43. rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP) jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez powołany do życia w czerwcu 1981 r. – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ), który w 1997 r. – przyjął nazwę Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZiORWP).
Uchwałą VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w dniu 23 września 2009 r. oraz IX Nadzwyczajnego Krajow
ego Zjazdu Delegatów w dniu 13.04.2010 r. Związek przyjął nazwę Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – stając się tym samym organizacją otwartą na całe żołnierskie środowisko w tym żołnierzy służby czynnej.

Związek kontynuując chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego, dziedziczy:

 1. wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy RP oraz jego następców, w tym Związku Oficerów Służby Stałej II RP i Związku Kadetów
  II RP;

 2. dorobek Klubów Oficerów Rezerwy i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
  i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Dewizą Związku jest hasło „Zawsze Wierni Ojczyźnie”. Działalność Związku oparta jest na współpracy z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej i innymi związkami i stowarzyszeniami wojskowymi.

Dla uczczenia Święta naszego Związku w świetlicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Róża w Oleśnicy w dniu 4 czerwca br. miało miejsce spotkanie integracyjne z okazji 43. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczyste spotkanie członków koła im. Ziemi Oleśnickiej i koła Lotnik w Oleśnicy otworzył Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu ppłk Bogumił Duczmalewski i Prezes koła ZŻWP im. „Ziemi Oleśnickiej” płk Lucjan Ławniczek, witając zaproszonych gości:

 1. Aleksander CHRZANOWSKI – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnica;

 2. Grzegorz SZYMAŃSKI – Przewodniczący Rady Gmina Oleśnica;

 3. kpt. Radosław BOLA – Dowódca 2 oleśnickiej krr;

 4. Genowefa SUWAŁA – Związek Sybiraków Oddz. W-w Koło terenowe
  w Oleśnicy;

 5. Dorota RASAŁA-ŚWITOŃ – Prezes Świtowego Związku Żołnierzy AK
  w Oleśnicy;

 6. Stefania KOELLNER – Prezes ZERiI w Oleśnicy

 7. Janusz GAŁĄZKA – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich;

 8. Marek ŻMUDA – Prezes ROD RÓŻA w Oleśnicy;

 9. Grzegorz HUK – „Panorama Oleśnicka”.

 10. Z satysfakcją gościliśmy również naszych weteranów związkowych mjr. Jana Kotowicza (95 lat), mł. chor. Zenobiusza Bogusa (91 lat) i ppłk. Zdzisława Gołębiowskiego (90 lat).

Następnie, w krótkiej prezentacji płk Lucja Ławniczek przekazał zebranym podstawowe fakty dotyczące historii Związku, przypominając Kolegów, którzy w okresie czterdziestu trzech lat kierowali ZŻWP, jego strukturami wojewódzkimi oraz Zarządem Kół im. Ziemi Oleśnickiej i Lotnik.

Z okazji Dnia Samorządowca (w dniu 27 maja), na ręce Przewodniczących Rad Miasta i Gminy Oleśnica złożyliśmy Gratulacja dla władz samorządu Starostwa, Miasta i Gminy Oleśnica, dziękując zarazem wszystkim zebranym za wieloletnią, aktywną działalność społeczną i współpracę. Podkreślono również fakt, że winniśmy mieć satysfakcję z tego, iż przyczyniamy się do utrwalania pamięci historycznej, popularyzowania tradycji oręża polskiego, kształtowania patriotyzmu, a nade wszystko z integracji naszego środowiska.

Miłym akcentem było też wyróżnienie Kolegów. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” odebrał kpt. Jan Wołodkiewicz – Koło Lotnik, a Podziękowanie za aktywny udział w działalności Koła im. Ziemi Oleśnickiej st. chor. sztab. Edward Plucha.

Wyrażając wdzięczność władzom samorządowym, Dowództwu Garnizonu Oleśnica oraz zaprzyjaźnionym związkom i stowarzyszeniom, za wsparcie i okazywaną pomoc, Prezes Koła płk Lucjan Ławniczek i Prezes Koła Lotnik ppłk Bogumił Duczmalewski, życzyli zebranym, aby następne lata były źródłem codziennych radości i satysfakcji, spełnienia oczekiwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ogłaszając zakończenie części oficjalnej uroczystości Kol. Prezesi zaprosili zebranych na skromny poczęstunek, kawę i herbatę. Była to okazja do indywidualnych spotkań, wspomnień, rozmów.

mjr Jerzy Tomasz Trzciński
Foto: Grzegorz Huk – Portal Oleśnica 24.com
Kol. mł. chor. Sławomir Bednarz.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 43. rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy. została wyłączona

ŚWIĘTA MAJOWE i NIE TYLKO WE WROCŁAWIU /na bazie różnych spotkań!/

Materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza – ŚWIĘTA MAJOWE i NIE TYLKO WE WROCŁAWIU

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania ŚWIĘTA MAJOWE i NIE TYLKO WE WROCŁAWIU /na bazie różnych spotkań!/ została wyłączona

Jubileusz kol. ppłk. w st. sp. Zdzisława Gołębiowskiego.

Oleśnica, 27.04.2024 r.

Piękny jubileusz…

Członek koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, kol. ppłk w st. sp. Zdzisław Gołębiowski szef komisji rewizyjnej koła im. Ziemi Oleśnickiej 27 kwietnia br. ukończył 90 rok życia. Z tej okazji z inicjatywy rodziny odbyło się spotkanie rodzinno – koleżeńskie.

Punktualnie o godzinie 16.00 do lokalu „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej przybył dostojny jubilat i przy dźwiękach marsza generalskiego i lampką szampana oraz wiązanką 90 pięknych róż został powitany przez rodzinę i przez nas kolegów z koła. Zaskoczony, ale uśmiechnięty wysłuchał braw na swoją cześć.

Nasz Jubilat urodził się w Myszyńcu na Kurpiach i z tego miasta otrzymaliśmy gratulacje i upominki od Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk.

Wśród upominków znalazła się kopia aktu urodzenia kolegi Zdzisława z 1934 roku. Oprawiony dokument odczytał prezes naszego koła kol. płk Lucjan Ławniczek, który wręczył też dedykację związkową, a kol. mjr Jan Łaski odczytał gratulacje i życzenia z Myszyńca. Wśród upominków znalazła się piękna wycinanka kurpiowska, grudka ziemi myszynieckiej i opracowania dotyczące historii tego miasta.

Następnie odczytane zostały gratulacje i życzenia wraz z upominkami od Burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia i Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny.

Od nas kolegów z koła im. Ziemi Oleśnickiej z rąk kol. ppłk Jerzego Wójcika dostojny Jubilat odebrał polską szablę paradną wz. 1976.

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich reprezentowane przez Jana Gałązkę przekazało pamiątkowe Złote Hufnale, ikonkę M. B. Jazłowieckiej i pamiątkowe zdjęcie z czasu służby kolegi Zdzisława w lotnictwie.

Potem były życzenia od najbliższych i pamiątkowe zdjęcia z dostojnym Jubilatem i wspólne odśpiewanie „Sto lat” dla kolegi Zdzisława.

Po smacznym obiedzie rozpoczęły się rozmowy i wspomnienia dotyczące życia i służby i dalsze wspólne biesiadowanie.

Ja tam byłem, fakty powyższe opisałem, dobrych potraw i dodatków różnych spróbowałem.

Tekst: mjr w st. spocz. Jerzy Tomasz Trzciński
Zdjęcia: Rodzina jubilata

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Jubileusz kol. ppłk. w st. sp. Zdzisława Gołębiowskiego. została wyłączona

Aktualności w działalności Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu.

Materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza – KWIETNIOWE WYDARZENIA w KOLE FABRYCZNA

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Aktualności w działalności Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu. została wyłączona

Turniej strzelecki w Rawiczu.

Zgodnie z Planem Zasadniczych zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP na 2024 rok, Rawickie Koło ZŻWP zorganizowało turniej strzelecki dla organizacji Dolnośląskiej ZŻWP oraz młodzieży klas mundurowych powiatu rawickiego oraz Wrocławia. Honorowy patronat pełnił Marszałek Wielkopolski Pan Marek Woźniak, Starosta Powiatu Rawickiego Pan Adam Sperzyński oraz Burmistrz Gminy Rawicz pan Grzegorz Kubik. W turnieju strzeleckim udział wzięło ogółem 68 zawodników w tym 18 reprezentantów młodzieży klas mundurowych oraz członków kół ZŻWP i innych organizacji pozarządowych z terenu powiatu rawickiego. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Pan ppłk w st. spocz. Bogumił Duczmalewski. Regulamin turnieju przewidywał wykonanie strzelania z pistoletu „MARGOLIN ” do tarczy sportowej na odległość 25 m w pozycji stojącej. Strzelano z amunicji 5,6 mm, oddawano 13 strzałów a oceniano 10 najlepszych. Najlepszym strzelcem w ocenie indywidualnej okazał się kol. Wiśniewski z koła ZŻWP SAPER z Wrocławia z wynikiem 94 pkt. Natomiast z młodzieży klas mundurowych najlepsza okazała się kol. Zofia Węcka z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. W ocenie drużynowej najlepiej strzelali zawodnicy z Rawickiego Koła ZŻWP nr 2, osiągnęli wynik 242 pkt. Najlepiej strzelającą drużyną młodzieżową okazała się ekipa Czarna Dycha z Koła LOK Pakosław z wynikiem 209 pkt.

Wszystkim biorącym udział w strzelaniu organizatorzy składają serdeczne podziękowania za przestrzegania warunków bezpieczeństwa oraz zdyscyplinowanie. Organizatorzy składają również serdeczne podziękowania kierownictwu Bractwa Kurkowego za udostępnienie strzelnicy szczególnie 1 Bratu Robertowi Karkoszowi. Składamy również gorące podziękowania dyrektorom Szkół, z których uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w strzelaniu.

Celestyn Kwiecień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Turniej strzelecki w Rawiczu. została wyłączona

100 lecie saperskiego matecznika – sympozjum we Wrocławiu – relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ – relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 100 lecie saperskiego matecznika – sympozjum we Wrocławiu – relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza. została wyłączona

Zebranie Rawickiego Koła ZŻWP z okazji corocznie obchodzonego Dnia Sapera.

W dniu 19.04.2024 r. o godz 18.00 w Rawickim Kole ZŻWP w świetlicy Związku odbyło się zebranie członków koła z okazji corocznie obchodzonego Dnia Sapera. Zebranych powitał Prezes Zarządu Koła kol. Celestyn Kwiecień oraz przedstawił sprawozdanie z udziału przedstawicieli Koła w Sympozjum 100-lecia Saperskiego Matecznika organizowanym przez Zarząd Wojewódzki ZŻWP i Koło Saper we Wrocławiu. Przedstawił również historię wprowadzenia dnia Sapera w Wojsku Polskim, oraz omówił rys historyczny szkolnictwa Wojsk Inżynieryjnych. Zapoznał również z historią pomysłu i konstrukcji wykrywacza min oraz problemami jakie miał projektant, którym był polski oficer ppor. Stanisław Józef Kosacki. W następnej części zebrania wręczono wyróżnienia związkowe niżej wymienionym członkom Rawickiego Koła ZŻWP:

 1. Złotym Krzyżem Zasługi ZŻWP:
   • kol. HENRYK TOMCZAK;
 1. Srebrnym Krzyżem Zasługi ZŻWP:
   • kol. PIOTR MUSIELAK;
 1. Odznaką Honorową ZA Zasługi dla ZŻWP:
   • kol. STANISŁAW CICHOŃSKI;
 1. Brązowym Medalem Za Wybitne zasługi dla ZŻWP:
   • kol. ELŻBIETA CICHOŃSKA;
   • kol. KAZIMIERA GIEZEK;
   • kol. LESZEK STOIŃSKI;
   • kol. MARCIN STOIŃSKI.

Zebranie zakończyło się długo prowadzoną dyskusją oraz spotkaniem integracyjnym, które trwało do późnych godzin w przemiłej atmosferze.

Celestyn Kwiecień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zebranie Rawickiego Koła ZŻWP z okazji corocznie obchodzonego Dnia Sapera. została wyłączona

Rawicz na 100 leciu saperskiego matecznika we Wrocławiu.

W dniu 19.04.2024 r. z inicjatywy Rawickiego Koła ZŻWP klasy mundurowe Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Rawiczu uczestniczyły w Sympozjum z Okazji 100 – lecia Saperskiego Matecznika, które odbyło się w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego. Uroczystość rozpoczęła się apelem oraz defiladą wszystkich uczestników, rawickie klasy wzięły również udział w tej defiladzie. Uczestnikom przedstawiono rys historyczny szkolnictwa Wojsk Inżynieryjnych, zapoznano też uczestników z historią saperów w latach 1914-1939 oraz 100 -leciem Oficerskiej Szkoły Inżynierii. Najciekawszą informacją była historia skonstruowania i wyprodukowania wykrywacza min. Z Rawickiego Koła ZŻWP udział wzięli Prezes Zarządu Koła Celestyn Kwiecień i Kol. mł. chor. Zdzisław Rogowski. Powrót nastąpił do Rawicz bezpiecznie i w miłej atmosferze.

Celestyn Kwiecień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Rawicz na 100 leciu saperskiego matecznika we Wrocławiu. została wyłączona

Spotkanie świąteczne Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

     Zgodnie z planem zamierzeń na 2024 r. w dniu 26 marca br. członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na żołnierskim „jajeczku”. Tym razem, miejscem spotkania ponad 70 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych Gości była Świetlica ROD „Róża” w Oleśnicy. Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadziłem osobiście witając Koleżanki i Kolegów oraz Gości, którzy uczestnicząc w naszym spotkaniu, dzielili się własnymi doświadczeniami oraz złożyli życzenia świąteczne. Zaproszenie przyjęli i uczestniczyli:

 1. ppłk Bogumił DUCZMALEWSKI – Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu;
 2. ppłk Zbigniew NAGÓRNY – Honorowy Prezes Zarządu Koła „LOTNIK” ZZWP w Oleśnicy;
 3. Pan Horbacz Adam – Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego;
 4. Pan Bronś Jan – Burmistrz Miasta Oleśnica;
 5. Pan Chrzanowski Aleksander – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnica.
 6. Pan Skórzewski Krzysztof – Zastępca Wójta Gminy Oleśnica;
 7. mjr Słoka Marcin – Kierownik Warsztatów Technicznych Oleśnica;
 8. kpt. Bola Radosław – Dowódca 2 Oleśnickiej kompanii regulacji ruchu;
 9. por. Cieślak Paulina – Oficer Wychowawczy 82 Oleśnickiego batalionu ewakuacji sprzętu;
 10. ks. kap. por. Miencicki Tomasz – Kapelan Bazylika Mniejsza p.w. Św. Elżbiety;
 11. Pan Mirecki Tadeusz – Związek Sybiraków;
 12. Pani Pabian Danuta – Związek Kombatantów i Byłych więźniów Politycznych;
 13. Pan Dardziński i Pan Gałązka Janusz – Stowarzyszenie Kowaleryjskie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich;
 14. Pan Żmuda Marek – Prezes ROD „Róża” w Oleśnicy;
 15. Pan Huk Grzegorz – Dziennikarz Panoramy Oleśnickiej.

Z wielką przyjemnością gościliśmy również wdowy naszych Kolegów, które dzięki stwarzanej atmosferze na naszych spotkaniach, przystąpiły do Koła.

Następnie w ramach spraw organizacyjnych i personalnych, przedstawiłem zebranym o zasadach opłacania składek, krótkie sprawozdanie z działalności Koła w 2023 roku oraz nowym pomieszczeniu – jako siedziba Zarządu Koła im. Ziemi Oleśnickiej i Koła Lotnik.

Miłym akcentem było również wręczenie przyznanych w 2023 r. wyróżnień dla Kolegów:

Wpis do Księgi Honorowej Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu:

 1. płk JARMOŁKOWICZ Jerzy;
 2. ppor. rez. OBIEGŁO Włodzimierz.

Po części oficjalnej, obecni na sali przedstawiciele samorządów, Garnizonu Oleśnica i ks. kapelan przekazali nam życzenia świąteczne, podkreślając i deklarując wolę dalszej owocnej współpracy.

Osobiście, życząc również zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych wraz z ks. Kapelanem, zaprosiłem do wspólnego posiłku. Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy: żurek z jajkiem i kiełbasą, wędliny i sałatki, były też ciasta oraz długie koleżeńskie rozmowy. Przy wyjściu można było zabrać do domowej degustacji wyroby zawsze wspierających nas sponsorów.

Prezentując kilka zdjęć przypominających to miłe, świąteczne spotkanie pragnę serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom walnie przyczyniających się do organizacji tak atrakcyjnych spotkań. Szczególne jednak słowa uznania kieruję do Komendanta 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego za umożliwienie przygotowania cateringu świątecznego jak również dla Kolegów Zarządu Koła za zabezpieczenie logistyczne i socjalne statutowej działalności Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzą wszystkim, aby czerpali radość z relacji, które mają z ludźmi wokół siebie. Abyśmy wszyscy troszczyli się o siebie nawzajem i sami tę troskę otrzymywali. Wesołych Świąt.

Opracował: Lucjan Ławniczek
Foto. Grzegorz Huk – Portal olesnica24com.

This slideshow requires JavaScript.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Spotkanie świąteczne Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej. została wyłączona

WROCŁAW – spotkanie koordynacyjne weteranów.

16 lutego 2024 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne kierownictw wrocławskich związków i stowarzyszeń wojskowych, które otworzył i prowadził płk Krzysztof Majer. Przywitał Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, zastępcę Dyrektora Departamentu Prezydenta Marzenę Szymanek, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorotę Feliks oraz kierownictwa: Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
W pierwszej części prezesi omówili najważniejsze działania programowo-organizacyjne oraz wnioski do władz samorządowych Wrocławia. Prezydent Jacek Sutryk odpowiadał na liczne pytania i ustosunkował się do przedstawionych propozycji. Wyraził słowa uznania dla naszych dotychczasowych działań i zapewnił o wsparciu naszej działalności w bieżącym roku. Miłym akcentem na zakończenie tej części obrad było wręczenie przez prezesa Zarządu Głównego płk Krzysztofa Majera prezydentowi Jackowi Sutrykowi Brązowego Krzyża ZWiRWP RP w podziękowaniu za znaczące wsparcie naszych stowarzyszeń i sukcesy w kierowaniu naszym grodem. Delegacja Koła nr 5 SKMPONZ wręczyła Prezydentowi miniaturową flagę „niebieskich beretów”, a ppłk Jan Jeż zbiór swoich wierszy.
W dalszej części naszych obrad omówiliśmy czekające nas zadania i podzieliliśmy się doświadczeniami z działalności społecznej. Został zatwierdzony plan współdziałania naszych związków na 2024 rok i powierzono prezydencję Porozumienia płk Krzysztofowi Majerowi na kolejny rok.
Krzysztof Majer
Foto: Józef Sowa

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania WROCŁAW – spotkanie koordynacyjne weteranów. została wyłączona