Jesienne zebranie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2017 r. w dniu 4 października br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na swoim zebraniu ogólnym. Tym razem skorzystano z gościnności Wójta Gminy Oleśnica. W sali narad Urzędu Gminy spotkało się ponad 60 koleżanek i kolegów naszego koła.

Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu zebranych przedstawił porządek zebrania. Po jego zatwierdzeniu jak zwykle sprawnie realizowane były wszystkie punkty porządku zebrania.

W szeregi naszego Koła wstąpił mł. chor. rez. Sławomir Bednarz, odbierając z rąk prezesa Koła odznakę Związku i legitymację.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć członków naszego koła, płk. Władysława LEJCZAKA i por. Stanisława WIEKIERĘ, których pożegnaliśmy na wieczną wartę.

Kolejnym punktem były sprawy bieżące.  Prezes Koła przedstawił informacje z XI Zjazdu Związku (czerwiec 2017 r.), posiedzenia ZG i ZW Związku (wrzesień 2017 r.). Mocny akcent położył na przedstawienie stanu prac nad najważniejszym przedsięwzięciem jakim jest dążenie do jednoczenia się związków i stowarzyszeń służb mundurowych.

Zgodnie z zapisami Statutu po przedstawieniu uchwały ZG Związku o wysokości składek w 2018 r. na cele ZG i ZW, zapoznał z projektem uchwały Walnego Zebrania Koła dotyczącej wysokości składek członkowskich w 2018 roku. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Następnie przedstawione zostały planowane terminy zebrań w 2018 r. Po omówieniu i analizie terminów zebrań, obecni członkowie zaakceptowali je, akcentując spotkania świąteczne i integracyjne związków oraz stowarzyszeń.

Ważnym i stałym punktem naszego spotkania było kronikarskie spojrzenie na to co się działo w okresie między zebraniami. Występując kol. prezes który sprawnie i kolorowo przedstawił nasze „Koło w obiektywie”. Wspomniał wszystkie przedsięwzięcia, w których uczestniczyliśmy i które organizowaliśmy sami, bądź we współpracy z kołem „Lotnik”. Na uwagę zasługuje fakt podziękowań dla wspierających nasze koło przyjaciół, których mogliśmy dokonać w czasie Dożynek Gminy Oleśnica w dniu 28.08.2017 r. Również i na aktualnym spotkaniu mogliśmy miło spędzić czas kosztując wypieki i produkty spożywcze przyjaznych nam ludzi.

W dalszej kolejności prezes zaprosił nas na spotkanie z okazji 74 rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino w dniu 12.10.2017 r; odwiedzenia grobów Kolegów na Oleśnickich Cmentarzach w dniu 30.10.2017 r; uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2017 r; i spotkanie Wigilijne Koła w dniu 12.12.2017 r.

Zgodnie „Regulaminem Zbiórki Publicznej w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej” uchwalonym na walnym zebraniu w dniu 16.04.2013 roku i tym razem w czasie zebrania prowadzono zbiórkę pieniędzy na paczki dla potrzebujących dzieci. Jak co roku w porozumieniu z Gminnych Ośrodkiem Pomocy Społecznej w grudniu udamy się z paczkami do potrzebujących.

Mimo roboczego charakteru zebrania tradycyjnie można było przy kawie lub herbacie i dobrym ciastku wymienić się uwagami, wspomnieć mile spędzone chwile z wnukami w czasie wakacji oraz snuć plany na okres jesienno zimowy.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie dla Wójta oraz mieszkańców Gminy Oleśnica za okazywaną pomoc w realizacji statutowej działalności Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej.

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Agnieszka Pawłowska.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.