W Oleśnicy pamiętali o tragicznej rocznicy.

W przeddzień 83. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę Gmina Oleśnica zorganizowała w Boguszycach okolicznościowe spotkanie.
Pod obeliskiem upamiętniającym szlak II Armii Wojska Polskiego przedstawiciele samorządu, środowisk wojskowych, młodzież szkolna i mieszkańcy złożyli symboliczne wiązanki kwiatów. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali Kol. ppłk Duczmalewski Bogumił i kpt. Wołodkiewicz Jan – Koło Lotnik oraz ppłk Gołębiowski Zdzisław, mjr Trzciński Jerzy i st. chor. Antoszczyk Zbigniew – Koło im. Ziemi Oleśnickiej. Potem na terenie przyległym do świetlicy zorganizowano patriotyczną biesiadę. Był ciepły poczęstunek oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na scenie prezentowały się gminne zespoły Koper, Teatrzyk Retro i Boguszyczanie.
Uroczystości w Oleśnicy odbyły się 17 września. Po uroczystej, wieczornej Mszy Św. w intencji Ojczyzny i ofiar agresji sowieckiej w oleśnickiej bazylice nastąpił ceremoniał wojskowy z podniesieniem Flagi Narodowej na Maszt i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Głos zabrał burmistrz Jan Bronś i proboszcz parafii, którzy przybliżyli tragiczne chwile. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Golgoty Wschodu. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i kpt. Wołodkiewicz Jan – Koło Lotnik oraz ppłk Gołębiowski Zdzisław, mjr Trzciński Jerzy i mjr Kozłowski Henryk – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Portal MojaOleśnica.pl
Portal Oleśnica24com.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania W Oleśnicy pamiętali o tragicznej rocznicy. została wyłączona

Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Oleśnicy 01.09.2022 r.

Na Skwerze Kombatantów w Oleśnicy odbyły się uroczystości w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej oraz w dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, oddano hołd obrońcom Ojczyzny i wspomniano wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. Były poczty sztandarowe, hymn, wciągnięcie flagi przez wojskową asystę honorową oraz składanie wieńców pod Pomnikiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.

Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu emerytowany żołnierz, były radny mjr Andrzej Krzemiński (Koło ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej) z rąk burmistrza i dowódcy garnizonu otrzymał Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba o tym pamiętać i robić wszystko, by jej nie utracić. Naród bez historii traci tożsamość. Dlatego trzeba o niej pamiętać i przypominać kolejnym pokoleniom – powiedział burmistrz Jan Bronś. W jego przemówieniu było też nawiązanie do wojny na Ukrainie. W 1920 roku Polska, a teraz Ukraina powstrzymuje imperialne zapędy Rosji.

Na zakończenie uroczystości delegacje władz samorządowych, wojska, instytucji, organizacji pozarządowych, młodzieży i społeczeństwa Oleśnicy złożyli symboliczne wiązanki kwiatów.

Kolejnym przedsięwzięciem w Dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio po miejskich uroczystościach na zaproszenie Zarządów Kół ZŻWP „LOTNIK” i im Ziemi Oleśnickiej odbyło się spotkanie pokoleń oraz związków i stowarzyszeń w Oleśnicy. W Hotelu Garden w imieniu Zarządów Kół ZŻWP Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i Kol. ppłk Jan Barański oraz płk Lucjan Ławniczek przywitali Koleżanki i Kolegów oraz zaproszonych Gości, którzy przybyli na cykliczne nasze przedsięwzięcie:

 • Pan Sławomir KAPICA – Starosta Powiatu Oleśnickiego,

 • Pan Jan BRONŚ – Burmistrz Oleśnicy,

 • ppłk Marek SIEBERT – Dowódca Garnizonu Oleśnica,

 • mjr Marek DĘBIŃSKI – Szef Sztabu 82 Oleśnickiego bes,

 • mjr dr Wojciech SŁUGOCKI – Kierownik Składu 4 RBLog Milicz,

 • mjr rez. Andrzej KOZIARA – były Kierownik Warsztatów 4 RBLog Oleśnica,

 • por Radosław BOLA – Dowódca 2 Oleśnickiej krr,

 • Panowie Tadeusz MIRECKI, Leon MIRECKI i Janusz WĄSOWSKI – Związek Sybiraków Oleśnica,

 • Pani Barbara ZACHWYC z delegacją Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,

 • Pan Grzegorz HUK – Panorama Oleśnicka.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto obchodzone 1 września. Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. 18 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, na mocy której dotychczasowy art. 6 otrzymał brzmienie „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. „W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew” – Jan Turski (Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)–Zegrze 4 września 2004 r.

Wspominając te fakty nie wolno zapominać o weteranach w Oleśnicy. Pamiętając o wszystkich, w krótkich słowach przywołano min.: pamięć Kawalerów Krzyża Virtuti Militari – płk. Władysława LEJCZAKA (Koło im. Ziemi Oleśnickiej) i Krzyża Walecznych – płk. Edwarda ŁUKASIKA (Koło Lotnik), którzy w swojej działalności bojowej i organizacyjnej dali dowody patriotyzmu.

Działalność organizacyjna Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy, integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego, oraz uroczystości rodzinnych i rocznicowych możliwa jest dzięki dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i Garnizonu Oleśnica.

W wdzięczni za wspieranie naszej działalności na wniosek Zarządu Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej na powyższym spotkaniu uhonorowani zostali:

mjr rez. Andrzej KOZIARA – Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻWP”,

mjr dr Wojciech SŁUGOCKI – Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”.

W szeregi Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej przyjęliśmy również nowych członków:

 • Kol. mjr CICHOWLAS Andrzej;

 • Kol. por. KASPRZAK Waldemar;

 • Kol. chor. KOWAL Piotr,

którym Prezes Koła Kol. Lucjan Ławniczek wręczył legitymację członkowską i odznakę organizacyjną.

Serdeczne podziękowania do Prezesów Związków i Stowarzyszeń w Oleśnicy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej na zakończenie, skierował Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski.

płk Lucjan Ławniczek
Foto: Portal internetowy Oleśnica 24.com – Pan Huk Grzegorz;
Portal internetowy MojaOleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Oleśnicy 01.09.2022 r. została wyłączona

Uchwała Programowa XII Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Uchwała Programowa XII Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP. została wyłączona

Apel XII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel XII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. została wyłączona

Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

W dniu 28.05.2022 odbyły się zawody strzeleckie we Wrocławiu na strzelnicy LOK przy ul. Skwierzyńskiej. Organizatorem zawodów strzeleckich było koło ZŻWP „Lotnik” w Oleśnicy a zawodnicy walczyli o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. Do strzelania zgłosiło się 9 drużyn, w składach trzyosobowych. W tym dniu warunki pogodowe były różne, od zachmurzenia poprzez deszcz. Zawodnicy strzelali z karabinka sportowego Radomka 5,6mm do tarczy sportowej nr-2. Każdy strzelający miał do dyspozycji 10 strzałów trzy najsłabsze wyniki były odrzucane, odległość do tarczy wynosiła 25 m. Otwarcia zawodów  strzeleckich dokonał Wiceprezes ds. Obronnych ppłk Marek Leśniak, a kierownik strzelnicy zapoznał wszystkich uczestników zawodów z warunkami bhp. W wyniku szlachetnej rywalizacji zespoły wywalczyły następujące miejsca:

 1. Koło – Ziemi Oleśnickiej    205 pkt.
 2. Koło – Lotnik 1                      203 pkt
 3. Koło – Saper 1                       196 pkt
 4. Koło – Gaj                              191 pkt
 5. Koło – Budowlanych           183 pkt
 6. Koło – Saper 2                      178 pkt
 7. Koło – Lotnik                         176 pkt
 8. Koło – 3KOP                           172 pkt
 9. Zarząd ZW ZŻWP                 172 pkt

Drużyna Koła im. Ziemi Oleśnickiej wystąpiła w składzie Rojek Czesław, Grela Wiesław, Gołębiowski Paweł. Pierwsze miejsce indywidualnie zajął Grela Wiesław wynikiem 70 pkt. Trzy pierwsze zespoły strzeleckie zostały wyróżnione okazałymi pucharami ufundowane przez Zarząd Wojewódzki ZŻWP. Po zakończeniu zawodów, uczestnicy przy wspólnym stole, częstowali się smaczną grochówką z wkładką. Organizator zadbał o ciepłą kawę, herbatkę oraz smaczne ciasto. Komisja sędziowska skrupulatnie oceniała wszystkie wyniki,  w skład niej weszli ppłk Krawczykowski Stanisław, kpt Kłeczek Janusz,  Zabiegły Marek. Komisję sędziowską wystawiło Koło Lotnik. Serdeczne podziękowania za wspaniałą współprace należą się Prezesowi LOK we Wrocławiu mjr.  Januszowi Stach oraz kierownikowi strzelnicy Panu Lisowskiemu Krzysztofowi. Koordynatorem zawodów strzeleckich i sędzią głównym odpowiedzialnym był ppłk Barański Jan.

ppłk Jan Barański

This slideshow requires JavaScript.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona

Narodowy Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy.

Upamiętniany Narodowy Dzień Zwycięstwa jest szczególnie dla naszego pokolenia (szczególnie w 2022 r.) właściwym dniem do spotkań w tak licznym, różnorodnym ale mającym wspólny mianownik – patriotyzm – gronie. Wśród nas już niewielu jest, którzy byli naocznymi świadkami tamtych tragicznych w skutkach wydarzeń. Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowanego w Oleśnicy przez Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło LOTNIK od wielu już lat oczywistym stała się działalność na rzecz jednoczenia środowisk kombatanckich. Dlatego na spotkaniach są z nami kombatanci, weterani, inwalidzi wojenni, emeryci i renciści, żołnierze Wojska Polskiego służby czynnej, rezerwy i zawodowej oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

W tym roku również w dniu 8 maja o godzinie 16.00 na zorganizowanej przez Urząd Miasta i Dowódcę Garnizonu Oleśnica uroczystości przy Pomniku Pamięci Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego (tzw. Pomnik Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego), złożono kwiaty. Miejsce to jest symboliczne: spoczywa przy nim dziewięciu żołnierzy z 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Ich szczątki przeniesiono pod pomnik z innej mogiły w 2011 roku.

Wyjątkowo liczna grupa czynnych i byłych wojskowych – przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich i samorządowców oraz mieszkańcy, złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Krótkie wystąpienie z okazji 77. rocznicy jej zakończenia przedstawił Burmistrz Oleśnicy Jan BRONŚ.

Wiązanki kwiatów wraz z delegacjami złożyli:

 1. Pan KAPICA Sławomir – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego.

 2. Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Miasta Oleśnica.

 3. ppłk SIEBERT Marek – Dowódca Garnizonu Oleśnica.

 4. Pani RASAŁA-ŚWITOŃ Dorota – Prezes Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Oleśnicy.

 5. Pan KRAKOWSKI Waldemar – Wojskowe Koło PTTK Nr 20 w Oleśnicy.

 6. Kol. DUCZMALEWSKI Bogumił – Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu, jednocześnie Prezes Koła ZŻWP – LOTNIK w Oleśnicy.

 7. Kol. ŁAWNICZEK Lucjan – Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej
  w Oleśnicy.

Po oficjalnej uroczystości, na drugą część – spotkanie integracyjne związków
i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy – zaprosił Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Kol. Ławniczek Lucjan, w Hotelu GARDEN, gdzie wraz z Kol. DUCZMALEWSKIM Bogumiłem, Prezesem Koła ZŻWP LOTNIK, przywitał zaproszonych gości w osobach wymienionych wyżej oraz współpracujące z nami instytucje i stowarzyszenia.

W krótkich słowach przedstawiono udział i role żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku w 1945 roku oraz miejsca i formę upamiętnienia stacjonowanie oddziałów i pododdziałów na Ziemi Oleśnickiej, podkreślając olbrzymią zasługę społeczności lokalnej w utrzymaniu i kultywowaniu wśród młodego pokolenia świadomości, że Żołnierz Polski – w polskim mundurze
z Orzełkiem na czapce był podstawą całej koalicji antyhitlerowskiej, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie.

Następnie z rąk Prezesa ZW ZZWP Kol. Bogumiła DUCZMALEWSKIEGO nw.: otrzymali następujące wyróżnienia:

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

ppłk w st. spocz. DUDA Henryk – Koło LOTNIK.

 1. Brązowy Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

ppłk w st. spocz. JANUSZEWSKI Lech – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

 1. Złoty Medal „Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

Pan KAPICA Sławomir – Starosta Powiatu Oleśnickiego;

Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Oleśnicy;

ppłk SIEBERT Marek – Dowódca Garnizonu Oleśnica, Dowódca Oleckiego 82 bes;

mjr WÓJTOWICZ Ireneusz – Kierownik Warsztatów Technicznych Oleśnica;

por. BOLA Radosław – Dowódca Oleśnickiej 2 krr.

 1. Medal „Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

Ppłk JASIULEWICZ Bartłomiej – Szef CKRWnT;

Mjr SŁUGOCKI Wojciech – Kierownik Składu Milicz;

Pan ZARĘBSKI Waldemar – MGK Oleśnica;

Pan JAGIEŁŁO Dariusz – GGK Dobroszyce.

 1. Złoty Medal „XL-Lecie ZZWP:

Pani MAŁYS-NICZYPOR Edyta – Zastępca Burmistrza Oleśnica;

Pan CHRZANOWSKI Aleksander – Przewodniczący RM Oleśnica.

 1. Medal Pamiątkowy „ZŻWP”:

Pani SZPIŁYK Agata – Dyrektor – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy;

Pan JABŁOŃSKI Mariusz – Dyrektor – Namysłowski Ośrodek Kultury.

W szeregi Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej przyjęliśmy nowych członków :

 • Kol. mjr ROJEK Czesław;

 • Kol. aspirant sztab. SZAŁEK Andrzej;

 • Kol. mł. chor. SZCZAWIŃSKI Zbigniew;

 • Kol. mł. chor. ZYDORCZAK Andrzej;

 • Kol. sierż. ZYGORCZAK Robert;

 • Kol. st. kpr. PIEKUT Andrzej,

którym Prezes Koła Kol. Lucjan Ławniczek wręczył legitymacje członkowską
i odznakę organizacyjną.

Uwzględniając bardzo dobrą współpracę i wspieranie działalności statutowej naszych związków i stowarzyszeń, szczególnie przez władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Oleśnica, instytucji i spółek oraz obywateli, wyrażamy wszystkim serdeczne podziękowania za bezpośrednie wsparcie i pomoc w organizacji spotkań integracyjnych. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy podziękowania złożył Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu ppłk inż. Bogumił Duczmalewski.

W części artystycznej spotkania integracyjnego wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Dętej z Namysłowa pod batutą Kol. Roberta Szygendy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesów Związków i Stowarzyszeń w Oleśnicy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne dla uczczenia Narodowego Dnia Zwycięstwa. Na kolejne spotkanie,
w podobnej atmosferze zapraszamy w dniu 1 września 2022 r. z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Portal internetowy Oleśnica 24.com – Pan Huk Grzegorz;
Joanna Binczycka – Hotel Garden.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Narodowy Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy. została wyłączona

Wręczenie sztandaru 82 Oleśnickiemu Batalionowi Ewakuacji Sprzętu.

W dniu 6 maja 2022 roku w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artur Kępczyński wręczył sztandar wojskowy dla 82 Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu.

Wręczenie sztandaru wojskowego dla 82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu było świętem dla całego Garnizonu Oleśnica. Zainaugurowane Mszą świętą w kościele NMP Matki Miłosierdzia, główne uroczystości z udziałem zaproszonych gości m.in. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artura Kępczyńskiego, dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej gen. bryg. Macieja Siudaka, przedstawicieli lokalnych władz państwowych i samorządowych, członków Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, rodziców chrzestnych sztandaru Pani Edyty Małys – Niczypor i Pana Mirosława Kosiora, służb mundurowych oraz pododdziałów jednostek wojskowych Garnizonu Oleśnica, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia, a także mieszkańców miasta odbyły się na Placu Zwycięstwa. Zebranych uczestników powitał dowódca 82 bes ppłk Marek Siebert, który w swoim przemówieniu podkreślił historyczną wagę wydarzenia oraz dodał – „Wręczenie sztandaru, to najwyższe wyróżnienie dla jednostki wojskowej i wielka mobilizacja dla jej żołnierzy, potwierdzająca profesjonalizm kadry w wypełnianiu żołnierskiej powinności względem ojczyzny i narodu. Dziś z ogromną dumą i radością przyjmujemy sztandar, który powstał dzięki inicjatywie i ciężkiej pracy Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, reprezentującego mieszkańców naszej lokalnej społeczności”.

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu i Oleśnickie Koła ZŻWP tj.: im. Ziemi Oleśnickiej oraz LOTNIK, włączając się w działania Społecznego Komitetu ufundowały „Złoty Gwóźdź”,

Akt wręczenia poprzedzony został poświęceniem sztandaru oraz wbiciem pamiątkowych gwoździ w jego drzewiec. Z upoważnienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy sztandar wojskowy dla 82 Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu wręczył Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artur Kępczyński.

W pięknej uroczystości na zaproszenie Dowódcy Batalionu godnie prezentowany był min.: Sztandar Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu przez Poczet Sztandarowy w składzie Kol. mjr Łaski Jan, Kol. st. chor. szt. Biały Edward i mł. chor. Bednarz Sławomir.

Uroczystość była również okazją do podziękowania przed dowódcę batalionu swoim podwładnym za wzorową służbę oraz przełożonym i przedstawicielom lokalnej społeczności za wsparcie okazywane 82 Oleśnickiemu Batalionowi Ewakuacji Sprzętu. Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu ppłk inż. Bogumił Duczmalewski uhonorowany został Ryngrafem a Prezesi Kół Medalem Pamiątkowym z okazji wręczenia Sztandaru. Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów, po której odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojsk Lądowych oraz piknik militarny dla mieszkańców miasta.
W ramach części artystycznej pikniku na scenie zaprezentowali się młodzi wykonawcy ze Studium Piosenki oraz Formacji Tańca Nowoczesnego Scorpion działających przy Klubie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Zorganizowano również pokaz sprzętu wojskowego oraz poczęstunek grochówką i chlebem wypiekanym w piekarni polowej.

Lucjan Ławniczek
Zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik, kpr. Miłosz Kozica

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Wręczenie sztandaru 82 Oleśnickiemu Batalionowi Ewakuacji Sprzętu. została wyłączona

Najważniejsze wydarzenia w historii Polski.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA HISTORYCZNE I WE WSPÓŁCZESNOŚCI – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Najważniejsze wydarzenia w historii Polski. została wyłączona

Obchody Dnia Sapera w Rawickim Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W dniu 22.04.2022r. w Rawickim Kole ZŻWP obchodzono Dzień Sapera.
Święto rozpoczęło się o godz 16.00 uroczystym zebraniem członków Koła na terenie strzelnicy Bractwa Kurkowego przy ul Targowej w Rawiczu. Otwarcia zebrania dokonał prezes Koła kol. Celestyn Kwiecień. Powitał przybyłych i zaproszonych gości w osobach Prezesa Zarządu Powiatowego LOK Kol Andrzeja Antkowiaka oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Wrocławiu kol. Bogumiła Duczmalewskiego. Prezes Zarządu Koła kol Celestyn Kwiecień zapoznał uczestników zebrania z historią Wojsk Inżynieryjnych, co zostało przyjęte z szczególnym zainteresowaniem. Następnie zostały wręczone wyróżnienia członkom Koła: Złotym Krzyżem Zasługi ZŻWP został wyróżniony kol. Waldemar Łoza, Srebrnym Krzyżem Zasługi ZŻWP kol. Leszek Stoiński, Odznaką Honorową ZŻWP kol. Radosław Kałka oraz Złotym Medalem 40-lecia ZŻWP członkowie Koła: kol. Elżbieta Cichońska, Kazimiera Giezek, kol. Andrzej Antkowiak kol. Wiktor Sobiech. Po części oficjalnej zostało przeprowadzone strzelanie z broni sportowej do zapadek na odległość 50 m oraz pistoletu sportowego do tarczy na odległość 25 m. Po zakończeniu strzelania rozpoczęła się część część integracyjna, która trwała do późnych godz. wieczornych w miłej i przyjemnej atmosferze.

Celestyn Kwiecień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Obchody Dnia Sapera w Rawickim Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. została wyłączona

Udział ZŻWP w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Oleśnicy.

W Oleśnicy na zaproszenie Burmistrza, wspólnie uczciliśmy ten ważny wówczas dla Polaków akt prawny. O godzinie 12.00 w kościele NMP Matki Miłosierdzia odbyła się msza w intencji Ojczyzny, a potem pod Pomnikiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, podniesiona została Flaga Narodowa i odśpiewano Hymn Państwowy.

Wolność nie jest dana raz na zawsze“ – mówił Jan Bronś – Burmistrz Oleśnicy, przypominając Targowicę i nawiązując do wojny wywołanej przez Rosję za naszą wschodnią granicą.

Licznie zgromadzeni przedstawiciele Samorządów, Wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, Oświaty, Związku Harcerstwa Polskiego i organizacji pozarządowych, z udziałem wojskowej asysty honorowej, składając wiązanki kwiatów, oddali hołd naszym przodkom, którzy uchwalając ten doniosły akt, regulujący ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przyjęli jako pierwsi na naszym kontynencie nowoczesną ustawą zasadniczą.

Oleśnickie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski, ppłk Zbigniew Nagórny Kol. mjr Stanisław Śmitkowski – Koło LOTNIK oraz Kol. płk Lucjan Ławniczek, Kol. ppłk Zdzisław Gołębiowski, Kol. ppłk Mirosław Czerkawski i Kol. mjr Henryk Kozłowski – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Urząd Miasta Oleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Udział ZŻWP w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Oleśnicy. została wyłączona