Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Oleśnicy.

3 maja 2021 r; obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W Oleśnicy na zaproszenie Burmistrza, wspólnie uczciliśmy ten ważny wówczas dla Polaków akt prawny. Dokładnie o godzinie 12.00 przy Pomniku Kombatantów, podniesiona została Flaga Narodowa i odśpiewano Hymn Państwowy oraz złożono kwiaty.
W obecności Wiceburmistrz Pani Edyty Małys-Niczypor, na Skwerku Kombatantów licznie zgromadzili się (uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną) przedstawiciele Samorządów, Wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, Oświaty, Związku Harcerstwa Polskiego i organizacji pozarządowych. Z udziałem wojskowej asysty honorowej oddano hołd naszym przodkom, którzy uchwalając ten doniosły akt, regulujący ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przyjęli jako pierwsi na naszym kontynencie nowoczesną ustawą zasadniczą.
Oleśnickie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Kol. ppłk Zbigniew Nagórny, Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski, Kol. mjr Stanisław Śmitkowski
i Kol. kpt. Jan Wołodkiewicz – Koło LOTNIK oraz Kol. płk Lucjan Ławniczek, Kol. ppłk Jerzy Wójcik, Kol. mjr Jerzy Trzciński, Kol. mjr Jan Łaski Kol. mjr Wiesław Grela,
i Kol. st. chor. sztab. Władysław Szczerek – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

Lucjan Ławniczek

Foto: Portal Oleśnica 24.com

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Oleśnicy. została wyłączona

POLACY NA SYBIRZE – NASZE ZESŁANIA!

POLACY NA SYBIRZE – wspomnienia naszego Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania POLACY NA SYBIRZE – NASZE ZESŁANIA! została wyłączona

Apel do Kolegów z struktur ZŻWP i do naszych sympatyków.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel do Kolegów z struktur ZŻWP i do naszych sympatyków. została wyłączona

Informacja w sprawie szczepień.

UWAGA. Proszę kliknąć w dowolnym obszarze tekstu aby otworzyć cały dokument.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Informacja w sprawie szczepień. została wyłączona

Dziękujemy.

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uprzejmie informuje, że w ramach przekazywania przez podatników 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Zarządu Głównego (konto OPP) wpłynęła kwota 104.154,54 zł.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Środki finansowe pozyskane w ramach darowizny 1 % podatku zostaną przekazane, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 15 września 2015 r., do dyspozycji poszczególnych struktur Związku.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Główny ZŻWP

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Dziękujemy. została wyłączona

Jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin ppłk. w st. spocz. Rudolfa PORĘBSKIEGO.

          W dniu 11 grudnia 2020 r. uwzględniając aktualny stan epidemiczny 
oraz zdrowie Naszego dostojnego Jubilata (13 grudnia 2020 r. Jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin), z zachowaniem zasad sanitarnych w Trzebnicy, odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia przyznanego przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie. W uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju i funkcjonowania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, kapituła krzyża nadała ,,Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” ppłk. w st. spocz. Rudolfowi PORĘBSKIEMU, który 
w działalności Związku między innymi był: Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego – 3 kadencje; Członkiem Zarządu Głównego – 2 kadencje; Członkiem Prezydium ZG – 1 kadencję oraz Wiceprzewodniczącym Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom 
i Rencistom Wojskowym – 11 lat, ale zawsze związany Oleśnicką organizacją Związku. Aktualnie wyróżniający się żołnierz Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej. Kolega i przyjaciel, ppłk Rudolf Porębski jest dla nas wzorem pracowitości, opanowania, umiejętności szukania kompromisu i szczerego oddania sprawom środowiska emerytów i rencistów wojskowych.
Wyróżnienie wręczyli Wiceprezes ds. Społecznych Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu – płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek oraz Wiceprezes Zarządu Koła ZZWP im. Ziemi Oleśnickiej mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński.

mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin ppłk. w st. spocz. Rudolfa PORĘBSKIEGO. została wyłączona

Apel Prezydium ZG ZŻWP.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel Prezydium ZG ZŻWP. została wyłączona

Prenumerata „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2021 r..

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Prenumerata „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2021 r.. została wyłączona

Święto Niepodległości w Oleśnicy.

   W dniu 11 listopada 2020 r. o godz. 12.00 (uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną), w Oleśnicy odbyły się skromne obchody upamiętniające 102. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na uroczystości pod Pomnik Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych przybyły delegacje władz samorządowych Powiatu 
i Miasta Oleśnicy, Garnizonu Oleśnica, Państwowej Straży pożarnej, związków 
i stowarzyszeń kombatanckich, oleśnickich szkół i ZHP. Po krótkim podziękowaniu za przybycie i oddanie hołdu wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, wygłoszonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy Jana Bronsia złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej reprezentował płk Lucjan Ławniczek, ppłk Zdzisław Gołębiowski, mjr Jerzy Trzciński i mjr Wiesław Grela, natomiast Koło ZŻWP „Lotnik” reprezentował ppłk Zbigniew Nagórny, ppłk Bogumił Duczmalewski i mjr Stanisław Śmitkowski. Posterunek Honorowy przy Pomniku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych wystawiła Komenda Garnizonu Oleśnica.
Również w skromnej oprawie Wójt Gminy Oleśnica, Pan Marcin Kasina zorganizował uroczyste obchody Święta Niepodległości w Boguszycach. Koło Ziemi Oleśnickiej reprezentowane było przez płk. Lucjana Ławniczka, ppłk. Zdzisława Gołębiowskiego, mjr. Jerzego Trzcinskiego i mjr. Wiesława Grelę, gdzie pod pomnikiem Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Lucjan Ławniczek

Foto: Grzegorz Huk Portal Oleśnica 24.com
Jerzy Trzciński

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Święto Niepodległości w Oleśnicy. została wyłączona

Pamięć o Koleżankach i Kolegach w Oleśnicy.

          30 października 2020 r. jak co roku uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej, którzy spoczywają na oleśnickich cmentarzach. Pięćdziesiąt jeden grobów i wspólne mogiły żołnierzy odwiedzili: Koledzy Trzciński Jerzy, Just Krystian i Grela Wiesław – cmentarz Wileńska oraz Kolega, Gołębiowski Zdzisław, Plucha Edward i Ławniczek Lucjan na cmentarzu przy ulicy Wojska Polskiego i Cmentarnej.

Cześć Ich Pamięci.

płk Lucjan Ławniczek

Foto: mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Pamięć o Koleżankach i Kolegach w Oleśnicy. została wyłączona