Zebranie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w zajeździe w Domu Działkowca „RÓŻA”.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2018 r. w dniu 2 października br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na walnym zebraniu Koła. Tym razem miejscem spotkania blisko 60 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych Gości na podstawie podpisanego porozumienia z Prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowców „Róża” w Oleśnicy Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie był Dom Działkowca w Oleśnicy. Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu Koleżanek i Kolegów oraz Gości, poprosił zebranych o przegłosowanie porządku zebrania.

Wśród Gości, który przyjął zaproszenie i uczestniczył w naszym spotkaniu, dzieląc się własnymi doświadczeniami oraz składając życzenia miłego spotkania, był Pan ŻMUDA Marek – Prezes ROD „Róża” w Oleśnicy.

Z wielką przyjemnością gościliśmy również wdowy naszych Kolegów, które dzięki stwarzanej atmosferze na naszych spotkaniach, coraz częściej podejmują chęć przystąpienia do Koła.

Uwzględniając okres wyborów do władz samorządowych, członkowie naszego Koła ubiegający się o status radnego mogli zaprezentować swoją osobę na walnym zebraniu. Kandydujący członkowie Koła to:

 • Do Sejmiku Dolnego Śląska – Kol. Krzysztof SKÓRZEWSKI

 • Do Rady Powiatu Oleśnickiego – Kol. Waldemar MIESZAŁA

 • Do Rady Miasta Oleśnica :

 • Kol. Jan BRONŚ

 • Kol. Sławomir BEDNARZ

 • Kol. Zdzisław WÓJCIK

 • Do Rady Miasta i Gminy Twardogóra – Kol. Zbigniew POTYRAŁA

 • Do Rady Gminy Oleśnica – Kol. Marcin KASINA

Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie wyróżnionych Kolegów tj.:

Wpisem do Księgi Honorowej Związku:

 1. ppłk GRZYB Henryk.

Wpisem do Księgi Honorowej Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu:

 1. mł. chor. WIŚNIEWSKI Konrad.

Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. mjr KRZEMIŃSKI Andrzej.

Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. kpt. HORNICZAN Karol;

Brązowym Krzyżem „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. mł. chor. BOGUS Zenobiusz;

 2. ppłk DOBROĆ Leszek;

 3. st. chor szt. PAWŁOWSKI Marek;

 4. st. chor. SKRZYNIARZ Adam.

Medalem XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 1. st. chor. ANTOSZCZYK Zbigniew;

 2. mjr DUDEK Piotr;

 3. por. KOWALSKI Henryk;

 4. st. chor. szt. LOTA Tadeusz;

 5. mjr ŁASKI Jan;

 6. ppłk ŁUGOWSKI Władysław;

 7. st. chor. szt. MROWIEC Kazimierz;

 8. ppłk RÓŻAŃSKI Jerzy;

 9. mł. chor. SCHRAMM Zbigniew;

 10. szer. rez. STEFAŃSKI Jan;

 11. ppor. rez. ZARĘBSKI Waldemar.

Kolejnym punktem były sprawy bieżące. Prezes Koła przedstawił informacje ze spotkań integracyjnych związków i stowarzyszeń kombatanckich z dnia 8 maja i 1 września 2018 roku oraz przeprowadzonej przez ZW we Wrocławiu konferencji poświęconej 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Za aktywny udział w pracach Koła Prezes wyraził podziękowanie dla wszystkich członków Zarządu.

Zgodnie z zapisami Statutu po przedstawieniu uchwały ZG Związku o wysokości składek w 2019 r. na cele ZG i ZW, sekretarz zapoznał z projektem uchwały Walnego Zebrania Koła dotyczącej wysokości składek członkowskich w 2019 roku. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Następnie przedstawione zostały planowane terminy zebrań w 2019 r. Po omówieniu i analizie terminów zebrań, obecni członkowie zaakceptowali je, akcentując spotkania świąteczne i integracyjne związków oraz stowarzyszeń.

Ważnym i stałym punktem naszego spotkania było kronikarskie spojrzenie na to co się działo w okresie między zebraniami. Występując kol. prezes który sprawnie i kolorowo przedstawił nasze „Koło w obiektywie”. Wspomniał wszystkie przedsięwzięcia, w których uczestniczyliśmy i które organizowaliśmy sami, bądź we współpracy z kołem „Lotnik”. Na uwagę zasługuje fakt podziękowań dla wspierających nasze koło przyjaciół, których mogliśmy dokonać w czasie Dożynek Gminy Oleśnica w dniu 25.08.2018 r. Również i na aktualnym spotkaniu mogliśmy miło spędzić czas kosztując wypieki i produkty spożywcze przyjaznych nam ludzi.

W dalszej kolejności prezes zaprosił nas na spotkanie z okazji
75 rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino w dniu 12.10.2018 r. o godz. 17.00, odwiedzenia grobów Kolegów na Oleśnickich Cmentarzach w dniu 29.10.2018 r; uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2018 r; i na spotkanie Wigilijne Koła w dniu 11.12.2018 r.

Zgodnie „Regulaminem Zbiórki Publicznej w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej” uchwalonym na walnym zebraniu w dniu 16.04.2013 roku i tym razem w czasie zebrania prowadzono zbiórkę pieniędzy na paczki dla potrzebujących dzieci. Jak co roku w porozumieniu z Gminnych Ośrodkiem Pomocy Społecznej w grudniu udamy się z paczkami do potrzebujących.

Mimo roboczego charakteru zebrania tradycyjnie można było przy pysznej grochówce, kiełbasce i kawie lub herbacie oraz dobrym ciastku wymienić się uwagami, wspomnieć mile spędzone chwile z wnukami w czasie wakacji oraz snuć plany na okres jesienno zimowy.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie dla Wójta oraz mieszkańców Gminy Oleśnica za okazywaną pomoc w realizacji statutowej działalności Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej.

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr w st. spocz.
Foto: Jan Łaski mjr rez.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.