Dzień Zwycięstwa w Boguszycach i Oleśnicy.

Upamiętniany Narodowy Dzień Zwycięstwa jest szczególnie dla naszego pokolenia właściwym dniem do spotkań w tak licznym, różnorodnym ale mającym wspólny mianownik – patriotyzm – gronie. Wśród nas już niewielu jest, którzy byli naocznymi świadkami tamtych tragicznych w skutkach wydarzeń. Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowanego w Oleśnicy przez Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło LOTNIK od wielu już lat oczywistym stała się działalność na rzecz jednoczenia środowisk kombatanckich. Dlatego na spotkaniach są z nami kombatanci, weterani, inwalidzi wojenni, emeryci i renciści, żołnierze Wojska Polskiego służby czynnej, rezerwy, nadterminowej i zawodowej oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

W tym roku również w dniu 8 maja 2019 roku o godzinie 16.00 na zorganizowanej przez Urząd Miasta i Dowódcę Garnizonu Oleśnica uroczystości przy Pomniku Pamięci Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego (tzw. Pomnik Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego), złożono kwiaty. Miejsce to jest symboliczne: spoczywa przy nim dziewięciu żołnierzy z 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Ich szczątki przeniesiono pod pomnik z innej mogiły w 2011 roku.

Wyjątkowo liczna grupa czynnych i byłych wojskowych – przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich i samorządowców oraz mieszkańcy, złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Krótkie wystąpienie z okazji 74. rocznicy jej zakończenia przedstawił Burmistrz Oleśnicy Jan BRONŚ.

Wiązanki kwiatów wraz z delegacjami złożyli:

 1. Pan KAPICA Sławomir – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego.

 2. Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Miasta Oleśnica.

 3. Pan KUNAJ Tadeusz – Przewodniczacy Rady Gminy Oleśnica.

 4. ppłk SIEBERT Marek – Dowódca Garnizonu Oleśnica.

 5. Pani BŁASIAK Maria – Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Oleśnicy.

 6. Pani SUWAŁA Genowefa – Związek Sybiraków w Oleśnicy.

 7. Pani ZACHWYC Barbara – Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
  w Oleśnicy.

 8. Kol. NAGÓRNY Zbigniew – Prezes Koła ZŻWP – LOTNIK w Oleśnicy.

 9. Kol. ŁAWNICZEK Lucjan – Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej
  w Oleśnicy.

Oleśnickie uroczystości o godzinie 12.00 poprzedziło, złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym stacjonowanie oddziałów 1 Korpusu Pancernego 2 AWP w marcu i kwietniu 1945 roku w Boguszycach. Przedstawiciele Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej wraz z młodzieżą Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica, w obecności sołtys Boguszyc Pani Jadwigi BODO i Pań Koła Gospodyń Wiejskich uczcili 74 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

Wiązankę kwiatów oraz znicze złożono również pod obeliskiem na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej poległych na ziemi oleśnickiej wiosną 1945 roku.

Po oficjalnej uroczystości, na drugą część – spotkanie integracyjne związków
i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy – zaprosił Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Kol. Ławniczek Lucjan, w Ośrodku Rekreacyjnym ATOL, gdzie wraz z Kol. Nagórnym Zbigniewem, Prezesem Koła ZŻWP LOTNIK, przywitał zaproszonych gości w osobach wymienionych wyżej oraz współpracujące z nami instytucje i stowarzyszenia, reprezentowane między innymi przez:

 1. Pan HRECHOROWICZ Adam – Prezes Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o.

 2. Pan ZARĘBSKI Waldemar – Prezes MGK w Oleśnicy Sp. z o.o.

 3. Pan JAGIEŁŁO Dariusz – Prezes GGK w Dobroszycach Sp. z o.o.

 4. Pan JABŁOŃSKI Mariusz – Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury
  w Namysłowie.

 5. Kol. CHODACZYŃSKI Adam – Wiceprezes ZW ZŻWP we Wrocławiu.

 6. Pan SZYGENDA Robert – Kapelmistrz Orkiestry dętej z Namysłowa.

 7. Pan BŁĘCKI Wojciech – Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
  14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

 8. Pan JACIUK Tomasz – Prezes Klubu Regionalno – Historycznego „GLORIA VICTIS” z Wieruszowa.

 9. Pan BŁASZCZYK Mateusz – Prezes Stowarzyszenia Żywej Historii „ARMA”;

 10. Pan KWIECIEŃ Tadeusz – Grupa Rekonstrukcji Historycznej „OKA”.

W krótkich słowach przedstawiono udział i role żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku w 1945 roku oraz miejsca i formę upamiętnienia stacjonowanie oddziałów i pododdziałów na Ziemi Oleśnickiej, podkreślając olbrzymią zasługę społeczności lokalnej w utrzymaniu i kultywowaniu wśród młodego pokolenia świadomości, że Żołnierz Polski – w polskim mundurze z Orzełkiem na czapce był podstawą całej koalicji antyhitlerowskiej, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie.

Miłym akcentem było złożenie gratulacji dla Kol. ppłk. w st. spocz. Czesława Kuliga, który w dniu 16 kwietnia pod pomnikiem „Chwała Saperom”, znajdującym się w Parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie upamiętniającym poległych saperów, otrzymał Odznakę Honorową „Za rozminowanie Kraju”. Powyższy fakt zebrani przyjęli z uznaniem.

Następnie z rąk Wiceprezesa ZW ZZWP Kol. Adama Chodaczyńskiego nw.: otrzymali następujące wyróżnienia:

 1. Wpis do Księgi Honorowej ZZWP.

mjr w st. spocz. KRZEMIŃSKI Andrzej – Koło im Ziemi Oleśnickiej

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

ppłk w st. spocz. DŁUBAK Bronisław – Koło LOTNIK

 1. Złoty Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

ppłk w st. spocz. BARAŃSKI Jan – Koło LOTNIK

 1. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

por. rez. ŻEGLIŃSKI Kazimierz – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

 1. Medal XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

por. rez. WERS Sławomir – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

W szeregi Koła ZZWP im. Ziemi Oleśnickiej przyjęliśmy Kol. st. chor. szt. Jana FROMMA, który z rąk Prezesa Koła Kol. Lucjana Ławniczka otrzymał legitymacje członkowska i odznakę organizacyjną.

Uwzględniając bardzo dobrą współpracę i wspieranie działalności statutowej naszych związków i stowarzyszeń, szczególnie przez władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Oleśnica, instytucji i spółek oraz obywateli, wyrażamy wszystkim serdeczne podziekowania a za bezpośrednie wsparcie i pomoc w organizacji spotkań integracyjnych. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy wręczono pisemne podziękowania.

W części artystycznej spotkania integracyjnego zobaczyć mogliśmy piętnastominutowy pokaz musztry kawaleryjskiej i uroczysty przemarsz konny z udziałem ułanów Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich do wiązanki melodii z okresu międzywojennego granej przez orkiestrę dętą z Namysłowa.

Bogatą ekspozycję umundurowania, sprzętu wojskowego, uzbrojenia i łączności mogliśmy także zobaczyć dzięki szerokiej reprezentacji grup rekonstrukcyjnych.

Ciekawe rozmowy w gronie przyjaciół, przy suto zastawionych stołach, umilała orkiestra dęta pod batutą Kol. Roberta Szygendy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesów Związków i Stowarzyszeń w Oleśnicy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne dla uczczenia Narodowego Dnia Zwycięstwa. Na kolejne spotkanie, w podobnej atmosferze zapraszamy w dniu 1 września 2019 r. z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

mjr w st. spocz. Trzciński Jerzy
Foto: Portal internetowy Olesnica 24.com – Pan Huk Grzegorz;
Portal internetowy n Olesnica. pl – Pan Skrobała Dariusz;
Kol. st. chor. szt. w st. spocz. Plucha Edward

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.