Smutna wiadomość.

Ze smutkiem informuję, że na Wieczną Wartę udał się

                   płk dypl. Bogdan SĘDZIAK

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 15 grudnia 2023 r. o godz. 11.30 na cmentarzu parafialnym przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

płk (s) mgr Krzysztof MAJER

Bogdan Sędziak urodził się w 1942 r. w Poznaniu. W 1965 r. ukończył Oficerska Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze, a zawodową służbę wojskową rozpoczął jako technik stacji radiolokacyjnej P-35 ZCRR i D kompanii radiotechnicznej Babki koło Poznania. Dwa lata później został dowódcą tej stacji w Szczawnie koło Krosna Odrzańskiego. W 1973 r. ukończył Akademię Sztaby Generalnego WP, powrócił do Szczawna na stanowisko szefa sztabu 32 brt. W 1977 r. w stopniu kapitana objął dowództwo 35 brt we Wrocławiu. Batalionem dowodził do lutego 1982 r., a następnie już w stopniu podpułkownika został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu-zastępcy dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu. W latach 1984-1986 dowodził 2 Brygadą Radiotechniczną w Bydgoszczy, a od września 1986 r. do listopada 1995 r. był szefem sztabu-zastępcą dowódcy 3 Korpusu OPK we Wrocławiu. W 1987 r. ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Sztabu Generalnego. W 1995 r. został szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, dwa lata później zastępcą szefa sztabu Krakowskiego Okręgu Wojskowego. W 1999 r, skierowany do służby w Nordyckiej Grupie Zaopatrywania Jednostki Wojskowej w Siłach Wielonarodowych w Bośni i Hercegowinie, był kolejno jej szefem sztabu i dowódcą. Ukończył m.in. kurs CSCE dla oficerów starszych w Akademii NATO w Rzymie w 1992 r., kurs języka angielskiego w Boden w Kanadzie w 1993 r. i kurs Pre-missin Staf Training w Szwecji w 1998 r. W 2000 r. płk dypl. Bogdan Sędziak zakończył zawodową służbę wojskową. Aktywnie działał w strukturach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, gdzie był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego i członkiem Zarządu Głównego oraz w Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.