ZIMOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ.

W dniu 26 lutego 2022 r. odbyły się Zimowe Zawody na Orientację w formie scorelauf, na terenie lasu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie oraz w formie nocnego biegu na orientację na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Organizatorami zawodów byli: Związek Żołnierzy WP – Koło „SAPER” i Klub Sportowy „Artemis” z Wrocławia. Za sprawny i prawidłowy przebieg zawodów odpowiadali: Kol. Tadeusz GRABARCZYK – kierownik zawodów, Kol. Michał WŁODARCZYK – sędzia główny (z Koła „SAPER”), Kol. Piotr SPILISZEWSKI – sędzia konkurencji scorelauf oraz Kol. Róża SPILISZEWSKA i Kol. Dominik MIROWSKI – członkowie sekretariatu (z Klubu Sportowego „Artemis”). W zawodach uczestniczyli członkowie: ZŻWP Koła „SAPER”, Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP, Klubu Sportowego „Artemis”, Klubu Sportowego Śląsk Wrocław, oraz mieszkańcy Wrocławia i województwa dolnośląskiego nie zrzeszeni w żadnych organizacjach i klubach sportowych.

Zawody poprzedziło wręczenie przez Prezesa Koła SAPER – ppłk. w st. spocz. Marka LEŚNIAKA Panu dr. Piotrowi CYCH Brązowego Medalu „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, który jest między innymi wieloletnim opiekunem i trenerem dzieci i młodzieży dyscypliny sportowej jaką jest orientacja terenowa. Również sam jako zawodnik od wielu lat bierze udział w zawodach. Przed startem masowym kierownik zawodów przypomniał zasady scorelaufu, a członkowie sekretariatu wręczyli uczestnikom zawodów mapy z naniesionymi punktami kontrolnymi, które wyznaczył Kol. Dominik MIROWSKI. Na mecie, każdy z uczestników zawodów otrzymał „Certyfikat Uczestnictwa” oraz „Pamiątkowy Dyplom”.

Po zawodach wszyscy udali się do Klubu Rolnika w pobliskim Kuraszkowie. W oczekiwaniu na wyniki konkurencji, uczestników i organizatorów zawodów oraz zaproszonych gości przy kawie, herbacie i bardzo smacznych ciasteczkach, zabawiał Zespół Śpiewaczy MALWY. Zespół jest kierowany przez Pana Jerzego ABRYCKIEGO, a stroną muzyczną zajmuje się Pan Eugeniusz OPYD. Wśród gości byli przedstawiciele władz samorządowych i innych organizacji, w osobach: Pan Arkadiusz POPRAWA – Burmistrz Obornik Śląskich, Pani Maria HELIŃSKA-GRABARCZYK – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Wrocław-HUBY, Pani Halina MUSZAK – Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury oraz Pan Andrzej JAROS – Radnego Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

Po podsumowaniu konkurencji najlepszym zawodnikom wręczono dyplomy i puchary. Zarząd Koła SAPER postanowił wyróżnić Brązowym Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, za wieloletnią współpracę, również członków Zespołu Śpiewaczego MALWY. Wręczenia dyplomów, pucharów oraz medali dokonał Prezes Koła „SAPER” w obecności Burmistrza Obornik Śląskich oraz Prezesa Klubu Sportowego „Artemis”.

Zawodnicy, w tej konkurencji, byli oceniani w trzech kategoriach: dzieci, kobiety i mężczyźni.

Najlepsi w kategorii „Dzieci”:

Hania DRUTOWSKA – 8 pkt.

Antoni SZYMAŃSKI – 8 pkt.

Antoni SMUG – 8 pkt.

Najlepsze w kategorii „Kobiety”:

  1. Róża SPILISZEWSKA (KS Artemis) – 13 pkt.

  2. Beata WIŚNIEWSKA – 11 pkt.

  3. Maria HELIŃSKA-GRABARCZYK (ZŻWP-Koło SAPER) – 6 pkt

Najlepsi w kategorii „Mężczyźni”:

  1. Marek PIETRUSIŃSKI 24 pkt.

  2. Henryk GLIŃSKI 24 pkt

  3. Sylwester WIŚNIEWSKI 20 pkt.

Następnie uczestnicy imprezy udali się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, na terenie którego odbyły się „Nocne Zawody na Orientację”. Mapę do tej konkurencji opracował Kol. Jacek GDULA.

Najlepsi w tej konkurencji:

  1. Marek DREWNIAK i Piotr SPILISZEWSKI

  2. Wojciech WRÓBLEWSKI

  3. Marek POLOCZEK

Etapem końcowym imprezy było spotkanie przy ognisku, na które zaprosił długoletni sympatyk i przyjaciel „saperów” i „artemisiaków”, entuzjasta sportów obronnych – Radny Rady Miejskiej Obornik Śląskich Andrzej JAROS.

Tekst i foto: Wacław Malej

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.