POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP WE WROCŁAWIU W DNIU 10.12.2018 R.

10 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2018 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2019 rok.
Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.
W uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, Prezes ZW płk Marian Dąbrowski i Prezes Honorowy gen. bryg. Zdzisław Barszczewski, wręczyli:
1. Krzyż ZŻWP I klasy złoty z gwiazdą:
▪ ppłk w st. spocz. Mirosław Wiercioch;
▪ kpt. w st. spocz. Reinhard Majcher;
▪ st. chor. szt. w st. spocz. Adam Chodaczyński
▪ chor. w st. spocz. Mieczysław Lisiewski.
2. Krzyż ZŻWP II klasy złoty:
▪ st. chor. szt. w st. spocz. Adam Wojtaszewski.
3. Dyplom podziękowania za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy społecznej:
▪ płk DĄBROWSKI Jerzy;
▪ płk SITARZ Adolf;
▪ płk TABOR Bolesław;
▪ ppłk LEŚNIAK Marek;
▪ płk TEPER Roman;
▪ ppłk NAGÓRNY Zbigniew;
▪ płk ŁAWNICZEK Lucjan;
▪ płk REGDOSZ Jan;
▪ płk KĘSTOWICZ Adam;
▪ ppłk BORTNIK Tadeusz;
▪ st.chor.sztab. WOJTASZEWSKI Adam;
▪ chor. KWIECIEŃ Celestyn.
Następnie jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2018 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na konsekwencje wynikające z rozwiązania Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Przedstawił również wyniki współpracy z innymi stowarzyszeniami mundurowymi i z innymi organizacjami pozarządowymi.
Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wiceprezesa ds. obronnych ppłk Jana Barańskiego oceny działalności obronnej w 2018 roku oraz kierunków działalności w 2019 roku.
Jako następny wystąpił Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper złożył sprawozdanie z rocznej działalności ZW w zakresie udzielania pomocy socjalnej i zdrowotnej. Przedstawił również kierunki działalności socjalnej i zdrowotnej na 2019 rok.
Wiceprezes – skarbnik przedstawił koncepcję preliminarza dochodów i wydatków na 2019 rok.
W kolejnym punkcie obrad głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2018 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2019 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Jerzy Dąbrowski, płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński.
Przygotowania do rocznej sprawozdawczości oraz wskazówki do poprawnego wykonania sprawozdań za 2018 rok przedstawił płk Jerzy Dąbrowski.

Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie Uchwałę nr 5/X/18 z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2019 rok.
W kolejnym punkcie płk Marian Dąbrowski przedstawił Ocenę działalności ZW w 2018 roku i główne zadania do realizacji w 2019 roku.
Bardzo interesujące dla zebranych było wystąpienie Prezesa Honorowego ZW gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego, w którym bardzo wysoko ocenił działalność struktur i przedstawił etyczne podstawy koniecznych działań na przyszłość. Prezes Honorowy złożył życzenia świąteczne uczestnikom posiedzenia.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił do sąsiedniej sali na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe na którym, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył upominek – książkę:
▪ Państwo Mariola i Andrzej Jasek – właściciele Hotelu JASEK;
▪ Pani Beata Iwanicka-Stachera – Dyrektor Hotelu JASEK;
▪ Pan Mateusz Skinder – Manager Hotelu JASEK.
Następnie głos zabrał ks. por. Maksymilian Jezierski – Kapelan wojskowy składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.