Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

12 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2022 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2023 rok.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Następnie jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2022 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na dobrze rozwijającą się współpracę z innymi stowarzyszeniami mundurowymi i rozwijanie przyjaznych relacji z organami administracji samorządowej. Przedstawił również wyniki współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Jako najważniejsze zadanie w 2023 r. wskazał konieczność podtrzymywania dobrych relacji z jednostkami wojskowymi wszędzie gdzie będzie to tylko możliwe.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2022 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2023 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński. Ważną częścią wystąpienia były przygotowania do rocznej sprawozdawczości oraz wskazówki do poprawnego wykonania sprawozdań za 2022 rok.

Wiceprezes-skarbnik, st.chor.szt. Adam Chodaczyński, omówił stan finansów Zarządu Wojewódzkiego, ocenił dyscyplinę przekazywania składek członkowskich w 2022 roku jak dobrą. Następnie zwrócił uwagę na zmiany w sprawozdaniach finansowych za 2022 rok i przekazał Prezesom Kół pakiety druków do wykonania sprawozdań.

Zarząd Wojewódzki przyjął Uchwały: nr 7/XI/22 z dnia 12 grudnia 2022 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2023 rok i nr 6/XI/22 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza we Wrocławiu.

W ramach dyskusji poruszane były tematy:

 • zawody strzeleckie służb mundurowych z okazji Dnia Sapera w Świdnicy i Rawiczu;

 • podziękowanie od Prezesa Koła Powiatowego w Głogowie płk. Adama Kęstowicza skierowane do Prezesa ZW i Skarbnika ZW za wspomaganie działalności koła;

 • wpływające skargi na rozpatrywanie wniosków o zapomogi z funduszu WBE;

 • zawody obronne dla młodzieży w Oleśnicy;

 • zawody na orientację organizowane przez Koło Saper;

 • Coroczne Plany współpracy z jednostkami wojskowymi.

W kolejnym punkcie płk Bogumił Duczmalewski przedstawił Ocenę działalności ZW w 2022 roku i główne zadania do realizacji w 2023 roku.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe.

Rozpoczynając spotkanie wigilijno-opłatkowe, Prezes ZW powitał przybyłych gości:

 • Z-ca Dowódcy 16. Brygady WOT – mjr Rutkowski Przemysław,

 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu –
  st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud,

 • Prezes Zarządu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu – płk Majer Krzysztof,

 • Kapelan wojskowy – ks. mjr Jezierski Maksymilian.

Po powitaniu zaproszonych gości, Prezes ZW, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył:

 1. Medal za wybitne zasługi dla ZŻWP:

   • mjr Jasek Andrzej.

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą ZŻWP:

   • mł. chor. Głąbski Tadeusz.

Następnie głos zabrał ks. mjr Jezierski Maksymilian – Kapelan wojskowy składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch
Foto: Wacław Malej

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona

Spotkanie wigilijno-noworoczne członków Koła Budowlani.

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne członków Koła Budowlani. Rozpoczęło się ono o godzinie 16:00 w restauracji hotelu Wieniawa przy ul. Gajowickiej 126 we Wrocławiu. W tym roku zaproszenie do udziału w tym radosnym dniu spotkało się z licznym odzewem członków Koła i zaproszonych gości. Frekwencja była wysoka.

Spotkanie rozpoczął prezes Koła kol. Jan Regdosz. Przywitał serdecznie wszystkich członków Koła, w szczególności panie członkinie i małżonki oraz zaproszonych gości: księdza kapelana mjr Maksymiliana JEZIERSKIEGO z parafii św. Elżbiety, kol. Andrzeja JASKA z Koła SAPER, a także kol. Marię ROTTER przewodniczącą zaprzyjaźnionego z Kołem Budowlani Koła nr 28 PZITB.

Następnie błogosławieństwo zgromadzonym oraz ich rodzinom przekazał ksiądz Maksymilian Jezierski. Usłyszeliśmy piękne słowa o miłości, przebaczaniu, ale również o czasie refleksji, przemyśleń i wspomnień.

Kolejno prezes, w skrócie omówił wykonanie zadań zaplanowanych do realizacji w 2022 r. oraz wręczył odznaczenia i wyróżnienia kol. kol. Henrykowi Alberskiemu i Jerzemu Bąkowi. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć kol. Stanislawa Diduszki, który w br. odszedł na wieczna wartę. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes złożył zebranym życzenia świąteczno-noworoczne, z przesłaniem, abyśmy za rok spotkali się w nie mniej licznym gronie i dobrym zdrowiu.

Nastąpiło symboliczne dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia oraz życzenia spotkania w następnym roku. Na stół zostały wniesione potrawy wigilijne. Zgodnie z tradycją pojawił się czerwony barszcz z uszkami z grzybów leśnych, pierogi z kapustą i grzybami, smażony karp, śledzie w różnych postaciach.. Na deser ciasta, w śród których nie mogło zabraknąć mającego szczególne miejsce w tradycji polskiej – makowca oraz kompot z suszu. Rozmowom i wspominkom nie było końca. Spotkanie przebiegło w bardzo uroczystej, świątecznej i koleżeńskiej atmosferze. Każdy z uczestników został obdarowany symbolicznym upominkiem w postaci kalendarza na rok 2023.

DO SIEGO ROKU 2023

Opracowała Jolanta Cieśla-Zagórska

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Spotkanie wigilijno-noworoczne członków Koła Budowlani. została wyłączona

Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2022 r. w dniu 6 grudnia br. członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się (po przerwie pandemicznej) na kończącym  rok,  zebraniu świąteczno – noworocznym. I tym razem jak od siedmiu lat, miejscem spotkania prawie 130 Koleżanek, Kolegów i zaproszonych gości był gościnny Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej. Zebranie przygotowane przez zarząd koła przeprowadziłem osobiście, gdzie na wstępie w imieniu Zarządu Koła powitałem Koleżanki i Kolegów oraz gości, wśród których byli:

  • Pan Sławomir KAPICA – Starosta Powiatu Oleśnickiego,

  • Pan Adam HORBACZ – Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego,

  • Pan Jan BRONŚ – Burmistrz Miasta Oleśnica,

  • Pan Aleksander CHRZANOWSKI – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy,

  • Pan ppłk Marek SIEBERT – Dowódca Garnizonu Oleśnica,

  • mjr Mateusz DĘBIŃSKI – Komendant Garnizonu Oleśnica,

  • mjr Ireneusz WÓJTOWICZ – Kierownik Warsztatów Technicznych Oleśnica,

  • chor. Andrzej DACZKOWSKI – Szef Sekcji WT Oleśnica,

  • mjr dr Wojciech SŁUGOCKI – Kierownik Składu Milicz,

  • ks. kap. ppor. Piotr SOKOŁOWSKI – Kapelan Wojskowy Garnizonu Oleśnica,

  • ppłk inż. Bogumił DUCZMALEWSKI – Prezes ZW ZZWP we Wrocławiu,

  • Pan Edward PODCZASZYŃSKI – Nadleśnictwo Syców,

  • Pani Maria HAWIŃSKA – Prezes Zarządu Koła ZKiBWP w Oleśnicy,

  • Pani Dorota RASAŁA ŚWITOŃ – Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK,

  • Pan Waldemar KRAKOWSKI Koło PTTK Nr 20 w Oleśnicy,

  • Pan Jerzy ZAJĄC – Prezes Koła ZWiRWP z delegacją Kościana,

  • Panowie Janusz GAŁĄZKA i Michał JOKIEL – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku  Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu,

  • Przedstawiciele Związku Sybiraków, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Związku Inwalidów Wojennych,

  • Pan Marek ŻMUDA – Prezes ROD Róża w Oleśnicy,

  • Pan Andrzej LEJCZAK – Przedstawiciel Senior Care,

 • Przedstawiciele Gminy Oleśnica wspierający statutową działalność Koła tj.: Panie Justyna BATOG, Irena TYMAŃSKA, Małgorzata ŚWIĘCH, Stefania KRZEMIŃSKA i Pan Tomasz DOMAL,

 • Wdowy zmarłych członków naszego Koła;

 • Pan Grzegorz HUK – Gazeta „Panorama Oleśnicka”.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 2022 r. tj.: Kol. Zdzisław WÓJCIK, Wilfried Emiel Van-DONINCK, Roman ZAPART, Andrzej KRZEMIŃSKI, Grzegorz ŚWITOŃ i Józef ŁUCZAK a zaproszony Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnicy pod dyrekcją Pani Iwony WRÓBEL wykonał „Kolędę dla Zmarłych”.

W szeregi Koła przyjęto nowych członków, którym wręczono legitymację, znaczki Związku i Koła im. Ziemi Oleśnickiej. Za szczególne zaangażowanie w działalność statutową Związku i Koła wyróżnienia otrzymali:

 1. Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZŻWP:

 • mł. chor. Marian IDCZAK

 1. Medal XL – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • mjr Krystian JUST,

 • chor Czesław LUBRYKA,

 • st. chor. sztab. Jerzy MUSIDLAK,

 • st. chor. sztab. Robert SZYGENDA.

 1. Loga Koła im. Ziemi Oleśnickiej

 • Pani Iwona WRÓBEL,
 • ks. kap. ppor. Piotr SOKOŁOWSKI.

Podziękowania dla Koleżanek i Kolegów za godne reprezentowanie Koła w uroczystościach patriotycznych i działalności statutowej. Specjalne podziękowania za współpracę i ofiarność skierowałem do władz samorządowych powiatu i miasta Oleśnicy oraz przedstawicieli Gminy Oleśnica.
Informację dotyczącą pomocy seniorom przedstawił przedstawiciel Fundacji „Senior – care” Pan Andrzej LEJCZAK.

Po części oficjalnej, obecni na sali przedstawiciele samorządów, Garnizonu Oleśnica i ks. kapelan przekazali nam życzenia świąteczne oraz noworoczne, podkreślając i deklarując wolę dalszej owocnej współpracy. Miłym i pełnym wzruszenia momentem było tradycyjne wspólne spotkanie opłatkowe oraz wspólny posiłek z zestawem potraw tj.: zupą grzybową, barszczem i rybą w rolach głównych. Po życzeniach i połamaniu się opłatkiem były wspólne rozmowy, dyskusje i  zajęcia w koleżeńskich podgrupach. W części artystycznej zaprezentował się chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnicy pod dyrekcją Iwony Wróbel.

Bardzo miłym akcentem było przekazanie na rzecz Koła przez Kolegę kpr. Andrzeja PIEKUTA pięknych ozdób choinkowych – złotoryjskich bombek z ręcznie wykonanym LOGO Koła ZZWP im Ziemi Oleśnickiej.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Koleżanki i Koledzy Koła im. Ziemi Oleśnickiej życzą wszystkim, aby czerpali radość z relacji, które mają z ludźmi wokół siebie. Abyśmy wszyscy troszczyli się o siebie nawzajem i sami tę troskę otrzymywali. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Serdeczne podziękowania kieruję do Kolegów – członków Zarządu Koła im. Ziemi Oleśnickiej, za zapewnienie logistycznej i finansowej organizacji spotkania.

płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek – Prezes Zarządu Koła
Foto. Grzegorz Huk – Portal olesnica24com.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej. została wyłączona

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Oleśnicy.

        W dniu 11 listopada 2021 r. na zaproszenie, Burmistrza Miasta Oleśnicy Jana Bronsia i Dowódcy Garnizonu Oleśnica ppłk. Marka Sieberta uczestniczyliśmy w Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji ojczyzny, którą z udziałem wojskowej asysty honorowej w oleśnickim kościele pod wezwaniem NMP Matki Miłosierdzia celebrował arcybiskup Józef Kupny. Uczestniczyli w niej wierni, młodzież szkolna, zaproszeni goście, samorządowcy i przedstawiciele oleśnickich organizacji.
Po mszy jej uczestnicy przemaszerowali na Skwer Kombatantów gdzie odbył się uroczysty apel zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Po wręczeniu odznaczeń i nominacji wojskowych wysłuchano przemówienia burmistrza Jana Bronsia. Następnie odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci zakończony salwą honorową.
Tradycyjnie pod obeliskiem na skwerze Kombatantów delegacje samorządowców, służb mundurowych, stowarzyszeń oraz młodzież złożyły wieńce i wiązanki. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy reprezentowali Kol. ppłk Duczmalewski Bogumił, Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i Kol. mjr Śmitkowski Stanisław – Koło Lotnik oraz Kol. mjr Łaski Jan, Kol. ppłk Wójcik Jerzy i st. chor. sztab. Mrowiec Kazimierz – Koło im. Ziemi Oleśnickiej. Apel zakończono Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Bezpośrednio po oficjalnych uroczystościach świętowanie przeniosło się na Rynek gdzie zaprezentowano sprzęt wojskowy, strażacki i policyjny, częstowano wojskową grochówką i bigosem, oklaskiwano mażoretki z Trzebnicy i wspólne śpiewano pieśni patriotyczne.

Lucjan Ławniczek
Foto: Portal MojaOleśnica.pl

Portal Oleśnica 24com

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Oleśnicy. została wyłączona

Uroczyste zebranie Rawickiego Koła ZŻWP z okazji Święta Niepodległości.

     W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 10.11.2022 roku odbyło się zebranie plenarne Rawickiego Koła ZŻWP,  w którym uczestniczył Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Wrocławiu kol. ppłk Mirosław Wiercioch. Wszystkich uczestników zebrania oraz przybyłego gościa serdecznie powitał prezes Rawickiego Koła ZŻWP kol.  Celestyn Kwiecień, który następnie wygłosił referat  na temat Narodowego Święta Niepodległości.  W referacie podkreślono innowacyjne osiągnięcie rządu Piłsudskiego a kierowanego przez Jędrzeja Moraczewskiego, który wprowadził 8 godzinny dzień pracy, była to nowość wówczas w Europie, dzieci zyskały prawo do darmowej i powszechnej edukacji. Panująca atmosfera umożliwiła  również 100 lat temu polityczną emancypację kobiet,  które uzyskały prawo głosu w wyborach.
Odbyło się również wręczenie nagród  dla wyróżniających się członków związku.

Krzyżem Komandorskim ZŻWP zostali wyróżnieni:

 • kol. kpt Reinhard Majcher,
 • kol. mł chor. Zdzisław Rogowski.

Krzyżem zasługi ZŻWP:

 • kol. mjr Henryk Tomczak.

Odznaką honorową ZŻWP:

 • kol. st chor. szt Marcin Stoiński.

Złotym medalem 40 lecia ZŻWP:

 • kol. st chor szt. Leszek Kupczyk.

W dyskusji także oceniono sytuację w Europie w związku z  napaścią Rosji na Ukrainę, podkreślano, że  istnieją  również zagrożenia dotyczące Polski w związku z wojną w Ukrainie.  Po zakończeniu dyskusji odbyło się spotkanie integracyjne, które upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze.

Celestyn Kwiecień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Uroczyste zebranie Rawickiego Koła ZŻWP z okazji Święta Niepodległości. została wyłączona

Pamięć o Koleżankach i Kolegach w Oleśnicy.

          29 października 2022 r. jak co roku uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej, którzy spoczywają na oleśnickich cmentarzach. Ponad sześćdziesiąt grobów i wspólnych mogił żołnierzy odwiedzili: Koledzy Trzciński Jerzy, Kotowicz Jan i Kotowicz Zdzisław – cmentarz przy ulicy Wileńskiej oraz Kolega Gołębiowski Zdzisław, Grzyb Henryk i Bednarz Sławomir na cmentarzu przy ulicy Wojska Polskiego.i Cmentarnej. Ponadto groby Kolegów w Kłodzku i Namysłowie odwiedzili Koledzy Bednarz Sławomir i Barcz Krzysztof.

Cześć Ich Pamięci.

płk w st. spocz. Lucjan Ławniczek
Foto: mł. chor. rez. Bednarz Sławomir

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Pamięć o Koleżankach i Kolegach w Oleśnicy. została wyłączona

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

17 października 2022 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad były kierunki działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2023 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.
Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając uczestników i zaproszonych gości.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podjąć prawomocne decyzje metodą hybrydową z wykorzystaniem pisemnych pełnomocnictw od osób nieobecnych. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wystąpienie ppłk. Bogumiła Duczmalewskiego, w którym przedstawił informację o śmierci Kol. Tadeusza Myllera – Prezesa Koła ZWiRWP w Kościanie, z którym utrzymywana była bliska współpraca zwłaszcza przez koła oleśnickie.
W kolejnym punkcie obrad Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski dokonał wręczenia wyróżnień za zasługi dla ZŻWP.
W uznaniu zasług wyróżnieni zostali:

 • Złotym krzyżem za zasługi dla ZŻWP – ppłk Wiesław Chmiel;

 • nagrodą rzeczową (wyróżnienie przyznane przez ZG ZŻWP) – płk Marian Dąbrowski.

Sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch przekazał słowa, które w trakcie zjazdu krajowego wypowiedział Prezes Związku płk Marek Bielec, dziękując płk. Marianowi Dąbrowskiemu za przeprowadzenie Wrocławskiej Organizacji ZŻWP przez dwie najtrudniejsze w historii związku kadencje.

Prezes ZW poinformował o szczegółach zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy zarządem wojewódzkim a Hotelem JASEK.
Następnie wiceprezes ZW ds. proobronnych ppłk Marek Leśniak złożył sprawozdanie o przeprowadzonych zawodach w tenisie ziemnym o puchar prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu.
Kolejnym formalnym punktem obrad było przegłosowanie Uchwały o rozwiązaniu Koła ZŻWP WSzW we Wrocławiu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Po przedstawionej informacji przez wiceprezesa ds. proobronnych ppłk. Marka Leśniaka o sytuacji w Kole ZŻWP im. gen. Ohanowicza odbyła się dyskusja, w wyniku której ustalono kolejne kroki mające na celu ograniczenie strat w ilości czynnych członków. W sprawie tej zaangażował się Honorowy Prezes ZW płk Marian Dąbrowski.
Jako kolejny wystąpił Wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi rozliczenie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku oraz planowane wydatki do końca bieżącego roku.
Następnie sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch zapoznał zebranych z kierunkami działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2023 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Jako ostatni wystąpił Prezes ZW informując zebranych o grudniowym posiedzeniu ZW z udziałem zaproszonych gości oraz o uroczystości świąteczno wigilijnej.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona

79. rocznica bitwy pod Lenino.

12 października 1943 r. 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusz Kościuszki, nacierając w ugrupowaniu 33 Armii Czerwonej, podjęła próbę przełamania frontu wzdłuż rzeki Miereja – pomiędzy miejscowościami Trygubowa i Połzuchy. Pomimo zdobycia pierwszej linii niemieckich okopów nie udało się przełamać pozycji niemieckiego 39. Korpusu Pancernego. Dzięki wsparciu lotnictwa i dział szturmowych Niemcy opanowali sytuację i przeszli do kontrataków. W wyniku dwudniowych walk 1. DP straciła 510 zabitych, 1776 rannych i 776 zaginionych bez wieści, tj. blisko 20 % całego stanu osobowego. W konsekwencji pod koniec dnia 13 października wycofano 1 Dywizję Piechoty z linii frontu. Kolejne próby przełamania pozycji niemieckich przez 33 Armię również zakończyły się klęską. Pod Lenino zaczął się bojowy szlak żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, którzy wyzwalali ziemie Białorusi, Polski, zdobywając kolejne punkty oporu na terytorium okupowanym przez Niemcy, aż do zdobycia Berlina. Słusznie mamy prawo być dumni z bohaterstwa żołnierza polskiego i obowiązek pamiętania o tym, że przelana wówczas krew stała się fundamentem współpracy polskiego i koalicyjnego żołnierza na wszystkich frontach II wojny światowej.

Jak co roku członkowie kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w oleśnickim garnizonie spotkali się w dzień 79. rocznicy bitwy pod Lenino – Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszko. Przy pięknej jesiennej pogodzie o godzinie 16.00 w dniu 12 października 2022 roku delegacje kół ZŻWP „Lotnik” i koła im. Ziemi Oleśnickiej spotkały się na cmentarzu w Oleśnicy przy pomniku Orła Białego. Po kilku słowach wprowadzenia, złożono wiązanki kwiatów. Przy symbolicznym piastowskim Białym Orle zapalone zostały znicze. Chwile historycznej refleksji, upamiętniających sześć milionów Polaków poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań na wszystkich frontach II wojny światowej, zakończyły wspólne spotkanie przy mogile żołnierzy.

Lucjan Ławniczek.
Foto. Grzegorz HUK Oleśnica24com.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 79. rocznica bitwy pod Lenino. została wyłączona

18. Integracyjny Turniej Par Deblowych w Tenisie Ziemnym w Oleśnicy.

W dniu 1.10.2022 od godz. 10 odbył się 18. Integracyjny Turniej Par Deblowych w Tenisie Ziemnym w ramach obchodów Dnia Weterana, przeprowadzony przez Koło Lotnik w Oleśnicy o drużynowy puchar Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu. Do turnieju zgłosiło się siedem par deblowych. Celem zawodów było dalsza popularyzacja tej dyscypliny sportowej wśród środowisk kombatanckich, jako dobrej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej. Turniej został przeprowadzony na kortach w Oleśnicy – Rataje przy ładnej pogodzie. W wyniku szlachetnej rywalizacji puchar Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu przypadł Kołu Lotnik w Oleśnicy. Koło Lotnik reprezentowali: Tomala Andrzej i Barański Jan. II miejsce wywalczyli: Starościak Andrzej i Sitak Jan, III miejsce przypadło parze Sieradzkiemu Markowi i Rzękieć Jackowi. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Po zawodach zawodnicy zostali zaproszeni na wspólne grillowanie, gdzie zostały zaserwowane kiełbaski oraz wyborna karkówka. Puchary oraz dyplomy wręczał członek Zarządu ZŻWP ppłk  Nagórny Zbigniew. Turniej tenisa przeprowadził  ppłk Jan Barański. Serdeczne podziękowanie kierujemy  do skarbnika ZW ZŻWP we Wrocławiu, Chodaczyńskiego Adama, za wsparcie finansowe.

Jan Barański

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania 18. Integracyjny Turniej Par Deblowych w Tenisie Ziemnym w Oleśnicy. została wyłączona

W Oleśnicy pamiętali o tragicznej rocznicy.

W przeddzień 83. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę Gmina Oleśnica zorganizowała w Boguszycach okolicznościowe spotkanie.
Pod obeliskiem upamiętniającym szlak II Armii Wojska Polskiego przedstawiciele samorządu, środowisk wojskowych, młodzież szkolna i mieszkańcy złożyli symboliczne wiązanki kwiatów. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali Kol. ppłk Duczmalewski Bogumił i kpt. Wołodkiewicz Jan – Koło Lotnik oraz ppłk Gołębiowski Zdzisław, mjr Trzciński Jerzy i st. chor. Antoszczyk Zbigniew – Koło im. Ziemi Oleśnickiej. Potem na terenie przyległym do świetlicy zorganizowano patriotyczną biesiadę. Był ciepły poczęstunek oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na scenie prezentowały się gminne zespoły Koper, Teatrzyk Retro i Boguszyczanie.
Uroczystości w Oleśnicy odbyły się 17 września. Po uroczystej, wieczornej Mszy Św. w intencji Ojczyzny i ofiar agresji sowieckiej w oleśnickiej bazylice nastąpił ceremoniał wojskowy z podniesieniem Flagi Narodowej na Maszt i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Głos zabrał burmistrz Jan Bronś i proboszcz parafii, którzy przybliżyli tragiczne chwile. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Golgoty Wschodu. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i kpt. Wołodkiewicz Jan – Koło Lotnik oraz ppłk Gołębiowski Zdzisław, mjr Trzciński Jerzy i mjr Kozłowski Henryk – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Portal MojaOleśnica.pl
Portal Oleśnica24com.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania W Oleśnicy pamiętali o tragicznej rocznicy. została wyłączona