Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

25 marca 2019 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była ocena sprawozdawczości z działania ZW w 2018 roku. Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wręczenie dyplomów uznania dla Kolegów, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w składach Pocztu sztandarowego ZW ZŻWP we Wrocławiu wystawianego z okazji świąt państwowych i wojskowych.

Prezes ZW płk Marian Dąbrowski uhonorował dyplomem uznania:

 1. Koło ZŻWP im. gen. Ohanowicza:

    • st. chor. szt. Bandosz Edward;

    • st. chor. szt. Gadziński Józef;

    • mjr Pińczykowski Jan;

    • ppłk Makuchowski Fryderyk;

    • ppłk Kochanowski Mieczysław.

 1. Koło ZŻWP Saper:

    • płk Sypniewski Andrzej;

    • mjr Grabarczyk Tadeusz;

    • kpt. Wiśniewski Krzysztof;

    • ppłk Wamposzyc Stanisław;

    • kpt. Misiuna Piotr;

    • ppłk Miara Mieczysław;

    • ppłk Heilman Andrzej;

    • mjr Malej Wacław.

W kolejnym punkcie obrad sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch przedstawił wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2018 rok. Jako główny problem wskazał starzenie się szeregów (70% stanu osobowego wrocławskiej organizacji ZŻWP mieści się w przedziale wieku 70-100) i nieprzychylne traktowanie związku przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań omówił płk Jerzy Dąbrowski.

Prezes ZW płk Marian Dąbrowski przywitał Doradcę Prezydenta Wrocławia Pana Zbigniewa Korzeniowskiego, który przedstawił zebranym główne kierunki działania Urzędu Miasta w bieżącej kadencji. W ramach czasu na pytania do przedstawiciela UM Wrocławia wywiązała się dyskusja dotycząca następujących problemów:

 • Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środowisk emeryckich, organizowanie przez UM zawodów np. rozgrywki brydża sportowego, turnieje szachowe itp.

 • Utrzymanie pozytywnej opinii Wrocławia jako miasta otwartego i przyjaznego ludziom poprzez przeciwdziałanie mowie nienawiści, ksenofobi i wszelkim aktom braku tolerancji.

 • Rozwój aglomeracji wrocławskiej, pozytywne skutki i ewentualne zagrożenia.

Po krótkiej przerwie Wiceprezes – skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński przedstawił sprawozdanie z wykonania Planu finansowego na 2018 rok a następnie omówił Plan finansowy na 2019 rok.

W kolejnym punkcie obrad prezes ZW przeprowadził głosowania nad przyjęciem uchwał ZW:

 • Uchwała nr 6/X/19 w sprawie wyróżnienia wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.
 • Uchwała nr 7/X/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała nr 8/X/19 w sprawie przyjęcia Planu finansowego ZW na 2019 rok.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Jako następny wystąpił Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kpt. Horniczan Karol, który przedstawił sprawozdanie z działalności kontrolnej WKR i ocenę pracy ZW i kół Wrocławskiej Organizacji ZŻWP. Przewodniczący WKR stwierdził, że działalność organów statutowych prowadzona była w 2018 roku na wysokim poziomie.

Podsumowując obrady Prezes ZW przedstawił informację na temat przebiegu i wniosków wypracowanych na posiedzeniu Zarządu Głównego naszego związku, które odbyło się 19 marca 2019 roku. Poinformował również, że płk Lucjan Ławniczek został wybrany do składu ZG ZŻWP w Warszawie.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.