Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2018 r. w dniu 11 grudnia br. członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym  rok,  zebraniu świąteczno – noworocznym. I tym razem jak od pięciu lat, miejscem spotkania prawie 110 Koleżanek i Kolegów był gościnny Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej.
Zebranie przygotowane przez zarząd koła przeprowadziłem osobiście, gdzie na wstępie w imieniu zarządu  powitałem Koleżanki i Kolegów oraz gości, wśród których byli:

  • Pani Wioletta Efinowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oleśnica,
  • Pan Jan Bronś – Burmistrz Miasta Oleśnica,
  • Pan Krzysztof Skórzewski – Wice Wójt Gminy Oleśnica,
  • Pan Wojciech Kociński – Starosta Powiatu Oleśnickiego minionej kadencji,
  • mjr Marek Kobyliński – Komendant Garnizonu Oleśnica,
  • ks. por. Błażej Woszczk – Kapelan Wojskowy Garnizonu Oleśnica,
  • kpt. Karol Horniczan – Przewodniczący WKR ZW ZZWP we Wrocławiu,
  • płk Zbigniew Nagórny – Prezes Koła „Lotnik” w Oleśnicy,
  • kpt. Adam Kowalczyk – Koło „LOTNIK” w Oleśnicy,
  • ppłk Kazimierz Kotala – Koło WSzW 2 z Wrocławia,
  • Pan Edward Podczaszyński – Nadleśnictwo Syców,
  • Pani Stefania Kőllner – Prezes Zarządu ZERiI w Oleśnicy,
  • Pani Genowefa Suwała – Prezes Koła Związku Sybiraków w Oleśnicy,
  • Pani Dorota Bartczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy,
  • Pan Janusz Stach – Dyrektor Biura Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu,
   Panowie Waldemar Krakowski i Ryszard Majewski – Koło PTTK w Oleśnicy,
  • Panowie Tadeusz Myler, Zbigniew Garsztka i Jerzy Zając – ZWiRWP z Kościana,
  • Panowie Janusz Gałązka i Mateusz Jokiel – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku     Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu,
  • Pan Marek Żmuda – Prezes ROD „Róża” w Oleśnicy,
  • Przedstawiciele Gminy Oleśnica wspierający statutową działalność Koła tj.: Panie Justyna Batog, Irena Tymańska, Małgorzata Święch, Stefania Krzemińska i Pan Tomasz Domal.
  • Państwo Agnieszka Romańczyk i Andrzej Lejczak – z Centrum Medycznego Oleśnica, oraz przedstawiciele Grupy Rowerowej BAJK STAIL – rowery rehabilitacyjne,
 • Wdowy zmarłych członków naszego Koła.
  Spotkanie uatrakcyjniał kolędami Pan Mirosław Jankowski, z Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy.
  Na wstępie Sekretarz Koła przedstawił decyzję Zarządu Koła o przyjęciu w poczet członków Związku Kol. Ireny Świerczyńskiej, Kol. Jarosława Krzana i Macieja Syty, którym wręczyłem legitymacje członkowskie Związku.
  Za szczególne zaangażowanie w działalność statutową Związku i Koła wyróżnienia otrzymali:
  1 Srebrny Krzyż Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
  1) ppłk Jerzy Wójcik.
  2 Medal Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
  1) Pani Dorota Bartczak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
  3 Medal Okolicznościowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
  1) Pan Mirosław Jankowski.
  Specjalne podziękowania za współpracę i ofiarność skierowałem do władz samorządowych powiatu i miasta Oleśnicy oraz przedstawicieli Gminy Oleśnica.
  Staroście Powiatu minionej kadencji Panu Wojciechowi Kocińskiemu, zgodnie
  z uchwałą Zarządu Koła wręczyłem podziękowanie, a obecnemu Burmistrzowi Oleśnicy Panu Janowi Bronsiowi i Wójtowi Gminy Oleśnica Panu Marcinowi Kasinie Gratulacje z okazji wyboru do władz samorządowych a obecni podziękowali brawami.
  Następnie w ramach spraw organizacyjnych i personalnych Pełnomocnik ds. przeprowadzenia zbiórki publicznej w Kole – Kol. Edward PLUCHA i Kol. Jan Łaski, przedstawił protokół i rozliczenie zbiórki na doroczne paczki, które w dniu 6 grudnia br.w uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej trafiły do rodziny we wsi Boguszyce.
  Po części oficjalnej, obecni na sali przedstawiciele samorządów i ks. kapelan przekazali nam życzenia świąteczne oraz noworoczne, podkreślając i deklarując wolę dalszej owocnej współpracy.
  Miłym i pełnym wzruszenia momentem było tradycyjne wspólne spotkanie opłatkowe (przy kolędach) oraz wspólny posiłek z zestawem potraw tj.: zupą grzybową, barszczem i rybą w rolach głównych. Po życzeniach i połamaniu się opłatkiem były wspólne rozmowy, dyskusje i  zajęcia w koleżeńskich podgrupach.
  Na zakończenie przedstawiciele Centrum Medycznego Oleśnica, przedstawili własną ofertę usług medycznych z dziedziny rehabilitacji i leczenia wad słuchu.
  Serdeczne podziękowania kieruję do Kol. mjr. Jerzego Trzcińskiego Wiceprezesa, Kol. mjr. Andrzeja Krzemińskiego Skarbnika i Kol. st. chor. szt. Edwarda Pluchy
  i Jana Łaskiego z małżonką – członków Zarządu Koła im. Ziemi Oleśnickiej, za zapewnienie logistycznej i finansowej organizacji spotkania.

płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek – Prezes Zarządu Koła
Foto. Grzegorz Huk – Portal olesnica24com.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP WE WROCŁAWIU W DNIU 10.12.2018 R.

10 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2018 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2019 rok.
Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.
W uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, Prezes ZW płk Marian Dąbrowski i Prezes Honorowy gen. bryg. Zdzisław Barszczewski, wręczyli:
1. Krzyż ZŻWP I klasy złoty z gwiazdą:
▪ ppłk w st. spocz. Mirosław Wiercioch;
▪ kpt. w st. spocz. Reinhard Majcher;
▪ st. chor. szt. w st. spocz. Adam Chodaczyński
▪ chor. w st. spocz. Mieczysław Lisiewski.
2. Krzyż ZŻWP II klasy złoty:
▪ st. chor. szt. w st. spocz. Adam Wojtaszewski.
3. Dyplom podziękowania za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy społecznej:
▪ płk DĄBROWSKI Jerzy;
▪ płk SITARZ Adolf;
▪ płk TABOR Bolesław;
▪ ppłk LEŚNIAK Marek;
▪ płk TEPER Roman;
▪ ppłk NAGÓRNY Zbigniew;
▪ płk ŁAWNICZEK Lucjan;
▪ płk REGDOSZ Jan;
▪ płk KĘSTOWICZ Adam;
▪ ppłk BORTNIK Tadeusz;
▪ st.chor.sztab. WOJTASZEWSKI Adam;
▪ chor. KWIECIEŃ Celestyn.
Następnie jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2018 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na konsekwencje wynikające z rozwiązania Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Przedstawił również wyniki współpracy z innymi stowarzyszeniami mundurowymi i z innymi organizacjami pozarządowymi.
Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wiceprezesa ds. obronnych ppłk Jana Barańskiego oceny działalności obronnej w 2018 roku oraz kierunków działalności w 2019 roku.
Jako następny wystąpił Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper złożył sprawozdanie z rocznej działalności ZW w zakresie udzielania pomocy socjalnej i zdrowotnej. Przedstawił również kierunki działalności socjalnej i zdrowotnej na 2019 rok.
Wiceprezes – skarbnik przedstawił koncepcję preliminarza dochodów i wydatków na 2019 rok.
W kolejnym punkcie obrad głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2018 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2019 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Jerzy Dąbrowski, płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński.
Przygotowania do rocznej sprawozdawczości oraz wskazówki do poprawnego wykonania sprawozdań za 2018 rok przedstawił płk Jerzy Dąbrowski.

Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie Uchwałę nr 5/X/18 z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2019 rok.
W kolejnym punkcie płk Marian Dąbrowski przedstawił Ocenę działalności ZW w 2018 roku i główne zadania do realizacji w 2019 roku.
Bardzo interesujące dla zebranych było wystąpienie Prezesa Honorowego ZW gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego, w którym bardzo wysoko ocenił działalność struktur i przedstawił etyczne podstawy koniecznych działań na przyszłość. Prezes Honorowy złożył życzenia świąteczne uczestnikom posiedzenia.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił do sąsiedniej sali na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe na którym, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył upominek – książkę:
▪ Państwo Mariola i Andrzej Jasek – właściciele Hotelu JASEK;
▪ Pani Beata Iwanicka-Stachera – Dyrektor Hotelu JASEK;
▪ Pan Mateusz Skinder – Manager Hotelu JASEK.
Następnie głos zabrał ks. por. Maksymilian Jezierski – Kapelan wojskowy składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Klubowy Turniej Par ZŻWP.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

XXVI SPOTKANIE KOLEŻEŃSKO – INTEGRACYJNE KOŁA „BUDOWLANI” – TURAWA 2018

 Zgodnie z planem działalności koła „Budowlani” na rok 2018 w dniach 21-23.09,2018r. odbyło się spotkanie koleżeńsko-integracyjne członków koła i zaproszonych gości. Gościny użyczył oraz zapewnił nam dobre warunki zakwaterowania i wyżywienia ośrodek „PETERS” w Turawie przy ul. Spacerowej.

Współorganizatorem spotkania było koło „Budowlani” z Opola.

 • Spotkanie rozpoczęło się w piątek o godz.19.00 uroczystą kolacją wraz z częścią oficjalną. Prezes naszego koła kol. Jan Regdosz serdecznie powitał imiennie wszystkich uczestników, w tym :

 • Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu  kol.  Mariana   Dąbrowskiego,

 • Prezesa Honorowego naszego koła kol. Jana Stępnia,

 • Członków naszego koła wraz z małżonkami,

 • Prezesa koła „Budowlani” w Opolu kol. Henryka Oleksiuka,

 • Członków koła „Budowlani” w Opolu ,

 • Zaproszonych gości –sympatyków naszego koła z Gniezna, Zabrza, Opola i Wrocławia.

W dalszej części spotkania zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Odznaczenia otrzymali:

 • Kol. Marian Mora-krzyż I klasy -złoty z gwiazdą,

 • Kol. Jan Regdosz- krzyż III klasy – srebrny,

 • Kol. Sławomir Szandrocho – krzyż III klasy – srebrny.

Odznaczenia wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. Marian Dąbrowski.

Następnie Prezes koła „Budowlani” w Opolu kol. Henryk Oleksiuk wręczył odznaczenia członkom swojego Koła oraz podziękowania dla kolegów Mariana Mory i Jana Stępnia za wieloletnie działania na rzecz integracji środowiska wojskowych budowlanych z terenu byłego SOW.

W kolejnej części kol. Marian Mora przedstawił genezę powstania i historię działalności koła „Budowlani”, a Prezes kol. Jan Regdosz zapoznał uczestników z programem spotkania w kolejnych dwóch dniach i życząc wszystkim uczestnikom szampańskiej zabawy zakończył część oficjalną. Zabawa przy oprawie muzycznej zespołu kol. Piotra Rusina trwała do północy .

W sobotę zgodnie z planem zwiedziliśmy Park Jurajski w Krasiejowie. Jest to znane w całym świecie muzeum paleontologiczne połączone z parkiem rozrywki zlokalizowane na ciągle aktywnym terenie wykopalisk. Do dnia dzisiejszego z eksploatowanych wyrobisk pozyskuje się materiały do produkcji cementu.

Kolejnym etapem naszej sobotniej wycieczki było Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu gdzie między innymi obejrzeliśmy pięknie zrealizowany film o festiwalach polskiej piosenki, który przybliżył nam ich historię i przypomniał przeboje i idoli naszej młodości.

Następnie udaliśmy się na Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu – najwyższe wzniesienie na starym mieście skąd podziwialiśmy piękną panoramę miasta. Kolega Henryk Oleksiuk bardzo ciekawie opowiedział o 1000- letniej historii tego miejsca oraz o wielu legendach związanych ze Wzgórzem. Obecnie znajdują się tu dwa obiekty uniwersyteckie, wokół których zlokalizowane są liczne rzeźby i posągi zgromadzone z terenu całej Opolszczyzny.

Spacer po Starówce Opola zakończył pobyt na Skwerze Artystów gdzie obejrzeliśmy figury wielu znanych artystów, których twórczość związana była z Opolem (m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego).

Po powrocie do miejsca zakwaterowania wieczorem biesiadowaliśmy przy grillu i piwku.

W niedzielę po obiedzie i odbytym spacerze nad jeziorem turawskim pożegnaliśmy to urokliwe miejsce, z przesłaniem kolejnego spotkania za rok.

Andrzej Romański

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA DO TARNOWSKICH GÓR.

     Zarząd Koła SAPER ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego i Klub Piechurów PERPEDES, zorganizowali jednodniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Górnego Śląska- Tarnowskich Gór. Dnia 14.10.2018r. członkinie i członkowie Koła Saper i Perpedesu oraz wdowy po naszych zmarłych Kolegach, wyruszyli o godz.. 7.00 spod CSWInż. i Chem. do Tarnowskich Gór. Wycieczkę jak zwykle, zaszczycili swoją obecnością członkowie Zarządu Koła Saper: Kolega Malej z żoną, Kolega Heilman z żoną, Kolega Janosz z żoną, Kolega Wiśniewski z żoną. Kierownik wycieczki Kolega Marczak bardzo gorąco powitał wszystkich uczestników niedzielnej wycieczki, zapoznał z jej organizacją oraz przekazał życzenia zadowolenia i dobrego samopoczucia oraz przeżycia wielu wrażeń. Z kolei nasz dobry i zapalony przewodnik Piotr Trojanowski, omówił szczegółowo program wycieczki i w bardzo dobrych nastrojach ( dopisała nam piękna i słoneczna pogoda ),opuściliśmy Wrocław. Przez kilka godzin, podziwialiśmy piękne krajobrazy Polski południowej i około 10.00 , dojechaliśmy do Tarnowskich Gór- zabytkowej Kopalni Srebra . Tam, po zakupieniu biletów wstępu i podzieleniu uczestników wycieczki na dwie grupy, rozpoczęliśmy zwiedzanie z etatowymi przewodnikami Zabytkowej Kopalni Srebra. Z.K.S to jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie podziemi w dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. Od 2004 roku część pomnika historii Tarnowskie Góry, to podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”. Od lipca 2017r. jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z obiektów. Z.K.S. jest jedną z czterech Gwiazd Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, a od 2014r. Kopalnia dołączyła do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego jako tak zwany Punkt Kotwiczny. Stanowi jeden z dwóch udostępnionych do zwiedzania w 1976r. fragmentów wyrobisk podziemnych Królewskiej Kopalni Fryderyk, która funkcjonowała od 1784 do 1911 lub 1912r. Jest częścią podziemnego labiryntu wyrobisk górniczych, chodników i sztolni odwadniających, którego długość wynosi ponad 150 km. Na głębokości 40m, powstał szlak turystyczny o dł. 1740m i kształcie trójkąta, łączący trzy szyby: „Anioł”, „ Żmija” i „ Szczęść Boże”. W czasie niezwykłej wędrówki, oglądaliśmy pochodzące z XVIII XIX w. przodki górnicze, dawne stanowiska pracy i narzędzia. Ze szlakiem sąsiadują trzy komory o wielkości od 500 do 2000mkw. Blisko 300 metrowy fragment trasy, pokonaliśmy łodziami. W 2012r. podziemna trasa turystyczna, została udźwiękowiona w autentyczne odgłosy pracy górników, efekty zawału kopalnianego, jadących wózków i robot strzałowych, co żeśmy usłyszeli. W budynku nadszybia kopalni, znajduje się multimedialna wystawa (otwarta 20. 04. 2012r.), na której prezentowane są treści związane z historią, geologią, technikami wydobycia i odwadniania tarnogórskich podziemi. Mogliśmy obejrzeć m.in. dawne narzędzia, płuczkę, lampy używane pod ziemią, kubły do wydobywania urobku, a także przenośną toaletę. Jednym z elementów wystawy jest maszyna parowa, pierwsza na Górnym Śląsku, zainstalowana na obecnych terenach miasta z 1788r. Na terenie kopalni znajduje się: sala konferencyjna, restauracja, sklepy z pamiątkami i minerałami. W podziemiach panuje specyficzny mikroklimat o stałej temperaturze 10 stopni Celsjusza. Przy budynku znajduje się Skansen maszyn Parowych. Od 19 .10. 2006r. ZKS znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Technik Województwa Śląskiego i uznana za pomnik historii. Po przeszło półtora godzinnym zwiedzaniu kopalni bardzo zmęczeni ale bardzo zadowoleni , udaliśmy się na smaczny śląski obiad ( rosół z kaczki z makaronem i kluski śląskie z gulaszem wieprzowym ). Następnie poszliśmy podziwiać Rynek i Ratusz. Rynek to główny plac TG. Płyta rynku została wybrukowana, a w 1960 oraz 1976 ( z okazji 450- lecia miasta ), została gruntownie przebudowana i wyłożona płytami granitowymi oraz ze sjenitu i kośminu. W zachodniej części rynku, stoi pochodząca z lat 50. XX wieku drewniana konstrukcja ręcznego kołowrotu z dachem pokrytym gontem na drewnianych słupach. Jest to jedna z dwóch miejskich studni, które w przeszłości znajdowały się na rynku. W 1858r. na pamiątkę założenia miasta przez księcia Jana Opolskiego i margrabiego Jerzego Hohenzollerna wystawiono na rynku krzyż. Wokół niego w 1923r., na pamiątkę trzech powstań śląskich o wolność Śląska, posadzono 3 „dęby wolności”, które w czasie remontu zostały ścięte i miejsca ich zajęły topole. Rynek ma kształt trapezu o dł. 108m, szerokości 75m w części zachodniej i 52m w części wschodniej. Przy Rynku znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, które zobaczyliśmy: Ewangelicki Kościół Zbawiciela z XVIII w., przebudowany na początku XX wieku, Ratusz wybudowany w latach 1896-1988, Dom Sedlaczka z XVI wieku obecnie Muzeum Miejskie, Dom Bernharda i inne domy z XVI wieku oraz kamienice. Ratusz to zabytkowy obiekt architektoniczny. Rozpoczęcie wznoszenia ratusza nastąpiło w 1896r., a 11 sierpnia 1898r. uroczyście oddano do użytku. Jest to trzykondygnacyjny obiekt o fasadzie obłożonej cegła klinkierową. W elewacji ratusza kontrastują trzy zasadnicze surowce: czerwona klinkierówka, śląski granit użyty do cokołu oraz piaskowiec, z którego wykonane zostały m.in. herby i godła Hohenzollernów, Śląska, Prus, Rzeszy i Tarnowskich Gór. Sala posiedzeń, przerabiana w 1925r. wyróżnia się ciekawym wystrojem: boazerią i drewnianym sklepieniem, zbliżonym przekrojem do koniczyny. Jej ozdobą jest też piękne okno. Oglądnęliśmy zrekonstruowaną wieżę, odnowioną fasadę główną ratusza z herbami władców TG i posąg gwarka w niszy ratuszowej. Ostatnim obiektem, którym byliśmy bardzo zachwyceni to Zamek w Starych Tarnowicach, w dzielnicy TG. Siedziba w postaci gródka rycerskiego, funkcjonowała w XIV i XV wieku i zastąpił ją zbudowany w XVI w. w nowym miejscu zamek w stylu renesansowym z dziedzińcem i krużgankiem. Zamek był w następnych wiekach wielokrotnie przebudowywany. Po II wojnie światowej zamek i dobra tarnowickie zostały znacjonalizowane. Zamek stał się własnością PGR-u. W ciągu następnych dziesięcioleci zamek coraz bardziej niszczał. W 2000 r. właścicielami stali się Rajner i Krystyna Smolorzowie, którzy podjęli się całkowitej renowacji zamka i otoczenia. W zamek został wmontowany renesansowy portal z datą 1545r., pochodzący z pałacu w Płoninie. Z tamtego pałacu pochodzi również altana wybudowana w zamkowym parku. Pod koniec 2010r. zakończył się remont zamku oraz jego otoczenia ( oranżerii, stodoły ). Byliśmy nawet zauroczeni i nie chciało się nam wierzyć, że zamek został praktycznie odbudowany z ruin i zaadaptowany do muzeum prywatnego. Byliśmy także mile zaskoczeni, że na Śląsku jest tak pięknie odnowiony zamek wraz z otoczeniem. W czerwcu 2011r., nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego. Zachęcamy do odwiedzenia tego zamku. I na tym zakończyliśmy bardzo interesującą i pierwszą wycieczkę na Górny Śląsk, do Tarnowskich Gór. Do Wrocławia, ze względu na długie korki, wróciliśmy około 22.00, chociaż bardzo zmęczeni, ale naprawdę bardzo zadowoleni. Chciałbym najserdeczniej podziękować naszej niestrudzonej klienteli turystycznej za godną postawę podczas eskapady, naszemu profesjonalnemu fotografowi Koledze Wacławowi Malejowi za wykonanie pięknych zdjęć. Słowa wielkiego podziękowania kieruję do naszego przewodnika Piotra Trojanowskiego za opracowanie dobrego programu wycieczki i jego realizację. Dziękuję naszemu stałemu kierowcy Czesławowi Olbertowi za bezpieczną, bezkolizyjną jazdę i wysoką kulturę.

Do spotkania na kolejnych wycieczkach w przyszłym 2019 roku, do Bieszczadów i Rzeszowa, do Wiednia, Moraw i Doliny Wachau i na Górny lub Dolny Śląsk.

Jerzy Marczak

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Święto Niepodległości w Oleśnicy.

W dniu 11.11.2018 r. o godz.12.00 z okazji Święta Niepodległości na skwerze Kombatantów delegacje władz samorządowych i mieszkańców Oleśnicy złożyły wieńce przy pomniku Kombatantów. Koło Lotnik było reprezentowane przez ppłk. Nagórnego Zbigniewa, ppłk. Barańskiego Jana oraz chor. Frąckowiaka Tomasza. Następnie delegacje udały się do rynku gdzie dokonano rozciągnięcia 100 metrowej flagi, która była niesiona przez mieszkańców Oleśnicy. Na rynku odbyła się wojskowa defilada z udziałem orkiestry policyjnej.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu.

21 listopada 2018 r. (środa) o godzinie 11.30 przy ul. Krynickiej 80 we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu omówione zostaną m. in. przygotowania do przeprowadzenia rocznej kontroli w Kołach i Zarządzie Wojewódzkim ZŻWP.

Przewodniczący WKR Karol Horniczan

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Pamięć o Koleżankach i Kolegach.

          29 października 2018 r. jak co roku uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej, którzy spoczywają na oleśnickich cmentarzach. Czterdzieści pięć grobów odwiedzili: Koledzy Trzciński Jerzy, Buda Bogdan, Czerkawski Mirosław i Grela Wiesław – cmentarz Wileńska oraz Koledzy Krzemiński Andrzej, Gołębiowski Zdzisław, Plucza Edward i Kowalski Henryk na cmentarzu przy ulicy Wojska Polskiego.

Cześć Ich Pamięci.

mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński
Foto: st. chor. szt. w st. spocz. Edward Plucha.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

4 – DNIOWA WYCIECZKA – SANDOMIERZ, ZAMOŚĆ, LUBLIN, KOZŁÓWKA, KAZIMIERZ DOLNY.

Zarząd Koła SAPER ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego, zorganizował 4 – dniową wycieczkę do Sandomierza, Zamościa, Lublina, Kozłówki, Kazimierza Dolnego, zaplanowaną przez członkinie i członków Koła, a realizowaną przez Biuro Wratislavia Travel. Dnia 9.08.2018r. o godz. 6.00, wyruszyliśmy z ul. Bończyka 20 ( KAR-MED ) w kierunku do Sandomierza. Tę 65. wycieczkę , zaszczycili swoją obecnością członkowie Zarządu Koła: Kolega Wiśniewski z żoną i Kolega Heilman z żoną. Kierownik wycieczki Kolega Marczak bardzo serdecznie powitał wszystkich uczestników, a w szczególności tych , którzy pierwszy raz wyruszyli z nami na tę wycieczkę. Następnie w imieniu klienteli turystycznej bardzo gorąco , powitał Panią pilot – Ewę Wróblewską oraz Pana kierowcę – Krzysztofa Wronę. Na zakończenie swojego wystąpienia, złożył wszystkim życzenia- zadowolenia z wspólnie spędzonych dni, bardzo dobrego samopoczucia, przeżycia wielu niezapomnianych chwil, miłej współpracy oraz bezpiecznej i bezkolizyjnej jazdy. Przez kilka godzin jazdy , podziwialiśmy nasz piękny i kochany kraj. W godzinach popołudniowych , zajechaliśmy do Sandomierza i rozpoczęliśmy zwiedzanie pięknego miasta. Najpierw zwiedziliśmy Ratusz Staromiejski. Ratusz został wzniesiony wkrótce po najeździe Litwinów w 1349r. Pierwotnie gotycki , był budowlą na planie kwadratu zwieńczoną wysoką, ośmioboczną wieżą. Część południowa najstarsza ( na niej znajduje się zegar słoneczny ) pochodzi z tego okresu. W XVI wieku, został rozbudowany w formę wydłużonego prostokąta, a następnie zwieńczony attyką trójstrefową. Naroża attyki, zdobią głowy przedstawiające cztery stany. Wieżę dobudowano w XVII w. Na ścianie południowej, znajduje się zegar słoneczny, wykonany przez byłego właściciela zegarów w Jędrzejowie. Od strony wschodniej przed Ratuszem, znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanej z 1776 roku , ustawiona na pamiątkę misji świętej w 1770 r. 22 listopada 2017r. , po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków, wpisano sandomierski historyczny zespół architektoniczno – krajobrazowy na listę Pomników Historii. Następnie udaliśmy się obejrzeć Synagogę. Synagogę zbudowano w 1768 roku, w miejscu wcześniejszej, być może równie starej jak na Krakowskim Kazimierzu (gmina żydowska otrzymała od Króla Kazimierza Wielkiego przywilej opieki królewskiej równocześnie z Kazimierzem). Zbudowana w stylu późnobarokowym, z cegły, na planie zbliżonym do kwadratu. Cały zespół nakryty jest dachem łamanym, podbitym gontem. Sala modlitewna posiada sklepienie krzyżowo – kolebkowe z lunetami, a w każdej ścianie są po trzy okna. We wnętrzu, znajdują się zachowane polichromie z XVIII- XIX wieku. W XIX wieku dostawiono do niej dom gminy żydowskiej ( kahał ). Do sali modlitw z kahału wejście prowadzi przez gotycki portal z XIV wieku, pochodzący z sandomierskiego zamku, wysadzonego przez Szwedów w 1656 roku, z którego ocalało tylko skrzydło zachodnie. Zdewastowana w czasie II wojny światowej przez Niemców. Po wojnie przeznaczona została na Archiwum Państwowe. Synagoga wraz z kahałem wpisana została do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego. Kolejny obiekt, który zobaczyliśmy to Zamek Królewski w Sandomierzu. Zamek był wzniesiony na skarpie wiślanej w XV wieku przez Kazimierza III Wielkiego. Rozbudowany w XVI w. w stylu gotyckim poprzez barokowy , a skończywszy na renesansowym. Od 1986 roku w odrestaurowanych pomieszczeniach zamku ma siedzibę Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Ostatnim zabytkiem , który zwiedziliśmy w pierwszy dzień wycieczki to była Katedra. Wzniesiona w XIV wieku, gotycka, zachowała pierwotny układ przestrzenny i bogatą dekorację rzeźbiarską we wnętrzu. Posiada wyposażenie wewnętrzne z XV-XVII wieku ( freski bizantyjsko-ruskie, ołtarze rokokowe, obrazy i rzeźby ). Bazylika Katedralna została wzniesiona w miejscu pierwotnej, romańskiej Kolegiaty, zniszczonej wojskami Tatarów w XIII wieku i Litwinów w 1349 roku. W 1360 roku król Kazimierz Wielki, funduje nową Kolegiatę, która wraz z powstaniem Diecezji Sandomierskiej w 1818roku, otrzymała godność Katedry, a w 1960 roku godność Bazyliki Katedralnej. Jest to gotycka budowla typu halowego z trójbocznie zamkniętym, wydłużonym prezbiterium, nakryta sklepieniami krzyżowo- żebrowymi. Na ścianach zachowały się freski wykonane około 1421roku. Wnętrze kościoła zdobi wspaniały zespół rokokowych ołtarzy. Na ścianach widnieje zespół 16 obrazów. W skarbcu Katedry przechowywane są inkunabuły i relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, podarowany przez króla Władysława Jagiełłę. I na tym zakończył się 1. dzień zwiedzania Sandomierza. Bardzo zmęczeni, ale zadowoleni, pojechaliśmy do Ulanowa ( Hotel Tanew ) na obiadokolację i nocleg. Następnego dnia, wyruszyliśmy do Zamościa – perły Renesansu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Rynku Wielkiego z kamieniczkami. Rynek Wielki z kamieniczkami stanowi kwadratowy plac w Centrum Starego Miasta, zarazem jego główne miejsce. Po każdej stronie tego rynku (pierzei) znajdują się zabytkowe kamienice z podcieniami oraz ratusz, główny obiekt tego placu. Nie jest on położony w jego centrum, lecz w jego północnej pierzei. Wiąże się to z wolą założyciela miasta, Jana Zamojskiego, dla którego najważniejszym obiektem w jego mieście był pałac. We wszystkich pierzejach rynku, znajduje się 8 kamienic (poza północną z ratuszem), spośród których większość posiada różne nazwy, związane z ich dawnymi właścicielami i obiektami, jakie mieściły. Ratusz to manierystyczno- barokowy budynek na zamojskim Starym Mieście. Przy wejściu do ratusza, do którego, prowadzą wachlarzowe schody, znajduje się tarcza z herbem miasta oraz tablica upamiętniająca wpisanie w 1992r. zamojskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Na schodach jest także Kartusz, przedstawiający I Ordynata, Tomasza Zamojskiego. Obecnie mieści się tu Urząd Miasta. Straż Miejska oraz Zamojskie Centrum Informacji. Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza to zabytkowy renesansowy kościół na Starym Mieście, wzniesiony pod koniec XVI wieku. Katedrę ufundował założyciel miasta, Jan Zamojski, a autorem jej projektu, był włoski architekt Bernardo Morando. Początkowo była to Kolegiata, a w roku 1992 podniesiono jej rangę do katedry. Katedra pełni także rolę kościoła parafialnego. Styl architektoniczny jest związany z tzw. renesansem lubelskim. Jest to katedra o typie bazylikowym, z wyższą nawą główną ze sklepieniami kolebkowymi oraz lunetami, sięgająca 2o m, oraz niższymi nawami bocznymi. Obecny, późnobarokowy ołtarz z II połowy XVIII wieku, zastąpił pierwszy wczesnobarokowy, przywieziony z Tarnogrodu. Znajdują się przy nim cztery kolumny, pomiędzy dwiema z nich, umieszczony jest główny obraz, przedstawiający Św. Tomasza Apostoła, klękającego przy zmartwychwstałym Jezusie, a na bocznych ścianach prezbiterium 4 inne, ukazujące patrona kościoła. Wewnątrz znajduje się 9 kaplic, po 4 w obu niższych nawach bocznych, oraz jedna przy prezbiterium. Poszczególne kaplice są bogate w cenne obiekty, ołtarze, obrazy i poświęcone są różnym postaciom oraz osobom. Pod nawą główną, znajdują się krypty z trumnami oraz prochami Zamojskich. W jednej z krypt spoczywa Jan Zamojski. Przy katedrze wznosi się późnobarokowa dzwonnica, wybudowana w II połowie XVIII wieku. Biją tu trzy dzwony – Jana, Wawrzyńca i Tomasza. Pałac Zamojskich to dawna rezydencja założyciela miasta Jana Zamojskiego i rodziny Zamojskich. Był to pierwszy obiekt, jaki zaczęto budować po założeniu miasta. Pierwsza budowa trwała w latach 1579-1586. Projekt wykonał Bernardo Morando. Wówczas pałac posiadał odrębne mury , oddzielające go od pozostałej części miasta i miał formę prostokąta o długości około 60m, dwie kondygnacje, wieżę z tarasem oraz dwuskrzydłowe schody od strony Rynku Wielkiego. Budynek przechodził wiele etapów przebudowy przez co obecnie nie jest tak okazałą budowlą jak dawniej. Najpierw był renesansowy, potem barokowy, następnie późnobarokowy i klasycystyczny. Przed pałacem stoi pomnik hetmana i kanclerza Jana Zamojskiego. Obecnie jest siedzibą Sądu. Synagoga znajduje się na Starym Mieście. Jest najbardziej zachowaną późnorenesansową synagogą w Polsce, zbudowaną w latach 1610- 1629 z inicjatywy Żydów sefardyjskich. Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie kwadratu, w stylu polskiego, późnego renesansu. Po dobudowaniu babińców, plan przybrał formę prostokąta. Budynek centralny wieńczy grzebieniowa attyka, zasłaniająca tzw. dach pogrążony. We wnętrzach renesansowego portalu głównej sali modlitewnej, zachował się na ścianie późnorenesansowy Aron ha-kodesz z XV wieku. Na ścianach i sklepieniach, znajduje się bogata stiukowa i sztukateryjna dekoracja z cennymi rozetami i malowidłami. Sklepienia udekorowano tzw. typem kalisko- lubelskim czyli takim samym jak sklepienia nawy głównej Katedry w Zamościu. Twierdza Zamość to fortyfikacje otaczające miasto. Zamość zbudowano w latach 1579-1618 na zlecenie Jana Zamojskiego. Wielokrotnie przebudowywano, w tym najbardziej w 20.latach XIX wieku. Jest to jedna z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W swojej historii przeszła 5 oblężeń. Pierwszym z nich była obrona przed wojskami kozacko- tatarskimi w czasie powstania Chmielnickiego. Drugie to oblężenie szwedzkie z 1656 roku. Trzecie było oblężenie wojsk Księstwa Warszawskiego, mające na celu odbicie Zamościa z rąk austriackich w 1809r. Najdłuższym, zarazem czwartym oblężeniem, trwającym 10 miesięcy, było rosyjskie w 1813roku. Po raz ostatni Zamość bronił się w czasie powstania listopadowego, kiedy to jako ostatni punkt oporu w ogóle w swej historii uległo Rosjanom. Szturmem Forteca została zdobyta tylko raz , i to przez wojska polskie w 1809r. Zwiedziliśmy Bastion VII i Nadszaniec oraz zobaczyliśmy ekspozycję – Historię garnizonu Zamość. Na koniec 2.dnia wycieczki , zobaczyliśmy jeszcze Rotundę Zamojską. Rotunda powstała w latach 1825-1831 jako działobitnia, po włączeniu Zamościa po Kongresie Wiedeńskim w 1815roku w granice Królestwa Kongresowego, czyli pod panowanie Rosji. W czasie II wojny światowej był tu niemiecki obóz podległy Gestapo 1940-1944, miejsce martyrologii ludności Zamojszczyzny. W 1947roku utworzono tu Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny. Wewnątrz znajdują się cele poświęcone różnym ofiarom II wojny światowej. Rotunda ma formę grubego ( ok. 7m ) pierścienia przykrytego warstwą ziemi, otwartego od strony miasta, z wysokimi ( ok.9,5m ) ceglano- kamiennymi ścianami, z oknami o funkcji strzelnicy od zewnątrz oraz wejściami do poszczególnych cel od dziedzińca. Zbudowana jest na planie koła o średnicy 54m. Wewnętrzny dziedziniec ma 38,5m średnicy. Znajduje się tam 19 niewielkich, połączonych cel. Rotunda otoczona jest fosą z trzech stron. Na rotundzie obchodzone są uroczystości rocznicowe państwowe i kościelne. I na tym zakończył się drugi dzień zwiedzania Zamościa. Następnie pojechaliśmy do Hotelu Avion w Świdniku , na obiadokolację i nocleg. Trzeciego dnia, po śniadaniu, pojechaliśmy do Lublina zwiedzić- Kaplicę Zamkową Trójcy Świętej, Archikatedrę- Sanktuarium MB Płaczącej i Kozłówkę- Muzeum Zamojskich. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kaplicy, która jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i Europie. Doskonałe zespolenie gotyckiej architektury z bizantyjsko-ruską polichromią wnętrza, czyni z niej zabytek unikatowy w skali międzynarodowej. Gotycka, dwukondygnacyjna kaplica, będąca częścią gotyckiego zamku wzniesionego przez króla Kazimierza Wielkiego, powstała w II połowie XIV wieku. Jako kaplica królewska służyła głównie monarchom, szczególnie w czasach dynastii Jagiellońskiej. Na zlecenie Władysława Jagiełły w początku XV wieku malarze ruscy, pokryli wnętrze kaplicy malowidłami bizantyjsko – ruskimi. W XVI wieku budowla otrzymała renesansowy portal, a w XVII wieku szczyt fasady frontowej w stylu renesansu lubelskiego. W wieku XVII podczas wojen szwedzkich i kozackich zamek uległ zniszczeniu. W latach 20.XIX wieku w miejsce dawnego zamku królewskiego, wzniesiono obecny budynek w stylu neogotyckim z przeznaczeniem na więzienie. W czasie przebudowy średniowieczne malowidła, zostały zakryte warstwą zaprawy i pobielone. Kościół zamkowy należy do typu dwukondygnacyjnych jedno filarowych świątyń powszechnych w łacińskiej, średniowiecznej Europie. Polichromia w kaplicy , została wykonana zgodnie z tradycjami technicznymi sztuki bizantyjskiej. Plan kaplicy składa się z korpusu założonego na planie kwadratu, uzupełnionego wydłużonym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Pośrodku nawy, znajduje się ośmioboczny filar, podtrzymujący sklepienie palmowe z żebrami, wykonanymi z cegły i piaskowcowymi zwornikami. Analogiczne sklepienie, znajduje się w prezbiterium. Archikatedra -Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej. Pochodzi z XVI wieku, jest nazywana perłą baroku na Lubelszczyźnie. Ukończono ją w 1625r. Została zbudowana w barokowym stylu, mimo to w pewnych miejscach można doszukać się detali renesansowych. Wnętrze naw pokryte jest freskami. W prezbiterium znajduje się XVII w. ołtarz wykonany z czarnej gruszki libańskiej, obecnie w swoim oryginalnym, hebanowym kolorze, znajdują się w nim złote rzeźby świętych. W prezbiterium wiszą również dwa barokowe obrazy: Ostatnia wieczerza i Uczta Heroda. W ołtarzu bocznym przy lewej nawie wisi obraz matki Boskiej Płaczącej. W kaplicy znajduje się cudowny Krzyż Trybunalski. Oprócz Krzyża jest także chrzcielnica z XIV wieku, tablice epitafijne, monstrancje. Otwarte dla zwiedzających są krypty zmarłych biskupów lubelskich. Zobaczyliśmy i podziwialiśmy także Stare Miasto tj. najstarszą część Lublina, gdzie znajdują się liczne zabytki, w tym pozostałości murów miejskich, kamienice renesansowe, dawny ratusz. Ten zespól architektoniczno-urbanistyczny, został wpisany na listę Pomników Historii. Ostatnim obiektem , który w tym dniu oglądnęliśmy to Kozłówka. Pałac w Kozłówce to zespół pałacowo- parkowy rodziny Zamojskich we wsi Kozłówka. Został zbudowany w latach 1736- 1742. Między latami 1799-1944 majątek należał do Zamojskich. Pałac okres świetności przeżywał za czasów Konstantego Zamojskiego, który w 1903 roku założył tu Ordynację. Po 1944 roku, po wyjeździe ostatnich właścicieli, od listopada tegoż roku pałac jest własnością państwa. Obecnie pałac jest siedzibą muzeum. 16 maja 2007roku, został wpisany na listę Pomników Historii. We wnętrzach, które zachowały autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku w tym: neobarokowe i neo-regencyjne plafony, piece z miśnieńskich kafli, marmurowe kominki, dębowe parkiety. Zgromadzona jest również niezwykła kolekcja malarstwa ( przeważają portrety rodzinne oraz kopie arcydzieł malarstwa europejskiego ), mebli, rzeźb, luster, kobierców, porcelany, złoconych brązów i sreber, które swego czasu stanowiły dawne wyposażenie pałacu. Biblioteka pałacowa liczy 7792 woluminów, w tym 620 starodruków. Zbiory zawierają ponad 5000 listów i dokumentów Zamojskich, 1900 zabytkowych fotografii oraz 1500 rolek z nagraniami muzyki. W budynku dawnej powozowni znajduje się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu zwana również jako „ Muzeum Socrealizmu”. Galeria liczy ponad 1600 rzeźb, rysunków, obrazów, grafik i plakatów. Ten dzień zwiedzania był wielce wyczerpujący ale bardzo interesujący . Zadowoleni pojechaliśmy odpocząć w Hotelu Avion w Świdniku. Ostatniego dnia po śniadaniu , pojechaliśmy zwiedzać Kazimierz nad Wisłą tj. Ruiny Zamku, Starą Chatę, Kościół Farny i Klasztorny, Rynek Staromiejski. Zamek w Kazimierzu to zespół fortyfikacji obronnych z XIII i XIV wieku. Zamek górny to wieża nazywana potocznie „ Basztą” bądź wieżą Łokietka, wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku obronny stołp. Mieści się na szczycie wzniesienia około 180m od zamku dolnego. Jego wysokość sięga nawet 20m, a obwód u podstawy wynosi 32,5m. Grubość murów wynosi 4,2m u podstawy i do 3m na szczycie. Rola budowli polegała na strzeżeniu przeprawy „Woyszyńskiej” na Wiśle oraz na poborze ceł. Zamek dolny ma kształt nieregularnego czworoboku. Od strony Wisły posiada resztki oszkarpowanej kwadratowej wieży na planie kwadratu o boku 10m. Duży dziedziniec otoczony jest murami obwodowymi. W głębi dziedzińca mamy najbardziej interesującą część ruin czyli skrzydło mieszkalne, w którym zachowały się wysokie mury z otworami okiennymi. Całość otoczona jest wykutą w skale suchą fosą o szerokości do 8m. Stara Chata powstała za czasów pierwszego, znanego przedstawiciela rodu Kobiałko- twórcy pomnika na Wawelu. Jego potomek- Antoni Kobiałko zbudował „ Spichlerz Kobiałki”, który również istnieje do dnia dzisiejszego. Chata jest z przełomu XVII i XVIII wieku, cenny zabytek , będący pamiątką rodziny Kobiałków. Kościół Farny i Klasztorny. Kościół Farny to najstarsza świątynia w mieście. Pierwsze wzmianki parafii pochodzą z roku 1325, a ówczesny kościół zbudowany z kamienia wapiennego był znacznie mniejszy niż obecny. Jego fundatorem był najprawdopodobniej sam król Kazimierz Wielki. Na przełomie XIV- XV wieku kościół rozbudowano i dobudowano wieżę. Smukła, gotycka bryła, posiadająca piękne, trójkątne, renesansowe szczyty dachu stała się wzorem przy budowie nowych obiektów sakralnych. Ołtarz główny kryje XIX wieczny obraz ze sceną męczeństwa Świętego Bartłomieja, w kaplicy Różańcowej uwagę przykuwa Matka Boska z Dzieciątkiem. Najcenniejsze są tutaj kompletne organy w Polsce. Kościół Klasztorny ufundowany w 1589r., konsekrowany w 1591. W 1687 roku przy kościele osiedlili się franciszkanie – reformaci, którzy powiększyli świątynię, a w latach 1638-1668 dobudowali część klasztorną, otoczoną wysokimi murami obronnymi. W okresie okupacji klasztor zajmowało gestapo, a piwnice zamieniono na więzienie. W 1956 roku powstało muzeum w klasztorze, którego eksponaty obejmują: rękopisy, stare druki, rzeźby i obrazy. Kościół zachował wystrój zachował wystrój pierwotny. Na uwagę zasługuje ołtarz główny z obrazem Zwiastowania NMP z 1600r. Rynek Staromiejski. Na rynku zachowały się wspaniałe, zabytkowe kamieniczki, m.in. bliźniacze Pod Świętym Mikołajem i pod Świętym Krzysztofem z XVIII wieku z manierystycznym wystrojem. Obie mają identyczny układ fasad – przyziemie z trzy arkadowym podcieniem oraz piętro z trzema oknami. Dachy budynków ozdobione są wysokimi attykami. Ich właścicielami byli bracia Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie. Na uwagę zasługuje barokowa kamienica Gdańska. W centralnym punkcie stoi studnia nadając fajnego klimatu rynkowi. Na zakończenie tej czterodniowej wycieczki, odbyliśmy rejs statkiem po Wiśle . Dopisywała nam dobra pogoda. Podziwialiśmy piękne krajobrazy. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni z tej niecodziennej przygody i na długo zapamiętają niebywała frajdę. Po zejściu ze statku, pożegnaliśmy piękne, historyczne miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego i wyruszyliśmy w drogę do Wrocławia. Po drodze skonsumowaliśmy jeszcze dobry i smaczny obiad i około 23.00 byliśmy w naszym, kochanym Wrocławiu. Kierownik wycieczki Jerzy Marczak bardzo gorąco podziękował zdyscyplinowanej i zintegrowanej klienteli turystycznej za godne znoszenie trudów bardzo aktywnej wycieczki i stworzenie niezwykłej atmosfery. Wyraził serdeczne podziękowanie Pani Pilot – Ewie Wróblewskiej za duży profesjonalizm oraz serdeczną opiekę i sympatyczny stosunek do uczestników wycieczki. Podziękował w gorących słowach Panu kierowcy- Krzysztofowi Wronie za bezpieczną, bezkolizyjną i bardzo dobrą technikę jazdy. Wyraził dużą wdzięczność aktywnemu i dobremu fotografowi – Krzysztofowi Wiśniewskiemu za wykonanie bardzo dobrych zdjęć (faktografii wycieczki). Kieruję słowa najwyższego podziękowania dla Dyrektora Biura Wratislavia Travel- Pana Mariusza Podgórskiego za ciekawy i interesujący program wycieczki, konkurencyjną cenę oraz niespodzianki.

Do spotkania na kolejnej wycieczce do Tarnowskich Gór.

Jerzy Marczak

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

W Oleśnicy pamiętali o bitwie pod Lenino.

Jak co roku członkowie kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w oleśnickim garnizonie spotkali się w dzień 75 rocznicy bitwy pod Lenino. Przy pięknej jesiennej pogodzie o godzinie 17.00 w dniu 12 października 2018 roku delegacje kół ZŻWP „Lotnik” i koła im. Ziemi Oleśnickiej spotkały się na cmentarzu w Oleśnicy przy pomniku Orła Białego. Po kilku słowach wprowadzenia i okolicznościowym wspomnieniu żołnierskich ofiar przez Burmistrza Miasta Oleśnica Pana Michała Kołacińskiego, delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Przy symbolicznym piastowskim Białym Orle zapalone zostały białe i czerwone znicze. Chwile historycznej refleksji, upamiętniających sześć milionów Polaków poległych, zamordowanych i zmarłych 
w wyniku działań na wszystkich frontach II wojny światowej, zakończyły wspólne spotkanie przy mogile żołnierzy. Po tej skromnej uroczystości delegacje obu kół ZŻWP przeszły na pobliski cmentarz żołnierzy radzieckich i u podnóża znajdującego się tam pomnika, złożono wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze pamięci.
Tekst: mjr w st. spocz. Jerzy Tomasz Trzciński
Foto: st. chor. szt. w st. spocz. Edward Plucha

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz