Zasłużeni dla Wrocławskiej Organizacji ZŻWP

 

Nasz Jubilat
Członek koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej major w st. spocz. Jan Kotowicz ukończył osiemdziesiąt lat, urodził się 16 maja 1929 roku w robotniczo-chłopskiej rodzinie w pobliżu Częstochowy.
Ojciec Jubilata pochodził z wielodzietnej ubogiej rodziny chłopskiej. W maju 1919 roku jako ochotnik wstąpił do 2 pułku podhalańskiego w Sanoku, brał udział w walkach pod Grodnem gdzie został ranny. W 1939 roku został zmobilizowany i brał udział w obronie Warszawy, walczył na Krakowskim Przedmieściu. Po kapitulacji wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. W 1991 roku został mianowany do stopnia podporucznika i odznaczony Krzyżem za Udział w Wojnie 1919-1921. W 1947 rodzina przeprowadziła się na Dolny Śląsk w okolice Oleśnicy.
Nasz Jubilat po ukończeniu szkoły zawodowej a później Liceum Ogólnokształcącego pracował przez jakiś czas w Gminnej Spółdzielni. W sierpniu 1950 roku zawarł związek małżeński z Teodorą z zawodu nauczycielką, a w listopadzie tegoż roku powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej, ukończył szkołę podoficerską i pozostał w zawodowej służbie wojskowej, awansowany kolejno aż do stopnia majora.
Cały czas oddawał się pracy społecznej, w latach 1965-1970 pracował w Komitecie Rodzicielskim SP, a od roku 1970 do czasu nowego podziału administracyjnego w 1985 roku był radnym Gminnej Rady w Oleśnicy gdzie powierzono mu funkcje członka prezydium i przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
Za wzorową służbę wojskową i działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem Zasługi, brązowym, srebrnym i złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju i Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, medalem 40-lecia, odznaką Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego i Zasłużony dla miasta Wrocławia i województwa wrocławskiego oraz wieloma innymi.
W 1983 roku po przeniesieniu do rezerwy ze względu na stan zdrowia, wstępuje do ZBŻZ, w kole również bardzo szybko daje się poznać jako urodzony społecznik, od 1985 do 2000 roku, przez cztery kolejne kadencje wybierany do zarządu koła, gdzie pełnił funkcję skarbnika. W 2003 roku wybrany został w skład komisji rewizyjnej koła. Trzykrotnie wybierany był delegatem na Zjazdy Wojewódzkie. Wielokrotnie wyróżniany w tym Odznaką Honorową, wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Wrocławskiej Organizacji Związkowej, medalami jubileuszowymi XV, XX i XXV-lecia Związku oraz licznymi listami gratulacyjnymi, dyplomami i podziękowaniami.
W 2005 roku zawiesił działalność społeczną ze względu na ciężką chorobę żony, z którą przeżył przeszło 59 lat. Wychowali dwóch synów, starszy syn ukończył służbę wojskową też w stopniu majora. Dochowali się dwoje wnucząt i dwóch prawnuczków. Po śmierci żony włączył się ponownie w działalność społeczną w kole.
Bogdan Buda – sekretarz koła