OPŁATKOWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE „WOJSKOWYCH BUDOWLANYCH” – 14.12.2018 r.

Zgodnie z Planem Przedsięwzięć Koła, w dniu 14.12.2018 r. w Restauracji „Wieniawa” odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne (Opłatkowe) Koła ZŻWP „Budowlani”.
W spotkaniu uczestniczyło 36 osób, w tym 31 członków Koła (w tym 4 Panie), 2 małżonki naszych kolegów i 3 zaproszonych gości.
Spotkanie otworzył Prezes Koła „Budowlani” kol. płk Jan Regdosz, który powitał przybyłych na spotkanie członków (członkinie) Koła i przybyłe małżonki oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. płk. Mariana Dąbrowskiego, zaprzyjaźnionego z budowlańcami kapelana ks. ppłk. Władysława Jasicę oraz również zaprzyjaźnionego z budowlańcami przedstawiciela Koła „Saper” kol. mjr. Andrzeja Jaska.
Następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego w asyście Prezesa Koła „Budowlani” wręczyli ostatnie w tym roku wyróżnienia:
• Medale Pamiątkowe Związku otrzymali kol. Irena Orłowska-Bogucka i kolega ppłk Sławomir Zagórski;
• List Gratulacyjny Zarządu Wojewódzkiego z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymał kol. ppłk Leon Bogucki.

W dalszej części spotkania Prezes Koła kol. płk Jan Regdosz poinformował o wykonaniu wszystkich planowanych przedsięwzięć 2018 roku i nakreślił plan działalności Koła na 2019 rok. Następnie podziękował Zarządowi i członkom Koła za aktywny udział w realizacji zadań oraz złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia świąteczno-noworoczne.
W dalszej kolejności głos zabrał kapelan wojskowy ks. ppłk Władysław Jasica, który wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki i potrawy wigilijne, a następnie złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Zaprosił również do łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnych życzeń.
Po opłatku przystąpiono do spożywania potraw wigilijnych ustawionych na obficie zastawionym stole. Były wspomnienia, dyskusje, wymiana poglądów, a wszystko to odbywało się w nastroju świątecznym przy akompaniamencie śpiewanych kolęd.

Jan Stępień

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.