Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy.

Upamiętniany Narodowy Dzień Zwycięstwa jest szczególnie dla naszego pokolenia właściwym dniem do spotkań w tak licznym, różnorodnym ale mającym wspólny mianownik – patriotyzm – gronie. Wśród nas już niewielu jest, którzy byli naocznymi świadkami tamtych tragicznych w skutkach wydarzeń. Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowanego w Oleśnicy przez Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło LOTNIK od wielu już lat oczywistym stała się działalność na rzecz jednoczenia środowisk kombatanckich. Poza Narodowym Dniem Zwycięstwa, podobną okazją do spotkań w szerszym gronie jest jeszcze dzień 1 września jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej oraz spotkania
z okazji Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.

Dlatego na spotkaniach są z nami kombatanci, weterani, inwalidzi wojenni, emeryci i renciści, byli oraz czynni żołnierze Wojska Polskiego służby czynnej, rezerwy, nadterminowej i zawodowej oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych.

W tym roku również dnia 8 maja 2018 roku o godzinie 16.00 na zorganizowanej przez Urząd Miasta i Dowódcę Garnizonu Oleśnica uroczystości przy Pomniku Pamięci Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego (tzw. Pomnik Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego), złożono kwiaty. Miejsce to jest symboliczne: spoczywa przy nim dziewięciu żołnierzy z 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Ich szczątki przeniesiono pod pomnik z innej mogiły w 2011 roku.

Wyjątkowo liczna grupa czynnych i byłych wojskowych – przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich i samorządowców oraz mieszkańcy, złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Krótkie wystąpienie z okazji 73. rocznicy jej zakończenia przedstawił Burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński.

Wiązanki kwiatów wraz z delegacjami złożyli:

 1. Pan KOCIŃSKI Wojciech – Starosta Powiatu Oleśnickiego.

 2. Pan KOŁACIŃSKI Michał – Burmistrz Miasta Oleśnica.

 3. Pan KUNAJ Tadeusz – Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica.

 4. Pan BRONŚ Jan – Sekretarz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

 5. ppłk STEFAŃSKI Sławomir – Komendant garnizonu Oleśnica.

 6. Pani HAWIŃSKA Maria – Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Oleśnicy.

 7. Pani SUWAŁA Genowefa – Związek Sybiraków w Oleśnicy.

 8. Pan RUDNIK Zbigniew – Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
  w Oleśnicy.

 9. Pan WIECZOREK Czesław – Powiatowe Koło Związku Weteranów
  i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gagora w Kościanie.

 10. Pan KRAKOWSKI Waldemar – Wojskowe Koło PTTK Nr 20 w Oleśnicy.

 11. Kol. WIERCIOCH Mirosław – Sekretarz ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu.

 12. Kol. TEPER Roman – Wiceprezes ZW – Prezes Koła ZŻWP im. WSzW-2 we Wrocławiu.

 13. Kol. LEŚNIAK Marek – Prezes Koła ZŻWP – SAPER we Wrocławiu.

 14. Kol. STĘPIEŃ Jan – Koło ZŻWP – BUDOWLANI we Wrocławiu.

 15. Kol. NAGÓRNY Zbigniew – Prezes Koła ZŻWP – LOTNIK w Oleśnicy.

 16. Kol. ŁASKI Jan – Sekretarz Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w Oleśnicy.

Na drugą część – spotkanie integracyjne związków i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy – zaprosił Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Kol. Ławniczek Lucjan, na tereny Ośrodka Rekreacyjnego ATOL, gdzie wraz z Kol. Nagórnym Zbigniewem, Prezesem Koła ZŻWP LOTNIK przywitał zaproszonych gości w osobach wymienionych wyżej oraz współpracujące z nami instytucje
i stowarzyszenia, reprezentowane między innymi przez:

 1. Pan SENDEK Dariusz – Prezes Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o.

 2. Pan ZARĘBSKI Waldemar – Prezes MGK w Oleśnicy Sp. z o.o.

 3. Pan JAGIEŁŁO Dariusz – Prezes GGK w Dobroszycach Sp. z o.o.

 4. Pan BALAWANDER Krzysztof – Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie.

 5. Pan SZYGENDA Robert – Kapelmistrz Orkiestry dętej z Namysłowa.

 6. Pan BŁĘCKI Wojciech – Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
  14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

 7. Pan JACIUK Tomasz – Prezes Klubu Regionalno – Historycznego „GLORIA VICTIS” z Wieruszowa.

Serdecznie przywitano także licznie przybyłe na spotkanie integracyjne Koleżanki i Kolegów Koła LOTNIK i im. Ziemi Oleśnickiej.

W krótkich słowach przedstawiono udział i role żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku w 1945 roku oraz miejsca i formę upamiętnienia stacjonowanie oddziałów i pododdziałów na Ziemi Oleśnickiej, podkreślając olbrzymią zasługę społeczności lokalnej w utrzymaniu i kultywowaniu wśród młodego pokolenia świadomości, że Żołnierz Polski – w polskim mundurze z Orzełkiem na czapce był podstawą całej koalicji antyhitlerowskiej, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie.

Uwzględniając bardzo dobrą współpracę i wspieranie działalności statutowej naszych związków i stowarzyszeń, szczególnie przez władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Oleśnica, instytucji i spółek oraz obywateli, wyrażamy wszystkim serdeczne podziękowania a za bezpośrednie wsparcie i pomoc w organizacji spotkania integracyjnego w dniu 8 maja 2018 roku w imieniu Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy pisemne podziękowania wręczono:

 1. Prezesowi MGK w Oleśnicy Panu Waldemarowi Zarębskiemu.

 2. Prezesowi GGK w Dobroszycach Panu Dariuszowi Jagiełło.

 3. Prezesowi Kompleksu ATOL Panu Dariuszowi Sendkowi.

 4. Prezesowi Stowrzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Panu Wojciechowi Błeckiemu.

 5. Prezesowi Klubu Regionalno Historycznego „Gloria Victis” – Panu Tomaszowi Jaciukowi.

 6. Dyrektorowi Namysłowskiego Ośrodka Kultury Panu Krzysztofowi Balawanderowi.

 7. Kapelmistrzowi Orkiestry Kol. Robertowi Szygendzie.

W części artystycznej spotkania integracyjnego zobaczyć mogliśmy piętnastominutowy pokaz musztry kawaleryjskiej i uroczysty przemarsz konny
z udziałem ułanów
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich do wiązanki melodii z okresu międzywojennego granej przez Orkiestrę dętą z Namysłowa.

Bogatą ekspozycję umundurowania, sprzętu wojskowego, uzbrojenia
i łączności mogliśmy także zobaczyć dzieki reprezentacji Klubu Regionalno Historycznego „Gloria Victis”.

Ciekawe rozmowy w gronie przyjaciół, przy suto zastawionych stołach, umilała Orkiestra Dęta pod batutą Kol. Roberta Szygendy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesów Związków i Stowarzyszeń
w Oleśnicy oraz Kolegów z Kół ZŻWP, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne dla uczczenia Narodowego Dnia Zwycięstwa. Na kolejne spotkanie, w podobnej atmosferze zapraszamy w dniu 1 września 2018 r.
z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

mjr w st. spocz. Trzciński Jerzy
Foto: mjr rez. Malej Wacław

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.