NA WIECZNY ODPOCZYNEK …

Aleksander Mituta – wspomnienie

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej

Informuję, że w dniu 29(22) sierpnia 2015 roku odbędzie się XII Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej. Turniej pod patronatem Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu zostanie rozegrany na kortach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu przy ulicy Czajkowskiego – rozpoczęcie turnieju o godzinie 9.00.

Zgłoszenia do turnieju należy przekazywać telefonicznie do Prezesa ZW ZŻWP Pana płk. Mariana Dąbrowskiego (tel. 609 979 850) do dnia 7 sierpnia 2015 roku. Jednocześnie przypominam, że suma lat pary deblowej to minimum 110 lat. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia i przynależność do koła.

Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Komunikat

Przypominamy Szanownym Kolegom, że biuro ZW ZŻWP we Wrocławiu w lipcu i sierpniu jak co roku czynne jest tylko we wtorki i środy od godziny 10.00 do 13.00.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Nareszcie mamy Nowy Sztandar

Uroczyste wręczenie Sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu ZŻWP we Wrocławiu odbyło się 13 czerwca 2015 roku na Wrocławskim Rynku.
DSC_0103.resizedSztandar – jest znakiem jednostki organizacyjnej Związku. Jest on symbolem tradycji i wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych obywateli. Uroczystość wręczenia sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu jest wydarzeniem szczególnym.
Dowódcą uroczystości
wręczenia sztandaru był Komendant Garnizonu Wrocław Pan mjr Robert TRELA.

W uroczystym apelu udział wzięli:

 1. Poczet Sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 2. Poczet Sztandarowy 3 Brygady Radiotechnicznej.

 3. Poczet Sztandarowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

 4. Poczet Sztandarowy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

 5. Poczet Sztandarowy i pododdział Policji;

 6. Pododdziały 3 Brygady Radiotechnicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

W uroczystości uczestniczyły również poczty sztandarowe organizacji pozarządowych.
Na uroczystość przybyli: wicewojewoda dolnośląski pani – Joanna Bronowicka, wicemarszałek województwa dolnośląskiego – pani Ewa Mańkowska, dowódca garnizonu Wrocław – gen. bryg. Wojciech Lewicki, Prezes Związku – gen. dyw. Franciszek Puchała, szef WSzW Wrocław – płk Waldemar Bartłomiejczak, komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej – płk Andrzej Szponar, rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki – płk prof. dr. hab. Mariusz Wiatr, dowódca garnizonu Głogów – ppłk Zdam Kiszka, dowódca garnizonu Oleśnica – ppłk Zdzisław Nowak, a także sponsorzy: pani Beata Moskal-Słaniewska, prezydent miasta Świdnica, dr inż. Leszek Bogdan – dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu i Krzysztof Dzikowski prezes Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, liczna grupa członków Związku oraz miejscowe społeczeństwo i turyści.
Kompanię honorową wystawiła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, którą dowodzi
ł kpt. Wojciech SAJDAK.
DSC_0126.resizedUroczystość uświetniła
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod kierunkiem tamburmajora kpr. Huberta WALENCIAKA.

DSC_0144.resizedZłożenie meldunku przez Komendanta Garnizonu Wrocław Dowódcy Garnizonu Wrocław Panu gen. bryg. Wojciechowi LEWICKIEMU o gotowości do rozpoczęcia uroczystości było pierwszym punktem scenariusza.
Następnie
Dowódca Garnizonu Wrocław Pan gen. bryg. Wojciech LEWICKI w asyście Prezesa Związku Pana gen. dyw. Franciszka PUCHAŁY i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Pana płk Mariana DĄBROWSKIEGO przywitał się z zaproszonymi Gośćmi.
Wzruszającą chwilą dla wszystkich było
podniesienie Flagi Państwowej na maszt oraz odegranie Hymnu Państwowego.
Poczet flagowy został wystawiony przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki
w składzie: Dowódca pocztu – por. Tomasz RUDNIKOWSKI, Flagowy – st. kpr. pchor. Igor BIAŁKOWSKI, Asystujący – pchor. Wiktor WOJTASZEK.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu płk Marian DĄBROWSKI witając zaproszonych gości.
DSC_0168.resizedJako kolejna wystąpiła
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Pani Ewa MAŃKOWSKA, która w imieniu Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru – Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego PRZYBYLSKIEGO odczytała akt ufundowania sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu.
Ważnym punktem uroczystości było
uroczyste wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru przez gości Honorowych i Przedstawicieli Fundatorów. Symboliczne uderzenie młotkiem w wygrawerowany gwóźdź stanowi nawiązanie do tradycji polskiego ceremoniału wojskowego a pozostający w drzewcu gwóźdź każdego wbijającego stanowić będzie trwałą pamiątkę dla wielu żołnierskich pokoleń.

Do wbicia gwoździ honorowych oraz dokonania wpisu w Księdze Pamiątkowej Zarządu Wojewódzkiego Związku – poproszono:

 1. Panią Lidię GERINGER de OEDENBERG i Pana gen. bryg. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO – Rodziców chrzestnych sztandaru.

 2. Pana gen. dyw. dr Franciszka PUCHAŁĘ – Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 3. Pana gen. bryg. Wojciecha LEWICKIEGO – Dowódcę Garnizonu Wrocław, a zarazem Dowódcę 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu.

 4. Pana płk Waldemara BARTŁOMIEJCZAKA – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

 5. Pana płk Andrzeja SZPONARA – Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej.

 6. Pana płk prof. dr hab. Mariusza WIATRA – Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki.

 7. Pana ppłk Adama KLISZKĘ – Dowódcę Garnizonu Głogów a zarazem Dowódcę 4 batalionu inżynieryjnego.

 8. Pana ppłk Zdzisława NOWAKA – Dowódcę Garnizonu Oleśnica a zarazem Dowódcę 82 batalionu ewakuacji sprzętu.

 9. Panią Joannę BRONOWICKĄ – Wicewojewodę Dolnośląskiego.

 10. Panią Ewę MAŃKOWSKĄ – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – w imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru.

 11. Pana płk Mariana DĄBROWSKIEGO – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu

 12. ks. prałata płk Janusza RADZIKA – Proboszcza Bazyliki Mniejszej p.w. św. Elżbiety.

 13. Pana mjr Wacława MALEJA – Prezesa Koła SAPER w imieniu Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu.

 14. Pana ppłk Tadeusza BORTNIKA – Prezesa Koła im. Ziemi Świdnickiej w imieniu Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w województwie.

Na drzewcu umieszczone zostały również Gwoździe Pamiątkowe, honorujące głównych sponsorów, o których wbicie poproszono:

 1. Panią Beatę MOSKAL-SŁANIEWSKĄ – Prezydent Miasta Świdnicy.

 2. Pana dr inż. Leszka BOGDANA – Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.

 3. Pana Krzysztofa DZIKOWSKIEGO – Prezesa Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.

Następnie ks. prałat płk Janusz RADZIK – Proboszcz Bazyliki Mniejszej p.w. św. Elżbiety poświęcił sztandar na prośbę Rodziców Chrzestnych.
W kolejnym punkcie p
rzedstawiciel Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Henryk BUDZYŃSKI odczytał Akt Nadania Sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Po wystąpieniu pocztu sztandarowego Rodzice chrzestni przekazali sztandar Prezesowi Związku, który dokonał uroczystego wręczenia poprzez wypowiedzenie formuły „Wręczam Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów ”. Następnie Prezes Związku pochyl sztandar tak, aby jego dolny płat znajdował się na wysokości około metra nad ziemią. Prezes Zarządu Wojewódzkiego klęknął na prawe kolano, prawą ręką ujął płat sztandaru, podniósł go do ust i ucałował. Następnie wstał, przejmując sztandar od Prezesa Związku odpowiadając: „Ku chwale Ojczyzny”, wykon zwrot i dokon prezentacji sztandaru, pochylając go w prawo, po czym w lewo. Poczet sztandarowy klęknął na prawe kolano, DSC_0233.resizedPrezes Zarządu Wojewódzkiego pochyl sztandar, sztandarowy prawą ręką ujął płat sztandaru, uniósł go do ust i pocałował. Na sygnał podany przez dowódcę pocztu, poczet wstał, sztandarowy przejął sztandar od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Poczet sztandarowy został wystawiony przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy wojska Polskiego w składzie: DSC_0237.resizedDowódca pocztu – ppłk rez. Fryderyk MAKUCHOWSKI reprezentujący Koło im. gen. Ohanowicza. Sztandarowy – st. chor. szt. rez. Józef GADZIŃSKI – reprezentujący Koło im. gen. Ohanowicza. Asystujący – płk Stanisław KRAWIEC – reprezentujący Koło SAPER.

Następnie zebrani na uroczystości wysłuchali przemówień, jako pierwszy głos zabrał Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan DSC_0244.resizedgen. dyw. Franciszek PUCHAŁA, następnie przemawiała Wicewojewoda Dolnośląski – Pani Joann BRONOWICKA.
Następnie
zabrała głos w imieniu Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Pani Ewa MAŃKOWSKA.
DSC_0256.resizedPrezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu płk Marian DĄBROWSKI
w swoim wystąpieniu przedstawił osiągnięcia Wrocławskiej organizacji.
Po odczytaniu przez p
rzedstawiciela Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Henryka BUDZYŃSKIEGO Uchwały Kapituły Odznaki „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” w sprawie nadania Złotej Odznaki „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” – Poczty Sztandarowe wyróżnionych jednostek wystąpiły przed front pododdziałów i zatrzymały się w wyznaczonym miejscu.

Zarząd Główny, w uznaniu szczególnych zasług dla Związku, wyróżnił Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki;

 • 3 Brygadę Radiotechniczną;

 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

 DSC_0265.resizedPrezes Związku wraz z Dowódcami wyróżnionych jednostek wojskowych udekorował sztandary poprzez zawieszenie wstęgi odznaki na drzewcu sztandaru.
Następnie w
imieniu Wyróżnionych Jednostek Wojskowych zabrał głos Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej, gen. bryg. Wojciech LEWICKI.

DSC_0279.resizedKolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego ppłk Mirosława WIERCIOCHA Uchwały Nr 4/2015/K Zarządu Głównego Związku z dnia 21.04.2015 r. w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Prezes Związku i Prezes Zarządu Wojewódzkiego uhonorowali:

Odznaką I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:  płk Bronisława JAKIMOWICZA i płk Jerzego DĄBROWSKIEGO

Złotą Odznaką II Klasy „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. płk Krzysztofa KRUŻYCKIEGO,

 2. płk Andrzeja SZPONARA,

 3. płk Mariusza WIATRA,

 4. płk Jana BEREZĘ,

 5. płk Lucjana ŁAWNICZKA,

 6. płk Jerzego MARCZAKA

 7. ppłk Tadeusza BORTNIKA

Srebrna i Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. Pana Zbigniewa POTYRAŁĘ,

 2. Pana Jana BRONSIA,

 3. płk Piotra PERTKA,

 4. płk Andrzeja DUTKĘ,

 5. ppłk Zdzisława NOWAKA,

 6. płk Andrzeja KACZMARKA,

 7. płk lek. med. Czesława ŁĘSZCZAKA,

 8. ppłk Wacława JAROSZYŃSKIEGO,

 9. ppłk Eugeniusza MAJEWSKIEGO,

 10. płk dr Mirosława CHRZANOWSKIEGO,

 11. płk dr inż. Leszka BOGDANA,

 12. ppłk Adama KLISZKĘ,

 13. ks. płk Janusza RADZIAKA,

 14. Pana Marcina KASINĘ,

 15. mjr Wacława MALEJA.

Medalem Pamiątkowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 1. Panią Lidię GERINGER de OEDENBERG,

 2. Pana Tomasza SMOLARZA,

 3. Panią Joannę BRONOWICKĄ,

 4. Pana Cezarego PRZYBYLSKIEGO,

 5. Pana Rafała DUTKIEWICZA,

 6. Panią Ewę MAŃKOWSKĄ,

 7. Panią Beatę MOSKAL – SŁANIEWSKĄ,

 8. Pana Krzysztofa DZIKOWSKIEGO,

 9. płk Roberta WÓJCIKA,

 10. płk Wojciecha OLENDERKA,

 11. ppłk Krzysztofa MAJERA,

 12. kpt. Konstantego IGNACZAKA,

 13. Pana Leszka KOZIGRODZKIEGO

 14. ppłk Sebastiana KOWALCZUKA

DSC_0330.resizedNastępnie pododdziały wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych, przegrupowały się do defilady. Defilada wojskowa była ostatnią częścią uroczystości.
DSC_0135.resizedJako pierwsza defilowała kompania honorowa, którą wystawiła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki – dowódca kpt. Wojciech SAJDAK.

Następnie:

 1. Poczet Sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z nowo ufundowanym Sztandarem.

 2. Poczet Sztandarowy 3 Brygady Radiotechnicznej.

 3. Poczet Sztandarowy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

 4. Pododdział Honorowy Policji.

 5. Pododdział 3 Brygady Radiotechnicznej, oraz pododdział Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

Od tej chwili sztandar będzie zawsze towarzyszył byłym żołnierzom zrzeszonym w Kołach Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu podczas uroczystości Związku i w każdych innych ważnych okolicznościach.

Tekst: M.Wiercioch
Foto: R.Teper

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Prezes VIII kadencji (2009-2013) ZW ZŻWP we Wrocławiu – płk dypl. pilot Janusz TOMCZYK odszedł na „Wieczną Wartę”.

P1130697Po długiej i ciężkiej chorobie na „Wieczną Wartę” odszedł nasz Kolega i Przyjaciel płk dypl. pilot Janusz TOMCZYK.

Płk dypl. pilot Janusz Tomczyk urodził się 24 czerwca 1948 roku w Gdyni. Swoje dziecinne i szkolne lata spędził w gronie rodzinnym. Po skończeniu 18 lat życia swoje dalsze życie związał z wojskową karierą i w roku 1966 wstąpił w szeregi podchorążych Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych, którą ukończył w 1969 roku w stopniu podporucznika i rozpoczął służbę w 62 pułku lotnictwa myśliwskiego. Wytrzymał w służbie chemicznej tylko 3 lata i w roku 1973 przeszkolił się na pilota śmigłowca, rozpoczynając służbę w 56 pułku śmigłowców bojowych na lotnisku w Inowrocławiu. Związał się z tym pułkiem na całe 19 lat. Służbę rozpoczął od stanowiska dowódcy klucza śmigłowców w stopniu porucznika a skończył na stanowisku dowódcy tego pułku w stopniu pułkownika. W międzyczasie w latach 1975 – 1978 ukończył studia w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 1993 do 2002 pełnił służbę na wysokich stanowiskach w sztabach Dowództwa Wojsk Lotniczych i Śląskiego Okręgu Wojskowego, oczywiście w pionach lotniczych.

W całym okresie służby wojskowej dał się poznać jako utalentowany dowódca, wyśmienity organizator i szanowany kolega. Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany, w tym Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po przejściu do rezerwy w 2002 roku, już w 2003 roku wstąpił w szeregi członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i działa w zarządzie koła im. 3 Korpusu Obrony Powietrznej a następnie w roku 2009 zostaje wybrany w czasie Zjazdu na Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku we Wrocławiu. Działając przez cała kadencję dał się poznać jako zdolny organizator pracy zarządu, uczynny kolega i utalentowany związkowiec. Za działalność związkową zostaje wielokrotnie wyróżniany, w tym wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Wojewódzkiej we Wrocławiu i Złotą Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Pułkownik Janusz Tomczyk był niezwykle koleżeński i lubiany przez otoczenie, jego autorytet nie podlegał dyskusji. Wysoko cenił sobie życie rodzinne. Był przykładnym i kochanym mężem dla żony Ewy i troskliwym ojcem dla synów Roberta i Krzysztofa.

 

Najbliższej rodzinie składamy serdeczne, żołnierskie wyrazy współczucia.

                                        Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Podróż na antypody – refleksje naszego Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

A b o r y g e n i

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

XI Turniej tenisa ziemnego o drużynowy puchar Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu

W dniach 06-07 czerwca b.r. na kortach WT w Oleśnicy odbył się XI Turniej tenisa ziemnego o drużynowy puchar Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu organizowany w ramach spotkania integracyjnego ze związkami kombatanckimi.

Turniej odbył się w 2-ch grupach wiekowych mężczyzn w grach pojedynczych :

– 1-a grupa do 54 lat,

– 2-a grupa powyżej 55 lat,

Oraz w grach podwójnych, gdzie obowiązywał limit wieku pary, minimum 100 lat.

Dodatkowo w sobotnie popołudnie odbyło się spotkanie integracyjne przy grillu, w trakcie którego zostały uhonorowane osoby biorące udział w zawodach sportowo-obronnych p.p. Joanna Just, Maria Kornalewska, Bronisław Dłubak, Marek Zabiegły i Krzysztof Cholewo.

Wyniki turnieju tenisowego:

GRY POJEDYNCZE:

– do 54 lat :

 1. Marek Filipczyk – koło „Lotnik”
 2. Bartłomiej Basiński – koło „Lotnik”
 3. Andrzej Furmanek – koło „Lotnik”

– ponad 55 lat:

 1. Janusz Stach – koło „Lotnik”
 2. Jan Barański – koło „Lotnik”
 3. Leszek Janikowski – koło „Lotnik”

GRY PODWÓJNE:

 1. Marek Filipczyk – koło „Lotnik”
  Jan Barański – koło „Lotnik”
 2. Janusz Stach – koło „Lotnik”
  Marek Sieradzki – koło „Lotnik”
 3. Mirosław Marcinkiewicz – koło „Budowlani”
  Tadeusz Zdęba – koło „Budowlani”

WYNIKI DRUŻYNOWE:

 1. Koło „Lotnik”
 2. Koło „Budowlani”
 3. Koło „Saper”

Nagrody, medale i dyplomy wręczył w imieniu Prezesa ZW ZŻWP wiceprezes p. Adam Chodaczyński w asyście prezesa koła „Lotnik” p. Zbigniewa Nagórnego.

DO SPOTKANIA ZA ROK !!!

Tekst i foto: F. Starobrat

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

WYCIECZKA DO PRAGI

Zarząd Koła SAPER ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego i Klub Piechurów PERPEDES, zorganizowali pierwszą, dwudniową wycieczkę zagraniczną do Pragi, zgodnie z życzeniem naszej klienteli turystycznej , przez Biuro Podróży WRATISLAVIA TRAWEL. W dniu 16.05.2013r., o godz. 6.00 członkowie Koła Saper, Klubu Perpedes, Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa oraz wdowy po naszych zmarłych Kolegach, wyruszyli autokarem spod Hotelu Wrocław do Pragi . Wycieczkę tę zaszczycili swoją obecnością prezes Koła Kolega Wacław Malej z małżonką oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kolega Ryszard Janosz z małżonką. Niecodziennym uczestnikiem wycieczki był Józef Tracz – 3-krotny wicemistrz świata w zapasach, 9-krotny mistrz Polski i trener kadry zapaśników z małżonką- mistrzynią Polski w judo. Kierownik wycieczki Jerzy Marczak bardzo serdecznie powitał wszystkich turystów , pilota- przewodnika wycieczki Adama Wołczka oraz kierowcę autokaru Kazimierza Rąbla, życząc jednocześnie dobrego samopoczucia oraz przeżycia wielu niezapomnianych wrażeń. Następnie pilot zapoznał szczegółowo z planem wycieczki, i po około czterech godzinach jazdy dotarliśmy do Pragi. Po drodze podziwialiśmy piękną i budzącą się przyrodę oraz napotykane miasteczka i obiekty. Zwiedzanie Pragi rozpoczęliśmy od Wzgórza Strahowskiego, z którego oglądaliśmy piękną panoramę miasta. O Pradze mówi się, że jest „ sercem Europy” albo też „ matką miast”. Od dawien dawna znajdowano dla niej najróżniejsze określenia: Praga stuwieżowa, Praga złota, Praga magiczna, chcąc w ten sposób podkreślić jej bogactwo architektoniczne i duchowe oraz wyrazić jej magiczną atrakcyjność. Z kolei zwiedziliśmy Królewskie Hradczany z Zamkiem, Katedrą i Złotą Uliczką. W IX wieku na wysokim wzgórzu nad rzeką Wełtawą wzniesiono pierwszy Zamek Praski, a wkrótce wyrosło przy nim podgrodzie. Osadę wokół zamku zwano właśnie Hradczany. Zamek jako gród Przemysława zawsze był siedzibą władzy politycznej w Czechach. Rozbudowywano go i przebudowywano za panowania Karola IV i Władysława II Jagielończyka w XIV- XV w. oraz w czasach panowania Habsburgów. Po 1918r. zamek stanowił oficjalną rezydencję prezydenta Czechosłowacji, a obecnie – Republiki Czeskiej. Będąc na Zamku Praskim oglądaliśmy uroczystą ceremonię zmiany warty straży zamkowej, która odbywa się o godzinie dwunastej na I Dziedzińcu Zamkowym przy dźwiękach fanfar.

Katedra św. Wita jest zarówno jedną z największych jak i najważniejszych świątyń Pragi. Obejrzeliśmy tam secesyjne okno Alfonsa Muchy, grobowce królów czeskich i Kaplicę św. Wacława, patrona Czech. We wnętrzu ozdobionej kamieniami półszlachetnymi kaplicy, znajduje się pomieszczenie, gdzie przechowywane są czeskie insygnia koronacyjne- korona, berło i jabłko. Godna uwagi jest mozaika w górnej części Złotej Bramy, z której rozkoszowaliśmy się wspaniałymi widokami. Oglądnęliśmy także Stary Pałac Królewski z Salą Władysławowską ze wspaniałym sklepieniem późnogotyckim i Bazylikę św. Jerzego, uznawaną za jedną z najstarszych budowli sakralnych w środkowej Europie( 920r.). Przechadzaliśmy się po Złotej Uliczce, gdzie podziwialiśmy kolorowe domki z małymi oknami i kominami, zamieszkiwanymi aż do połowy XX w. przez rzemieślników i artystów. Mieszkał tu też Franz Kafka. Obejrzeliśmy także Pałacyk Letni królowej Anny, przed którym znajduje się „ Śpiewająca fontanna”, Fosę Jelenią oraz Ujeżdżalnię, obecnie miejsce wystaw artystycznych.

Odbyliśmy spacer po Małej Dzielnicy (Mala Strana), osadzie, która powstała miedzy zamkiem a rzeką Wełtawą. Prawa miejskie otrzymała w 1257r.Trasa tego spaceru prowadziła po głównych ulicach i zaułkach . Obejrzeliśmy Rynek z pałacem Bretfeldów, zbudowany w latach 20. XVIII w., kościół św. Mikołaja, ogromny pałac Liechtensteinów z 1791r, dawny ratusz, ukończony w1622r. w stylu renesansowym, pałac Schonbornów (obecnie ambasada amerykańska), pałac Lobkowiczów (obecnie ambasada niemiecka), pałac Vrtba, barokowy ogród Vrtba, pałac Nositzów, palac Turbów (obecnie ambasada japońska), kościół Najświętszej Marii Panny pod Łańcuchem , pochodzący z 1169r.

Pozostanie w naszych wspomnieniach Most Karola, który łączy Malą Stranę i Stare Miasto- jeden z najpiękniejszych średniowiecznych mostów w Europie, oparty na 16 lukach i długi na 500m.Na rozkaz Karola IV budowę rozpoczął w 1357r. Peter Parler, ale została ukończona w 1402r. Niezapomniane wrażenie wywołał na nas rejs statkiem po Wełtawie i roztaczające się z niej widoki- ciągnący się w obu kierunkach bajeczny krajobraz dachów, barokowych kopuł, gotyckich iglic, średniowiecznych wież, renesansowych szczytów i długich elewacji arystokratycznych pałaców. W ten sposób zakończyliśmy pierwszy dzień pobytu, i już bardzo zmęczeni, zjedliśmy smaczną obiadokolację i udaliśmy się do Hotelu Astra , aby odpocząć po bardzo długim i męczącym dniu. Następnego dnia , po bardzo smacznym i obfitym śniadaniu (stół szwedzki) pojechaliśmy na dalsze zwiedzanie Pragi. Spacer rozpoczęliśmy od Placu Wacława, miejsca historycznych wydarzeń w latach 1918, 1945,1948,1968, a także Aksamitnej Rewolucji w 1969r.Nazwa placu wiąże się z barokowym pomnikiem św. Wacława autorstwa J.J. Bendla ustawionym w 1678r. w środkowej jego części, przed Muzeum Narodowym, który stał się narodowym symbolem. Następnie byliśmy na Placu Republiki, znajdującym się na granicy Starego i Nowego Miasta. W tym miejscu stał Pałac Królewski. Mieścił się skarbiec Wacława IV, rezydencja Jerzego Podiebrada i Wacława Jagielończyka, a po jej prawej stronie Dom Miejski, powstały w 1911r.Podziwialiśmy Rynek Staromiejski, same serce miasta, ogromną przestrzeń miejską, otoczoną kamienicami, pałacami i kościołami. Znajduje się tutaj Pałac Goltz- Kinskych, gdzie w 1948r.Klement Gottwald ogłosił powstanie Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Przed Pałacem stoi pomnik Husa, wzniesiony w 1915r. wielkiego i radykalnego reformatora. Nad placem górują podwójne wieżyce Kościoła Matki Boskiej przed Tynem, charakterystyczny znak Pragi. Na uwagę zasłużył Zespół Ratusza Staromiejskiego, składającego się z kilku budynków. Najsłynniejszym obiektem Ratusza jest zegar astronomiczny, dzieło Mikulasa z 1410r. To najstarszy tego rodzaju zegar w Europie. Przed wybiciem godziny- w okienkach, jedna za drugą, przesuwają się figurki dwunastu apostołów, a postacie przedstawiające Próżność, Śmierć, Chciwość i Turka zaczynają gestykulować. Północno- zachodnią pierzeję zajmuje kościół św. Mikołaja, zbudowany w latach 30.XVIIIw. przez Kiliana Ignaza Dientzenhofera. Kościół zbudowano na planie krzyża i przekryto kopułą o kwadratowej podstawie. Godne szczególnej uwagi są żelazne balustrady galerii.

Końcowym etapem wycieczki był jeszcze spacer po starej dzielnicy żydowskiej Josefow. W tej dzielnicy znajduje się synagoga Staro-Nowa- najstarsza i najpiękniejsza, zbudowana ok. 1725r. w stylu średniowiecznej. Jest to najstarsza regularnie używana synagoga w Europie. Obok Starego Cmentarza Żydowskiego jest synagoga Pinkasa- wzruszający pomnik pamięci 77 297 Żydów, ofiar holokaustu z Czech i Moraw. Jest jeszcze synagoga Maisela, która mieści kolekcje Muzeum Żydowskiego i ostatnia z bóżnic to synagoga Hiszpańska, zbudowana w 1868r. przez sefardyjską społeczność praską. I na tym zakończyliśmy zwiedzanie pięknej Pragi. W drodze powrotnej do Wrocławia skonsumowaliśmy typowo czeską obiadokolację i o godz. 22.00 byliśmy już we Wrocławiu.

Pragnę na zakończenie podziękować szczególnie naszym turystom, za godne i mężne znoszenie trudów jakże trudnej , a jednocześnie bardzo ciekawej i interesującej dwudniowej eskapady. Bardzo dziękuję Koledze W. Malejowi za wykonanie profesjonalnych zdjęć, dokumentujących tę wycieczkę. Dziękuję Panu pilotowi- przewodnikowi Adamowi Wołczkowi za niezwykle i bardzo gruntowne wiadomości nam przekazywane i Panu kierowcy Kazimierzowi Rąblowi za bezpieczną jazdę i wysoką kulturę.

Do spotkania na kolejnych wycieczkach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Jerzy Marczak

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Zawody sportowo-obronne o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W dniu 09.05.2015 r. w godzinach 9.00-13.00 na strzelnicach Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych odbyły się zawody sportowo-obronne o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zawody odbyły się w miłej atmosferze przy ogromnym zaangażowaniu zawodników i Zespołu Sędziowskiego pod kierownictwem ppłk. Remigiusza Szkudlarka z Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Komunikat z zawodów 2015 r.

 Foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Wyniki przeprowadzonej zbiórki publicznej mającej na celu ufundowanie sztandaru dla ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu, na podstawie uzyskanego zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w terminie od 14.04.2014 r. do 13.04.2015 r. prowadził Zbiórkę publiczną na ufundowanie sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego. Wręczenie sztandaru przewiduje się na dzień 13 czerwca 2015 roku.  Wyniki przeprowadzonej zbiórki publicznej przedstawia poniższe sprawozdanie.

Sprawozdanie wstępne.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj