W Boguszycach pamiętali…

Okazją do kolejnego spotkania mieszkańców Boguszyc w Gminie Oleśnica była 79 rocznica wybuchu II wojny światowej. Po mszy świętej w miejscowym kościele, którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Augustyn, delegacja mieszkańców i władz Gminy złożyła wiązanki i znicz pod krzyżem misyjnym jako dziękczynienie za bożą opiekę nad pierwszymi osadnikami, którzy pojawili się tu w 1945 r. Krótkie wystąpienie księdza proboszcza i sekretarza Gminy nawiązywało do tamtych lat.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa realizowany był projekt, z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury poświęcony pamięci o ważnych dla Polaków wydarzeniach.

W miejscowej świetlicy odbyła się część artystyczno wspomnieniowa. Starsi i młodsi artyści rodem z Boguszyc pod kierownictwem Moniki Małobęckiej, pokazali przejmującą wizję wojny i tułaczki ludzi, których ona dotknęła. Długie minuty oklasków zakończyły ten unikalny spektakl. Brawami nagrodzona została też piosenka „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”, którą pięknie zaśpiewała Pani Małgorzata Kamińska i recytowany przez dwóch chłoców wiersz „kto”.

Po części artystycznej odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień, które otrzymali: Jadwiga Bodo (Medal za wybitne Zasługi dla ZŻWP) i piszący te słowa mjr rez. Jerzy Trzciński (Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZŻWP). Wyróżnienia przy aplauzie obecnych przekazał prezes koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej płk dypl. wst. spocz. Lucjan Ławniczek.

Kolejnym punktem uroczystości było przejście pod obelisk, który upamiętnia szlak bojowy 2 Armii i Wojska Polskiego pod koniec II wojny światowej. Pod udekorowanym narodowymi flagami obeliskiem stanął poczet sztandarowy z jednostki OSP w Sokołowicach z dowódcą Bartłomiejem Susidko, któremu asystowali strażacy: Wacław Zalewski i Aleksander Białoskórski. Natomiast na posterunku honorowym służbę pełnili ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Wrocławia: ułan Janusz Gałązka pod koniem Wedel i ułan Mateusz Jokiel pod koniem Saton.

Po odegraniu hymnu narodowego przez kpr. rez. Mirosława Jankowskiego, przy dźwiękach marsza 1 Brygady delegacje złożyły wiązanki pod obeliskiem.

Wiązanki złożyła delegacja Urzędu Gminy w składzie Tadeusz Kunaj Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica, Krzysztof Skórzewski sekretarz Gminy i Pani Jadwiga Bodo sołtys sołectwa Boguszyce, delegacja sołectwa Boguszyce, delegacja koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie płk w st. spocz. Lucjan Ławniczek, ppłk w st. spocz. Zdzisław Gołębiowski i mjr w st. spocz. Andrzej Krzemiński oraz delegacja hufca ZHP Oleśnica.

Następnie głos zabrała Pani Mieczysława Baran, która przedstawiła rys historyczny 100 rocznicy odzyskania niepodległości ( na wzgórku gdzie stoi obelisk mieszkańcy zasadzili sadzonki pigwy w kształcie cyfry 100 ) i fakty dotyczące historii stacjonowania oddziałów II Korpusu Pancernego 2 Armii Wojska Polskiego w Boguszycach i okolicy w marcu 1945 r.

Miłym akcentem tej części uroczystości był pokazowy przejazd ułanów jazłowieckich, którzy zaprezentowali własne i koni wyszkolenie na polu po świeżo skoszonej kukurydzy. Były brawa i głosy podziwu na zakończenie pokazu.

Po złożeniu wiązanek uczestnicy przeszli ponownie przed świetlicę, gdzie pod namiotami czekał na nich smaczny posiłek z żołnierską grochówką, kiełbaskami, swojskim pieczywem i ciastami.

Obecny na tej części spotkania Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina gratulował przygotowania imprezy, podziękował mieszkańcom Boguszyc za przygotowanie gminnych dożynek i zadeklarował rozpoczęcie budowy nowej świetlicy dla tej miejscowości. Deklaracja ta spotkała się z gromkimi brawami i prośbami o dotrzymanie obietnicy.

W czasie posiłku zabrzmiały żołnierskie piosenki, które wykonał teatrzyk „Retro” z Ostrowiny i zespoły: „Boguszyczanie” oczywiście z Boguszyc i „Rzędowianie”. Długo potem toczyły się rozmowy, wspomnienia, w których nie ukrywano satysfakcji i zadowolenia z przeżytej wspólnie uroczystości.

Ja tam również byłem wzruszyło mnie widowisko, zadziwiło oddanie artystów i zaskoczył smaczny poczęstunek oraz niepowtarzalna atmosfera.

Fakty dla potomnych spisał: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Agnieszka Pawłowska U. G. Oleśnica

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.