Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

25 września 2017 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad były kierunki działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2018 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zaproszonych gości:

  • Pana Sławomira WÓJCIKA – pracownika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim;

  • Panią Karolinę FURMAŃSKĄ – doradcę ds. organizacji pozarządowych (ngo);

  • płk w st. spocz. prof. dr hab. Franciszka KUSIAKA – autora wielu książek historycznych, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego;

  • gen. bryg. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO – Honorowego Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było krótkie wystąpienie Pana Sławomira WÓJCIKA wprowadzające do tematu ngo. Następnie Pani Karolina FURMAŃSKA przedstawiła interesujący wykład na temat finansowania działalności ngo.

W kolejnym punkcie posiedzenia ZW wystąpił płk w st. spocz. prof. dr hab. Franciszek KUSIAK z wykładem na temat „Wokół akcji specjalnej WISŁA i śmierci generała Karola Świerczewskiego”.

Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI podziękował prelegentom za przyjazne podejście do naszej organizacji wręczając medale pamiątkowe ZŻWP.

Po przewie Wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych z kierunkami działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2018 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi rozliczenie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2017 roku oraz planowane wydatki do końca bieżącego roku.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych z przebiegiem i tematyką posiedzenia ZG ZŻWP.

Kolejnym punktem było wręczenie krzyża złotego z gwiazdą „za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Aktu wręczenia dokonał gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI i Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI.

Za wybitne zasługi dla ZŻWP medale otrzymali:

  • płk Zbigniew NAGÓRNY – Prezes Koła ZŻWP „LOTNIK”;
  • płk Bolesław TABOR – Prezes Koła ZŻWP im. 3. KOP.

Następnym punktem były głosowanie nad przyjęciem uchwały ZW nr 2/X/2017 w sprawie wyróżnienia ppłk. Sławomira SZANDROCHO z Koła ZŻWP „BUDOWLANI” wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Wojewódzkiej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Czas przeznaczony na wystąpienia Prezesów Kół został wykorzystany na dyskusję na temat jak radzić sobie z kierowaniem pracą Kół w sytuacji niezawinionego odcięcia naszej organizacji od struktur Wojska Polskiego. Swoje przemyślenia dotyczące działalności kół przedstawili między innymi prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza płk Adolf Sitarz i prezes Koła ZŻWP Ziemia Świdnicka płk Tadeusz BORTNIK.

W ostatnim punkcie Planu Posiedzenia ZW wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych z planem organizowanej przez ZW Konferencji na temat: ”Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim”.

Gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI – Honorowy Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu zwrócił się do zebranych ze słowami podziękowania dla wszystkich Prezesów Kół i członków Prezydium i ZW za wysiłek jaki wnoszą w celu przetrwania struktur naszej organizacji w tym trudnym czasie.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.