Oleśniczanie pamiętali o 81. rocznicy agresji na Polskę.

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.
W Oleśnicy 1 września 2020 roku w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem poświęconym II Armii Wojska Polskiego w Boguszycach (gmina Oleśnica) o godzinie 17.00 odbyło się upamiętnienie ofiar września 1939 r. przez uroczyste złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. Zebrały się tam delegacje koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej w składzie – płk w st. sp. Lucjan Ławniczek, ppłk w st. sp. Zdzisław Gołębiowski i st. chor. szt. w st. sp. Edward Plucha; delegacja Urzędu Gminy Oleśnica w składzie – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności Jerzy Trzciński, Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica – Tadeusz Kunaj wraz z Wiceprzewodniczącą – Aleksandrą Sierugą, delegacja Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica – Dyrektor Monika Małobęcka-Wzgarda wraz z pracownikami oraz Sołtys miejscowości Boguszyce z mieszkańcami – Pani Jadwiga Bodo. Wartę honorową pełnili strażacy 
z jednostki OSP w Sokołowicach – Kacper Kaleta oraz Aleksander Białoskórski pod dowództwem Bartłomieja Susidko.
A o godzinie 18 rozpoczęła się w Oleśnicy patriotyczna msza św. w kościele p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Godzinę później jej uczestnicy udali się na pobliski skwer, by tam – pod Pomnikiem Kombatantów RP – upamiętnić 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej i jej ofiary. O napaści Niemiec na Polskę i jej osamotnieniu mówił burmistrz Oleśnicy Jan Bronś w okolicznościowym wystąpieniu.
Przy dźwiękach hymnu państwowego odbyło się uroczyste podniesienie flagi przez poczet flagowy 82. Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu w obecności Dowódcy Garnizonu ppłk. Marka Sieberta. Wieńce i kwiaty złożyły delegacje reprezentujące miasto Oleśnicę, powiat oleśnicki, wojsko, policję, Służbę Więzienną, Państwową Straż Pożarną, Radę Miasta Oleśnicy, Zespół Oświaty Samorządowej, środowiska szkolne, Cech Rzemiosł Różnych, Związek Harcerstwa Polskiego, oraz organizacje kombatanckie. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy reprezentowane był przez delegacje koła im. Ziemi Oleśnickiej w składzie płk. w st. sp. Lucjan Ławniczek, mjr w st. sp. Jan Łaski i mjr w st. sp. Wiesław Grela oraz koło LOTNIK w składzie ppłk w st. sp. Zbigniew Nagórny, ppłk w st. sp. Wiesław Chmiel, ppłk w st. sp. Bogumił Duczmalewski i mjr w st. sp. Jan Barański.
W dniu 17 września Burmistrz Jan Bronś (podobnie jak 1 września), zaprosił wszystkich mieszkańców na miejskie obchody 81. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Rozpoczęły się one (tym razem) mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Następnie przeniesiono się pod pobliski pomnik Golgota Wschodu, gdzie z godnie z ceremoniałem wojskowym nastąpiło, podniesienie flagi narodowej z odśpiewaniem hymnu, okolicznościowe wystąpienie burmistrza Jana Bronsia i proboszcza ks. Mieczysława Janczyszyna, który słowami: „Pracowałem 25 lat za naszą wschodnią granicą. Ta ziemia jest wzruszona krwią polskich żołnierzy. Dziś chcemy im oddać honor, tutaj w Oleśnicy, ponad 1000 kilometrów od tamtych miejsc. Pamięć historii jest najlepszą nauczycielką, dlatego nie wolno zapomnieć o tych, którzy bronili naszej ojczyzny” zwracał uwagę na pamięć o naszych przodkach.
Wojsko Polskie reprezentowała kompania honorowa 82. Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu z Dowódcą Garnizonu – ppłk Marek Siebert 
i Kierownikiem Warsztatów Technicznych Oleśnica – mjr Ireneusz Wójtowicz.
Odczytano Apel poległych, po czym kompania honorowa oddała salwę honorową.
Następnie delegacje władz Oleśnicy, powiatu oleśnickiego, wojska, policji, straży pożarnej, związków kombatanckich, szkół, Rady Parafialnej złożyły kwiaty 
i wieńce pod pomnikiem.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy reprezentowane był przez delegacje koła im. Ziemi Oleśnickiej w składzie płk. w st. sp. Lucjan Ławniczek, mjr 
w st. sp. Jerzy Trzciński i ppłk w st. sp. Zdzisław Gołębiowski oraz koło LOTNIK 
w składzie ppłk wst. sp. Zbigniew Nagórny, płk w st. sp. Zbigniew Knapek i ppłk w st. sp. Bogumił Duczmalewski.
W uroczystości wzięły udział szkolne poczty sztandarowe.

Lucjan Łaniczek
Foto: Kinga Kulczycka GOK Oleśnica,
Ryszard Kałużny UM Oleśnica.

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.