Żołnierz żołnierzowi.

Tak właśnie lokalna prasa w Oleśnicy zatytuowała wydarzenie ze stycznia br. w Oleśnicy. Bohaterem powyższego jest mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński (członek ZW ZŻWP we Wrocławiu i Wiceprezes Zarządu Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej), aktualnie również pracownik Urzędu Gminy Oleśnica.

Nasz Kolega w 2009 roku przyjął korespondencję od ks. Grzegorza Cebulskiego i Pani Jeleny Fiedukiny, zawierającą informację, że w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowo – Historycznym w Moskwie w zbiorze 3535, spis 3, akta 365 znaleziona została przez wspomnianą już Panią Jelenę Fiedukinę wiadomość o zmianach kadrowych oficerów i żołnierzy z 1813 – 1814 r..

W wiadomości tej pod datą 15.03.1813 r. wpisano informację o śmierci żołnierza kawalergardy szeregowca Kalinika Rotczenki. Pułk Kawalergardów Jego Cesarskiej Mości, któremu patronowała Cesarzowa Maria Fiodorowna, towarzyszył najprawdopodobniej jako ochrona carowi Aleksandrowi I w podróży na spotkanie z cesarzem Niemiec Fryderykiem Wilhelmem. Przyczyną śmierci Kalinika Rotczenki był najprawdopodobniej zawał serca.

Z inicjatywy Kolegi Trzcińskiego Władze Gminy Oleśnica podjęły decyzję o renowacji grobu, która objęła dodatkowo uporządkowanie terenu, wykonanie utwardzonego placu wokół grobu i ścieżek, umożliwiających dojście do niego od strony istniejącego parkingu. Wykonano również gabloty, w których znajdują się opisy historycznego zdarzenia z okresu wojen napoleońskich, historii grobu i historyczne krzyże z grobu (jeden z nich stanowi zabytek, drugi ciekawostkę). Podpisana została również umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim i Wójtem Gminy Oleśnica o realizowaniu opieki nad grobem wojennym.

W listopadzie każdego roku, nabożeństwo ekumeniczne odprawia ks. Jerzy Szczur, proboszcz parafii pw. Przenajświętszej Bogarodzicy w Oleśnicy i ks. Andrzej Augustyn z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Boguszyc. Po zakończeniu modłów zaproszeni goście, w tym uczniowie ze SP w Sokołowicach, opiekujący się grobem, palą znicze.

29 stycznia 2017 r. na corocznym „Wieczorze kolęd”, na który mieszkańców zaprosiła Parafia Prawosławna, za opiekę nad mogiłą Rotczenki, Prawosławny Ordynariat Polowy Wojska Polskiego uhonorował Kol. mjr w st. spocz. Jerzego Trzcińskiego Odznaką Pamiątkową. Powyższe odznaczenie na zakończenie koncertu kolęd, wręczył ksiądz mitrat Jerzy Szczur.

Kol. Jerzy Trzciński dziękując za wyróżnienie, szczególne wyrazy wdzięczności przy współpracy w opiece nad mogiłą, skierował do: Marii Gorzelak, Kamili i Jakuba Kyrcz, Jacka Patykowskiego, Józefa Raka, Edwarda Wilka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowicach, młodzieży Szkoły Podstawowej w Sokołowicach i wolontariuszy Gminnego Gimnazjum w Oleśnicy.

Na cześć wyróżnionych Chór Oktoich Prawosławnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (dyrygent ks. Grzegorz Cebulski) zaśpiewał kolędę.

W artykule wykorzystano materiały z prasy lokalnej „Panorama Oleśnicka”, „Informator Gminy Oleśnica” oraz zdjęcia portalu internetowego „Moja Oleśnica pl”.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

„Saperska” Wigilia 2016 r.

W dniu 15.12.2016 r. jak tradycja każe w Hotelu JASEK odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe Koła SAPER ZŻWP. To świąteczno – noworoczne spotkanie rozpoczął Prezes Koła Kol. Marek LEŚNIAK najserdeczniej dziękując Państwu Marioli i Andrzejowi JASEK – właścicielom hotelu – oraz sponsorowi kol. Lesławowi MAJEWSKIEMU za wspaniałomyślność, troskę oraz dobrą wolę. To właśnie dzięki nim a także grupie kolegów – członków Koła SAPER – my wielka saperska rodzina, mieliśmy możliwość po raz kolejny spotkać się w tak uroczym i gościnnym miejscu. Mimo upływu lat na spotkanie przybyło ponad 110 osób. To świadczy że społeczność naszą, łączą głębokie więzy przyjaźni i koleżeństwa.

Serdecznie i z największą sympatią powitano żony naszych zmarłych kolegów oraz członkinie Rodziny Wojskowej.

Szczególnie gorąco powitano:

 • Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Kol. Mariana DĄBROWSKIEGO

 • Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO

 • Prezesa Honorowego Koła SAPER Kol. Jerzego MARCZAKA,

 • Członka Honorowego Zarządu Głównego ZŻWP kol. Stanisława OSIŃSKIEGO

Nie sposób wymienić wszystkich ale te osoby -bardzo silnie związane z kołem „SAPER”- są godne szczególnego podkreślenia.

Z wielką przyjemnością powitano również nowo przyjętych do Koła Kol. Kol.

 • Mariolę HELIŃSKĄ

 • Longinę PŁUCIENNIK

 • Irenę PRASKĘ

 • Mieczysława EBERTOWICZA.

Stało się już tradycją, że Bożonarodzeniowe spotkania pozwalają jeszcze bardziej integrować się z „naszą wiarą” i kultywować najlepsze obyczaje i zwyczaje starszych pokoleń, stanowiącą wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.

Przed złożeniem życzeń, głos zabrał wiceprezes Koła Kol. Andrzej SYPNIEWSKI, przedstawiając osoby, którym następnie zostały wręczone wyróżnienia.

ZA WSPIERANIE DZIAŁAŃ STATUTOWYCH ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

DYPLOMEM

Kazimierz Wiatr

Krzysztof Tłuściak

Edward Białecki

Stanisław Wamposzyc

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZŻ WP

Andrzej Pietrzykowski

ODZNAKĄ HONOROWĄ ZŻ WP

Waldemar Królikowski

MEDALEM XXX –LECIA ZŻ WP

Eugeniusz Mączka

Lesław Stopiński

MEDALEM XXXV- LECIA ZŻ WP

Lechosław Grabowski

Marta Gertsyk

Beata Iwanicka-Stachera

Mariola Jasek

Barbara Krzyżanowska

Ryszard Konewecki

Marek Leśniak

Wiesław Markiewicz

Piotr Małys

Adam Maraj

Bolesław Milewski

Marek Gleba

Jan Kwietniowski

Władysław Wysocki

Zdzisław Pawliczak

Andrzej Pęcak

Marian Pośpieszny

Krzysztof Tłuściak

Zenon Zamiar

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM XI KADENCJI ZARZĄDU KOŁA SAPER

DYPLOMEM PODZIĘKOWANIA:

Zdzisław Barszczewski

Lesław Majewski

Bronisław Dziaduch

Edward Olszewski

Andrzej Pietrzykowski

Adam Kajkowski

Leszek Wiśniewski

Marek Gleba

Wojciech Skonieczny

Mariola Helińska

Teresa Byłeń

Janina Hryniuk

DYPLOMEM OKOLICZNOŚCIOWYM

z okazji dnia urodzin uhonorowano 3 koleżanki i 6 kolegów.

Wszystkie wyróżnienia zostały wręczone przez Prezesów: Zarządu Wojewódzkiego i Koła SAPER.

Po uroczystości wręczenia medali i dyplomów ponownie głos zabrał Prezes kol. Marek LEŚNIAK, który pogratulował wyróżnionym, a wszystkim zebranym z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzył by były one pełne miłości i ludzkiej życzliwości. Życzył również by zbliżający się Nowy 2017 Rok przyniósł obfite i nieprzemijające sukcesy osobiste, zawodowe oraz rodzinne a także wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i samych słonecznych dni.

Następnie ks. kapelan por. Maksymilian JEZIERSKI rozpoczął celebrowanie uroczystości święceniem opłatków i potraw wigilijnych. Wygłosił Słowo Boże, a my wszyscy po jego wysłuchaniu podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem by za chwilę delektować się przygotowaną przez załogę hotelu pyszną wieczerzą (m.in. zupą grzybową z uszkami, rybami, pierogami a także świetnymi przekąskami i wspaniałymi słodkościami) oraz ciągnącymi się
w nieskończoność wspomnieniami minionych dni i lat. Tutaj taka refleksja, że warto się było potrudzić, by w sercach saperskich żar obudzić. A czasem w chwilach gdy nie zawsze łatwo się myśleć chciało, to z bratnią duszą przy wigilijnym stole miło się siedziało.

Na zakończenie spotkania Prezes Koła wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP serdecznie podziękowali wszystkim za przybycie, jeszcze raz życząc by kolejne spotkania odbywały się co najmniej w tym samym składzie.

Nasze wspólnotowe spotkanie dobiegło końca uświadamiając nam że ‘SAPERSKA BRAĆ” potrafi być ze sobą na dobre i złe.

Opracował : Andrzej Sypniewski.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

OPŁATKOWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE „WOJSKOWYCH BUDOWLANYCH” – 16.12.2016 R.

Zgodnie z Planem Przedsięwzięć Koła, w dniu 16.12.2016 r. w Restauracji „Wieniawa” odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne (Opłatkowe) Koła ZŻWP „Budowlani”. W spotkaniu uczestniczyło 57 osób, w tym 46 członków Koła, 4 małżonki naszych kolegów i 7-mioro zaproszonych gości.

Spotkanie otworzył nowo wybrany Prezes Koła „Budowlani” kol. płk Jan Regdosz, który powitał przybyłych na spotkanie członków (członkinie) Koła i przybyłe małżonki oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu kol. płk. Mariana Dąbrowskiego, Dziekana Sił Powietrznych ks. Prałata płk. Janusza Radzika, Prezesa Koła im. Gen. Ohanowicza kol. płk. Adolfa Sitarza, Prezesa Koła im. Piastów Śl. kol. płk. Kazimierza Derkacza, przedstawiciela Koła „Saper” kol. mjr. Andrzeja Jaska, Prezesa R.O.D. „Obrońca” pana płk. Henryka Tomaszewskiego i małżonkę wiceprezesa Stowarzyszenia Upowszechniania Tradycji Oręża Polskiego im. Króla Jana III Sobieskiego Panią Józefę Janecką.

W dalszej części spotkania głos zabrał ks. Prałat płk Janusz Radzik, który wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki i potrawy wigilijne, a następnie złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

Następnie wręczono ostatnie w tym roku wyróżnienia:

 • Dyplom Uznania (Podziękowanie) od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego otrzymał wieloletni Skarbnik naszego Koła kol. płk Stanisław Diduszko;

 • List Gratulacyjny z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymała członkini naszego Koła kol. Janina Zalejska;

 • Podziękowania Zarządu Koła „Budowlani” otrzymali kol. płk Henryk Alberski i kol. ppłk Janusz Kopeć.

Następnie Prezesi zaprzyjaźnionych Kół im. Piastów Śl. i im. Gen. Ohanowicza podziękowali za zaproszenie oraz współpracę między naszymi Kołami, zaś Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP podziękował Prezesom i Zarządowi Koła „Budowlani” za aktywną i wyróżniającą się działalność związkową w minionym roku oraz złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

Nowo wybrany, na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, Prezes Honorowy Koła „Budowlani” kol. płk Jan Stępień podziękował wszystkim za współpracę w okresie jego 4-letniej kadencji, zaś aktualny Prezes Koła kol. płk Jan Regdosz poinformował o wykonaniu wszystkich planowanych przedsięwzięć br. i nakreślił plan działalności Koła w 2017 r. Następnie złożył życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosił wszystkich do łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnych życzeń.

Po opłatku przystąpiono do spożywania potraw wigilijnych ustawionych na obficie zastawionym stole. Były wspomnienia, dyskusje, wymiana poglądów, a wszystko to odbywało się w nastroju świątecznym przy akompaniamencie śpiewanych kolęd.

Jan Stępień

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Spotkanie Wigilijne 2016 r.

Spotkanie Wigilijne 2016 r.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

    Zgodnie z planem zamierzeń na 2016 r. w dniu 20 grudnia br. członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na  kończącym  rok,  zebraniu świąteczno – noworocznym. I tym razem jak od trzech lat, miejscem spotkania ponad 130 koleżanek i kolegów był gościnny Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej.

Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził kol. płk Lucjan Ławniczek, który w imieniu zarządu  powitał koleżanki i kolegów oraz gości wśród których byli: 

 • Pan Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki,

 • ppłk Dariusz Zaręba – Dowódca Garnizonu Oleśnica,

 • mjr Krzysztof Jermalonek – Zastępca Dowódcy Garnizonu,

 • mjr Andrzej Koziara – Kierownik Warsztatów Technicznych Oleśnica,

 • ks. mjr Zbigniew Krzesiński – Kapelan wojskowy,

 • Pan Wilfried Doninck – członek wspierający,

 • ppłk Kazimierz Kotala – kolega z Koła WSzW – 2 we Wrocławiu,

 • płk Zbigniew Knapek z Koła „LOTNIK” w Oleśnicy,

 • Pan Janusz Stach – Dyrektor Biura LOK we Wrocławiu,

 • Pan Edward Podczaszyński – Nadleśnictwo Antonin,

 • Pani Genowefa Suwała – Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Oleśnicy,

 • Pani Stefania Kőllner – Prezes Zarzadu ZERiI w Oleśnicy,

 • Panowie Czesław Wieczorek, Stanisław Piotrowski i Roman Prałat –
  z zaprzyjaźnionego Koła ZWiRWP im. Gen. Franciszka Gągora w Kościanie,

 • Panowie Waldemar Krakowski i Ryszard Majewski – Koło PTTK w Oleśnicy,

 • Panowie Andrzej Kotowski i Janusz Gałązka – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu,

 • Przedstawiciele Gminy Oleśnica wspierający statutową działalność Koła tj.: Pani Justyna Batog, Irena Tymańska, Małgorzata Święch, Stefania Krzemińska i Pan Dominik Kulczak.

 • Panowie Wojciech Winkowski i Andrzej Lejczak – przedstawiciele Centrum Medycznego Oleśnica,

 • oraz wdowy zmarłych członków naszego Koła.

Spotkanie uatrakcyjniała kolędami, orkiestra dęta z Namysłowa pod batutą st. chor. szt. w st. spocz. Roberta Szygendy.

Na wstępie chwilą ciszy uczciliśmy  pamięć Kolegi st. chor. Kazimierza Piskozuba, który w dniu 12 grudnia odszedł na wieczną wartę.

Następnie w ramach spraw organizacyjnych i personalnych przedstawiono protokół i rozliczenie zbiórki na doroczne paczki, które w dniu 6 grudnia
w uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej trafiły do dwóch rodzin we wsi Bystre. Wręczono  również legitymacja członkowskie naszym nowym członkom tj.; Koleżance Marii Walczakiewicz i Koledze płk rez. Henrykowi Łukasiewiczowi.

W roku XXXV lecia Związku, wręczone zostały wyróżnienia tj.:Krzyże „Za zasługi dla ZŻWP”. Srebrny otrzymał: Kolega ppłk Czesław Trzciański, brązowy mjr Henryk Kozłowski oraz Odznakę Honorową ZŻWP Kolega ppłk Lech Januszewski. Z kolei Medale XXXV lecia ZŻWP odebrali Kolega mł. chor. Zenobiusz Bogus oraz Koledzy z Kościańskiego Koła ZWiRWP: Czesław Wieczorek, Stanisław Piotrowski i Roman Prałat. Ponadto w dowód uznania za działalność na rzecz naszej organizacji związkowej, Prezes Zarządu Koła wręczył piętnastu Kolegom Dyplomy Uznania.

W uznaniu zaangażowania we współpracę z Kościańskim Oddziałem Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Koledzy: ppłk Rudolf Porębski i mjr Andrzej  Krzemiński z rąk Czesława Wieczorka – przedstawiciela Oddziału, otrzymali Srebrne Krzyże Zasługi ZWiRWP.

Specjalne podziękowania za współpracę i ofiarność skierowano do władz samorządowych powiatu i miasta Oleśnicy oraz przedstawicieli Gminy Oleśnica, firmy PROFI w Grabowie nad Prosną i AQUATOR w Ostrzeszowie.

Wyróżnienia  i gratulacje przekazał osobiście prezes naszego koła kol. płk Lucjan Ławniczek, a obecni podziękowali brawami.

Po części oficjalnej, obecni na sali przedstawiciele samorządów i ks. kapelan przekazali nam życzenia świąteczne oraz noworoczne, podkreślając i deklarując wolę dalszej owocnej współpracy.

Miłym i pełnym wzruszenia momentem było tradycyjne wspólne spotkanie opłatkowe (przy kolędach orkiestry dętej) oraz wspólny posiłek z zestawem potraw tj.: zupą grzybową, barszczem i rybą w rolach głównych. Po życzeniach
i połamaniu się opłatkiem były wspólne rozmowy, dyskusje i  zajęcia
w koleżeńskich podgrupach. Na koniec obecni na spotkaniu w ramach degustacji mogli poczęstować się produktami firmy PROFI i AQUATOR.

Ja tam byłem i  przy stole wigilijnym siedziałem, próbowałem dobrych potraw przygotowanych przez personel Zajazdu „U Stefanii” i wspierających nas sponsorów, a to co zapamiętałem w kilku słowach opisałem.

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr w st. spocz. 
Foto. Andrzej Szachnowski Portal olesnica24.com

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej. została wyłączona

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZŻWP WE WROCŁAWIU W DNIU 12.12.2016 R.

       12 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2016 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2017 rok.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Następnie głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2016 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na konsekwencje wynikające z rozwiązania Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego zawartego 15 lipca 2013 roku. Przedstawił również chronologię działań odwoławczych Prezydium ZG ZŻWP i ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wiceprezesa ds. obronnych ppłk Jerzego Kłodkowskiego oceny działalności obronnej w 2016 roku oraz kierunków działalności w 2017 roku.

Jako następny wystąpił Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper złożył sprawozdanie z rocznej działalności ZW w zakresie udzielania pomocy socjalnej i zdrowotnej. Przedstawił również kierunki działalności socjalnej i zdrowotnej na 2017 rok.

Wiceprezes – skarbnik przedstawił koncepcję preliminarza dochodów i wydatków na 2017 rok.

Jako następny głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2016 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2017 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Jerzy Dąbrowski, płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński.

Ważnym głosem było wystąpienie Przewodniczącego WKR Kol. st. chor. szt. Władysława Szczerka w sprawie przygotowania danych i wykonania sprawozdań z działalności kół za 2016 rok.

Jako kolejny wystąpił płk Czesław Kociemski, który zapoznał członków ZW z działaniami w ramach FPEiRW a następnie z efektami osobistej pracy – pomocy członkom naszej organizacji w uzyskiwaniu finansowej pomocy z funduszu socjalnego przy WBE Wrocław.

W sprawie wykonania sprawozdań z działalności kół za 2016 rok szczegółowych wytycznych udzielił płk Jerzy Dąbrowski.

Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie Uchwałę nr 31/IX/2016 ZW ZŻWP z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2017 rok.

W kolejnym punkcie Prezes ZW przedstawił Ocenę działalności ZW w 2016 roku i główne zadania do realizacji w 2017 roku. Jako najważniejsze zadanie wskazał przygotowanie organizacyjno-logistyczne X Zjazdu delegatów wrocławskiej organizacji ZŻWP.

Na koniec wystąpienia podziękował Zarządowi i Prezydium a w szczególny sposób wiceprezesowi ds. społecznych kol. płk Lucjanowi Ławniczkowi, sekretarzowi kol. płk Mirosławowi Wierciochowi i Skarbnikowi – wiceprezesowi Adamowi Chodaczyńskiemu za twórcze wspieranie inicjatyw w sferze kierowania naszą organizacją.

Bardzo interesujące dla zebranych było wystąpienie Prezesa Honorowego ZW gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego, w którym bardzo wysoko ocenił działalność struktur po lutowym kryzysie i przedstawił etyczne podstawy koniecznych działań na przyszłość. Prezes Honorowy złożył życzenia świąteczne uczestnikom posiedzenia.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił do sąsiedniej sali na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe, na którym, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył:

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „za zasługi dla ZŻWP” – płk w st. spocz. Adolf Sitarz.

 2. Złoty Krzyż „za zasługi dla ZŻWP” – płk w st. spocz. Roman Teper.

 3. pisemne podziękowania w formie dyplomu:
 • ks. prał. płk Janusz Radzik,
 • płk w st. spocz. Czesław Kociemski,
 • st.chor.szt. w st. spocz. Edward Białecki,
 • płk w st. spocz. Stanisław Krawiec,
 • ppłk w st. spocz. Edward Olszewski,
 • ppłk w st. spocz. Stanisław Wamposzyc,
 • ppłk w st. spocz. Fryderyk Makuchowski,
 • mjr w st. spocz. Jan Pińczykowski,
 • st.chor.szt. Józef Gadziński,
 • Pani Urszula Czubska,
 • płk w st. spocz. Stanisław Diduszko,
 • ppłk w st. spocz. Tadeusz Motyka,
 • mjr w st. spocz. Andrzej Krzemiński,
 • st. chor. szt. rez. Witold Jędrzejczak,
 • st. chor. szt. w st. spocz. Edward Bandosz,
 • st. chor. szt. w st. spocz. Jerzy Gaumer,
 • płk w st. spocz. Jan Stępień,
 • mjr rez. Wacław Malej,
 • ppłk w st. spocz. Tadeusz Bortnik,
 • płk w st. spocz. Adolf Sitarz,
 • płk w st. spocz. Czesław Łęszczak,
 • płk w st. spocz. Henryk Kołosowski,
 • płk w st. spocz. Zdzisław Urbaniak.

Następnie głos zabrał ks. prał. płk Janusz Radzik składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Kolacja Wigilijna członków Stowarzyszeń i Związków Kombatanckich w Oleśnicy.

W dniu 15 grudnia 2016 roku o godzinie 17.00 w Sali restauracyjnej hotelu Perła w Oleśnicy odbyła się Uroczysta Integracyjna Kolacja Wigilijna członków Stowarzyszeń i Związków Kombatanckich jakie działają na terenie powiatu oleśnickiego t.j.:

 • Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Panią Prezes Marią Hawińską,
 • Światowego Związku Żołnierzy AK z Panem Prezesem Krzysztofem Sycianką,
 • Związku Inwalidów Wojennych RP z Panią Prezes Danielą Radziwoń,
 • Związku Sybiraków oddz. Oleśnica z Panią Prezes Genowefą Suwałą,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP z Panią Prezes Stefanią Koller,
 • ZŻWP Koło im. „Ziemi Oleśnickiej”.

Uroczyste spotkanie swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:

 • Burmistrz Miasta Oleśnica Pan Michał Kołaciński, zastępca burmistrza Jarosław Sadowski i przewodniczący Rady Miasta Pan Wiesław Piechówka,
 • Starosta Powiatu Oleśnickiego Pan Wojciech Kuciński, wicestarosta Pan Piotr Karasek,
 • Reprezent ZW ZŻWP we Wrocławiu płk Zbigniew Knapek,
 • D-ca Garnizonu Oleśnica Pan ppłk Dariusz Zaremba,
 • Delegacja ZP Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora z Prezesem Tadeuszem Mylerem,
 • księdz Sebastian z parafii NMP MM w Oleśnicy.

Spotkanie rozpoczął Prezes Koła ZŻWP „Lotnik” ppłk Zbigniew Nagórny powitaniem wszystkich obecnych, a szczególnie gości.

Następnie ksiądz Sebastian zgodnie z tradycją odczytał ewangelię, zmówił modlitwę i pobłogosławił opłatek oraz złożył życzenia. Po wystąpieniu księdza Sebastiana życzenia złożył ppłk Zbigniew Nagórny i Prezesi Kół Związków i Stowarzyszeń oraz zaproszeni goście.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiły wzajemne życzenia kolegów i koleżanek, a także łamanie się opłatkiem. Życzenia w szczególności dotyczyły zdrowia, pomyślności oraz szczęśliwego doczekania przyszłego roku.

Po życzeniach zebrani przystąpili do degustacji przygotowanych tradycyjnych potraw wigilijnych.

Foto: reporter „Mojej Oleśnicy”
Tekst: mjr F. Starobrat

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

W Świdnicy bez zmian.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Ziemi Świdnickiej postanowiło jednomyślnie pozostawić poprzedni skład Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2016-2020r.
Władze Koła kształtują się następująco:

 • Zarząd Koła: Tadeusz Bortnik, Jerzy Gaumer, Mieczysław Lisiewski,

 • Komisja Rewizyjna: Henryk Mojsa, Tadeusz Górecki, Bolesław Prokopowicz.

Na zjazd wojewódzki wybrano Tadeusza Bortnika i Mieczysława Lisiewskiego.

Obecny na zebraniu Wiceprezes ZW Kol. Adam Chodaczyński bardzo pozytywnie ocenił zaangażowanie Zarządu Koła w realizację celów statutowych Związku, życząc sukcesów w następnej kadencji.

Prenumeratę GWiR pozostawiono w wymiarze 1 egz. na 4 członków.
Sukcesy są możliwe dzięki wsparciu działalności przez władze samorządowe powiatu i miasta, szczególnie przez Panią Prezydent Beatę Moskal–Słaniewską.

Postanowiono jak dotychczas współpracować z organizacjami kombatanckimi.

Zebrani podziękowali Kol. Adamowi Chodaczyńskiemu za wsparcie i pomoc udzieloną naszemu Kołu. Podziękowanie za znaczącą pomoc w organizowaniu pracy Koła przekazano w formie Dyplomu bardzo miłym Paniom Pracownicom Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Na zakończenie złożono wzajemne życzenia świąteczno-noworoczne, które zakończono toastem kieliszkiem szampana.

Tadeusz Bortnik

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Protest Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 W dniu 13 grudnia w godzinach 10.15 – 12.15 pod pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w pobliżu Sejmu odbył się protest zorganizowany przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Przed rozpoczęciem manifestacji Prezydent FSSM insp. Zdzisław Czarnecki zwrócił uwagę, że jej termin został wymuszony przez decyzję marszałka Sejmu umieszczenia w porządku posiedzenia Sejmu projektu ustawy dotyczącej funkcjonariuszy. Protestowano przeciwko zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżającej świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach Wojska Polskiego.

  W proteście wzięło udział ponad 1000 członków organizacji wchodzących w skład FSSM oraz osób niezrzeszonych. Manifestacja rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego oraz złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Następnie chwilą milczenia oddano cześć ofiarom stanu wojennego.  W wystąpieniach podkreślano odwetowy charakter obu ustaw, naruszających zasady konstytucji i prawa międzynarodowego. Zwrócono uwagę, że obejmą one kombatantów, w tym kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Legii Honorowej, Krzyża Walecznych i innych odznaczeń bojowych. Oczytano list byłych ministrów obrony narodowej do marszałka Sejmu. Przypomniano treści przysięg i ślubowań składanych przez żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb po 1990 r. Zwracano uwagę, że żołnierze i funkcjonariusze dotrzymali ich, natomiast państwo nie. Zapowiedziano, że w przypadku uchwalenia ustaw podejmowane będą działania prawne do skierowania pozwów przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Z ramienia Związku w proteście głos zabrali jako pierwszy mówca, płk Henryk Budzyński oraz płk Cezary Lipert (Koło nr 28 w Warszawie). Na początku swego wystąpienia płk Budzyński przypomniał, że stan wojenny, w rocznicę którego odbywa się manifestacja, przyniósł wiele ofiar. Zaproponował uczczenie chwilą milczenia ich pamięci. Stwierdził, że przygotowane projekty ustaw świadczą o słabości władz państwowych, które dysponując wszystkimi możliwymi narzędziami nie potrafi znaleźć i ukarać przestępców, którzy prześladowali ludzi. Zamiast tego ucieka się do odpowiedzialności zbiorowej. Wskazał na naruszanie prawa przez autorów ustawy. Podkreślił, że jej postanowienia dotkną niektórych kombatantów i weteranów walki o wolność. Podał konkretne przykłady. Na podstawie oceny dyskusji na forach internetowych zwrócił uwagę na pojawiające się niepokoje wśród żołnierzy pełniących obecnie służbę. Wskazał na dążenia Instytutu Pamięci Narodowej do objęcia zakresem jego działania coraz większej liczby obywateli naszego kraju. Przypomniał, że obecne rozwiązania emerytalne dotyczące żołnierzy mają swój początek w ustawie z 1924 r. W tym kontekście zwrócił uwagę, że ustawa z 1924 r. zaliczyła okres służby w armiach zaborczych do okresu wysługi emerytalnej. Płk Lipert przedstawił m. in. zasługi żołnierzy wojskowych służb specjalnych w umacnianiu obronności kraju oraz na drodze Polski do NATO.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W KOLE SAPER ZŻWP

W dniu 17.10.2016 r., w Hotelu JASEK odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SAPER ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu.

W zebraniu uczestniczyło 66 członków Koła, co stanowiło 45%, a więc przeprowadzono je zgodnie z rozdz. VII §56 Statutu w II turze (w tym samym dniu pół godziny później).

Zebranie otworzył prezes Koła. Kol. Wacław MALEJ, który powitał przybyłych na zebranie członków Koła oraz w ich imieniu i własnym bardzo gorąco powitał: prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Marian DĄBROWSKIEGO, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ds. Obronnych Kol. Jerzego KŁODKOWSKIEGO, członka honorowego ZŻWP Kol. Stanisława OSIŃSKIEGO, byłego wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ds. Organizacyjnych Kol. Józefa DROZDA oraz prezesa honorowego Koła SAPER Kol. Jerzego MARCZAKA.

Przed rozpoczęciem części oficjalnej zebrania prezes Koła podziękował kolegom
z Zarządu Koła, Kol. Jerzemu MARCZAKOWI za aktywną działalność również w pracach Zarządu Koła. Najbardziej aktywni członkowie Koła zostali wyróżnieni: Brązowym Krzyżem ZŻWP, Złotym Medalem XXXV-lecia ZŻWP, Medalem pamiątkowym ZŻWP, Dyplomem uznania oraz Dyplomem gratulacyjnym z okazji okrągłych urodzin.

Po części uroczystej prezes Koła Kol. Wacław MALEJ zaproponował Prezydium Zebrania w składzie: Kol. Marian DĄBROWSKI, Kol. Jerzy KŁODKOWSKI, Kol. Józef DROZD, Kol. Jerzy MARCZAK oraz Kol. Stanisław OSIŃSKI. Prezydium na Przewodniczącego Zebrania wybrało Kol. Jerzego KŁODKOWSKIEGO, który przedstawił propozycję porządku zebrania oraz sposobu wyboru władz na nową kadencję, poprzez głosowanie jawne. Wybrano protokólantów oraz dokonano wyboru komisji mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła minionej kadencji (2013-2016) przedstawił prezes Koła Kol. Wacław MALEJ, natomiast z działalności Komisji Rewizyjnej przewodniczący Kol. Ryszard JANOSZ, który wystąpił również z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. Po dyskusji nad sprawozdaniami, podczas której zabrał głos również Prezes ZW ZŻWP Kol. Marian DĄBROWSKI, zebranie jednomyślnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła, a następnie Protokół Komisji Mandatowej przedstawił Przewodniczący Kol. Jerzy SZYMAŃSKI, który stwierdził prawomocność prowadzonych obrad.

Zebranie jednomyślnie zdecydowało o wyborze nowych władz Koła w głosowaniu jawnym i wyborze Prezesa Koła przez nowo wybrany Zarząd. Po podaniu kandydatur do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki, w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego wybrano, do:

Zarządu Koła: Kol. Mikołaja BIENIECKIEGO, Kol. Jerzego DOLEWSKIEGO, Kol. Andrzeja HEILMANA, Kol. Marka LEŚNIAKA, Kol. Wacława MALEJA, Kol. Andrzeja PIETRZYKOWSKIEGO, Kol. Andrzeja SYPNIEWSKIEGO, Kol. Michała WŁODARCZYKA i Kol. Krzysztofa WIŚNIEWSKIEGO;

Komisji Rewizyjnej: Kol. Ryszard KOCZOROWSKI, Kol. Ryszard JANOSZ, Kol. Adam SOSNOWSKI.

Zarząd Koła na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał:

prezes: Kol. Marek LEŚNIAK

wiceprezesi: Kol. Andrzej SYPNIEWSKI

Kol. Krzysztof WIŚNIEWSKI

Kol. Andrzej HEILMAN

sekretarz: Kol. Jerzy DOLEWSKI

skarbnik: Kol. Michał WŁODARCZYK

członkowie: Kol. Mikołaj BIENIECKI

Kol. Wacław MALEJ

Kol. Andrzej PIETRZYKOWSKI.

Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru:

przewodniczący: Kol. Ryszard JANOSZ

wiceprzewodniczący: Kol. Ryszard KOCZROWSKI

sekretarz: Kol. Adam SOSNOWSKI.

Po ukonstytuowaniu się nowych władz Koła dokonano wyboru niżej wymienionych delegatów na X Zjazd Wojewódzki: Kol. Zdzisław BRSZCZEWSKI, Kol. Marian DĄBROWSKI, Kol. Józef DROZD, Kol. Jerzy DOLEWSKI, Kol. Tadeusz GRABARCZYK, Kol. Ryszard JANOSZ, Kol. Jerzy KŁODKOWSKI, Kol. Zdzisław KORBUT, Kol. Marek LEŚNIAK, Kol. Wacław MALEJ, Kol. Franciszek MILEWICZ, Kol. Stanisław OSIŃSKI, Kol. Aleksander PODOLSKI, Kol. Andrzej SYPNIEWSKI.

Na zakończenie nowo wybrany prezes Kol. Marek LEŚNIAK, podziękował za zaufanie i wybór, po czym zebranie przyjęło jednomyślnie uchwałę programową działalności Koła SAPER na następną XII Kadencję.

Na tym zebranie zakończono.

Wacław MALEJ

Zdjęcia: Wacław MALEJ, Krzysztof WIŚNIEWSKI

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz