Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZŻWP we Wrocławiu.

Szanowni Koledzy,

informuję. że 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w biurze Rady Osiedla GAJ przy ulicy Krynickiej 80 we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZŻWP we Wrocławiu.

kpt. Karol Horniczan – Przewodniczący WKR

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

25 marca 2019 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była ocena sprawozdawczości z działania ZW w 2018 roku. Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wręczenie dyplomów uznania dla Kolegów, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w składach Pocztu sztandarowego ZW ZŻWP we Wrocławiu wystawianego z okazji świąt państwowych i wojskowych.

Prezes ZW płk Marian Dąbrowski uhonorował dyplomem uznania:

 1. Koło ZŻWP im. gen. Ohanowicza:

    • st. chor. szt. Bandosz Edward;

    • st. chor. szt. Gadziński Józef;

    • mjr Pińczykowski Jan;

    • ppłk Makuchowski Fryderyk;

    • ppłk Kochanowski Mieczysław.

 1. Koło ZŻWP Saper:

    • płk Sypniewski Andrzej;

    • mjr Grabarczyk Tadeusz;

    • kpt. Wiśniewski Krzysztof;

    • ppłk Wamposzyc Stanisław;

    • kpt. Misiuna Piotr;

    • ppłk Miara Mieczysław;

    • ppłk Heilman Andrzej;

    • mjr Malej Wacław.

W kolejnym punkcie obrad sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch przedstawił wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2018 rok. Jako główny problem wskazał starzenie się szeregów (70% stanu osobowego wrocławskiej organizacji ZŻWP mieści się w przedziale wieku 70-100) i nieprzychylne traktowanie związku przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań omówił płk Jerzy Dąbrowski.

Prezes ZW płk Marian Dąbrowski przywitał Doradcę Prezydenta Wrocławia Pana Zbigniewa Korzeniowskiego, który przedstawił zebranym główne kierunki działania Urzędu Miasta w bieżącej kadencji. W ramach czasu na pytania do przedstawiciela UM Wrocławia wywiązała się dyskusja dotycząca następujących problemów:

 • Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środowisk emeryckich, organizowanie przez UM zawodów np. rozgrywki brydża sportowego, turnieje szachowe itp.

 • Utrzymanie pozytywnej opinii Wrocławia jako miasta otwartego i przyjaznego ludziom poprzez przeciwdziałanie mowie nienawiści, ksenofobi i wszelkim aktom braku tolerancji.

 • Rozwój aglomeracji wrocławskiej, pozytywne skutki i ewentualne zagrożenia.

Po krótkiej przerwie Wiceprezes – skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński przedstawił sprawozdanie z wykonania Planu finansowego na 2018 rok a następnie omówił Plan finansowy na 2019 rok.

W kolejnym punkcie obrad prezes ZW przeprowadził głosowania nad przyjęciem uchwał ZW:

 • Uchwała nr 6/X/19 w sprawie wyróżnienia wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.
 • Uchwała nr 7/X/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała nr 8/X/19 w sprawie przyjęcia Planu finansowego ZW na 2019 rok.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Jako następny wystąpił Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kpt. Horniczan Karol, który przedstawił sprawozdanie z działalności kontrolnej WKR i ocenę pracy ZW i kół Wrocławskiej Organizacji ZŻWP. Przewodniczący WKR stwierdził, że działalność organów statutowych prowadzona była w 2018 roku na wysokim poziomie.

Podsumowując obrady Prezes ZW przedstawił informację na temat przebiegu i wniosków wypracowanych na posiedzeniu Zarządu Głównego naszego związku, które odbyło się 19 marca 2019 roku. Poinformował również, że płk Lucjan Ławniczek został wybrany do składu ZG ZŻWP w Warszawie.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Apel Prezydium ZG ZŻWP i FSSM RP.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

70 rocznica zesłania Obywateli Polski na Syberię….

Publikujemy opracowanie – wspomnienia sybiraka, płk. Antoniego Tunkiewicza.

70 rocznica zesłania Polaków na Syberię.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Cykliczny turniej w brydżu sportowym w 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

„Saperska Wigilia 2018”

W dniu 13.12.2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Hotelu JASEK odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe Koła SAPER ZŻWP. Tę jakże radosną uroczystość świąteczno – noworoczną rozpoczął Prezes Koła kol. Marek LEŚNIAK słowami najserdeczniejszych podziękowań skierowanych do kol. kol. Marioli i Andrzeja JASKÓW – właścicieli hotelu JASEK i sponsorów Lesława MAJEWSKIEGO i Adama KAJKOWSKIEGO za wspaniałomyślność oraz szlachetny gest troski oraz dobrej woli. To właśnie dzięki nim a także grupie kolegów mieliśmy możliwość już kolejny raz spotkać się w tak wspaniałym i uroczym miejscu z nadzieją , że nie po raz ostatni. Wielka rodzina saperów liczy już ponad 140 członków a na spotkanie przybyło nas ponad 100. To świadczy o głębokich więzach łączących naszą społeczność.
Niezwykle serdecznie i gorąco powitano, żony naszych zmarłych kolegów oraz członkinie Rodziny Wojskowej, sympatyków Koła, byłych naszych kolegów saperskiej służby. Nie sposób było powitać z imienia i nazwiska wszystkich zaproszonych gości, ale:

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Kol. Marian DĄBROWSKI,
 • Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Zdzisław BARSZCZEWSKI,
 • Prezes Honorowy Koła SAPER Kol. Jerzy MARCZAK,
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla „HUBY” – kol. Maciej BOROWSKI,
 • Prezes Koła Nr 29 SSP przy WITI oraz Prezes Koła SIMP Nr 17 techniki wojskowej 
 Kol. Grzegorz DROGOWSKI,
  to osoby bardzo silnie związane z kołem „SAPER” i godne szczególnego wymienienia.
  Stało się już tradycją, że właśnie przed Świętami Bożego Narodzenia, spotykamy się w gronie przyjaciół, reprezentujących środowisko wrocławskich Saperów. Spotkania te pozwalają na jeszcze większą integrację i kultywowanie obyczajów i zwyczajów starszych pokoleń, stanowiących wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.
  Przed złożeniem życzeń głos zabrał wiceprezes Koła Kol. Andrzej SYPNIEWSKI, przedstawiając osoby, którym następnie zostały wręczone wyróżnienia:
 1. MEDAL „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA ZŻWP”:
 • Kol. Marian DĄBROWSKI
 • Pan Maciej BOROWSKI
 • Kol. Andrzej JASEK
 • Kol. Adam KAJKOWSKI
 • Pan Lesław MAJEWSKI
 • Kol. Wiesław MAŁUCHA
 • Kol. Stanisław OSIŃSKI
 • Pan Zbigniew ŚWIERKOT

2. SREBRNY KRZYŻ ZŻWP:

 • Kol. Andrzej HEILMAN
 • Kol. Wojciech KISIELEWICZ

3. BRĄZOWY KRZYŻ ZŻWP:

 • Pani Mariola JASEK
 • Kol. Jacek GDULA
 • Kol. Stanisław MATYCH
 • Kol. Janusz SZELKA
 • Kol. Władysław SZYMAŃSKI
 • Kol. Kazimierz WIATR

4. ODZNAKA HONOROWA ZŻWP:

 • Kol. Ryszard BIAJGO
 • Pani Beata IWANICKA-STACHERA
 • Kol. Ryszard KANIGOWSKI
 • Kol. Ryszard KONEWECKI
 • Pani Barbara KRZYŻANOWSKA
 • Kol. Piotr MISIUNA
 • Kol. Edward MIRŻ
 • Kol. Longina PŁUCIENNIK
 • Kol. Marian POŚPIESZNY
  Kol. Jerzy SZYMAŃSKI.

5. MEDAL PAMIĄTKOWY ZŻWP:

 • Kol. Sylwester KLIMCZAK
 • Kol. Zdzisław KORBUT
 • Kol. Wojciech SKONIECZNY
 • Kol. Krzysztof TŁUŚCIAK.

6. MEDAL XXXV LECIA ZŻWP:

 • Kol. Wojciech KISIELEWICZ
 • Kol. Krzysztof TURZAŃSKI
 • Pan Mateusz SKINDERA.

7. DYPLOM OKOLICZNOŚCIOWY:

 • Kol. Marianna KĄKOL
 • Kol. Janusz KACZMAREK
 • Kol. Edward MIRŻ
 • Kol. Kazimierz WIATR.

Przyszedł czas na złożenie przez Prezesa Koła życzeń Wigilijnych i Noworocznych.
Pięknie zabrzmiały proste – jakby żołnierskie – słowa byśmy my i nasi najbliżsi z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia we wspaniałej rodzinnej atmosferze, wypełnionej melodią staropolskich kolęd, znaleźli mnóstwo prezentów pod choinką, cieszyli się zdrowiem i pysznościami wigilijnego stołu. Życzył również wystrzałowego, bąbelkowego Sylwestra oraz spełnienia marzeń w Nowym 2019 Roku.
Po tych życzeniach – kapelan z Kościoła Garnizonowego pod wezwaniem św. Elżbiety – ks. kpt. Arkadiusz JEZIERSKI rozpoczął celebrowanie wigilii od poświęcenia opłatków i potraw wigilijnych. Wygłosił Słowo Boże, a my wszyscy po jego wysłuchaniu podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem by za chwilę delektować się przygotowaną przez obsługę hotelu smakowitą wieczerzą ( m.in. kremem z borowików, uszkami, rybami, pierogami z kapustą, grochem i fasolą a także świetnymi przekąskami i wspaniałymi słodkościami). Wigilijny wieczór umilił nam świetny kwartet muzyczny, który oprócz tradycyjnych kolęd zaprezentował szereg utworów o charakterze patriotycznym jako że w trakcie spotkania odczuć było można ducha 100-nej Rocznicy Odzyskania – przez naszą Ojczyznę – Niepodległości. Później dalszym wspólnym rozmowom i opowieściom wspomnieniowym nie było końca.
Nadszedł jednak kres spotkania i Prezes Koła kol. Marek Leśniak serdecznie podziękował wszystkim za przybycie, jeszcze raz życząc by Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2019 Rok, upłynęły w zdrowiu i radości, a kolejne spotkania – już robocze – odbywały się w tym samym składzie. Te słowa zakończyły naszą „saperską biesiadę” udowadniając, że jako członkowie Koło „SAPER”, potrafimy połączyć nasze wspólne dążenia do osiągnięcia celów zapewniających nam utrzymywanie więzi sympatii i przyjaźni międzypokoleniowej.
Opracował: Andrzej Sypniewski
Zdjęcia: Wacław Malej

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

OPŁATKOWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE „WOJSKOWYCH BUDOWLANYCH” – 14.12.2018 r.

Zgodnie z Planem Przedsięwzięć Koła, w dniu 14.12.2018 r. w Restauracji „Wieniawa” odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne (Opłatkowe) Koła ZŻWP „Budowlani”.
W spotkaniu uczestniczyło 36 osób, w tym 31 członków Koła (w tym 4 Panie), 2 małżonki naszych kolegów i 3 zaproszonych gości.
Spotkanie otworzył Prezes Koła „Budowlani” kol. płk Jan Regdosz, który powitał przybyłych na spotkanie członków (członkinie) Koła i przybyłe małżonki oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. płk. Mariana Dąbrowskiego, zaprzyjaźnionego z budowlańcami kapelana ks. ppłk. Władysława Jasicę oraz również zaprzyjaźnionego z budowlańcami przedstawiciela Koła „Saper” kol. mjr. Andrzeja Jaska.
Następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego w asyście Prezesa Koła „Budowlani” wręczyli ostatnie w tym roku wyróżnienia:
• Medale Pamiątkowe Związku otrzymali kol. Irena Orłowska-Bogucka i kolega ppłk Sławomir Zagórski;
• List Gratulacyjny Zarządu Wojewódzkiego z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymał kol. ppłk Leon Bogucki.

W dalszej części spotkania Prezes Koła kol. płk Jan Regdosz poinformował o wykonaniu wszystkich planowanych przedsięwzięć 2018 roku i nakreślił plan działalności Koła na 2019 rok. Następnie podziękował Zarządowi i członkom Koła za aktywny udział w realizacji zadań oraz złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia świąteczno-noworoczne.
W dalszej kolejności głos zabrał kapelan wojskowy ks. ppłk Władysław Jasica, który wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki i potrawy wigilijne, a następnie złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Zaprosił również do łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnych życzeń.
Po opłatku przystąpiono do spożywania potraw wigilijnych ustawionych na obficie zastawionym stole. Były wspomnienia, dyskusje, wymiana poglądów, a wszystko to odbywało się w nastroju świątecznym przy akompaniamencie śpiewanych kolęd.

Jan Stępień

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2018 r. w dniu 11 grudnia br. członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym  rok,  zebraniu świąteczno – noworocznym. I tym razem jak od pięciu lat, miejscem spotkania prawie 110 Koleżanek i Kolegów był gościnny Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej.
Zebranie przygotowane przez zarząd koła przeprowadziłem osobiście, gdzie na wstępie w imieniu zarządu  powitałem Koleżanki i Kolegów oraz gości, wśród których byli:

  • Pani Wioletta Efinowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oleśnica,
  • Pan Jan Bronś – Burmistrz Miasta Oleśnica,
  • Pan Krzysztof Skórzewski – Wice Wójt Gminy Oleśnica,
  • Pan Wojciech Kociński – Starosta Powiatu Oleśnickiego minionej kadencji,
  • mjr Marek Kobyliński – Komendant Garnizonu Oleśnica,
  • ks. por. Błażej Woszczk – Kapelan Wojskowy Garnizonu Oleśnica,
  • kpt. Karol Horniczan – Przewodniczący WKR ZW ZZWP we Wrocławiu,
  • płk Zbigniew Nagórny – Prezes Koła „Lotnik” w Oleśnicy,
  • kpt. Adam Kowalczyk – Koło „LOTNIK” w Oleśnicy,
  • ppłk Kazimierz Kotala – Koło WSzW 2 z Wrocławia,
  • Pan Edward Podczaszyński – Nadleśnictwo Syców,
  • Pani Stefania Kőllner – Prezes Zarządu ZERiI w Oleśnicy,
  • Pani Genowefa Suwała – Prezes Koła Związku Sybiraków w Oleśnicy,
  • Pani Dorota Bartczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy,
  • Pan Janusz Stach – Dyrektor Biura Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu,
   Panowie Waldemar Krakowski i Ryszard Majewski – Koło PTTK w Oleśnicy,
  • Panowie Tadeusz Myler, Zbigniew Garsztka i Jerzy Zając – ZWiRWP z Kościana,
  • Panowie Janusz Gałązka i Mateusz Jokiel – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku     Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu,
  • Pan Marek Żmuda – Prezes ROD „Róża” w Oleśnicy,
  • Przedstawiciele Gminy Oleśnica wspierający statutową działalność Koła tj.: Panie Justyna Batog, Irena Tymańska, Małgorzata Święch, Stefania Krzemińska i Pan Tomasz Domal.
  • Państwo Agnieszka Romańczyk i Andrzej Lejczak – z Centrum Medycznego Oleśnica, oraz przedstawiciele Grupy Rowerowej BAJK STAIL – rowery rehabilitacyjne,
 • Wdowy zmarłych członków naszego Koła.
  Spotkanie uatrakcyjniał kolędami Pan Mirosław Jankowski, z Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy.
  Na wstępie Sekretarz Koła przedstawił decyzję Zarządu Koła o przyjęciu w poczet członków Związku Kol. Ireny Świerczyńskiej, Kol. Jarosława Krzana i Macieja Syty, którym wręczyłem legitymacje członkowskie Związku.
  Za szczególne zaangażowanie w działalność statutową Związku i Koła wyróżnienia otrzymali:
  1 Srebrny Krzyż Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
  1) ppłk Jerzy Wójcik.
  2 Medal Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
  1) Pani Dorota Bartczak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
  3 Medal Okolicznościowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
  1) Pan Mirosław Jankowski.
  Specjalne podziękowania za współpracę i ofiarność skierowałem do władz samorządowych powiatu i miasta Oleśnicy oraz przedstawicieli Gminy Oleśnica.
  Staroście Powiatu minionej kadencji Panu Wojciechowi Kocińskiemu, zgodnie
  z uchwałą Zarządu Koła wręczyłem podziękowanie, a obecnemu Burmistrzowi Oleśnicy Panu Janowi Bronsiowi i Wójtowi Gminy Oleśnica Panu Marcinowi Kasinie Gratulacje z okazji wyboru do władz samorządowych a obecni podziękowali brawami.
  Następnie w ramach spraw organizacyjnych i personalnych Pełnomocnik ds. przeprowadzenia zbiórki publicznej w Kole – Kol. Edward PLUCHA i Kol. Jan Łaski, przedstawił protokół i rozliczenie zbiórki na doroczne paczki, które w dniu 6 grudnia br.w uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej trafiły do rodziny we wsi Boguszyce.
  Po części oficjalnej, obecni na sali przedstawiciele samorządów i ks. kapelan przekazali nam życzenia świąteczne oraz noworoczne, podkreślając i deklarując wolę dalszej owocnej współpracy.
  Miłym i pełnym wzruszenia momentem było tradycyjne wspólne spotkanie opłatkowe (przy kolędach) oraz wspólny posiłek z zestawem potraw tj.: zupą grzybową, barszczem i rybą w rolach głównych. Po życzeniach i połamaniu się opłatkiem były wspólne rozmowy, dyskusje i  zajęcia w koleżeńskich podgrupach.
  Na zakończenie przedstawiciele Centrum Medycznego Oleśnica, przedstawili własną ofertę usług medycznych z dziedziny rehabilitacji i leczenia wad słuchu.
  Serdeczne podziękowania kieruję do Kol. mjr. Jerzego Trzcińskiego Wiceprezesa, Kol. mjr. Andrzeja Krzemińskiego Skarbnika i Kol. st. chor. szt. Edwarda Pluchy
  i Jana Łaskiego z małżonką – członków Zarządu Koła im. Ziemi Oleśnickiej, za zapewnienie logistycznej i finansowej organizacji spotkania.

płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek – Prezes Zarządu Koła
Foto. Grzegorz Huk – Portal olesnica24com.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP WE WROCŁAWIU W DNIU 10.12.2018 R.

10 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2018 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2019 rok.
Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.
W uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, Prezes ZW płk Marian Dąbrowski i Prezes Honorowy gen. bryg. Zdzisław Barszczewski, wręczyli:
1. Krzyż ZŻWP I klasy złoty z gwiazdą:
▪ ppłk w st. spocz. Mirosław Wiercioch;
▪ kpt. w st. spocz. Reinhard Majcher;
▪ st. chor. szt. w st. spocz. Adam Chodaczyński
▪ chor. w st. spocz. Mieczysław Lisiewski.
2. Krzyż ZŻWP II klasy złoty:
▪ st. chor. szt. w st. spocz. Adam Wojtaszewski.
3. Dyplom podziękowania za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy społecznej:
▪ płk DĄBROWSKI Jerzy;
▪ płk SITARZ Adolf;
▪ płk TABOR Bolesław;
▪ ppłk LEŚNIAK Marek;
▪ płk TEPER Roman;
▪ ppłk NAGÓRNY Zbigniew;
▪ płk ŁAWNICZEK Lucjan;
▪ płk REGDOSZ Jan;
▪ płk KĘSTOWICZ Adam;
▪ ppłk BORTNIK Tadeusz;
▪ st.chor.sztab. WOJTASZEWSKI Adam;
▪ chor. KWIECIEŃ Celestyn.
Następnie jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2018 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na konsekwencje wynikające z rozwiązania Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Przedstawił również wyniki współpracy z innymi stowarzyszeniami mundurowymi i z innymi organizacjami pozarządowymi.
Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wiceprezesa ds. obronnych ppłk Jana Barańskiego oceny działalności obronnej w 2018 roku oraz kierunków działalności w 2019 roku.
Jako następny wystąpił Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper złożył sprawozdanie z rocznej działalności ZW w zakresie udzielania pomocy socjalnej i zdrowotnej. Przedstawił również kierunki działalności socjalnej i zdrowotnej na 2019 rok.
Wiceprezes – skarbnik przedstawił koncepcję preliminarza dochodów i wydatków na 2019 rok.
W kolejnym punkcie obrad głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2018 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2019 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Jerzy Dąbrowski, płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński.
Przygotowania do rocznej sprawozdawczości oraz wskazówki do poprawnego wykonania sprawozdań za 2018 rok przedstawił płk Jerzy Dąbrowski.

Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie Uchwałę nr 5/X/18 z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2019 rok.
W kolejnym punkcie płk Marian Dąbrowski przedstawił Ocenę działalności ZW w 2018 roku i główne zadania do realizacji w 2019 roku.
Bardzo interesujące dla zebranych było wystąpienie Prezesa Honorowego ZW gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego, w którym bardzo wysoko ocenił działalność struktur i przedstawił etyczne podstawy koniecznych działań na przyszłość. Prezes Honorowy złożył życzenia świąteczne uczestnikom posiedzenia.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił do sąsiedniej sali na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe na którym, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył upominek – książkę:
▪ Państwo Mariola i Andrzej Jasek – właściciele Hotelu JASEK;
▪ Pani Beata Iwanicka-Stachera – Dyrektor Hotelu JASEK;
▪ Pan Mateusz Skinder – Manager Hotelu JASEK.
Następnie głos zabrał ks. por. Maksymilian Jezierski – Kapelan wojskowy składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Klubowy Turniej Par ZŻWP.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz