TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO.

Zgodnie z Planem zamierzeń ZW ZŻWP, w dniu 13.12.2014r., w Klubie 4. RBLog, odbył się Jesienny Turniej Brydża Sportowego oraz podsumowanie rozgrywek w 2014r.

Na zakończenie Turnieju przybył Prezes ZW ZŻWP płk Marian Dąbrowski i Wiceprezes ZW płk Roman Teper, Po rozegraniu niezwykle emocjonujących partii brydża, płk Dąbrowski i organizator Turnieju, a jednocześnie wielki pasjonat brydża- płk Janisław Fituch, wręczyli dla trzech najlepszych par piękne puchary. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Prezes ZW złożył wszystkim uczestnikom turnieju oraz ich rodzinom najlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Pragnę podziękować w imieniu Prezesa głównemu sędziemu D. Marczakowi za trud opracowania wyników turnieju oraz R. Teperowi za wykonanie zdjęć.

Wyniki rozgrywek zamieszczono w załącznikach.

Jerzy Marczak

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE „Budowlanych”

W dniu 11.12.2014 r. (czwartek) w godzinach 16.00 – 20.00 członkowie Koła ZŻWP „Budowlani” we Wrocławiu spotkali się w Klubie 4 RBLog na uroczystości świąteczno-noworocznej (opłatkowej).

W spotkaniu udział wzięło 44 członków Koła (w tym 6 pań) i 11-tu zaproszonych gości, a wśród nich:

 • Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu – gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI;

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu – płk Marian DĄBROWSKI;

 • Dziekan Sił Powietrznych WP, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej kościoła garnizonowego we Wrocławiu – ks. prałat płk Janusz RADZIK;

 • Komendant 2 WOG we Wrocławiu – płk Jan BEREZA;

 • Dyrektor OR WAM we Wrocławiu – płk Leszek GRABARCZYK;

 • Dyrektor OT AMW we Wrocławiu – Zbigniew SIEJA;

 • Prezes ROD „Obrońca” – płk Henryk TOMASZEWSKI;

 • Kierownik Klubu 4 RBLog – Pani Jowita MICHALAK;

 • Prezes Koła ZŻWP im. „Gen. Ohanowicza” – płk Adolf SITARZ;

 • Prezes Koła ZŻWP „WZRB” – ppłk Eugeniusz MAJEWSKI;

 • V-ce Prezes Stowarzyszenia Upowszechniania Tradycji Oręża Polskiego im. Króla Jana III SOBIESKIEGO – Henryk Janecki z małżonką.

Spotkanie otworzył i bardzo sprawnie prowadził Prezes Koła ZŻWP „Budowlani” – płk Jan STĘPIEŃ.

Po krótkim wprowadzeniu i powitaniu gości spotkania oraz członków Koła, poprosił do dekoracji nagrodzonych i wyróżnionych w bieżącym roku aktywnych działaczy Koła, w tym min.:

 • płk Eugeniusza GRACZYKA, odznaczonego Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” w formie krzyża;

 • Koleżankę Annę WIATR, odznaczoną Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”;

 • płk Włodzimierza SEKULSKIEGO i płk Andrzeja ROMAŃSKIEGO, odznaczonych Medalem XXX-lecia ZŻWP;

 • płk Stanisława CZERWIŃSKIEGO, wyróżnionego Wpisem do Księgi Zasłużonych Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu;

 • płk Jerzego GAŁĄZKĘ, wyróżnionego Listem Gratulacyjnym z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

Odznaczenia i wyróżnienia wręczali: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu płk Marian Dąbrowski i Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu, zasłużony saper WP gen. Zdzisław Barszczewski oraz Prezes Koła „Budowlani” płk Jan Stępień.

Następnie prowadzący spotkanie poprosił ks. prałata płk. Janusza Radzika o poświęcenie opłatków i potraw wigilijnych. Ks. prałat wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki i potrawy, a następnie złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i zaprosił do łamania się opłatkiem.

W bardzo koleżeńskiej i przyjacielskiej atmosferze uczestnicy spotkania złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczno-noworoczne, podzielili się opłatkiem, a następnie przystąpili do częstowania się potrawami bardzo urozmaicenie przygotowanymi przez naszego kolegę, nieetatowego logistyka naszego Koła płk Eugeniusza Graczyka.

Po półtoragodzinnym „biesiadowaniu” zawitał do nas artystyczny zespół „Studia Piosenki”, który funkcjonuje przy Klubie 4 RBLog pod kierownictwem Pana Stanisława Śliwińskiego. Zespół umilał nam kolędami (i nie tylko) w wykonaniu zbiorowym i solowym dalszy czas spotkania. Występ ten wyraźnie przybliżył nam atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i jeszcze bardziej zbliżył zebranych do wspólnych rozmów i wspomnień.

Około godziny 19-tej niektórzy uczestnicy spotkania poczęli żegnać się z pozostałymi i ubywali do domów. Wytrwali ucztowali do godziny 20-tej, a na pożegnanie kolega płk Graczyk obdarowywał każdego uczestnika ozdobnym pojemnikiem ze świątecznym upominkiem pod choinkę.

Spotkanie to wypełniło ostatni punkt działalności statutowej Koła „Budowlani” w 2014 roku, a jednocześnie pogłębiło bieżącą integrację koleżeńsko-środowiskową byłych wojskowych budowlanych i ich sympatyków.

Marian MORA

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Integracyjne spotkanie wigilijne Koła ZŻWP „Lotnik” w Oleśnicy

W dniu 11 grudnia b.r. w restauracji oleśnickiego hotelu „Perła” po raz trzeci w naszej najnowszej historii odbyło się „Integracyjne spotkanie wigilijne” Koła ZŻWP „Lotnik”  i organizacji kombatanckich działających na terenie Oleśnicy.

Zaprosiliśmy przedstawicieli reprezentujących poszczególne Związki :

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z Panem Prezesem Krzysztofem SYCIANKO;

 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Panią Prezes Marią HAWIŃSKĄ;

 • Związek Inwalidów Wojennych RP z Panią Prezes Danielą RADZIWOŃ ;

 • Związek Sybiraków oddział Oleśnica z Panią Prezes Genowefą SUWAŁA ;

 • ZŻWP z Koła im.”Ziemi Oleśnickiej” z Panem Prezesem płk Lucjanem ŁAWNICZKIEM, który jednocześnie reprezentował Zarząd Wojewódzki Związku;

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Panem Wiceprezesem Szczepanem Kułakowskim.

Nasze spotkanie zaszczycili również dostojni goście reprezentujący nowo wybrane władze Powiatu i Miasta:

 • Starosta Powiatu Oleśnickiego Pan Wojciech KOCIŃSKI;

 • Burmistrz Miasta Oleśnica Pan Michał KOŁACIŃSKI;

 • Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Pan Wiesław PIECHÓWKA;

 • Ksiądz Waldemar CWYNAR z parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.

Zebranych powitał Prezes Koła „Lotnik” kol. Zbigniew Nagórny, który przedstawił nieco danych dotyczących naszego Koła:

 • koło liczy 96 członków, w tym 16 pań, które przeszły do naszego koła po zawieszeniu działalności Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”;

 • średnia wieku członków wynosi 64 lata;

 • od początku istnienia koła na wieczną wartę odeszło 69 naszych kolegów;

 • w 2014 roku do koła wstąpiło 6 kolegów.

Zgodnie z decyzją Zarządu Koła „Lotnik” podsumowanie i pełną ocenę działalności w roku 2014 przedstawimy na zebraniu sprawozdawczym 15 stycznia 2015 roku.

Prezes poprosił sekretarza kol. Adama Kowalczyka o odczytanie listu byłego burmistrz Miasta Oleśnica Pana Jana Bronsia, a wiceprezesa koła kol. Zbigniewa Knapka listu byłego starosty Powiatu Oleśnickiego Pana Zbigniewa Potyrały. Oba listy zawierały podziękowania za owocną wcześniejszą współpracę z naszym kołem oraz życzenia dalszej pełnej sukcesów w dalszej naszej pracy organizacyjnej oraz zdrowia i zadowolenia dla członkow koła i ich rodzin w okresie świątecznym i w Nowym 2015 Roku.

W imieniu władz samorządowych serdeczne życzenia wielu wspaniałych przeżyć w gronie rodzinnym w okresie Świąt Bożego Narodzenia i zdrowia oraz zadowolenia w Nowym 2015 Roku, złożył zebranym burmistrz Miasta Oleśnica Pan Michał Kołaciński, wspominając, że jako były oficer – lekarz w naszej macierzystej jednostce CSIL jest również sercem z nami.

Następnie głos zabrał ksiądz Waldemar Cwynar. Zgodnie z tradycją wigilijną odczytał słowa ewangelii dotyczące narodzin Jezusa Chrystusa oraz zaintonował kolędę, po której odśpiewaniu zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie osobiste życzenia.

Dalsza część spotkania upłynęła na spożywaniu tradycyjnej kolacji ( m.in. barszcz czerwony z uszkami, ryby, pierogi kapusta z grochem i fasolą ) i rozmowach z najbliższymi kolegami.

Na zakończenie spotkania kol. Prezes złożył obecnym następujące życzenia:
„Życzę Państwu i Waszym najbliższym, by te Święta Bożego Narodzenia, Wigilijny wieczór oraz Nowy 2015 Rok upłynęły w zdrowiu i radości, by nigdy nie zabrakło Wam zapału i wytrwałości w społecznym działaniu na rzecz integracji naszych środowisk. Do spotkania na następnej Wigilii w tym samym niezmienionym składzie”.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst i foto : F.Starobrat

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Spotkanie Koła „Saper” ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego

Zgodnie z planem zamierzeń na 2014 r., w sali portretowej, na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy kawie, herbacie i słodkościach, spotkali się członkowie Koła Saper ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego.

Spotkanie przygotowane przez Zarząd Koła otworzył jego prezes, kol. Wacław Malej, który powitał kolegów jak i gości w osobach prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. Mariana DĄBROWSKIEGO, prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO i prezesa honorowego Koła Saper kol. Jerzego MARCZAKA. Przedstawił również zaproszonych gości, pana gen. bryg. w st. spocz. Marka OLBRYCHTA oraz Pana Marka JANUSZA – doradcę Wojewody Dolnośląskiego ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Następnie zapoznał z porządkiem spotkania, po czym prowadzenie spotkania powierzył wiceprezesowi kol. Andrzejowi Sypniewskiemu, który dopilnował by wszystkie jego punkty były sprawnie realizowane.

Prezes Koła wręczył legitymacje nowo przyjętym 5 członkiniom i 4 członkom. Z dumą możemy podkreślić, że mimo trudności, zawirowań i naturalnych ubytków, stan członków koła systematycznie wzrasta i aktualnie liczy 144 koleżanek i kolegów. Kolejnym punktem były wystąpienia zaproszonych gości. Pan gen. bryg. Marek OLBRYCHT w bardzo ciekawej, narracyjno-slajdowej formie, przybliżył zebranym rolę i miejsce Wojsk Specjalnych w strukturze Sił Zbrojnych RP jak NATO. Odpowiadając na szereg pytań ze strony kolegów wyjaśnił jakim zadaniom winny sprostać Wojska Specjalne działając w obu strukturach. Z kolei p. Marek JANUSZ w bardzo przystępnej formie przekazał wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego jaki winien być zapewniony społeczności lokalnej na terenie osiedli, dzielnic czy miasta. Następnie prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. Marian DĄBROWSKI przedstawił informacje o pracy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. Szczególnie zaakcentował stan prac nad najważniejszym przedsięwzięciem jakim będzie w przyszłym roku ufundowanie i wręczenie sztandaru dla ZW ZŻWP we Wrocławiu. Koledzy dobrowolnie wsparli finansowo ten szczytny cel, zakupując cegiełki o nominałach 10, 20, 50 zł oraz kartki korespondencyjne w kwocie 2 zł.

Po krótkiej przerwie Sekretarz Koła kol. Jerzy Dolewski zapoznał uczestników zebrania z wnioskami, na podstawie których nasi koledzy otrzymali zaszczytne wyróżnienia. Wyróżniono 41 kolegów:

- Srebrną odznaką Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – 3 kolegów

- Brązową odznaką Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – 6 kolegów

- Odznaką honorową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – 17 kolegów

- Medale XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – 14 kolegów

- Medalem Pamiątkowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – 1 kolega

Odznaki i medale wyróżnionym wręczyli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. Marian DĄBROWSKI i prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. Zdzisław BARSZCZEWSKI.

Ważnym i stałym punktem naszego zebrania było zapoznanie przez wiceprezesa Koła Saper ds. proobronnych kol. Tadeusza Grabarczyka z działalnością Zarządu i członków Koła w okresie między spotkaniami. Wspomniał wszystkie przedsięwzięcia, m.in. wycieczki czy zawody sportowe, w których uczestniczyliśmy jako organizatorzy lub współorganizatorzy we współpracy z innymi podmiotami.

Na zakończenie spotkania Prezes Koła poprosił, by nie zapomnieć o składaniu odwiedzin w domach naszych kolegów, którzy ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia nie są w stanie aktywnie uczestniczyć w naszych spotkaniach. Zaprosił również do uczestnictwa w takich przedsięwzięciach jak:

 • uczczenie pamięci kolegów, którzy są pochowani na wrocławskich cmentarzach, w związku ze zbliżającymi się świętami 1 listopada,

 • udziału w uroczystościach Święta Niepodległości,

 • przybyciu na kończące rok, spotkanie wigilijne w dniu 18 grudnia br., które – dzięki zaangażowaniu i pomocy właściciela – tradycyjnie zostanie zorganizowane w hotelu Jasek”.

Opracował: Andrzej Sypniewski

Zdjęcia: Wacław Malej

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Święto Niepodległości we Wrocławiu

WARTO BYĆ RADOSNYM I SZCZĘŚLIWYM

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Pamiętajmy o chorych kolegach…

Wczoraj członkowie Zarządu Koła „Lotnik”: prezes Zbigniew Nagórny, wiceprezes Franciszek Starobrat i sekretarz Adam Kowalczyk odwiedzili chorego kolegę st.chor. szt. Mikołaja Pasiekę. Kolega Mikołaj przez wiele lat był członkiem Zarządu Koła, gdzie pełnił funkcję skarbnika. Od dwóch lat, kiedy poważnie zachorował i porusza się na wózku przy pomocy małżonki, można się z nim zobaczyć tylko i wyłącznie odwiedzając Go w jego domu.

W czasie pobytu u Mikołaja wspominaliśmy czasy współpracy, a na zakończenie złożyliśmy życzenia w miarę dobrego samopoczucia!!!

Tekst i foto : Franciszek Starobrat

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Święto Niepodległości w Oleśnicy

W dniu 11 listopada 2014 roku, w 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Oleśnicy odbyły się uroczystości z tej okazji. Rozpoczęły się one o godzinie 12 – ej w Kościele NMP MM mszą, którą celebrował Proboszcz Parafii ks. Kanonik Zdzisław Paduch, a kazanie n.t. „Bóg, Honor, Ojczyzna” wygłosił ks. mgr Marcin Milian.

Po mszy pod Pomnikiem Kombatantów RP uroczystość ku czci Narodowego Święta Niepodległości. O historii Święta mówił Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś. Kompania Honorowa Garnizonu Oleśnica uczciła osoby, które przyczyniły się do powstania Niepodległej RP apelem poległych i salwą honorową. Apel wygłosił ppor. Mazurek. Ostatnim akordem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje: Starostwa, Urzędu Miasta Oleśnicy, Urzędu Gminy Oleśnica, delegacji wojska, policji i wszystkich oleśnickich szkół i organizacji. Wśród składających kwiaty były delegacje oleśnickich kół ZŻWP, czyli Koła „Lotnik” w osobach: Zbigniew Nagórny, Feliks Dunowski i Adam Kowalczyk i Koła „im. Ziemi Oleśnickiej” w osobach: Lucjan Ławniczek, Zdzisław Gołęgiowski i Jan Kotowicz.

Natomiast o godzinie 16 – ej w sali widowiskowej MOKiS odbył się koncert pieśni patriotycznych którego organizatorami i wykonawcami byli uczniowie SP nr 7 im. Jana Pawła II i PSM I st. im. Fryderyka Chopina.

Tekst i foto: Franciszek Starobrat

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

40-lecie 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego (autor: sierż. Robert Arbatowski), którego premiera odbyła się podczas uroczystych obchodów 40 rocznicy sformowania 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Jesienne zebranie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2014 r. w dniu 14 października br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na swoim zebraniu ogólnym. W sali byłego klubu żołnierskiego w Warsztatach Technicznych w Oleśnicy spotkało się blisko 40 kolegów naszego koła.

Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu kolegów i gościa st. chor. szt. rez. Jacka Zachwyca przedstawił porządek zebrania. Po jego zatwierdzeniu jak zwykle sprawnie realizowane były wszystkie punkty porządku zebrania.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć członka naszego koła i jednego z jego założycieli ppłk w st.sp. Romana Finka, którego pożegnaliśmy na wieczną wartę 30.09. br.

Kolejnym punktem były sprawy bieżące. Kol. Lucjan Ławniczek przedstawił informacje o pracy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. Mocny akcent położył na przedstawienie stanu prac nad najważniejszym przedsięwzięciem jakim będzie w przyszłym roku ufundowanie i wręczenie sztandaru dla ZW ZŻWP we Wrocławiu. Potem przedstawione zostały planowane terminy zebrań w 2015 r. Po omówieniu i analizie terminów zebrań, obecni członkowie zaakceptowali je.

Kolejnym punktem było wystąpienie skarbnika naszego koła kol. Andrzeja Krzemińskiego.

Poruszył on kwestie wysokości składek naszych członków i omówił preliminarz wydatków na 2015 r. Po krótkiej dyskusji uwagi kolegów: Józefa Janica i Rudolfa Porębskiego kwestie przez nich poruszone zostaną omówione i przeanalizowane na posiedzeniu zarządu naszego koła.

Ważnym i stałym punktem naszego zebrania było kronikarskie spojrzenie na to co się działo w okresie między zebraniami. Wystąpił kol. Lucjan Ławniczek, który sprawnie i kolorowo przedstawił nasze „Koło w obiektywie”. Wspomniał wszystkie przedsięwzięcia, w których uczestniczyliśmy i które organizowaliśmy sami, bądź we współpracy z kołem „Lotnik”.

Po tej części zebrania spotkaliśmy się z człowiekiem pozytywnie zakręconym – naszym gościem st. chor. szt. rez. Jackiem Zachwycem. Jako miłośnik militariów od kliku lat zbiera odznaki i odznaczenia wojskowe z okresu LWP. Ogromna kolekcja wywołała wśród kolegów zainteresowanie prelegentem i jego zbiorami. Każdy z eksponatów miał swój życiorys i historię zdobycia czy też otrzymania. Rarytasem zbiorów Pana Jacka była absolwentka kursu pilotażowego silnikowego z 1936 r. wręczona jednemu z uczestników na lotnisku wojskowym pod Rzeszowem.

Ja znalazłem też ciąg dalszy dziejów ryngrafu, który przez 2 lata był w moim pododdziale czyli w SPR, aż do rozformowania CSIL w 2003 r. Tyle osobistej wycieczki.

Po obejrzeniu zbiorów odbyły się rozmowy w podgrupach, padły też deklaracje przekazania osobistych pamiątek będących w rękach naszych kolegów, aby mogły być eksponowane w zbiorze i „zatrzymywały” czas miniony dla młodszych i miłośników militariów.

Na zakończenie spotkania prezes koła zaprosił nas do uczestnictwa w planowych przedsięwzięciach: uczczenia pamięci kolegów, którzy są pochowani na oleśnickich cmentarzach, udziału w uroczystościach Święta Niepodległości i przybyciu na kończące rok walne zebranie w dniu 16 grudnia br.

Mimo roboczego charakteru zebrania tradycyjnie można było wypić kawę lub herbatę, zjeść dobrego ciasta. Smakowała dobra wiejska kiełbaska z marynowanym grzybkiem i staropolskim chlebem, a całość można było popić dobrym barszczykiem z buraczków z „tegosich” zbiorów.

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.

Foto: Władysław Szczerek st. chor. szt. w st sp.

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

WYCIECZKA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZA SZLAKIEM DWORÓW SZLACHECKICH PO OPOLSZCZYŹNIE

Zarząd Koła Saper ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego wespół z Klubem Piechurów Perpedes, zorganizowali drugą wycieczkę Szlakiem Dworów Szlacheckich po Opolszczyźnie, a 5. w tym roku. Dnia 5.10.2014r. stała nasza klientela turystyczna, wyruszyła o godz. 8.00 w kierunku Opola, w celu zwiedzenia kolejnych pałaców i klasztoru. Jak zwykle, kierownik wycieczki Jerzy Marczak, bardzo gorąco powitał wszystkich jej uczestników, przedstawił ciekawy program i życzył dobrego samopoczucia oraz doznania wielu silnych emocji, w związku z poznawanymi perełkami architektury. Z kolei nasz niezawodny przewodnik i zarazem pilot, skupił uwagę na zaplanowanych obiektach oraz organizacją wycieczki. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pięknego Pałacu w Korfantowie. Został on wzniesiony w 1616r. z fundacji Pilchnera. Przebudowywano go dwukrotnie: w XVIII i w II połowie XIX wieku. Budowla jest usytuowana na płn.-zach. skraju miasta, na niewielkim wzgórzu, na rzucie podkowy o trzech skrzydłach, zamykających czworoboczny dziedziniec wewnętrzny otwarty od zachodu. Od wschodu układ pałacowy zamyka dziedziniec z budynkiem bramnym i oficynami. Po wojnie opustoszały pałac stał się łatwym łupem dla szabrowników, a w latach 60. XX wieku był już ruiną. Po zakończeniu II wojny światowej, mieściła się w nim siedziba polskiej grupy administracyjnej. Obecnie pałac wraz z kompleksem współczesnych budynków szpitalnych, mieści Opolskie Centrum Rehabilitacji.

Następnym obiektem zabytkowym, który wzbudził w nas niesamowitą ciekawość, to Pałac w Mosznej. Jest jednym z najbardziej znanych tego typu obiektów na ziemi opolskiej, o niespotykanej architekturze, zabytkową rezydencją we wsi Moszna. Nazwa wioski pochodzi najprawdopodobniej od nazwiska Moschin, rodziny przybyłej do parafii Łącznik w XIV w. Jak głosi legenda, obiekt w średniowieczu należał do Zakonu Templariuszy. Od 1886 do 1945r. był rezydencją śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych. Pałac jest częściowo udostępniony do zwiedzania: w kaplicy odbywają się koncerty muzyki kameralnej a w galerii wystawy dzieł sztuki. Obiekt otacza prawie dwustu hektarowy park (m.in. trzystuletnie okazy dębów, rzadkie skupiska rododendronów).

Budowla powstała w połowie wieku XVII. Część środkowa zastąpiła dawny pałac barokowy, który w 1896r spłonął, i został odbudowany w pierwotnym kształcie. Do roku 1900 powstała najbardziej okazała część wschodnia w stylu neogotyckim a w latach 1912-1914,dobudowano skrzydło zachodnie w stylu neorenesansowym. Rodzina Tiele-Wincklerów wiosną 1945r. opuściła zamek. Podczas II wojny światowej zamek uniknął zniszczeń. Od 1945r. w zamku kwaterowały oddziały Armii Radzieckiej. W tym okresie dewastacji uległa większa część wyposażenia zamkowego, skradziono większą część przechowywanych tam dzieł sztuki, głównie obrazów i rzeźb. Zamek posiada 365 pomieszczeń i 99 wież i wieżyczek. Podczas zwiedzania szczególnie zainteresowały nas wnętrza: salon z antresolą, salon lustrzany, biblioteka, kaplica a z zewnątrz wieże, oranżeria oraz park.

Kolejnym zabytkiem, który przyciągnął naszą uwagę to Pałac i Klasztor w Kamieniu Śląskim. Odbudowany z całkowitej ruiny, stanowi prześliczny Pałac Odrowążów z Sanktuarium Świętego Jacka (Odrowąża), które cieszy się dużą sławą wśród turystów i pielgrzymów. Patronem sanktuarium jest Święty Jacek Odrowąż, który urodził się w pałacu w 1183r. Pięć wieków później rodzina Von Lorisch, przebudowała średniowieczną warownię w barokowy pałac, a komnatę, w której miał się urodzić najsławniejszy z Odrowążów, przeznaczyła na kaplicę. Od początków XVIII wieku do sanktuarium, przybywały co roku tysiące pielgrzymów. Kult świętego wraz z całym pałacem, odżył tutaj w latach 90. ubiegłego stulecia, po tym jak majątek przeszedł na własność Diecezji Opolskiej. Po pożarze w 1971r., przez 4 lata trwała odbudowa kompleksu pałacowo-parkowego ze zniszczeń. W czasie wojny mieścił się tutaj szpital wojskowy, a od 1945r. Państwowy Dom Dziecka. Po kaplicy, splądrowanej i spalonej po żołnierzach Armii Radzieckiej ślad nie pozostał. Od 1994r. pałac żyje nowym życiem. Do sanktuarium przybywają pielgrzymi a do reprezentacyjnej sali balowej i otaczającego rezydencję parku krajobrazowego turyści. W zabudowaniach gospodarczych dawnego folwarku, znajduje się Sebastianeum Silesiacum – centrum rehabilitacyjne, wypoczynkowe i turystyczne a także grota i stylowa restauracja.

Po trudach zwiedzania zabytków , udaliśmy się do restauracji Kamieniec, gdzie czekał na nas wyjątkowo smaczny obiad. W trakcie obiadu wystąpił kierownik wycieczki Jerzy Marczak, który przypomniał, że w tym roku mija 10 lat, jak Koło Saper i Klub Perpedes organizują wycieczki. Bardzo serdecznie podziękował Janowi Szymczakowi- współorganizatorowi wypraw i jednocześnie przewodnikowi, za wielkie zaangażowanie .

Nadmienił, że dotychczas zorganizowano 45 wycieczek po Dolnym Śląsku, Małopolsce, Wielkopolsce, Opolszczyźnie, a nasi turyści są najlepszą scenografią tychże jakże ciekawych i pouczających wycieczek. Następnie wzniósł toast lampką wina, za pomyślność zgranej, rodzinnej klienteli turystycznej oraz pożyczył wszystkim dużo zdrowia i dalszej kontynuacji eskapad w przyszłości. I na tym zakończono w tym roku zwiedzanie pałaców, zamków, dworów, kościołów i wież .

Na zakończenie, pragnę bardzo serdecznie podziękować naszym niezawodnym dokumentalistom – fotografom Kol. Kol. Wacławowi Malejowi, Jerzemu Kłodkowskiemu, za chęć i trud wykonywania profesjonalnych zdjęć. Do spotkania w przyszłym roku.

Jerzy Marczak

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj