Żołnierz żołnierzowi.

Tak właśnie lokalna prasa w Oleśnicy zatytuowała wydarzenie ze stycznia br. w Oleśnicy. Bohaterem powyższego jest mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński (członek ZW ZŻWP we Wrocławiu i Wiceprezes Zarządu Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej), aktualnie również pracownik Urzędu Gminy Oleśnica.

Nasz Kolega w 2009 roku przyjął korespondencję od ks. Grzegorza Cebulskiego i Pani Jeleny Fiedukiny, zawierającą informację, że w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowo – Historycznym w Moskwie w zbiorze 3535, spis 3, akta 365 znaleziona została przez wspomnianą już Panią Jelenę Fiedukinę wiadomość o zmianach kadrowych oficerów i żołnierzy z 1813 – 1814 r..

W wiadomości tej pod datą 15.03.1813 r. wpisano informację o śmierci żołnierza kawalergardy szeregowca Kalinika Rotczenki. Pułk Kawalergardów Jego Cesarskiej Mości, któremu patronowała Cesarzowa Maria Fiodorowna, towarzyszył najprawdopodobniej jako ochrona carowi Aleksandrowi I w podróży na spotkanie z cesarzem Niemiec Fryderykiem Wilhelmem. Przyczyną śmierci Kalinika Rotczenki był najprawdopodobniej zawał serca.

Z inicjatywy Kolegi Trzcińskiego Władze Gminy Oleśnica podjęły decyzję o renowacji grobu, która objęła dodatkowo uporządkowanie terenu, wykonanie utwardzonego placu wokół grobu i ścieżek, umożliwiających dojście do niego od strony istniejącego parkingu. Wykonano również gabloty, w których znajdują się opisy historycznego zdarzenia z okresu wojen napoleońskich, historii grobu i historyczne krzyże z grobu (jeden z nich stanowi zabytek, drugi ciekawostkę). Podpisana została również umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim i Wójtem Gminy Oleśnica o realizowaniu opieki nad grobem wojennym.

W listopadzie każdego roku, nabożeństwo ekumeniczne odprawia ks. Jerzy Szczur, proboszcz parafii pw. Przenajświętszej Bogarodzicy w Oleśnicy i ks. Andrzej Augustyn z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Boguszyc. Po zakończeniu modłów zaproszeni goście, w tym uczniowie ze SP w Sokołowicach, opiekujący się grobem, palą znicze.

29 stycznia 2017 r. na corocznym „Wieczorze kolęd”, na który mieszkańców zaprosiła Parafia Prawosławna, za opiekę nad mogiłą Rotczenki, Prawosławny Ordynariat Polowy Wojska Polskiego uhonorował Kol. mjr w st. spocz. Jerzego Trzcińskiego Odznaką Pamiątkową. Powyższe odznaczenie na zakończenie koncertu kolęd, wręczył ksiądz mitrat Jerzy Szczur.

Kol. Jerzy Trzciński dziękując za wyróżnienie, szczególne wyrazy wdzięczności przy współpracy w opiece nad mogiłą, skierował do: Marii Gorzelak, Kamili i Jakuba Kyrcz, Jacka Patykowskiego, Józefa Raka, Edwarda Wilka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowicach, młodzieży Szkoły Podstawowej w Sokołowicach i wolontariuszy Gminnego Gimnazjum w Oleśnicy.

Na cześć wyróżnionych Chór Oktoich Prawosławnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (dyrygent ks. Grzegorz Cebulski) zaśpiewał kolędę.

W artykule wykorzystano materiały z prasy lokalnej „Panorama Oleśnicka”, „Informator Gminy Oleśnica” oraz zdjęcia portalu internetowego „Moja Oleśnica pl”.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.