Spotkanie noworoczne w Kościanie.

24 stycznia 2020 r. w Restauracji Dolce Vita w miejscowości Nowy Lubosz, na zaproszenie Prezesa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zarządu ZWiRWP oraz Kościańskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. gen. Franciszka Gągora Kol. mgr. Tadeusza Mylera, delegacje Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w składzie Kol. ppłk Zdzisław Gołębiowski i Kol. mjr Wiesław Grela oraz Koła ZŻWP „LOTNIK” 
w składzie Kol. ppłk Zbigniew Nagórny (reprezentujący również ZW ZŻWP we Wrocławiu) i Kol. ppłk Bogumił Duczmalewski uczestniczyły w spotkaniu noworocznym Stowarzyszeń, Związków Wojskowych, Instytucji Wojskowych, Dowódców Jednostek Wojskowych oraz Władz Samorządowych.
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego, ze Sztandarem Kościańskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP. Następnie po Hymnie Państwowym, Hymnach Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 
i ZWiRWP Gospodarz spotkania Prezes Tadeusz Myler powitał zaproszonych gości oraz wręczył wyróżnienia organizacyjne. Nasza delegacja dziękując za zaproszenie 
i uznanie w „Wielkopolskich strukturach” wręczyła skromny upominek do Sali Tradycji Oręża Żołnierza Wojska Polskiego.
W okolicznościowym wystąpieniu mjr. w st. spocz. Andrzeja KLUCZYŃSKIEGO uczestnicy spotkania zapoznali się z rolą lotników polskich w 101 rocznicę zdobycia Lotniska Ławica przez Powstańców Wielkopolskich. Po krótkiej dyskusji z ogromnym zainteresowanie zwiedzano Salę Tradycji.
Po części oficjalnej udaliśmy się na spotkanie towarzyskie, gdzie osobiście mogliśmy serdecznie podziękować za zaproszenie oraz wymienić spostrzeżenia 
i uwagi do dalszej współpracy dla dobra Związków i Stowarzyszeń Wojskowych.

płk. dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek

Foto: mjr rez. Wiesław Grela
 ppłk w st. spocz. Zbigniew Nagórny.

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.