Wojsko w Niepodległej.

    Zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu” Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, realizując jego zadania w dniu 1 października 2018 roku zorganizował i przeprowadził konferencję popularnonaukową nt.: 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem przyjął Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Miejscem spotkania ponad 80 zebranych były udostępnione pomieszczenia konferencyjne Hotelu „JASEK” we Wrocławiu.

Prezes ZW ZŻWP Kol. płk Marian Dąbrowski witając gości oraz Koleżanki
i Kolegów Związku, do przedstawienia referatów na nw.: tematy, zaprosił: „Drogi Polaków do niepodległości” – gen. dyw. dr. Franciszka PUCHAŁĘ, „Geopolityczne uwarunkowania odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku”  – płk. dr. Piotra PERTKA, „Pierwiastek państwowotwórczy Polaków istotnym czynnikiem odzyskania niepodległości przez Polskę” – płk. dr. Władysława TKACZEWA, „Wkład Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego
w odzyskanie niepodległości przez Polskę” – płk. dr. Andrzeja KOTLIŃSKIEGO, „Konsolidacja korpusu oficerskiego najważniejszym elementem przygotowania Sił Zbrojnych RP do odparcia agresji bolszewickiej” – płk. prof. dr hab. Jerzego MARONIA, i „Korpus oficerski w stulecie odzyskania niepodległości” – gen. dyw. Zbigniewa JABŁOŃSKIEGO.

Bardzo interesujących referatów ukazujących historię i drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rolę żołnierza polskiego z zainteresowaniem wysłuchali między innymi: Sekretarz Generalny ZG Związku Kol, płk Henryk BUDZYŃSKI, Prezesa Honorowego Związku gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA, Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu Pan Jacek SUTRYK, Prezes ZW ZŻWP w Toruniu Kol. ppłk Czesław TOMASZEWSKI, Komendant Garnizonu Wrocław mjr Sławomir SKAŁECKI, Przedstawiciel WSzW Wrocław mjr Arkadiusz REJNIAK, Kapelan Ks. por. Błażej WOSZCZEK, Przedstawiciel 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOS płk rez. Krzysztof KRUŻYCKI, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwo.pl gen. dyw. Zbigniew JABŁOŃSKI, Prezesa Klubu Generałów gen. dyw. Marian MAINDA, gen. broni Czesław PIĄTAS, gen. bryg. Zdzisław ROZBICKI, Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk mgr Krzysztof MAJER z Kawalerem Orderu WM Kol. mjr. Witoldem SOKOŁOWSKIM, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
w Poznaniu Kol. kpt. mgr. Tadeusz MYLER z kolegami z Kościańskiego Koła Związku, Przedstawiciel Straży Miejskiej we Wrocławiu st. insp. Paweł GRONCZEWSKI, Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. ROZŁUBIRSKIEGO płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, Prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej płk dr Władysław TKACZEW i Sekretarz płk mgr Aleksander PODOLSKI, Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wz. płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, Prezes Koła Nr. 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu ppłk Andrzej LAZAREK, Koleżanki i Koledzy ZWiRWP, ZŻWP oraz sympatycy wojska.

Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja, w której uczestnicy podkreślali wielką wartość merytoryczną przedstawionych referatów ze szczególnym podkreśleniem popularyzowaniu dziejów narodowych, wiedzy obronnej oraz tradycji oręża polskiego.

W uznaniu zasług wniesionych w organizację i przeprowadzenie konferencji oraz popularyzacje spraw wojska, Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP” Sekretarz Generalny ZG płk Henryk BUDZYŃSKI, uhonorował Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu płk. Mariana DĄBROWSKIEGO. Medale Pamiątkowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej odebrali: gen. dyw. Zbigniew JABŁOŃSKI, płk prof. dr hab. Jerzy MAROŃ i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK. Medal TWO dla płk. Marka BIELCA Prezesa Związku odebrał płk Henryk BUDZYŃSKI.

Podsumowując konferencję Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI, wręczył podziękowania referującym za wystąpienia oraz Prezesowi Związku za przyjęcie Honorowego Patronatu i właścicielowi Hotelu JASEK za udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia konferencji. Doceniając owocną współpracę na wniosek ZW ZŻWP we Wrocławiu Sekretarz Generalny ZG ZŻWP „Medalem Za wybitne Zasługi dla ZŻWP” udekorował płk. dr. Władysława TKACZEWA, płk. dr. Andrzeja KOTLIŃSKIEGO, płk. mgr. Aleksandra PODOLSKIEGO i kpt. Tadeusza MYLERA.

płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek
Foto – Wacław Malej i Andrzej Nawrot

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Spotkanie z gen. Adamem Rapackim we Wrocławiu – 04.10.2018 godz. 17.15.

W dniu 04 października 2018 r. (czwartek) odbędzie się otwarte spotkanie z nadinsp. Adamem Rapackim Prezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP, byłym wiceministrem MSWiA i m.in. Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu – aktywnie działającym w zakresie zniesienia ustawy represyjnej oraz z naszymi mundurowymi kandydatami na radnych.
Temat – bieżąca sytuacja, w tym dot. ustawy represyjnej oraz możliwe prognozy po wyborach samorządowych.
Miejsce: Creator „Strefa Spotkań” ul.Szybowcowa 23,
– godz. spotkania: 17.15.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

W Boguszycach pamiętali…

Okazją do kolejnego spotkania mieszkańców Boguszyc w Gminie Oleśnica była 79 rocznica wybuchu II wojny światowej. Po mszy świętej w miejscowym kościele, którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Augustyn, delegacja mieszkańców i władz Gminy złożyła wiązanki i znicz pod krzyżem misyjnym jako dziękczynienie za bożą opiekę nad pierwszymi osadnikami, którzy pojawili się tu w 1945 r. Krótkie wystąpienie księdza proboszcza i sekretarza Gminy nawiązywało do tamtych lat.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa realizowany był projekt, z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury poświęcony pamięci o ważnych dla Polaków wydarzeniach.

W miejscowej świetlicy odbyła się część artystyczno wspomnieniowa. Starsi i młodsi artyści rodem z Boguszyc pod kierownictwem Moniki Małobęckiej, pokazali przejmującą wizję wojny i tułaczki ludzi, których ona dotknęła. Długie minuty oklasków zakończyły ten unikalny spektakl. Brawami nagrodzona została też piosenka „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”, którą pięknie zaśpiewała Pani Małgorzata Kamińska i recytowany przez dwóch chłoców wiersz „kto”.

Po części artystycznej odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień, które otrzymali: Jadwiga Bodo (Medal za wybitne Zasługi dla ZŻWP) i piszący te słowa mjr rez. Jerzy Trzciński (Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZŻWP). Wyróżnienia przy aplauzie obecnych przekazał prezes koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej płk dypl. wst. spocz. Lucjan Ławniczek.

Kolejnym punktem uroczystości było przejście pod obelisk, który upamiętnia szlak bojowy 2 Armii i Wojska Polskiego pod koniec II wojny światowej. Pod udekorowanym narodowymi flagami obeliskiem stanął poczet sztandarowy z jednostki OSP w Sokołowicach z dowódcą Bartłomiejem Susidko, któremu asystowali strażacy: Wacław Zalewski i Aleksander Białoskórski. Natomiast na posterunku honorowym służbę pełnili ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Wrocławia: ułan Janusz Gałązka pod koniem Wedel i ułan Mateusz Jokiel pod koniem Saton.

Po odegraniu hymnu narodowego przez kpr. rez. Mirosława Jankowskiego, przy dźwiękach marsza 1 Brygady delegacje złożyły wiązanki pod obeliskiem.

Wiązanki złożyła delegacja Urzędu Gminy w składzie Tadeusz Kunaj Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica, Krzysztof Skórzewski sekretarz Gminy i Pani Jadwiga Bodo sołtys sołectwa Boguszyce, delegacja sołectwa Boguszyce, delegacja koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie płk w st. spocz. Lucjan Ławniczek, ppłk w st. spocz. Zdzisław Gołębiowski i mjr w st. spocz. Andrzej Krzemiński oraz delegacja hufca ZHP Oleśnica.

Następnie głos zabrała Pani Mieczysława Baran, która przedstawiła rys historyczny 100 rocznicy odzyskania niepodległości ( na wzgórku gdzie stoi obelisk mieszkańcy zasadzili sadzonki pigwy w kształcie cyfry 100 ) i fakty dotyczące historii stacjonowania oddziałów II Korpusu Pancernego 2 Armii Wojska Polskiego w Boguszycach i okolicy w marcu 1945 r.

Miłym akcentem tej części uroczystości był pokazowy przejazd ułanów jazłowieckich, którzy zaprezentowali własne i koni wyszkolenie na polu po świeżo skoszonej kukurydzy. Były brawa i głosy podziwu na zakończenie pokazu.

Po złożeniu wiązanek uczestnicy przeszli ponownie przed świetlicę, gdzie pod namiotami czekał na nich smaczny posiłek z żołnierską grochówką, kiełbaskami, swojskim pieczywem i ciastami.

Obecny na tej części spotkania Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina gratulował przygotowania imprezy, podziękował mieszkańcom Boguszyc za przygotowanie gminnych dożynek i zadeklarował rozpoczęcie budowy nowej świetlicy dla tej miejscowości. Deklaracja ta spotkała się z gromkimi brawami i prośbami o dotrzymanie obietnicy.

W czasie posiłku zabrzmiały żołnierskie piosenki, które wykonał teatrzyk „Retro” z Ostrowiny i zespoły: „Boguszyczanie” oczywiście z Boguszyc i „Rzędowianie”. Długo potem toczyły się rozmowy, wspomnienia, w których nie ukrywano satysfakcji i zadowolenia z przeżytej wspólnie uroczystości.

Ja tam również byłem wzruszyło mnie widowisko, zadziwiło oddanie artystów i zaskoczył smaczny poczęstunek oraz niepowtarzalna atmosfera.

Fakty dla potomnych spisał: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Agnieszka Pawłowska U. G. Oleśnica

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

XV INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO w Oleśnicy.

W dniach 1-2.09.2018 r. został przeprowadzony XV INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO z okazji 100 Lecia Odzyskania Niepodległości oraz Dnia Weterana. Zawody zostały przeprowadzone na obiektach sportowo rekreacyjnych OKR ATOL w Oleśnicy. Do zawodów w pierwszym dniu zgłosiło się 6 par deblowych.

  • I MIEJSCE – Marek SIERADZKI – KOŁO LOTNIK i kol. Juliusz Misztal;

  • II MIEJSCE – Jan Barański – KOŁO LOTNIK i mjr Janusz Stach;

  • III MIEJSCE – Wiesław Warnicki – KOŁO BUDOWLANI i Kol. Andrzej Śliwak.

W dniu 2.09.2018 rozegrano turniej indywidualny do którego zgłosiło się 15 sympatyków tenisa ziemnego, gry odbywały się jednocześnie na trzech kortach, zawodnicy rozgrywali swoje mecze w trzech grupach wiekowych:

  • powyżej 70 lat – ZBIGNIEW Nagórny;

  • powyżej 50 lat Janusz STAC;

  • powyżej 40 lat Juliusz Misztal.

Puchary, dyplomy i medale wręczał wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Kol. Jan Barański.

W rywalizacji drużynowej o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu kolejność miejsc: I miejsce – KOŁO LOTNIK, II miejsce KOŁO BUDOWLANI, III miejsce KOŁO ZIEMI OLEŚNICKIEJ. W dniu 1.09.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjne, w którym wzięło udział 64 uczestników. W czasie spotkania wręczono odznaczenia, dyplomy oraz drobne upominki. Wręczenia dokonał Burmistrz Miasta Michał Kołaciński oraz pan Adam Chodaczynski.

Jan Barański

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Integracyjny – otwarty Turniej tenisa ziemnego.

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Święto Wojska Polskiego w Garnizonie Oleśnica.

W dniu 15 sierpnia 2018 roku Święto Wojska Polskiego obchodzono również
w Oleśnicy, gdzie jednostki Garnizonu Oleśnica otworzył swoje bramy dla mieszkańców.
Każdy mógł przyjrzeć się specyfice służby wojskowej, a także zobaczyć wyposażenie jednostek stacjonujących w kompleksie koszarowym skupiającym jednostki i instytucje wojskowe.

Potem mieszkańców zaproszono na uroczystą mszę świętą w intencji Żołnierzy Wojska Polskiego, do kościoła NMP Matki Miłosierdzia. Na koniec delegacje służb mundurowych – Żołnierzy Garnizonu Oleśnica, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, władz samorządowych Miasta i Gminy Oleśnica oraz, stowarzyszeń tj. Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Koła im. Ziemi Oleśnickiej i Koła LOTNIK jak również Związek Sybiraków w Oleśnicy złożyły wiązanki pod pobliskim Pomnikiem Kombatantów.

Opracował: Lucjan Ławniczek
Foto: Grzegorz Huk – Olesnica24.com

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Święto Wojska Polskiego we Wrocławiu.

15 sierpnia 2018 roku o godzinie 10.00 z okazji Dnia Wojska Polskiego w kościele garnizonowym we Wrocławiu odprawiono mszę w intencji Ojczyzny. Mszę odprawił Biskup pomocniczy Jacek Kiciński. Uczestników mszy przywitał proboszcz parafii ksiądz dziekan Janusz Radzik.

O godzinie 12.00 na Placu Gołębim rozpoczął się uroczysty Apel. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości dowódcy garnizonu Pułkownikowi Dariuszowi Krzywdzińskiemu, po podniesieniu flagi Państwa na maszt i odegraniu hymnu Dowódca Garnizonu przywitał zebranych na uroczystości. Następnie odczytano Pismo skierowane do żołnierzy od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Następnie odczytano decyzje o mianowaniach na wyższe stopnie wojskowe i wyróżnieniach. Po wręczeniu wyróżnień głos zabrali: dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej Pułkownik Dariusz Krzywdziński, wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński. Następnie Apel Pamięci odczytał Komendant Garnizonu. Po Apelu Pamięci oddano Salwę honorową. Po salwie odbyła się defilada pododdziałów uczestniczących w uroczystości.

W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy ze sztandarem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystawiony przez Koło im.gen. Zbigniewa Ohanowicza w składzie: ppłk Kochanowski Mieczysław, ppłk Makuchowski Fryderyk, st.chor.szt. Gadziński Józef oraz wielu członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Od 10.00 do 14.00 na Placu Solnym można było zwiedzić wystawę sprzętu wojskowego.

Marian Dąbrowski

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Program obchodów:

  • 10.00 – msza św. w intencji żołnierzy w Kościele Garnizonowym;
  • 12.00 – uroczysty apel na Placu Gołębim;
  • 10.00 – 14.30 – wystawa sprzętu wojskowego na Placu Solnym.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

APEL PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Odszedł na Wieczną wartę gen. bryg. Józef Petruk.

Ze smutkiem informuję, że wieku 95 lat odszedł na Wieczną wartę gen. bryg. Józef Petruk. 1 VIII 1944 wstąpił do WP, 1 III 1945 skończył Oficerską Szkołę Artylerii w Chełmie.
Żołnierz 2 Armii WP, jako dowódca plutonu uczestniczył w forsowaniu Nysy Łużyckiej. Kawaler Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari. W październiku 1971 mianowany generałem brygady. Od 22 X 1975 zastępca dowódcy ŚOW ds. obrony terytorialnej i dowódca garnizonu Wrocław. Prezes Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław i członek Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Od X 1986 główny specjalista w Kierownictwie Głównego Kwatermistrzostwa WP w Warszawie. Od maja 1989 w stanie spoczynku.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00 na Cmentarzu Grabiszyn we Wrocławiu.
Cześć Jego Pamięci!
płk (s) Krzysztof Majer 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz