WYCIECZKA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZA SZLAKIEM DWORÓW SZLACHECKICH PO OPOLSZCZYŹNIE

Zarząd Koła Saper ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego wespół z Klubem Piechurów Perpedes, zorganizowali drugą wycieczkę Szlakiem Dworów Szlacheckich po Opolszczyźnie, a 5. w tym roku. Dnia 5.10.2014r. stała nasza klientela turystyczna, wyruszyła o godz. 8.00 w kierunku Opola, w celu zwiedzenia kolejnych pałaców i klasztoru. Jak zwykle, kierownik wycieczki Jerzy Marczak, bardzo gorąco powitał wszystkich jej uczestników, przedstawił ciekawy program i życzył dobrego samopoczucia oraz doznania wielu silnych emocji, w związku z poznawanymi perełkami architektury. Z kolei nasz niezawodny przewodnik i zarazem pilot, skupił uwagę na zaplanowanych obiektach oraz organizacją wycieczki. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pięknego Pałacu w Korfantowie. Został on wzniesiony w 1616r. z fundacji Pilchnera. Przebudowywano go dwukrotnie: w XVIII i w II połowie XIX wieku. Budowla jest usytuowana na płn.-zach. skraju miasta, na niewielkim wzgórzu, na rzucie podkowy o trzech skrzydłach, zamykających czworoboczny dziedziniec wewnętrzny otwarty od zachodu. Od wschodu układ pałacowy zamyka dziedziniec z budynkiem bramnym i oficynami. Po wojnie opustoszały pałac stał się łatwym łupem dla szabrowników, a w latach 60. XX wieku był już ruiną. Po zakończeniu II wojny światowej, mieściła się w nim siedziba polskiej grupy administracyjnej. Obecnie pałac wraz z kompleksem współczesnych budynków szpitalnych, mieści Opolskie Centrum Rehabilitacji.

Następnym obiektem zabytkowym, który wzbudził w nas niesamowitą ciekawość, to Pałac w Mosznej. Jest jednym z najbardziej znanych tego typu obiektów na ziemi opolskiej, o niespotykanej architekturze, zabytkową rezydencją we wsi Moszna. Nazwa wioski pochodzi najprawdopodobniej od nazwiska Moschin, rodziny przybyłej do parafii Łącznik w XIV w. Jak głosi legenda, obiekt w średniowieczu należał do Zakonu Templariuszy. Od 1886 do 1945r. był rezydencją śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych. Pałac jest częściowo udostępniony do zwiedzania: w kaplicy odbywają się koncerty muzyki kameralnej a w galerii wystawy dzieł sztuki. Obiekt otacza prawie dwustu hektarowy park (m.in. trzystuletnie okazy dębów, rzadkie skupiska rododendronów).

Budowla powstała w połowie wieku XVII. Część środkowa zastąpiła dawny pałac barokowy, który w 1896r spłonął, i został odbudowany w pierwotnym kształcie. Do roku 1900 powstała najbardziej okazała część wschodnia w stylu neogotyckim a w latach 1912-1914,dobudowano skrzydło zachodnie w stylu neorenesansowym. Rodzina Tiele-Wincklerów wiosną 1945r. opuściła zamek. Podczas II wojny światowej zamek uniknął zniszczeń. Od 1945r. w zamku kwaterowały oddziały Armii Radzieckiej. W tym okresie dewastacji uległa większa część wyposażenia zamkowego, skradziono większą część przechowywanych tam dzieł sztuki, głównie obrazów i rzeźb. Zamek posiada 365 pomieszczeń i 99 wież i wieżyczek. Podczas zwiedzania szczególnie zainteresowały nas wnętrza: salon z antresolą, salon lustrzany, biblioteka, kaplica a z zewnątrz wieże, oranżeria oraz park.

Kolejnym zabytkiem, który przyciągnął naszą uwagę to Pałac i Klasztor w Kamieniu Śląskim. Odbudowany z całkowitej ruiny, stanowi prześliczny Pałac Odrowążów z Sanktuarium Świętego Jacka (Odrowąża), które cieszy się dużą sławą wśród turystów i pielgrzymów. Patronem sanktuarium jest Święty Jacek Odrowąż, który urodził się w pałacu w 1183r. Pięć wieków później rodzina Von Lorisch, przebudowała średniowieczną warownię w barokowy pałac, a komnatę, w której miał się urodzić najsławniejszy z Odrowążów, przeznaczyła na kaplicę. Od początków XVIII wieku do sanktuarium, przybywały co roku tysiące pielgrzymów. Kult świętego wraz z całym pałacem, odżył tutaj w latach 90. ubiegłego stulecia, po tym jak majątek przeszedł na własność Diecezji Opolskiej. Po pożarze w 1971r., przez 4 lata trwała odbudowa kompleksu pałacowo-parkowego ze zniszczeń. W czasie wojny mieścił się tutaj szpital wojskowy, a od 1945r. Państwowy Dom Dziecka. Po kaplicy, splądrowanej i spalonej po żołnierzach Armii Radzieckiej ślad nie pozostał. Od 1994r. pałac żyje nowym życiem. Do sanktuarium przybywają pielgrzymi a do reprezentacyjnej sali balowej i otaczającego rezydencję parku krajobrazowego turyści. W zabudowaniach gospodarczych dawnego folwarku, znajduje się Sebastianeum Silesiacum – centrum rehabilitacyjne, wypoczynkowe i turystyczne a także grota i stylowa restauracja.

Po trudach zwiedzania zabytków , udaliśmy się do restauracji Kamieniec, gdzie czekał na nas wyjątkowo smaczny obiad. W trakcie obiadu wystąpił kierownik wycieczki Jerzy Marczak, który przypomniał, że w tym roku mija 10 lat, jak Koło Saper i Klub Perpedes organizują wycieczki. Bardzo serdecznie podziękował Janowi Szymczakowi- współorganizatorowi wypraw i jednocześnie przewodnikowi, za wielkie zaangażowanie .

Nadmienił, że dotychczas zorganizowano 45 wycieczek po Dolnym Śląsku, Małopolsce, Wielkopolsce, Opolszczyźnie, a nasi turyści są najlepszą scenografią tychże jakże ciekawych i pouczających wycieczek. Następnie wzniósł toast lampką wina, za pomyślność zgranej, rodzinnej klienteli turystycznej oraz pożyczył wszystkim dużo zdrowia i dalszej kontynuacji eskapad w przyszłości. I na tym zakończono w tym roku zwiedzanie pałaców, zamków, dworów, kościołów i wież .

Na zakończenie, pragnę bardzo serdecznie podziękować naszym niezawodnym dokumentalistom – fotografom Kol. Kol. Wacławowi Malejowi, Jerzemu Kłodkowskiemu, za chęć i trud wykonywania profesjonalnych zdjęć. Do spotkania w przyszłym roku.

Jerzy Marczak

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Rocznica Bitwy pod Lenino w Oleśnicy

Pamiętali o bitwie pod Lenino

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

SPOTKANIE TOWARZYSKO-INTEGRACYJNE WOJSKOWYCH BUDOWLANYCH

Staraniem Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „BUDOWLANI” w dniach 26-28 września 2014 r. odbyło się już  po raz 22-gi środowiskowe spotkanie towarzysko – integracyjne oficerów i ich rodzin z jednostek i instytucji byłej Służby Zakwaterowania i Budownictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego. Spotkanie odbyło się w uroczym rejonie leśno – wodnym w miejscowości Kobyla Góra k/ Ostrzeszowa w Ośrodku Szkoleniowo – Turystycznym „WAGABUNDA”. Uczestniczyli w nim oficerowie byłego Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa SOW, byłych Wojskowych Rejonowych Zarządów Kwaterunkowo – Budowlanych, byłych Pułków Inżynieryjno – Budowlanych  i Wojskowych Zakładów Remontowo – Budowlanych. Łącznie uczestniczyło 36 osób. Obok wyżej wymienionych również chętni z innych Kół ZŻ WP, w tym płk w st. spocz. Stanisław Osiński z Koła „SAPER”, ppłk w st. spocz. Czesław Kociemski z Koła im. „GEN. OHANOWICZA”, ppłk w st. spocz. Kazimierz Derkacz – prezes Koła im. „PIASTÓW ŚLĄSKICH” oraz ppłk w st. spocz. Eugeniusz Majewski – prezes Koła WZRB Wrocław.

Spotkanie rozpoczęło się w dniu 26.09 (piątek) smaczną grillową kolacją, wzbogaconą wspólnym śpiewem wielu środowiskowych, ludowych i rozrywkowych pieśni, w czym pomocny nam był wydany w tym celu śpiewnik i wokalny przywódca tej części spotkań, członek naszego Koła kol. płk w st. spocz. Jan Regdosz.

W dniu następnym w sobotę, dn. 27.09 prawie wszyscy uczestnicy spotkania odbyli wycieczkę do pobliskiego Wrocławiowi grodu, ale bliżej nigdy nie zwiedzanego – Oleśnicy, gdzie zwiedziliśmy muzealny Zamek Książąt Oleśnickich, Bazylikę Mniejszą, stanowiącą łączny kompleks architektoniczny z owym zamkiem. Ponadto Ośrodek Spotkań z Historią, nowobudowany kościół o konstrukcji żelbetowo – szkieletowej w kształcie rotundy, dla którego przewiduje się wezwanie Najświętszej Marii Panny Fatimskiej oraz obelisk historyczny wzniesiony w Oleśnicy ku czci kombatantów i ofiar Drugiej Wojny Światowej (złożyliśmy też wiązankę kwiatów).

W drodze powrotnej z Oleśnicy do Kobylej Góry w miejscowości Święty Marek k/ Sycowa zwiedziliśmy zabytkowy, drewniany kościół również pod wezwaniem Św. Marka, który mimo znacznego wieku jest bardzo dobrze utrzymany i przez wielu turystów odwiedzany.

Zasadniczym punktem owego trzydniowego spotkania integracyjnego byłych wojskowych budowlanych była uroczysta „Kolacja przy świecach” w sobotę w dniu 27.09. Przy suto zastawionych stołach i akompaniamencie grającego i zabawnie śpiewającego muzyka, również byłego żołnierza służby zasadniczej (lata 80-te) w jednostce wojskowej w Krotoszynie, uczestnicy spotkania spędzili wiele godzin, tańcząc, a w końcowej części śpiewając ulubione piosenki.

Trzeci dzień spotkania , niedzielę, od śniadania do obiadu większość uczestników spędziło na grzybobraniu w okolicznych, dość obszernych lasach. We wskazanym przez kierownika Ośrodka „WAGABUNDA” rejonie, poszukiwacze grzybów nazbierali dość znaczną ich ilość.

W niedzielę, w dniu 28.09 po obiedzie nastąpiły uczuciowe, szczere i wzruszające pożegnania, utrwalone na wspólnych zdjęciach i fotosach i powrót do miejsc zamieszkania.

Podróż do miejscowości: Kobyla Góra i z powrotem do Wrocławia odbyliśmy autokarem udostępnionym nam przez 2 WOG we Wrocławiu, któremu obok należności finansowych jesteśmy szczerze wdzięczni, i któremu tym wspomnieniem serdecznie również dziękujemy.

Koło ZŻWP „BUDOWLANI” obok statutowej działalności stowarzyszeniowej, do tego typu spotkań byłego środowiska wojskowych budowlanych przywiązuje znaczącą rolę, gdyż umożliwiają one powrót wspomnieniami do trudnych, ale twórczych lat służby w wojskowych organach inżynieryjno – budowlanych, podtrzymują znajomości i przyjaźnie oraz pozytywnie wpływają na liczebność członkowską Koła. Od chwili powołania naszego Koła, tj. od 1993 roku odbyliśmy, łącznie z tegorocznym, 22 spotkania i nadal zamierzamy je realizować.
Marian Mora

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Zebranie Koła „Lotnik”

9 października b.r. odbyło się zebranie członków Koła „Lotnik” ZŻWP. Zebranie prowadził kol. Zbigniew Knapek, który powitał obecnego na zebraniu Burmistrza Oleśnicy P. Jana Bronsia i wszystkich obecnych kolegów i koleżanki. W swoim wystąpieniu nawiązał do wydarzeń z 12 października 1943 roku oraz kolejnej rocznicy naszych awansów i odznaczeń.

Kol. Adam Kowalczyk odczytał akty nadania wyróżnień dla naszych kolegów:

 • Odznaką w formie krzyża – dla kol. Janusza Kucińskiego,
 • Medalem XXX-lecia ZŻWP – dla kol. Jacka Bluja.

Odznaczenia wręczyli kol. Zbigniew Knapek i Burmistrz Oleśnicy p. Jan Bronś.

Burmistrz Jan Bronś zapoznał zebranych z informacją n.t. wyborów samorządowych tzn. okręgami wyborczymi,komitetami wystawiającymi kandydatów i sposobem głosowania.

Następnie kol. Eugeniusz Wrześniewski przedstawił informację z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu a kol. Zbigniew Knapek odczytał „Apel Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP”.

Na tym zakończyła się część oficjalna zebrania i rozpoczęły się spotkania koleżeńskie.

Tekst: F. Starobrat

Foto: E. Wrześniewski

 

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

PODRÓŻE CIĄGLE KSZTAŁCĄ…

Wspaniałe podróże Saperów i osób z nimi zaprzyjaźnionymi.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu

29 września 2014 roku o godzinie 10.00 w Klubie 4. RBLog rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad był stan realizacji zadań mających na celu ufundowanie nowego sztandaru ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wręczenie przez Prezesa ZW płk. Mariana Dąbrowskiego wyróżnień za zaangażowanie w pracy na rzecz naszego związku:

 1. złota odznaka za zasługi dla ZŻWP w formie krzyża:

 • płk DROZD Józef – Koło Saper ;

 • płk SITARZ Adolf – Koło im. gen. dyw. Z.Ohanowicza ;

 • płk STĘPIEŃ Jan – Koło Budowlani ;

 • ppłk Piotrowicz Mieczysław – Koło ŚOW;

 • płk Byra Jan – Koło im.3KOP;

 1. srebrna odznaka za zasługi dla ZŻWP w formie krzyża:

 • ppłk WIERCIOCH Mirosław – Koło ŚOW;

 • płk TEPER Roman – Koło WSZW-2;

 1. Wpis do Księgi Honorowej zasłużonych dla ZŻWP:

 • ppłk Zdzisław Gołębiowski – Koło Ziemi Oleśnickiej;

 • ppłk Zbigniew Nagórny – Koło Lotnik;
 • st. chor. szt. CHODACZYŃSKI Adam – Koło Gaj.

W kolejnym punkcie Prezes ZW zauważył, że 27.09.2014 r. minął rok i cztery miesiące działalności Wojewódzkiej Organizacji w IX kadencji.

Przypomniał najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w 2014 roku:

 • 5 lutego odbyło się spotkanie z prezesami Kół,

 • 24.02.2014 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu wojewódzkiego,

 • 13.03.2014 r. wysłaliśmy Wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zezwolenie na zbiórkę publiczną na fundację sztandaru,

 • 14.04.2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesa Związku gen. dyw. Franciszka Puchały,

 • 10.05.2014 r. na strzelnicy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych odbyły się zawody strzeleckie o puchar prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku,

 • 9.06.2014 r. Zarząd Wojewódzki był kontrolowany przez Główną Komisję Rewizyjną,

 • 2.09.2014 r. Prezes Koła im gen. Zbigniewa Ohanowicza kol. płk Adolf Sitarz zorganizował wyjazd na Międzynarodowe Targi Obronne do Kielc,

 • 23.08.2014 r. na kortach tenisowych Wyższej Szkoły oficerskiej Wojsk Lądowych odbył się Turniej tenisa ziemnego,

 • 28.08.2014 r. w Wesołej na centralnych zawodach strzeleckich nasza reprezentacja w składzie mjr Jerzy Dolewski , st. chor. szt. Leszek Wiśniewski i por. Ryszard Bednarz zajęła 8 miejsce na 22 zespoły biorące udział w zawodach,

 • 16 i 17.09 we Włocławku odbyło się Posiedzenie Zarządu Głównego i Sejmik Korespondentów Głosu Weterana i Rezerwisty w których uczestniczyli kol. Bogdan Sędziak i Jerzy Marczak,

 • 20.09.2014 r. przy wiodącym udziale prezesa koła im. gen Zbigniewa Ohanowicza kol. płk Adolfa Sitarza nastąpiło odsłonięcie Tablicy pamiątkowej na wyremontowanym budynku, w którym funkcjonował Sztab Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Następnie Prezes ZW złożył podziękowanie Prezesom przodujących kół naszej organizacji, dzięki których działalności, inicjatywom i zaradności w IX Kadencji udaje się zachowywać na niezmiennym poziomie liczebność naszej organizacji. Na szczególne słowa uznania i podziękowania zasługują;

 • kol. płk Lucjan Ławniczek – Wiceprezes ZW i Prezes koła im. Ziemi Oleśnickiej,

 • kol. płk Adolf Sitarz –Prezes koła im. gen. Zbigniewa Ohanowicza,

 • kol. ppłk Zbigniew Nagórny –Prezes koła Lotnik w Oleśnicy,

 • kol. płk Jan Stępień – Prezes Koła Budowlani,

 • kol. płk Tadeusz Bortnik – Prezes Koła im. Ziemi Świdnickiej,

 • kol. mjr Wacław Malej – Prezes Koła Saper,

 • ppłk Kazimierz Derkacz – Prezes Koła im. Piastów Śląskich,

 • kol. płk Adam Kęstowicz – Prezes Koła im. Ziemi Głogowskiej.

Osobne podziękowanie Prezes skierował do kol. płk. Czesława Kociemskiego za ogromny wkład pracy w działalności socjalnej na rzecz najuboższych i wymagających pomocy oraz do kol. ppłk. Janisława Fitucha za organizację cyklicznych turniejów tenisa ziemnego i brydża.

Ważnym punktem posiedzenia ZW było jednogłośne przyjęcie Uchwały nr 12/IX/2014 ZW ZŻWP z dnia 29 września 2014 w sprawie wyróżnienia wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Wojewódzkiej”.

Jako następny zabrał głos Kol. płk Jerzy Dąbrowski omawiając osiągnięcia i porażki Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

Kol. płk Bogdan Sędziak zapoznał zebranych z przebiegiem Posiedzenia Zarządu Głównego ZŻWP natomiast Kol. płk Jerzy Marczak złożył sprawozdanie z obrad Sejmiku Korespondentów Głosu Weterana i Rezerwisty.

Wiceprezes ds społecznych Kol. płk Lucjan Ławniczek zapoznał zebranych ze stanem przygotowań do uroczystości wręczenia ZW nowego sztandaru. Po krótkiej dyskusji zarząd zdecydował, że sprawa zaproszenia Chrzestnych sztandaru zostanie rozstrzygnięta na grudniowym posiedzeniu ZW.

Bardzo ważnym punktem posiedzenia ZW było złożenie przez Prezesów Kół sprawozdań z dotychczasowej działalności, przedstawienie sukcesów ale również bolączek i problemów nurtujących środowisko.

Jako kolejny głos zabrał Wiceprezes-Skarbnik ZW st. chor. szt. Adam Chodaczyński przedstawiając zebranym obszerną informację dotyczącą stanu finansów ZW na dzień 30.06.2014 r.. Omówił realizację planu finansowego za I półrocze, stan dyscypliny opłacania składek członkowskich na 30.09.2014 r., prenumeratę GWiR na 2015 r.. Wystąpienie swoje zakończył apelem do prezesów kół o podjęcie aktywnych działań w celu zwiększenia wpływów z 1% na OPP w 2015r..

Prezes ZW podziękował członkom ZW za przybycie i ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch

Wacław Malej (foto)

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Święto 4. Regionalnej Bazy Logistycznej

W dniu 20.09.2014r. 4. Regionalna Baza Logistyczna obchodziła swoje święto połączone z przejęciem dziedzictwa i tradycji Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej. W uroczystym apelu wzięły udział pododdziały wraz z pocztami sztandarowymi, które podlegały pod Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego do czasu jego rozwiązania. Uroczystość swoją obecnością, uświetnili przedstawiciele władz administracyjno- samorządowych. Szefa Sztabu Generalnego WP reprezentował Zastępca Szefa Zarządu Planowania Logistyki Sztabu Generalnego WP płk Karol Andrzejewski. Zaproszenie na uroczystość przyjęło 6-ciu byłych Dowódców ŚOW z gen. dyw. Janem Kuriatą na czele oraz grono wrocławskich generałów z generałem Czesławem Piątasem, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych Wrocławia na czele z dowódcą garnizonu gen. bryg. Wojciechem Lewickim. Ponadto na uroczystość zaproszono przedstawicieli pozostałych służb mundurowych miasta Wrocławia, stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz związków kombatanckich. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Lucjanem Ławniczkiem, który reprezentował Prezesa ZW płk Mariana Dąbrowskiego. Wrocławskie szkolnictwo reprezentowali Magnificencje-Rektorzy wyższych uczelni- z przewodniczącym Kolegium Rektorów- jego Magnificencją prof. dr hab. Romanem Kołaczem. Wszystkich zaproszonych gości powitał Komendant 4. RBLog płk Krzysztof Krużycki, który podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za wysiłek i trud włożony w pomnażanie dorobku i osiągnięć Dowództwa, życząc jednocześnie wielu sukcesów i satysfakcji. Kolejny głos zabrał Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ – Szef Sztabu gen. bryg. Ryszard Szczepiński. Wystąpienia zakończył Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz.

Następnie dokonano aktu odsłonięcia tablicy ŚOW w składzie:

 • Zastępca Szefa Inspektoratu SZ- Szef Sztabu gen. bryg. Ryszard Szczepiński

 • Były Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Jan Kuriata ( 1984 –87 )

 • Ostatni etatowy Dowódca ŚOW gen. bryg. Zbigniew Smok ( 2009-11 )

 • Komendant 4.RBLog płk Krzysztof Krużycki

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „ Budowy Tablicy” płk Adolf Sitarz.

Po odsłonięciu tablicy wystąpił płk Adolf Sitarz, który podziękował wszystkim tym osobom, instytucjom, urzędom, ofiarodawcom wojskowym i cywilnym, którzy wsparli finansowo i organizacyjnie „budowę tablicy”. Następnie zwiedzono budynek sztabu po jego remoncie i modernizacji. Druga część uroczystości, odbyła się w Klubie 4.RBLog, gdzie zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu pokoleń, połączonym z konferencją historyczną, której tematem było powstanie i funkcjonowanie Dowództwa ŚOW, prowadzone przez byłych Dowódców Okręgu: gen. dyw. Fryderyka Czekaja, gen. broni Zbigniewa Głowienkę, gen. dyw. Jana Kuriatę, i wykładowcę WSOWLąd ppłk. dr. Krzysztofa Nowackiego. Dodatkowym elementem spotkania, była projekcja filmu, podsumowująca 60-letnią działalność ŚOW. Konferencję zakończył okolicznościowy, wyśmienity koncert Justyny Steczkowskiej, która po raz pierwszy śpiewała z akompaniamentem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych pod przewodnictwem mjr. Mariusza Dziubka.

Uroczyste obchody Święta 4.RBLog wywołały niezwykłe sympatyczne wspomnienia żołnierzy, pracowników wojska, związanych z Dowództwem ŚOW.

Jerzy Marczak

Adam Chodaczyński

Wacław Malej (foto)

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Z wizytą u Dowódcy Garnizonu Wrocław

2014-09-24 13.35.1824 września 2014 roku delegacja Prezydium ZW ZŻWP we Wrocławiu w składzie:

 • Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu – płk w st. spocz. Marian Dąbrowski;
 • Sekretarz ZW ZŻWP we Wrocławiu – ppłk rez. Mirosław Wiercioch,

spotkali się z Dowódcą Garnizonu Wrocław gen. bryg. Wojciechem Lewickim.

W imieniu środowiska byłych żołnierzy, Prezes ZW złożył gratulacje D-cy garnizonu z okazji mianowania na stopień generała brygady i poinformował o inicjatywie fundacji sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. Przedstawił dotychczasowe działania przygotowawcze do wręczenia sztandaru w 2015 roku i zaprosił Dowódcę garnizonu do udziału w Komitecie Honorowym fundacji sztandaru. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, w dyskusji poruszono aspekty współpracy Związku z jednostkami Garnizonu Wrocław.

Mirosław Wiercioch

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZŻWP ZARZĄDU KOŁA POWIATOWEGO IM. ZIEMII GŁOGOWSKIEJ

W dnia 18.09.2014 r. odbyło się zebranie Koła im. Ziemi Głogowskiej, które otworzył prezes płk Adam Kęstowicz witając zebranych członków Koła i Stowarzyszeń Kawalerów Orderów Wojennych Krzyża Grunwaldu i Krzyża Virtuti Militari Kombatantów Wojska Polskiego. Przedstawił proponowany porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Wręczył z okazji ukończenia 85 lat okolicznościową laurkę Prezesa Wojewódzkiego Zarządu ZŻWP płk Mariana Dąbrowskiego, st chor. sztab. Fryderykowi Śnieżkowi. Następnie nastąpiło wręczenie podziękowań w formie dyplomów kol. ppor. Edwardowi Artowi i kpr. Stanisławowi Matczakowi.

Realizując kolejny punkt porządku zebrania nastąpiło przyjęcie w poczet członków niżej wymienionych kandydatów:

p. Bachórz Bronisławę,

p. Kardaś Grażynę,

p. Łuczyk Agnieszkę,

szer. Horbatowskiego Łukasza,

st. kpr. pchor.. Groffika Marka,

st. sierż.sztab. Derkacza Zbigniewa,

kan. Woźniczaka Jana,

szer. Żaka Józefa.

Sekretarz Zarządu Koła st.chor.sztab. Adam Mrzygód odczytał wyciąg z protokółu zebrania Zarządu Koła z dnia 17.09.2014 r. i przedstawił wniosek o przyjęcie w poczet członków. Po krótkiej charakterystyce osoby nastąpiło głosowanie. Wszystkie osoby jednogłośnie zostały przyjęte do naszej organizacji.
Prezes Zarządu wręczył legitymacje członkowskie.

Dodatkowo wydano legitymacje Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu i Virtuti Militari:

kan. Cuper Edwardowi,

kpt. Podejmie Radosławowi,

szer. Cieślakowi Tadeuszowi.

Sekretarz przedstawił obecnym propozycje do wyróżnienia odznakami Brązowymi i Srebrnymi
„Za Zasługi dla ZŻWP“, Odznakami Honorowymi ZŻWP oraz zapoznał z wnioskami – propozycjami personalnymi dotyczącymi wyróżnień przez Zarządy Stowarzyszeń Kawalerów Orderów Wojennych Krzyża Grunwaldu i Krzyża Virtuti Militari. Podjęto uchwałę o złożeniu wniosku dotyczącego wyróżnienia sztandaru Koła Odznaką za zasługi dla SKOW Krzyża Virtuti Militari.

Następnie wysłuchano wystąpień okolicznościowych dotyczących przypomnienia rocznicy wielkich wydarzeń, jakie dotknęły Naród Polski :

a) z okazji 75 rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej kol. por. Marciniak Franciszek Prezes Zarządu Miejskiego Kombatantów RR i BWP i członek ZŻWP,

b) z okazji 75 rocznicy napadu Związku Radzieckiego na Polskę 17.09.1939 r. kol. por. Zieliński Jacek.

c) z okazji minionego Dnia Wojska Polskiego Kol. por. Wiktor Wolski Wiceprezes Zarządu Miejskiego Kombatantów RR i BWP i członek ZŻWP.

W przerwach zebrania towarzyszył i przygrywał zaproszony Zespół Muzyczny „SING”, głównie utwory o tematyce wojskowej, a obecni nawet próbowali wspólnie pośpiewać.

Sekretarz Zarządu Koła i Zarządu Stowarzyszeń Kawalerów omówili stan finansów i przypomnieli członkom o obowiązku płacenia składek.

W ostatnim punkcie zebrania w wolnych wnioskach, zabierający głos zobowiązali Zarząd Koła do ustalenia miejsca dla pocztu sztandarowego na uroczystościach związanych z obchodami rocznic, świąt państwowych i lokalnych oraz do ustalenia liczby Kół w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, które posiadają swój sztandar.

Na koniec zebrania prezes płk. A. Kęstowicz podziękował wszystkim przybyłym na zebranie a w szczególności Kol. Grażynie Kardaś, która zorganizowała i zabezpieczyła muzyczną oprawę zebrania i serdecznie zaprosił do udziału w Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa, które odbędą się 23.10.2014 r. Na zebraniu powierzono funkcję Rzecznika Koła Pani Grażynie Kardaś, którą zobowiązano do systematycznego informowania o wszystkich wydarzeniach naszą całą organizację. Następnie rozpoczęły się rozmowy i dyskusje podczas spożywania skromnego poczęstunku.

płk Adam Kęstowicz

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

WYCIECZKA NA XXII MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Zgodnie z Planem Zamierzeń ZW ZŻWP, w dniu 2.09.2014r., zorganizowano już dziesiątą wycieczkę historyczno-wojskową na XXII Targi MSPO do Kielc, pod kierownictwem Prezesa Koła ZŻWP im. gen. Z. Ohanowicza – płk. Adolfa Sitarza, który już 13 razy odwiedził Targi. Udział w wycieczce wzięli członkowie z Kół ZŻWP: Saper im. gen. J. Jasińskiego, im. gen. Z. Ohanowicza, Lotnika, Ziemi Oleśnickiej, Ziemi Świdnickiej, im. płk. dr. F. Kassolika, po raz pierwszy dwoje uczniów z klasy maturalnej( wojskowej ) LO im. Obrońców Lwowa ze Świdnicy oraz członek Wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Warto nadmienić, ze tegoroczna wystawa jest wyjątkowa, gdyż powstała pod auspicjami istniejącego od początku roku Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jak stwierdził Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pilot Lech MAJEWSKI. Tu w Kielcach, na MSPO, dało się zauważyć jak wiele zmian zachodzi w jednostkach podporządkowanych Dowództwu Generalnemu. Mieliśmy okazję podziwiać:

 • czołgi Leopard 2A5;
 • transportery Rosomaki, Kraby;
 • śmigłowce;
 • systemy artyleryjskie i sprzęt saperski;
 • pojazd specjalny dla plutonu rozminowania;
 • stacje radiolokacyjne;
 • bezzałogowe statki powietrzne;
 • nowoczesne zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe;
 • elementy zabezpieczenia logistycznego wojsk;
 • elementy wyposażenia pododdziałów liniowych m.in. podnośniki, trenażery symulatory,
 • konsole zdalnego sterowania.

W drodze do Kielc, wysłuchaliśmy bardzo ciekawej informacji płk. Jana Szymczaka o Regionie Świętokrzyskim. Region ten wyróżnia się jako obszar niezwykle mocno powiązany z rozwojem społeczności ludzkiej. Świadczą o tym m.in. odkrycia archeologiczne, istotne wydarzenia i postaci z historii naszej państwowości, unikalne zabytki techniki, wspaniałe dzieła sztuki, centra kultu religijnego, miejsca pamięci narodowej, ośrodki tradycyjnej kultury ludowej, czy bogate tradycje literackie. Ponadto region ten wyróżnia się jako teren atrakcyjny przyrodniczo. Po zwiedzeniu ekspozycji na MSPO, udaliśmy się do Tokarni, w której znajduje się Skansen Muzeum Wsi Kieleckiej. Zgromadzono tutaj kilkadziesiąt obiektów drewnianych z ziemi świętokrzyskiej i sandomierskiej w postaci chałup wiejskich, spichlerzy,, kościółków, wiatraków,, dworu, studni, stodoły, młynów wodnych, kolekcji rzeźb artysty ludowego J. Bernasiewicza. W skansenie odbywają się co roku „ Wytopy Ołowiu” tradycyjną metodą z Galeny. Wszyscy uczestnicy wycieczki z wielkim zainteresowaniem, oglądali perełki budownictwa wiejskiego naszych przodków, będąc jednocześnie zachwyceni ich stanem technicznym oraz ich mnogością. Już bardzo zmęczeni ale usatysfakcjonowani, przemieściliśmy się do pobliskiego Hotelu & Restauracji Cynamon, gdzie z wielkim apetytem skonsumowaliśmy smaczny obiad. W drodze powrotnej, mieliśmy przyjemność wysłuchania wspomnień z działalności ppłk. Ryszarda Woźniaka, jako attache wojskowego w USA oraz uczestnika misji pokojowych ONZ. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem jego opowiadań, gdyż mówił to z wielką i młodzieńczą swadą, a nawet „ zademonstrował” wszystkim doskonałą znajomość języka angielskiego. Podróż powrotna do Wrocławia upłynęła w sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze, Dzielono się wrażeniami z tej jakże interesującej i pouczającej wycieczki. Płk Sitarz podziękował wszystkim uczestnikom, za stworzenie niezwykle serdecznej, rodzinnej atmosfery, i zapewnił, że w przyszłym roku spotkamy się na kolejnej wycieczce. My także dziękujemy płk.. Sitarzowi, za wielki trud zorganizowania jubileuszowej wycieczki pomimo podeszłego już wieku.

Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panom- fotografom, za wykonanie pięknych zdjęć: Rafałowi Warzesze, Pawłowi Tarasińskiemu i Ireneuszowi Wasylkiewiczowi.

Jerzy Marczak

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj