami wróciliśmy do ośrodka, gdzie przy grillu i piwie wspominaliśmy swobodnie dawne czasy i dzieliliśmy się współczesnymi wydarzeniami, a także słuchaliśmy muzyki i pieśni wspólnie śpiewanych, intonowanych przez kol. kol. Janka, Wiesława i Henryka.

W ostatnim dniu spotkania, po smacznym – jak wszystkie pozostałe posiłki – śniadaniu, każdy wybierał zajęcie wg swych zainteresowań czy upodobań. Słoneczna pogoda sprzyjała wypoczynkowi, spacerom po lesie – w tym czasie bez grzybów, lub wycieczce do pobliskiego Mikstatu.

Niewielkie miasto, założone w 1336 roku, wręcz imponuje gospodarnością, zadbanym rynkiem i dwoma zabytkowymi kościołami. Szczególne wrażenie robi drewniany kościół św. Rocha, położony na wzgórzu wśród otaczającego cmentarza. Oba te obiekty pochodzą z XVIII wieku, są starannie odnowione i utrzymane, a nekropolia należy do najstarszych w Polsce.

Po obiedzie żegnaliśmy się z przyjaznym gospodarzem i zielonym, leśnym otoczeniem, wymienialiśmy życzenia szczęśliwego powrotu do domu, a wszyscy wyrażali nadzieję na kolejne udane spotkanie, najdalej za rok.

Spotkanie uwieczniali na zdjęciach koledzy: Zbigniew Flakowski z Gniezna i Wacław Bagiński z Wrocławia.

Andrzej Kaczmarek

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Koleżeńskie spotkanie JW 3604.

      W dniu 14 września 2019 r. w sali gimnastycznej 2 Liceum Ogólnokształcącego odbyło się spotkanie koleżeńskie JW 3604 – 1 Szkolnego Pułku Samochodowego, który stacjonował w tzw. czerwonych koszarach w Oleśnicy. Jednostkę rozformowano w 1989 roku, a obecnie przypada 30. rocznica jej likwidacji. Z tej okazji byli żołnierze i pracownicy wojska spotkali się na III Zjeździe Koleżeńskim (I Zjazd-28.08.1999 r; II Zjazd-1.08.2009 r.) zorganizowanym przez Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej. Oficjalne uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej 2 LO w Oleśnicy (w ówczesnej hali sportowej JW 3604). Na Zjazd z różnych stron Polski przyjechało blisko 120 koleżanek i kolegów z jednostki.

Zaproszenie organizatorów przyjęli: Starosta Oleśnicki Jan Dżugaj, Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, Sekretarz Gminy Oleśnica Krzysztof Skórzewski, Dowódca Garnizonu Oleśnica ppłk Marek Siebert, Dyrektor 2 Liceum Ogólnokształcącego Jolanta Kwaśniewska, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu płk Marian Dąbrowski, Kapelan Garnizonu Oleśnica por. Błażej Woszczek i Prezes Koła ZŻWP LOTNIK ppłk Zbigniew Nagórny oraz Dziennikarz „Panoramy Oleśnickiej” Grzegorz Huk. Honorowym Gościem Zjazdu był Zastępca Dowódcy pułku ds. szkolenia ppłk Jerzy Bąk. Szczególnie serdecznie witani byli dowódcy (ppłk Zdzisław Luber i ppłk Wojciech Konopnicki) oraz kadra kierownicza jednostki.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z przygotowaną w formie papierowej i prezentację na slajdach historię jednostki oraz pierwszego i drugie Zjazdu koleżeńskiego. Służba i praca w tzw. czerwonych koszarach dla żołnierzy i pracowników była zaszczytem. Do takiego wniosku skłaniał fakt, podkreślany przez uczestników spotkania, że przez trzy dziesięciolecia pamiętamy o sobie i wyrażamy wolę wzajemnych spotkań. W czasie rozmów powracały wspomnienia, anegdoty i przypominanie tych, którzy odeszli. To wszystkim zmarłym Koleżankom i Kolegom na wstępie spotkania poświęcony był zagrany na trąbce utwór „Śpij kolego w ciemnym grobie”.

Muzycznym przerywnikiem części oficjalnej spotkania był dynamiczny i nagrodzony gromkimi oklaskami koncert Orkiestry Dętej Namysłowskiego Ośrodka Kultury pod batutą Roberta Szygendy. Trzon zespołu stanowią muzycy dawnej orkiestry wojskowej Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Oleśnicy.

Wykonane zostały wspólne – grupowe zdjęcia (1sps z drona) oraz podziękowano skromnymi upominkami :

 • za przyjęcie Honorowego Patronatu III Zjazdu ppłk. Jerzemu Bąkowi;

 • za pomoc w organizacji spotkania Pani Jolancie Kwaśniewskiej – Dyrektor
  2 LO w Oleśnicy i Pani Stefani Krzemińskiej – Zajazd U Stefani.

Na biesiadę wspomnieniową-integracyjną autokar przewiózł zebranych do gościnnego Zajazdu U Stefani gdzie do późnych godzin wieczornych kontynuowano przyjacielskie spotkanie. Jak komentowało wielu uczestników spotkania, impreza była piękna, świetnie przygotowana, tylko przerwa między trzecim a czwartym Zjazdem winna wynosić maksymalnie pięć a nie dziesięć lat.

Życząc wszystkim uczestnikom spotkania zdrowia, organizatorzy (Zarząd Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej), zapewnił wolę kontynuowania takich spotkań.

Za Organizatorów – Lucjan Ławniczek
Foto: Krzysztof Muskała. Józef Janic, Edward Plucza.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Hołd poległym w walce z reżimami totalitarnymi /1939 – 1956/ !!!

Poniżej przedstawiony jest opis uroczystości zorganizowanych przez Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru oraz  Zarząd Oddziału i poszczególne Koła Związku Sybiraków. Celem tej uroczystości było oddanie hołdu poległym w walce z reżimami totalitarnymi /1939 – 1956/.

Materiał przygotował Kolega Antoni Tunkiewicz.

SYBIRACY

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W ŚWIDNICY.

Jak co roku organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło Ziemi Świdnickiej, pod patronatem Prezydent Miasta oraz Starosty Powiatowego.

Uroczystość rozpoczęła się – jak zwykle – Mszą świętą w Katedrze a następnie kontynuowana była na Placu Grunwaldzkim. Po podniesieniu Flagi RP na maszt, prowadzący uroczystość podkreślili, że żołnierze z honorem walczyli we wrześniu 1939 roku, walczyli z otaczającym ich wrogiem osamotnieni, pozbawieni wsparcia sojuszników.

Po powitaniu przybyłych uczestników i gości głos zabrała Prezydent Miasta, Beata Moskal Słaniewska. Jak zazwyczaj, podkreśliła że żołnierze Wojska Polskiego na wszystkich frontach II Wojny Światowej skutecznie walczyli dla dobra swojej Ojczyzny.

Następnie złożono pod pomnikiem, wspólny wieniec: od mieszkańców miasta, władz samorządowych, organizacji kombatanckich i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Kwiaty złożyły też delegacje służb mundurowych, przedstawiciele parlamentarzystów i inni. Kwiaty pod pomnikiem Sapera Wojska Polskiego złożyła delegacja Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystość uświetnił swoją obecnością wiceprezes zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, kolega Adam Chodaczyński.

Na zakończenie tradycyjnie odegrano i odśpiewano Rotę.

Pani Prezydent Miasta Świdnicy zaprosiła delegacje organizacji kombatanckich oraz członków koła ZŻWP na wspólny obiad, który przebiegł w bardzo miłej atmosferze.

Jak co roku, nasze szczególnie przyjazne Wojsku Polskiemu Miasto, od lat uroczyście obchodzi Dzień Wojska Polskiego mimo, że od 10 lat nie ma już w Świdnicy żadnej instytucji czy też Jednostki Wojskowej.
My żołnierze – weterani w pełni to doceniamy.

Tadeusz Bortnik

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej w Oleśnicy.

       Rozwijana od sześciu lat współpraca Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego tj.: Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło Lotnik z organizacjami pozarządowymi, zawarta w „Planie wspólnych przedsięwzięć Związków i Stowarzyszeń Kombatanckich działających w Oleśnicy” na dany rok przynosi wymierne efekty polegające na:

 1. Współpracy z władzami samorządowymi Miasta, Powiatu i Gminy Oleśnica oraz Zarządami okręgowymi i wojewódzkimi organizacji kombatanckich;

 2. Prowadzeniu aktywnej działalności na rzecz integracji środowisk kombatanckich poprzez wzajemne zapraszanie na organizowane przez poszczególne Koła spotkania, wycieczki i imprezy okolicznościowe;

 3. Utrwalaniu w pamięci społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, dziejów oręża polskiego oraz walki Polaków o wolność i niezależność Polski;

 4. Wspólnym działaniu na rzecz upowszechniania wiedzy obronnej i bezpieczeństwa państwa;

 5. Udział w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe miasta, powiatu i gminy oraz Dowództwo Garnizonu Oleśnica z okazji świąt państwowych, narodowych, wojskowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Uwzględniając powyższe Zarząd Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej, wsparty przez Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu, wystąpił z wnioskiem o wyróżnienie Sztandarów trzech organizacji. Pozytywnie rozpatrzone wnioski zostały udokumentowane w Uchwale Nr 7/2019/K Kapituły Krzyża Związku Żołnierzy WP z dnia 8.07.2019 r. w sprawie nadania Krzyża Związku Żołnierzy WP odznaczając Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • Sztandar Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Oleśnicy – Prezes Koła Pani Maria HAWIŃSKA;

 • Sztandar Koła Terenowego Związku Sybiraków w Oleśnicy – Prezes Koła Pani Genowefa SUWAŁA;

 • Sztandar Kościańskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranówi Rezerwistów WP im. gen Franciszka Gągora w Kościanie – Prezes Pan Tadeusz MYLER.

Złotym Krzyżem z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • ppłk Tadeusz FERENS.

Medalem „Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • sierż. pchor. rez. Jan BRONŚ Burmistrz Oleśnicy.

Uhonorowania wyróżnionych organizacji i członków Kół ZŻWP w Oleśnicy dokonał osobiście Prezes Związku płk Marek Bielec wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu płk. Marianem Dąbrowskim w dniu 1 września 2019 roku podczas obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej w Oleśnicy.

Uroczystości rozpoczęły się od patriotycznej mszy w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, którą celebrował kapelan Garnizonu Oleśnica por. Błażej Woszczek. Uczestniczące we mszy i pod Pomnikiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych na zaproszenie Burmistrza Oleśnicy i Zarządów Kół ZŻWP w Oleśnicy, Poczty Sztandarowe organizacji społecznych oraz licznie zgromadzeni ich członkowie, Poczty Sztandarowe Szkół, wojskowa asysta honorowa Garnizonu Oleśnica, władze samorządowe, przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Cechu Rzemiosł Różnych godnie upamiętniły ofiary II wojny światowej jak również Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrodzeni brawami członkowie wyróżnionych organizacji i żołnierze wraz z zebranymi w czasie uroczystości, z uwagą wysłuchali wystąpienia Burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia i Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk. Marka Bielca. Następnie odczytano „Apel Pamięci”, rozległa się salwa honorowa, po której delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wśród delegacji organizacji społecznych, władz samorządowych, służb mundurowych, młodzieży szkolnej, składających kwiaty, mimo braku struktur organizacyjnych w Oleśnicy z przyjemnością gościliśmy Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych we Wrocławiu płk Wojciecha Olenderka, Prezesa Stowarzyszenia Kawaleryjskiego Ułanów Jazłowieckich Pana Wojciecha Błęckiego z delegacją Ułanów i Wiceprezesa Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP płk Stanisława Opiekulskiego.

Po złożeniu wiązanek kwiatów została odegrana „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego”, po której odprowadzono Sztandary do miejsca ich przechowywania.

Jak zawsze w dniu 8 maja i 1 września uczestnicy uroczystości i tym razem również mogli kontynuować wymianę poglądów, doświadczeń i wrażeń z własnej działalności społecznej na spotkaniu integracyjnym przygotowanym przez Zarząd Koła ZŻWP Lotnik w Oleśnickim Ośrodku Rekreacyjnym ATOL w Oleśnicy.

Lucjan Ławniczek
Foto: Jan Barański i portale internetowe w Oleśnicy.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Turniej deblowy w tenisie ziemnym w Oleśnicy.

W ramach imprezy integracyjnej członków Wrocławskiej Organizacji ZŻWP, z okazji obchodów Dnia Weterana Walk O Niepodległość Rzeczpospolitej Polski oraz obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, odbył się turniej par deblowych. Warunkiem udziału było aby każda para liczyła powyżej sto lat. Do zawodów zgłosiło się 10 par. Turniej był rozgrywany w dwóch grupach po pięć par, systemem każdy z każdym po jednym secie. Na korcie w samo południe temperatura sięgała 37 stopni. Organizator zadbał, aby każdy zawodnik posiadał odpowiednią ilość płynów. Zawody rozpoczęły się od godz. 9.00 i trwały do godz.17.00. W czasie przerwy zaproszono wszystkich zawodników na poczęstunek gdzie podano smaczne udka oraz kiełbaski. W wyniku szlachetnej rywalizacji koło ZŻWP „Lotnik” uplasowało się na I i II miejscu, trzecie miejsce przypadło kołu ZŻWP „Ziemia Oleśnicka”. Na uroczystym pikniku Prezes ZW ZŻWP płk Marian Dąbrowski dokonał wręczenia dyplomów oraz okazałych pucharów prezesom kół: Lotnik i Ziemia Oleśnicka.

Jan Barański

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

II Wojna Światowa i jej skutki dla społeczeństwa polskiego we wspomnieniach naszego Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

WILNIUK, POLAK I SYBIRAK

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz