Narodowy Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy.

Upamiętniany Narodowy Dzień Zwycięstwa jest szczególnie dla naszego pokolenia (szczególnie w 2022 r.) właściwym dniem do spotkań w tak licznym, różnorodnym ale mającym wspólny mianownik – patriotyzm – gronie. Wśród nas już niewielu jest, którzy byli naocznymi świadkami tamtych tragicznych w skutkach wydarzeń. Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowanego w Oleśnicy przez Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło LOTNIK od wielu już lat oczywistym stała się działalność na rzecz jednoczenia środowisk kombatanckich. Dlatego na spotkaniach są z nami kombatanci, weterani, inwalidzi wojenni, emeryci i renciści, żołnierze Wojska Polskiego służby czynnej, rezerwy i zawodowej oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

W tym roku również w dniu 8 maja o godzinie 16.00 na zorganizowanej przez Urząd Miasta i Dowódcę Garnizonu Oleśnica uroczystości przy Pomniku Pamięci Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego (tzw. Pomnik Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego), złożono kwiaty. Miejsce to jest symboliczne: spoczywa przy nim dziewięciu żołnierzy z 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Ich szczątki przeniesiono pod pomnik z innej mogiły w 2011 roku.

Wyjątkowo liczna grupa czynnych i byłych wojskowych – przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich i samorządowców oraz mieszkańcy, złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Krótkie wystąpienie z okazji 77. rocznicy jej zakończenia przedstawił Burmistrz Oleśnicy Jan BRONŚ.

Wiązanki kwiatów wraz z delegacjami złożyli:

 1. Pan KAPICA Sławomir – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego.

 2. Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Miasta Oleśnica.

 3. ppłk SIEBERT Marek – Dowódca Garnizonu Oleśnica.

 4. Pani RASAŁA-ŚWITOŃ Dorota – Prezes Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Oleśnicy.

 5. Pan KRAKOWSKI Waldemar – Wojskowe Koło PTTK Nr 20 w Oleśnicy.

 6. Kol. DUCZMALEWSKI Bogumił – Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu, jednocześnie Prezes Koła ZŻWP – LOTNIK w Oleśnicy.

 7. Kol. ŁAWNICZEK Lucjan – Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej
  w Oleśnicy.

Po oficjalnej uroczystości, na drugą część – spotkanie integracyjne związków
i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy – zaprosił Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Kol. Ławniczek Lucjan, w Hotelu GARDEN, gdzie wraz z Kol. DUCZMALEWSKIM Bogumiłem, Prezesem Koła ZŻWP LOTNIK, przywitał zaproszonych gości w osobach wymienionych wyżej oraz współpracujące z nami instytucje i stowarzyszenia.

W krótkich słowach przedstawiono udział i role żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku w 1945 roku oraz miejsca i formę upamiętnienia stacjonowanie oddziałów i pododdziałów na Ziemi Oleśnickiej, podkreślając olbrzymią zasługę społeczności lokalnej w utrzymaniu i kultywowaniu wśród młodego pokolenia świadomości, że Żołnierz Polski – w polskim mundurze
z Orzełkiem na czapce był podstawą całej koalicji antyhitlerowskiej, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie.

Następnie z rąk Prezesa ZW ZZWP Kol. Bogumiła DUCZMALEWSKIEGO nw.: otrzymali następujące wyróżnienia:

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

ppłk w st. spocz. DUDA Henryk – Koło LOTNIK.

 1. Brązowy Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

ppłk w st. spocz. JANUSZEWSKI Lech – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

 1. Złoty Medal „Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

Pan KAPICA Sławomir – Starosta Powiatu Oleśnickiego;

Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Oleśnicy;

ppłk SIEBERT Marek – Dowódca Garnizonu Oleśnica, Dowódca Oleckiego 82 bes;

mjr WÓJTOWICZ Ireneusz – Kierownik Warsztatów Technicznych Oleśnica;

por. BOLA Radosław – Dowódca Oleśnickiej 2 krr.

 1. Medal „Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

Ppłk JASIULEWICZ Bartłomiej – Szef CKRWnT;

Mjr SŁUGOCKI Wojciech – Kierownik Składu Milicz;

Pan ZARĘBSKI Waldemar – MGK Oleśnica;

Pan JAGIEŁŁO Dariusz – GGK Dobroszyce.

 1. Złoty Medal „XL-Lecie ZZWP:

Pani MAŁYS-NICZYPOR Edyta – Zastępca Burmistrza Oleśnica;

Pan CHRZANOWSKI Aleksander – Przewodniczący RM Oleśnica.

 1. Medal Pamiątkowy „ZŻWP”:

Pani SZPIŁYK Agata – Dyrektor – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy;

Pan JABŁOŃSKI Mariusz – Dyrektor – Namysłowski Ośrodek Kultury.

W szeregi Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej przyjęliśmy nowych członków :

 • Kol. mjr ROJEK Czesław;

 • Kol. aspirant sztab. SZAŁEK Andrzej;

 • Kol. mł. chor. SZCZAWIŃSKI Zbigniew;

 • Kol. mł. chor. ZYDORCZAK Andrzej;

 • Kol. sierż. ZYGORCZAK Robert;

 • Kol. st. kpr. PIEKUT Andrzej,

którym Prezes Koła Kol. Lucjan Ławniczek wręczył legitymacje członkowską
i odznakę organizacyjną.

Uwzględniając bardzo dobrą współpracę i wspieranie działalności statutowej naszych związków i stowarzyszeń, szczególnie przez władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Oleśnica, instytucji i spółek oraz obywateli, wyrażamy wszystkim serdeczne podziękowania za bezpośrednie wsparcie i pomoc w organizacji spotkań integracyjnych. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy podziękowania złożył Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu ppłk inż. Bogumił Duczmalewski.

W części artystycznej spotkania integracyjnego wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Dętej z Namysłowa pod batutą Kol. Roberta Szygendy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesów Związków i Stowarzyszeń w Oleśnicy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne dla uczczenia Narodowego Dnia Zwycięstwa. Na kolejne spotkanie,
w podobnej atmosferze zapraszamy w dniu 1 września 2022 r. z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Lucjan Ławniczek
Foto: Portal internetowy Oleśnica 24.com – Pan Huk Grzegorz;
Joanna Binczycka – Hotel Garden.

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.