227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3maja, zwana oficjalnie Ustawą Rządową, była pierwszym aktem prawnym w naszych dziejach, a drugim w świecie (Po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku).

Uchwalona na Sejmie Czteroletnim 1788-1792 ustalała ustrój Rzeczypospolitej zgodny z ideami oświecenia. Miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła zasadę dziedzicznego tronu, zniosła liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów.

Nowożytny charakter konstytucji podkreślały artykuły potwierdzające zasadę niewiązania posłów instrukcjami sejmików terenowych.

Głównymi twórcami konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 maja 1791 roku została obalona w 1792 roku przez zbrojną interwencję Rosji i konfederację targowicką. Dla uczczenia 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Wojewoda Dolnośląski zaprosił mieszkańców Wrocławia na jej obchody przed pomnikiem obok Panoramy Racławickiej. W trakcie uroczystości, która odbywała się w asyście wojskowej, odczytano apel pamięci. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, wojsko oraz służby mundurowe.

Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Kół, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego brali aktywny udział w obchodach święta Konstytucji. Jako koło „SAPER” wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie:

– Andrzej Sypniewski – dowódca pocztu,

– Stanisław Wamposzyc – asystent,

– Piotr Misiuna – sztandarowy.

Po oficjalnych wystąpieniach przedstawicieli Wojewody i Marszałka Województwa Dolnośląskiego przystąpiono do składania wieńców i wiązanek pod pomnikiem poświęconym Konstytucji 3 maja. W tej ceremonii udział wzięła delegacja Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w składzie:

– kol. Marian Dąbrowski – Prezes

– kol. Adolf Sitarz – członek Zarządu

– kol. Gadziński Józef

Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy spod Panoramy Racławickiej przeszli do archikatedry p.w. św. Jan Chrzciciela, gdzie odbyła się msza św. pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego – abp Józefa Kupnego.

Uczestnicząc w Obchodach Święta Konstytucji 3 maja , my przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, daliśmy świadectwo przywiązania do ojczyzny, patriotyzmu, uszanowania historii. Wykazaliśmy, że w trudnych czasach potrafimy wznieść się na wyżyny myślenia propaństwowego i przestrzegania prawa a i staramy się później te prawa szanować.

Opracował: Andrzej Sypniewski
Zdjęcia: Andrzej Nawrot

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.