Spotkanie koordynacyjne stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich.

Odbywanie okresowych spotkań kierownictw związków i organizacji wchodzących w skład Porozumienia w celu przedyskutowania istotnych dla nich problemów oraz sposobów ich rozwiązywania” stanowi 8 punkt „Porozumienia o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu” zawarte w dniu 8.02.2010 r. Jak od dwunastu lat w gościnnych progach siedziby Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, tym razem w dniu 30 stycznia br. we Wrocławskim Centrum Integracji odbyło się z inicjatywy ZW ZŻWP spotkanie koordynacyjne stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Zgodnie z planem udział wzięli przedstawiciele: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego.

Otwierając spotkanie ppłk Bogumił Duczmalewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP przywitał zaproszonych gości w osobach: Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i dyrektor Marzeny Szymanek. Następnie płk Lucjan Ławniczek, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zaprezentował pokaz multimedialny działań związkowych w ubiegłych latach. W dyskusji poinformowaliśmy Prezydenta o naszych osiągnięciach ale też o ograniczeniach wynikających m.in. ze starzenia się naszych członków lub problemów materialnych i zdrowotnych. Zabierając głos prezydent Jacek Sutryk omówił węzłowe problemy miasta, a szczególnie działania na rzecz poprawy komunikacji miejskiej. Wyraził uznanie dla naszej aktywności społecznej, a zwłaszcza działań na rzecz popularyzacji tradycji i historii polskiego oręża oraz kształtowania patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia. Podziękował za wspólne spotkanie, dalsze ambitne plany i zadeklarował nie tylko pamięć i wdzięczność, ale także pomoc przy ich realizacji. Zaproponował zorganizowanie w szerszej formule organizacyjnej uroczystego spotkania aktywu związków kombatanckich i żołnierskich na wiosnę w Ratuszu lub w innym godnym miejscu. Przy toaście symboliczną lampką szampana życzyliśmy sobie wzajemnie powodzenia, a zwłaszcza zdrowia.

Przygotowaliśmy też, dla Prezydenta niespodzianki. Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP płk Krzysztof Majer przeczytał wiązankę 14 fraszek autorstwa Jana Zacharskiego pt. „Gospodarz”, której bohaterem jest nasz gość. Prezes Zarządu Okręgowego TWO płk Władysław Tkaczew i sekretarz płk Aleksander Podolski wręczyli Prezydentowi medal pamiątkowy oraz wydawnictwa TWO. Wiceprezes Zarządu Głównego ZIW RP płk Wojciech Olenderek przekazał Prezydentowi wydawnictwa związkowe. A replikę obrazu prof. Wiktora Zina wręczył ppłk Bogumił Duczmalewski.

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia podziękowaliśmy gościom za ciekawe i udane spotkanie. W części roboczej spotkania zatwierdziliśmy Plan wspólnych przedsięwzięć związków i stowarzyszeń wojskowych we Wrocławiu na 2023 rok. Przez aklamację przyjęto wniosek o powierzenie prezydencji Porozumienia na kolejny rok płk Krzysztofowi Majerowi, którego zobowiązano do wystąpienia do władz statutowych innych związków kombatanckich, sybirackich i kresowych z propozycją przystąpienia do naszego Porozumienia, funkcjonującego od 2010 roku.

Kończąc Kolega płk Krzysztof Majer podziękował za zaufanie kolegów i powierzenie prezydencji na kolejny rok oraz wyraził wdzięczność kierownictwu Wrocławskiego Centrum Integracji za gościnne przyjęcie.

płk Lucjan Ławniczek
Foto: ppłk Józef Sowa

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.