Uroczyste posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP we Wrocławiu.

7 lutego 2024 roku w siedzibie Rady Osiedla GAJ przy ulicy Krynickiej we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP. Zebranych przywitał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ppłk Bogumił Duczmalewski. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad jako pierwszy wystąpił płk Lucjan Ławniczek, który przedstawił projekt Planu wspólnych przedsięwzięć związków i stowarzyszeń mundurowych we Wrocławiu na 2024 rok.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego przedstawił przygotowane propozycje wspólnych działań z Urzędem Wrocławia na spotkanie z Prezydentem Wrocławia, które planowane jest na 16 lutego 2024 roku we Wrocławskim Centrum Informacji przy ulicy Strzegomskiej 49.

W kolejnym punkcie obrad Koledzy: Adam Chodaczyńki (skarbnik) i Mirosław Wiercioch (sekretarz) przedstawili wnioski wynikające ze sprawozdań za 2023 rok i ocenili jakość wykonania sprawozdań.

W drugiej części odbyło się uroczyste wręczenie Krzyża Wielkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Honorowym Prezesom Zarządu Wojewódzkiego:

  • gen. bryg Zdzisławowi Barszczewskiemu;

  • płk Marianowi Dąbrowskiemu.

Ta podniosła uroczystość była okazją wielu wspomnień wspólnej służby głównie braci saperskiej i również przyczynkiem do dyskusji nad historią związku jak i perspektywami rozwoju po zmianach jakie przyniosły ostatnie wybory parlamentarne.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.