Wojsko w Niepodległej.

    Zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu” Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, realizując jego zadania w dniu 1 października 2018 roku zorganizował i przeprowadził konferencję popularnonaukową nt.: 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem przyjął Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Miejscem spotkania ponad 80 zebranych były udostępnione pomieszczenia konferencyjne Hotelu „JASEK” we Wrocławiu.

Prezes ZW ZŻWP Kol. płk Marian Dąbrowski witając gości oraz Koleżanki
i Kolegów Związku, do przedstawienia referatów na nw.: tematy, zaprosił: „Drogi Polaków do niepodległości” – gen. dyw. dr. Franciszka PUCHAŁĘ, „Geopolityczne uwarunkowania odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku”  – płk. dr. Piotra PERTKA, „Pierwiastek państwowotwórczy Polaków istotnym czynnikiem odzyskania niepodległości przez Polskę” – płk. dr. Władysława TKACZEWA, „Wkład Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego
w odzyskanie niepodległości przez Polskę” – płk. dr. Andrzeja KOTLIŃSKIEGO, „Konsolidacja korpusu oficerskiego najważniejszym elementem przygotowania Sił Zbrojnych RP do odparcia agresji bolszewickiej” – płk. prof. dr hab. Jerzego MARONIA, i „Korpus oficerski w stulecie odzyskania niepodległości” – gen. dyw. Zbigniewa JABŁOŃSKIEGO.

Bardzo interesujących referatów ukazujących historię i drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rolę żołnierza polskiego z zainteresowaniem wysłuchali między innymi: Sekretarz Generalny ZG Związku Kol, płk Henryk BUDZYŃSKI, Prezesa Honorowego Związku gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA, Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu Pan Jacek SUTRYK, Prezes ZW ZŻWP w Toruniu Kol. ppłk Czesław TOMASZEWSKI, Komendant Garnizonu Wrocław mjr Sławomir SKAŁECKI, Przedstawiciel WSzW Wrocław mjr Arkadiusz REJNIAK, Kapelan Ks. por. Błażej WOSZCZEK, Przedstawiciel 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOS płk rez. Krzysztof KRUŻYCKI, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwo.pl gen. dyw. Zbigniew JABŁOŃSKI, Prezesa Klubu Generałów gen. dyw. Marian MAINDA, gen. broni Czesław PIĄTAS, gen. bryg. Zdzisław ROZBICKI, Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk mgr Krzysztof MAJER z Kawalerem Orderu WM Kol. mjr. Witoldem SOKOŁOWSKIM, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
w Poznaniu Kol. kpt. mgr. Tadeusz MYLER z kolegami z Kościańskiego Koła Związku, Przedstawiciel Straży Miejskiej we Wrocławiu st. insp. Paweł GRONCZEWSKI, Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. ROZŁUBIRSKIEGO płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, Prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej płk dr Władysław TKACZEW i Sekretarz płk mgr Aleksander PODOLSKI, Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wz. płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, Prezes Koła Nr. 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu ppłk Andrzej LAZAREK, Koleżanki i Koledzy ZWiRWP, ZŻWP oraz sympatycy wojska.

Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja, w której uczestnicy podkreślali wielką wartość merytoryczną przedstawionych referatów ze szczególnym podkreśleniem popularyzowaniu dziejów narodowych, wiedzy obronnej oraz tradycji oręża polskiego.

W uznaniu zasług wniesionych w organizację i przeprowadzenie konferencji oraz popularyzacje spraw wojska, Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP” Sekretarz Generalny ZG płk Henryk BUDZYŃSKI, uhonorował Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu płk. Mariana DĄBROWSKIEGO. Medale Pamiątkowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej odebrali: gen. dyw. Zbigniew JABŁOŃSKI, płk prof. dr hab. Jerzy MAROŃ i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK. Medal TWO dla płk. Marka BIELCA Prezesa Związku odebrał płk Henryk BUDZYŃSKI.

Podsumowując konferencję Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI, wręczył podziękowania referującym za wystąpienia oraz Prezesowi Związku za przyjęcie Honorowego Patronatu i właścicielowi Hotelu JASEK za udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia konferencji. Doceniając owocną współpracę na wniosek ZW ZŻWP we Wrocławiu Sekretarz Generalny ZG ZŻWP „Medalem Za wybitne Zasługi dla ZŻWP” udekorował płk. dr. Władysława TKACZEWA, płk. dr. Andrzeja KOTLIŃSKIEGO, płk. mgr. Aleksandra PODOLSKIEGO i kpt. Tadeusza MYLERA.

płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek
Foto – Wacław Malej i Andrzej Nawrot

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.