Oleśnickie obchody 40 rocznicy powstania ZŻWP.

Upływający okres, sięgający prawie dwóch lat, spowodował zerwanie relacji międzyludzkich. Przyczyną tego zjawiska była przeciągająca się pandemia, która stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia, zwłaszcza emerytów. Wielu naszych kolegów przegrało walkę z korona-wirusem i odeszło na „wieczną wartę”. Tym bardziej cieszy fakt, że okrągłą, czterdziestą rocznicę powstania naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w tym również powstania struktur związku na Ziemi Dolnośląskiej, mogliśmy celebrować w Oleśnicy. Możliwość ta powstała dzięki poluźnieniu rządowych restrykcji związanych z ograniczaniem skutków pandemii. Obchody zorganizowały dwa koła ZŻWP, Koło „Lotnik” i Koło „Ziemi Oleśnickiej”. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

Uroczyste spotkanie otworzył prezes Koła ZŻWP „Ziemia Oleśnicka” płk Lucjan Ławniczek witając zaproszonych gości:

 • Sławomir KAPICA – Starosta Powiatu Oleśnickiego,

 • Jan BRONŚ – Burmistrz Oleśnicy,

 • Marcin KASINA – Wójt Gminy Oleśnica,

 • Agata SZPIŁYK – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy,

 • Monika MAŁOBĘCKA-WZGARDA – Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica,

 • ppłk Marek SIEBERT – Dowódca Garnizonu Oleśnica, Dowódca 82 oleśnickiego batalionu ewakuacji sprzętu,

 • mjr Marek KOBYLIŃSKI – Komendant Garnizonu Oleśnica,

 • ppłk Marek KRZYSZTOFIK – Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze w Oleśnicy,

 • kpt. Wojciech SŁUGOCKI – Dowódca 2 oleśnickiej krr,

 • por. Radosław BOLA – 2 oleśnicka krr,

 • mjr Ireneusz WÓJTOWICZ – 4 RBLog Kierownik Warsztatów Oleśnica,

 • por. Kamil PAWLIK – Kapelan Bazylika Mniejsza p. w. św. Elżbiety,

 • płk Leszek KOZIGRODZKI – Dyrektor WBE Wrocław,

 • mjr Andrzej JASEK – Hotel „Jasek” Wrocław,

 • ppłk Jan MAJEWSKI – Koło Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pok. ONZ,

 • st. chor. sztab. Józef JODŁOWSKI – Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa,

 • ppłk Stefan ZYDOROWICZ – Przewodniczący Zarządu Osiedla GAJ,

 • ks. Prałat ppłk Jan SUCHECKI – Proboszcz Parafii p. w. św. Maurycego,

 • Jerzy CICHOSZ – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleśnica Śląska,

 • Edward PODCZASZYŃSKI – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców,

 • Tadeusz MIRECKI – Związek Sybiraków Oddz. W-w Koło terenowe w O-cy,

 • ppłk Kazimierz WILK – Wiceprezes Zarządu Okręgowego ZKiBWP,

 • Danuta PABIAN – Zarząd Koła ZKiBWP w Oleśnicy,

 • Leszek MULKA – Prezes Koła Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,

 • płk Krzysztof MAJER – ZWiRWP Wrocław Oddział Dolny Śląsk,

 • mjr Tadeusz MYLER – Kościański Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP,

 • płk Władysław TKACZEW – Prezes Zarządu Okręgowego TWO,

 • kmdr Aleksander PODOLSKI – Sekretarz Zarządu Okręgowego TWO,

 • Janusz GAŁĄZKA – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,

 • Marek ŻMUDA – Prezes OD Relaks,

 • Krzysztof DZIEDZIC – Redaktor Naczelny „Panorama Oleśnicka”,

 • płk Marian DĄBROWSKI – Prezes ZW ZŻWP.

Następnie prowadzący przekazał zebranym podstawowe fakty dotyczące historii związku, przypomniał Kolegów, którzy w okresie czterdziestolecia kierowali ZŻWP i strukturami wojewódzkimi.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP) jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez powołany do życia:

 • w 1981 r. – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ), który;

 • w 1997 r. – przyjął nazwę Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZiORWP).

 • Decyzją VIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZBŻZiORWP związek ponownie został przemianowany i prowadzi działalność jako Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – stał się organizacją otwartą na całe żołnierskie środowisko w tym żołnierzy służby czynnej.

 • Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego.

Dziedziczy:

 • wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy RP oraz jego następców, w tym Związku Oficerów Służby Stałej II RP i Związku Kadetów II RP;

 • dorobek Klubów Oficerów Rezerwy i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Dewizą Związku jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.

Działalność Związku oparta jest na współpracy z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej i innymi związkami i stowarzyszeniami wojskowymi.

Kolejną częścią wystąpienia płk. Lucjana Ławniczka było przedstawienie struktury ZŻWP i zapoznanie z aktualnie działającymi kołami.

Narrator uroczystości zapoznał zebranych z najważniejszymi formami prowadzenia działalności statutowej gdzie zaakcentował propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, szerzenie pozytywnych informacji o wojsku. Jako jeden z przykładów przypomniał ufundowanie przez społeczeństwo ziemi dolnośląskiej i wręczenie sztandaru wojewódzkiej organizacji ZŻWP.

W kolejnej części jubileuszu dokonano wręczenia wyróżnień za zasługi dla ZŻWP Kolegom:

Na zakończenie zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach życzyli wszystkim członkom ZŻWP pomyślności w działalności społecznej i wszystkiego dobrego w życiu osobistym. Wystąpili między innymi Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś i prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu płk Marian Dąbrowski.

Ogłaszając zakończenie uroczystości płk Lucjan Ławniczek zaprosił zebranych na tort jubileuszowy, kawę i herbatę. Była to okazja do indywidualnych spotkań, wspomnień, rozmów.

Mirosław Wiercioch
Foto: Portal Oleśnica 24.com

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.