Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Oleśnicy 01.09.2022 r.

Na Skwerze Kombatantów w Oleśnicy odbyły się uroczystości w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej oraz w dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, oddano hołd obrońcom Ojczyzny i wspomniano wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. Były poczty sztandarowe, hymn, wciągnięcie flagi przez wojskową asystę honorową oraz składanie wieńców pod Pomnikiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.

Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu emerytowany żołnierz, były radny mjr Andrzej Krzemiński (Koło ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej) z rąk burmistrza i dowódcy garnizonu otrzymał Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba o tym pamiętać i robić wszystko, by jej nie utracić. Naród bez historii traci tożsamość. Dlatego trzeba o niej pamiętać i przypominać kolejnym pokoleniom – powiedział burmistrz Jan Bronś. W jego przemówieniu było też nawiązanie do wojny na Ukrainie. W 1920 roku Polska, a teraz Ukraina powstrzymuje imperialne zapędy Rosji.

Na zakończenie uroczystości delegacje władz samorządowych, wojska, instytucji, organizacji pozarządowych, młodzieży i społeczeństwa Oleśnicy złożyli symboliczne wiązanki kwiatów.

Kolejnym przedsięwzięciem w Dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio po miejskich uroczystościach na zaproszenie Zarządów Kół ZŻWP „LOTNIK” i im Ziemi Oleśnickiej odbyło się spotkanie pokoleń oraz związków i stowarzyszeń w Oleśnicy. W Hotelu Garden w imieniu Zarządów Kół ZŻWP Kol. ppłk Nagórny Zbigniew i Kol. ppłk Jan Barański oraz płk Lucjan Ławniczek przywitali Koleżanki i Kolegów oraz zaproszonych Gości, którzy przybyli na cykliczne nasze przedsięwzięcie:

 • Pan Sławomir KAPICA – Starosta Powiatu Oleśnickiego,

 • Pan Jan BRONŚ – Burmistrz Oleśnicy,

 • ppłk Marek SIEBERT – Dowódca Garnizonu Oleśnica,

 • mjr Marek DĘBIŃSKI – Szef Sztabu 82 Oleśnickiego bes,

 • mjr dr Wojciech SŁUGOCKI – Kierownik Składu 4 RBLog Milicz,

 • mjr rez. Andrzej KOZIARA – były Kierownik Warsztatów 4 RBLog Oleśnica,

 • por Radosław BOLA – Dowódca 2 Oleśnickiej krr,

 • Panowie Tadeusz MIRECKI, Leon MIRECKI i Janusz WĄSOWSKI – Związek Sybiraków Oleśnica,

 • Pani Barbara ZACHWYC z delegacją Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,

 • Pan Grzegorz HUK – Panorama Oleśnicka.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto obchodzone 1 września. Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. 18 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, na mocy której dotychczasowy art. 6 otrzymał brzmienie „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. „W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew” – Jan Turski (Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)–Zegrze 4 września 2004 r.

Wspominając te fakty nie wolno zapominać o weteranach w Oleśnicy. Pamiętając o wszystkich, w krótkich słowach przywołano min.: pamięć Kawalerów Krzyża Virtuti Militari – płk. Władysława LEJCZAKA (Koło im. Ziemi Oleśnickiej) i Krzyża Walecznych – płk. Edwarda ŁUKASIKA (Koło Lotnik), którzy w swojej działalności bojowej i organizacyjnej dali dowody patriotyzmu.

Działalność organizacyjna Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy, integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego, oraz uroczystości rodzinnych i rocznicowych możliwa jest dzięki dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i Garnizonu Oleśnica.

W wdzięczni za wspieranie naszej działalności na wniosek Zarządu Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej na powyższym spotkaniu uhonorowani zostali:

mjr rez. Andrzej KOZIARA – Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻWP”,

mjr dr Wojciech SŁUGOCKI – Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”.

W szeregi Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej przyjęliśmy również nowych członków:

 • Kol. mjr CICHOWLAS Andrzej;

 • Kol. por. KASPRZAK Waldemar;

 • Kol. chor. KOWAL Piotr,

którym Prezes Koła Kol. Lucjan Ławniczek wręczył legitymację członkowską i odznakę organizacyjną.

Serdeczne podziękowania do Prezesów Związków i Stowarzyszeń w Oleśnicy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej na zakończenie, skierował Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski.

płk Lucjan Ławniczek
Foto: Portal internetowy Oleśnica 24.com – Pan Huk Grzegorz;
Portal internetowy MojaOleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.