Święto ZŻWP – życzenia Prezesa Związku.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Święto ZŻWP – życzenia Prezesa Związku. została wyłączona

Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy – 8.05.2020 r.

Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto ważne nie tylko dla Polaków, ale i całej Europy. Upamiętnia zakończenie II Wojny Światowej. Z tej okazji Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Aleksandrem Chrzanowskim oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło Lotnik złożyli kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy.

Informacja i zdjęcia w oparciu o materiały Urzędu Miasta Oleśnica.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy – 8.05.2020 r. została wyłączona

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZŻWP a ZWIĄZKIEM SYBIRAKÓW.

Miła współpraca między ZŻWP a ZS.

Relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza z Uroczystości 80 lecia pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Wyróżnienie Sztandaru Ligi Obrony Kraju Zarządu Powiatowego w Rawiczu.

W dniu 14 lutego 2020 roku o godz 17.oo odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Powiatowego LOK w Rawiczu z okazji obchodów 75 rocznicy powstania LOK. Zaproszonych gości powitał Prezes Powiatowego Zarządu LOK kol. Lech Rzepecki, następnie prowadzenie zebrania przekazał kierownikowi Rejonu LOK kol. Piotrowi Musielakowi, który zarządził wprowadzenie sztandaru Zarządu Powiatowego LOK w Rawiczu. Po wprowadzeniu Sztandaru został odegrany i odśpiewany Hymn RP oraz odśpiewano hymn LOK. Następnie został wygłoszony referat okolicznościowy przez V-ce Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK kol. mgr Jana Świerzewskiego, w którym zostało uwypuklone powstanie LOK oraz zakres zadań postawionych do realizacji. Po wygłoszeniu referatu głos zabrał Prezes Rawickiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kol. Celestyn Kwiecień, który dokładnie omówił szeroką współpracę z Zarządem LOK na przestrzeni 75 lat istnienia LOK oraz oznajmił, że na wniosek Zarządu Rawickiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Sztandar Zarządu Powiatowego LOK został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi z Wstęgą. O odznaczenie Sztandaru poproszony został V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu, biorący udział w zebraniu kol. Adam Chodaczyński. Następnie zostały wręczone medale 75 lecia LOK zasłużonym działaczom, między innymi kol. Celestynowi Kwietniowi. Kol. Celestyn Kwiecień został wyróżniony również Złotym Medalem za Zasługi dla LOK. Nie obyło się również bez odznaczenia Rawickiego Koła Związku Żołnierzy WP Medalem Pamiątkowym 100 lecia Niepodległości Polski. Na tym zakończono część oficjalną a następnie rozpoczęło się spotkanie integracyjne, które upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze do późnych godzin.

Celestyn Kwiecień
Foto: Celestyn Kwiecień, Piotr Musielak

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Wystąpienie Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu płk. Mariana Dąbrowskiego na uroczystości z okazji 80 rocznicy pierwszej masowej zsyłki na Sybir.

SYBIRACY – ŻOŁNIERZE WP
W LATACH 1941 – 45

W wyniku deportacji polaków na Sybir w latach 1938 – 41, na terenie ZSRR znalazło się ponad milion polaków ze wschodnich rubieży Rzeczypospolitej.
Wybuch wojny niemiecko – rosyjskiej w czerwcu 1941 roku przekreślił plany zagarnięcia Polski. 30 lipca 1941 r. podpisany zostaje Układ Sikorski – Majski „O wzajemnej pomocy w walce z Niemcami. 12 sierpnia 1941 roku Uchwałą Rządu ZSRR zwolniono z więzień i obozów pracy wszystkich Polaków, a 14 sierpnia podpisano umowę o tworzeniu oddziałów WP, podporządkowanych rządowi RP na emigracji na dowódcę, których wyznaczono gen. Władysława Andersa. W ciągu roku organizacji i szkolenia, do sierpnia 1942 r. zmobilizowano ponad 70 tys. żołnierzy. Ilu zginęło w czasie drogi, ilu nie zdążyło dotrzeć do Armii Andersa, nikt nie jest w stanie policzyć.

8 lipca 1942 r Stalin wyraził zgodę na opuszczenie Rosji przez wojska gen. Andersa. Do 5 sierpnia 1942 r. ewakuowano 78 tys. żołnierzy i ponad 38 tys. cywili – głównie kobiet i dzieci. Rozpoczął się nowy, jakże inny etap tworzenia wojska. Wyposażeni, przez Brytyjczyków w mundury, rozpoczęli intensywne szkolenie i przegrupowanie przez Palestynę, Syrię i Liban w stronę Egiptu. Z Egiptu do Włoch jednostki polskie przybyły w okresie od grudnia 1943 r. do kwietnia 1944. Ważniejsze bitwy to zdobycie klasztoru na Monte Cassino, zdobycie ważnego portu Ankona i miasta Bolonia. Na czterech cmentarzach wojennych w Bolonii, Loretto, Monte Casino i Casamassima spoczywa 4040 żołnierzy polskich, a wśród nich wielu Sybiraków, którym nie dane było wrócić do Ojczyzny.

1 Dywizja Kościuszkowska.
Po opuszczeniu Związku Radzieckiego przez Armię Andersa w lipcu i sierpniu 1942 roku stosunki Polsko-Radzieckie uległy zamrożeniu. Pomimo olbrzymich nacisków Stanów Zjednoczonych i Anglii na gen. Sikorskiego – Premiera RP, Polacy nie zgodzili się na współpracę z Rosją. Stalin przystąpił do realizacji planu podporządkowania Polski przy pomocy komunistów polskich. W maju 1943 roku ogłoszono komunikat o powołaniu jednostki Wojska Polskiego niezależnej od Rządu Londyńskiego. W dniu 14 maja 1943 roku wydany zostaje pierwszy rozkaz odnośnie organizacji 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Na dowódcę zostaje wyznaczony Zygmunt Berling, który ogłasza zaciąg do wojska. Polacy, Sybiracy, którym nie udało się dotrzeć do Armii Andersa masowo zgłaszają się do punktów werbunkowych. 15 lipca 1943 roku, w dniu przysięgi, składanej na wierność Związkowi Radzieckiemu Dywizja liczyła ponad 16 tys. żołnierzy – w zdecydowanej większości Sybiraków. Oni to stali się ofiarami Bitwy pod Lenino, w której to zabrakło wsparcia jednostek radzieckich – szczególnie artylerii i lotnictwa. W bitwie zginęło 510 żołnierzy, 1776 zostało rannych, 652 zaginęło, a 116 dostało się do niewoli. Żołnierze Sybiracy przeszli następnie cały szlak bojowy 1 Dywizji, od Lenino do Berlina. Walczyli o Warszawę, na Wale Pomorskim, o Kołobrzeg, forsowali Odrę pod Siekierkami, zdobywali Berlin. Wielu z nich zginęło. Swoją walką pokazali jak miłują Ojczyznę, dla której nie wahali się oddać życie. Dużo z nich spoczywa na cmentarzach wojennych w Kołobrzegu i w Siekierkach.

Pamiętając o cierpieniach na zesłaniu i wielkim udziale Żołnierzy-Sybiraków w walce z okupantem hitlerowskim oraz doceniając działania Związku Sybiraków, podtrzymującego pamięć o ich patriotycznej postawie i bohaterstwie, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczył Sztandar Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Spotkanie noworoczne w Kościanie.

24 stycznia 2020 r. w Restauracji Dolce Vita w miejscowości Nowy Lubosz, na zaproszenie Prezesa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zarządu ZWiRWP oraz Kościańskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. gen. Franciszka Gągora Kol. mgr. Tadeusza Mylera, delegacje Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w składzie Kol. ppłk Zdzisław Gołębiowski i Kol. mjr Wiesław Grela oraz Koła ZŻWP „LOTNIK” 
w składzie Kol. ppłk Zbigniew Nagórny (reprezentujący również ZW ZŻWP we Wrocławiu) i Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski uczestniczyły w spotkaniu noworocznym Stowarzyszeń, Związków Wojskowych, Instytucji Wojskowych, Dowódców Jednostek Wojskowych oraz Władz Samorządowych.
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego, ze Sztandarem Kościańskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP. Następnie po Hymnie Państwowym, Hymnach Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 
i ZWiRWP Gospodarz spotkania Prezes Tadeusz Myler powitał zaproszonych gości oraz wręczył wyróżnienia organizacyjne. Nasza delegacja dziękując za zaproszenie 
i uznanie w „Wielkopolskich strukturach” wręczyła skromny upominek do Sali Tradycji Oręża Żołnierza Wojska Polskiego.
W okolicznościowym wystąpieniu mjr. w st. spocz. Andrzeja KLUCZYŃSKIEGO uczestnicy spotkania zapoznali się z rolą lotników polskich w 101 rocznicę zdobycia Lotniska Ławica przez Powstańców Wielkopolskich. Po krótkiej dyskusji z ogromnym zainteresowanie zwiedzano Salę Tradycji.
Po części oficjalnej udaliśmy się na spotkanie towarzyskie, gdzie osobiście mogliśmy serdecznie podziękować za zaproszenie oraz wymienić spostrzeżenia 
i uwagi do dalszej współpracy dla dobra Związków i Stowarzyszeń Wojskowych.

płk. dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek

Foto: mjr rez. Wiesław Grela
 ppłk w st. spocz. Zbigniew Nagórny.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Wspomnienia wigilijne.

WSPOMNIENIA WIGILIJNE z 2019 r. – Antoni Tunkiewicz

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO–NOWOROCZNE Koła ZŻWP „BUDOWLANI”.

Zgodnie z Planem Przedsięwzięć Koła ZŻWP„BUDOWLANI”  we Wrocławiu w dniu 13.12.2019 r.  w restauracji WIENIAWA odbyło się spotkanie Świąteczno-Noworoczne.

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, w tym 25 naszych członków, jedna małżonka – Pani Zofia Janiszewska oraz czwórka zaproszonych gości w osobach:
– ksiądz prałat płk Janusz Radzik – Dziekan Sił Powietrznych,
– płk Adolf Sitarz – Prezes Koła im. Gen. Ohanowicza,
– kol. Lidia Kisielewska – członek wspierający Nasze Koło,
– ppłk rez. Wiesław Cieśla – zgłaszający chęć wstąpienia do Koła.
Spotkanie otworzył i wszystkich jego uczestników serdecznie powitał Prezes kol. płk Jan Regdosz, poinformował o realizacji planowanych zamierzeń Naszego Koła w roku 2019 i przedstawił zarys planu działalności Koła na rok 2020. Wręczył ostatnie w roku bieżącym wyróżnienia, które otrzymali:
– kol. Anna Wiatr – medal pamiątkowy za zasługi dla ZŻWP,
– kol. Janina Zalejska – medal pamiątkowy za zasługi dla ZŻWP,
– kol. Stanisław Czerwiński – list gratulacyjny z okazji rocznicy urodzin,
– kol. Włodzimierz Sekulski – list gratulacyjny z okazji rocznicy urodzin.
Następnie Prezes złożył wszystkim uczestnikom i ich najbliższym życzenia świąteczno – noworoczne.
W dalszej części spotkania ze Słowem Bożym wystąpił ks. prałat płk Janusz Radzik, który poświęcił opłatki i potrawy oraz złożył życzenia uczestnikom i ich rodzinom: zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i powodzenia w Nowym Roku. Jako ostatni głos zabrał kol. płk Adolf Sitarz, podziękował za zaproszenie i również złożył życzenia z okazji Świąt.
Po podzieleniu się opłatkiem i wzajemnym złożeniu życzeń świąteczno–noworocznych przystąpiono do konsumpcji bardzo smacznych potraw wigilijnych i do wspomnień z minionych lat pracy i służby. Okazji do śpiewania kolęd jednak nie było, gdyż podobnie jak my, w tym samym lokalu spotkania odbywały trzy inne grupy gości. Jednakże atmosfera naszego spotkania była miła i serdeczna a temperatura rozmów i dyskusji podniosła się dzięki napitkom, o które zadbał Prezes oraz nalewkom osobistego autorstwa kol. Mariana Mory.
Andrzej Romański

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2019 r. w dniu 10 grudnia br. członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym  rok,  zebraniu świąteczno – noworocznym. I tym razem jak od sześciu lat, miejscem spotkania prawie 110 Koleżanek i Kolegów był gościnny Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej. Zebranie przygotowane przez zarząd koła przeprowadziłem osobiście, gdzie na wstępie w imieniu zarządu  powitałem Koleżanki i Kolegów oraz gości, wśród których byli:

  • Pan Jan BRONŚ – Burmistrz Miasta Oleśnica,

  • Pan Krzysztof SKÓRZEWSKI – Wice Wójt Gminy Oleśnica,

  • Pan ppłk Marek SIEBERT – Dowódca Garnizonu Oleśnica,

  • mjr Dariusz HADAŁA – Komendant Garnizonu Oleśnica,

  • st. chor. szt. Bogdan KUTKOWSKI – reprezentujący Dowódcę 2 krr w Oleśnicy,

  • ks. por. Błażej WOSZCZEK – Kapelan Wojskowy Garnizonu Oleśnica,

  • płk Zbigniew KNAPEK – Przewodniczący WKR ZW ZZWP we Wrocławiu,

  • płk Zbigniew NAGÓRNY – Prezes Koła „Lotnik” w Oleśnicy,

  • Kol. Jerzy SZUL – ZWiRWP Wrocław,

  • Pan Edward PODCZASZYŃSKI – Nadleśnictwo Syców,

  • Pani Genowefa SUWAŁA – Prezes Koła Związku Sybiraków w Oleśnicy,

  • Pani Maria HAWIŃSKA – Prezes Zarządu Koła ZKiBWP w Oleśnicy,

  • Panowie Waldemar KRAKOWSKI i Ryszard MAJEWSKI – Koło PTTK
   w Oleśnicy,

  • Panowie Tadeusz MYLER, Zbigniew GARSZTKA i Jerzy ZAJĄC – ZWiRWP
   z Kościana,

  • Panowie Wojciech BŁĘCKI, Janusz GAŁĄZKA i Mateusz JOKIEL – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku     Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu,

  • Przedstawiciele Gminy Oleśnica wspierający statutową działalność Koła tj.: Panie Justyna BATOG, Irena TYMAŃSKA, Małgorzata ŚWIĘCH, Stefania KRZEMIŃSKA,

  • Wdowy zmarłych członków naszego Koła,

  • Członek wspierający Koło – Kol. Van DONINCK Wilfried Emiel,

  • Pan Grzegorz HUK – Gazeta „Panorama Olesnicka”.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 2019 r. tj.: Kol. Marii Heleny WALCZAKIEWICZ, Kol. ppłk Stanisława SZYMAŃCZUKA i Kol. st. chor. Bronisława DULIKA.

Spotkanie uatrakcyjniała kolędami Pani Żanetta PETRASZ absolwentka LO Nr 2 w Olesnicy.

Za szczególne zaangażowanie w działalność statutową Związku i Koła wyróżnienia otrzymali:

 1. Medal Pamiątkowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

  • ks. kap. por. WOSZCZEK Błażej;
 1. Medal Okolicznościowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

  • Van DONINCK Wilfried Emiel;
  • st. szer. GOŁEBIOWSKI Paweł.
 1. Medal XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

  • st. kpr. pchor. rez. SKÓRZEWSKI Krzysztof;

  • kpt. LADŻYŃSKI Eugeniusz.

 1. Tabliczka szklana do sublimacji – Zamek Oleśnicki:

  • Żanetta PETRASZ.

Specjalne podziękowania za współpracę i ofiarność skierowałem do władz samorządowych powiatu i miasta Oleśnicy oraz przedstawicieli Gminy Oleśnica.
Następnie w ramach spraw organizacyjnych i personalnych Pełnomocnik ds. przeprowadzenia zbiórki publicznej w Kole – Kol. Edward PLUCHA i Kol. Jan Łaski, przedstawił protokół i rozliczenie zbiórki na doroczne paczki, które w dniu 12 grudnia br. w uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej trafiły do rodziny z Gminy Oleśnica.

Po części oficjalnej, obecni na sali przedstawiciele samorządów, Garnizonu Oleśnica i ks. kapelan przekazali nam życzenia świąteczne oraz noworoczne, podkreślając i deklarując wolę dalszej owocnej współpracy. Miłym i pełnym wzruszenia momentem było tradycyjne wspólne spotkanie opłatkowe oraz wspólny posiłek z zestawem potraw tj.: zupą grzybową, barszczem i rybą w rolach głównych. Po życzeniach i połamaniu się opłatkiem były wspólne rozmowy, dyskusje i  zajęcia w koleżeńskich podgrupach.

Serdeczne podziękowania kieruję do Kol. mjr. Jerzego Trzcińskiego Wiceprezesa, Kol. mjr. Andrzeja Krzemińskiego Skarbnika i Kol. st. chor. szt. Edwarda Pluchy i Jana Łaskiego z małżonką – członków Zarządu Koła im. Ziemi Oleśnickiej, za zapewnienie logistycznej i finansowej organizacji spotkania.

płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek – Prezes Zarządu Koła
Foto. Grzegorz Huk – Portal olesnica24com.
Edward Plucha – Koło ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Spotkanie świąteczno – noworoczne członków Stowarzyszeń i Związków Kombatanckich w Oleśnicy.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2019 r. w dniu 12 grudnia br. Burmistrz Miasta Oleśnica oraz Zarządy Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. LOTNIK 
i Im. Ziemi Oleśnickiej zaprosili na spotkanie świąteczno – noworoczne członków Stowarzyszeń i Związków Kombatanckich w Oleśnicy. W sali bankietowej Hotelu PERŁA spotkali się przedstawiciele organizacji kombatanckich działających 
w Oleśnicy i powiatu oleśnickiego. Zebranie przygotowane przez Zarząd Koła LOTNIK, prowadził Kol. ppłk Zbigniew NAGÓRNY – Koordynator ds. Związków 
i Organizacji Kombatanckich, gdzie na wstępie w imieniu wszystkich  powitał Koleżanki i Kolegów oraz gości, oraz przedstawicieli organizacji wśród których byli:

 • Pan Sławomir KAPICA – Wicestarosta Powiatu Oleśnica,
 • Pan Jan BRONŚ – Burmistrz Miasta Oleśnica,
 • Pan Aleksander CHRZANOWSKI – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnica,
 • Pan Krzysztof SKÓRZEWSKI – Sekretarz Gminy Oleśnica,
 • Pan ppłk Marek SIEBERT – Dowódca Garnizonu Oleśnica,
 • ppłk Sławomir STEFAŃSKI – Zastępca Dowódcy Garnizonu Oleśnica,
 • ks. por. Błażej WOSZCZEK – Kapelan Wojskowy Garnizonu Oleśnica,
 • płk dypl. Łucjan ŁAWNICZEK – Wiceprezes ZW ZŻWP we Wrocławiu,
 • płk Zbigniew KNAPEK – Przewodniczący WKR ZW ZZWP we Wrocławiu,
 • Pani Genowefa SUWAŁA – Prezes Koła Związku Sybiraków w Oleśnicy 
z reprezentacją Koła,
 • Pani Maria HAWIŃSKA – Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Oleśnicy z reprezentacją Koła,
 • Pani Paulina BRYK z opiekunem – reprezentująca Związek Inwalidów Wojennych,
 • Pani Barbara ZACHWYC – Prezes Zarządu Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Oleśnicy z reprezentacją Związku,
 • Pan Leszek MULKA – Prezes Klubu w Oleśnicy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich wraz z reprezentacją Klubu,
 • Panowie Tadeusz MYLER – Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z Kościana z reprezentacją Związku,
 • płk mgr. inż. Stanisław OPIEKULSKI – Wiceprezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,
 • Pan Janusz Gałązka – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku     Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu,
 • Przedstawiciele Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. LOTNIK i im. Ziemi Oleśnickiej w Oleśnicy,
 • Pan Grzegorz HUK – Gazeta „Panorama Oleśnicka”.

Witając zaproszonych gości i uczestników spotkania Kol. Zbigniew Nagórny podkreślił iż kontynuacja spotkań integracyjnych związków i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy wynika z potrzeby wymiany doświadczeń oraz możliwości przekazywania pamięci historycznej młodszym pokoleniom. Specjalne podziękowania za współpracę i ofiarność skierował do władz samorządowych powiatu i miasta Oleśnicy oraz przedstawicieli Gminy Oleśnica.
Następnie w ramach spraw organizacyjnych udzielił głosu Kol. Lucjanowi Ławniczkowi, który krótko omówił przedsięwzięcia wynikające z Planu współpracy 
w 2019 roku, podkreślając pozytywną ocenę działań lokalnych struktur przez zarządy okręgowe i główne naszych organizacji.
Gospodarz spotkania – Burmistrz Miasta Oleśnica przedstawił z kolei realizowane i planowane inwestycje, które przez zgromadzonych spotkały się 
z wielkim uznaniem.
Po części oficjalnej, obecni na sali przedstawiciele samorządów, Garnizonu Oleśnica i ks. kapelan przekazali nam życzenia świąteczne oraz noworoczne, podkreślając i deklarując wolę dalszej owocnej współpracy. Miłym i pełnym wzruszenia momentem było tradycyjne wspólne spotkanie opłatkowe oraz wspólny posiłek z zestawem potraw tj.: zupą grzybową, barszczem i rybą 
w rolach głównych. Po życzeniach i połamaniu się opłatkiem były wspólne rozmowy, dyskusje i  zajęcia w koleżeńskich podgrupach.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Koleżanek i Kolegów Kół ZZWP 
w Oleśnicy za pomoc w organizacji spotkania.

płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek

Foto. Grzegorz Huk – Portal olesnica24com

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz