227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3maja, zwana oficjalnie Ustawą Rządową, była pierwszym aktem prawnym w naszych dziejach, a drugim w świecie (Po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku).

Uchwalona na Sejmie Czteroletnim 1788-1792 ustalała ustrój Rzeczypospolitej zgodny z ideami oświecenia. Miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła zasadę dziedzicznego tronu, zniosła liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów.

Nowożytny charakter konstytucji podkreślały artykuły potwierdzające zasadę niewiązania posłów instrukcjami sejmików terenowych.

Głównymi twórcami konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 maja 1791 roku została obalona w 1792 roku przez zbrojną interwencję Rosji i konfederację targowicką. Dla uczczenia 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Wojewoda Dolnośląski zaprosił mieszkańców Wrocławia na jej obchody przed pomnikiem obok Panoramy Racławickiej. W trakcie uroczystości, która odbywała się w asyście wojskowej, odczytano apel pamięci. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, wojsko oraz służby mundurowe.

Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Kół, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego brali aktywny udział w obchodach święta Konstytucji. Jako koło „SAPER” wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie:

– Andrzej Sypniewski – dowódca pocztu,

– Stanisław Wamposzyc – asystent,

– Piotr Misiuna – sztandarowy.

Po oficjalnych wystąpieniach przedstawicieli Wojewody i Marszałka Województwa Dolnośląskiego przystąpiono do składania wieńców i wiązanek pod pomnikiem poświęconym Konstytucji 3 maja. W tej ceremonii udział wzięła delegacja Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w składzie:

– kol. Marian Dąbrowski – Prezes

– kol. Adolf Sitarz – członek Zarządu

– kol. Gadziński Józef

Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy spod Panoramy Racławickiej przeszli do archikatedry p.w. św. Jan Chrzciciela, gdzie odbyła się msza św. pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego – abp Józefa Kupnego.

Uczestnicząc w Obchodach Święta Konstytucji 3 maja , my przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, daliśmy świadectwo przywiązania do ojczyzny, patriotyzmu, uszanowania historii. Wykazaliśmy, że w trudnych czasach potrafimy wznieść się na wyżyny myślenia propaństwowego i przestrzegania prawa a i staramy się później te prawa szanować.

Opracował: Andrzej Sypniewski
Zdjęcia: Andrzej Nawrot

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

ŚWIDNICA – MŁODZIEŻ NA DZIEŃ SAPERA.

Jest poniedziałek 16 kwietnia godzina 11:45. Sprężystym krokiem na plac przed pomnikiem Sapera wchodzi pluton honorowy klasy wojskowej III LO ze sztandarem szkoły. Zostaje zaciągnięta warta honorowa. O godzinie 12:00 po odśpiewaniu hymnu Państwowego, uczeń liceum rozpoczyna uroczystość. Wita serdecznie nadzwyczaj licznie przybyłe władze miasta, powiatu i gminy: Prezydent Pani Beata Moskal-Słaniewska z Wiceprezydentami , Pan Starosta Piotr Federowicz z Wicestarostą i dyrektor wydziału Panią Anną Borowską, Pani Wójt Teresa Mazurek. Przybyli również przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych i członkowie Świdnickiego Koła ZŻWP.

Prowadzący uroczystość oddaje głos Prezesowi Koła Ziemi Świdnickiej, który krótko omówił historię udziału w b.sap w operacji Berlińskiej. Stąd w Wojsku Polskim Dzień Sapera. Zaznaczył również, że jedyną historyczną pamiątką po garnizonie WP w Świdnicy jest ten pomnik, który przetrwał w tym miejscu od 1958r. do dzisiaj. Dzięki władzom miasta i państwa, związkom kombatanckim i nowego koła związkowego wyraził nadzieję i życzenie aby nadal kontynuowano tradycje wojskowe w naszym mieście poprzez młodzież szkół ważnych stopni. Następnie głos zabrała Pani Prezydent Beata Moskal-Słaniewska, zapewniła, że miasto Świdnica nigdy nie zapomni historii garnizonu świdnickiego WP, stwierdziła, że należy szanować historię naszych żołnierzy, którzy walczyli na różnych frontach II wojny światowej mając w sercu swoją Ojczyznę.

Na zakończenie władze samorządowe złożyły przed pomnikiem znacznych rozmiarów wieniec. W imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Prezesa płk Mariusza Dąbrowskiego, złożono wiązankę kwiatów. Złożyli też kwiaty przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, delegacja koła związku i pozostali uczestnicy.

Na zakończenie jak zawsze odśpiewano Rotę. Na propozycję Pani Prezydent wykonano przed pomnikiem zbiorowe zdjęcie. Na tym uroczystość Dnia Sapera WP zakończono.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Pismo Dyrektora BBN skierowane do Prezesa ZŻWP.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa we Wrocławiu.

10–11 maja 2018 r. w Hotelu Orbita przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu odbędzie się XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa”.

Informacje szczegółowe – Komunikat nr 1_2018_03_26_PL

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Apel ZG ZŻWP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zebranie świąteczne Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w zajeździe „U Stefanii”

Zgodnie z planem zamierzeń na 2018 r. w dniu 20 marca br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na integracyjnym zebraniu świątecznym związków i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy. Już po raz kolejny miejscem spotkania blisko 120 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych Gości był Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej. Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu Koleżanek i Kolegów oraz Gości, poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięć ppłk. Henryka Rojka, który w dniu 22.02.2018 roku odszedł na wieczną wartę.

W śród Gości, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w naszym spotkaniu, dzieląc się własnymi doświadczeniami oraz składając życzenia świąteczne, min. byli:

 1. Pan KOCIŃSKI Wojciech – Starosta Powiatu Oleśnickiego.
 2. Pan KOŁACIŃSKI Michał – Burmistrz Oleśnicy.
 3. Pan KASINA Marcin – Wójt Gminy Oleśnica.
 4. Pani BARTCZAK Dorota – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy.
 5. Pan BRONŚ Jan Sekretarz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
 6. Pan mjr JERMALONEK Krzysztof Zastępca Dowódcy Garnizonu Oleśnica
 7. Pan kpt. WITWICKI Marek – Zastępca Kierownika WT Oleśnica.
 8. ks. por. JEZIERSKI Maksymilian – Kapelan Bazylika Mniejsza p. w. św. Elżbiety.
 9. Kol. st. chor. szt. CHODACZYŃSKI Adam – Wiceprezes – Skarbnik ZW ZZWP.
 10. Pan KAŁUŻA Jarosław – Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.
 11. Pan PODCZASZYŃSKI Edward – Nadleśnictwo SYCÓW.
 12. Kol. ppłk NAGÓRNY Zbigniew – Prezes Zarządu Koła LOTNIK.
 13. Kol. KNAPEK Zbigniew Wiceprezes Zarządu Koła LOTNIK.
 14. Pani PABIAN Danuta – Wiceprezes Zarządu ZKiBWP wraz z Przedstawicielkami Związku.
 15. Pan KRAKOWSKI Waldemar – Prezes WK PTTK Nr 20 w Oleśnicy.
 16. Pan MAJEWSKI Ryszard WK PTTK Nr 20 w Oleśnicy.
 17. Pan STACH Janusz – Dyrektor Biura Dolnośląskiej Org. Wojewódzkiej LOK.
 18. Pan BŁĘCKI Wojciech Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich.
 19. Pan GAŁĄZKA Janusz – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich.
 20. Pan Van DONINCK Wilfried Emiel – Członek wspierający Koło.
 21. Dziennikarz Panoramy Oleśnickiej Pan HUK Grzegorz.

Z wielką przyjemnością gościliśmy również wdowy naszych Kolegów, które dzięki stwarzanej atmosferze na naszych spotkaniach, coraz częściej podejmują chęć przystąpienia do Koła. Na naszym spotkaniu mogliśmy też podziękować właścicielom firm wspierających statutową działalność Koła min.: dla Firmy „PROFI” z Grabowa nd Prosną i „AQUATOR” z Ostrzeszowa oraz indywidualnie obecnym na spotkaniu:

 1. Pani BATOG Justyny Sołtys Ligoty Wielkiej.
 2. Pani TYMAŃSKIEJ Ireny – Ligota Wielka.
 3. Pani ŚWIĘCH Małgorzaty Smardzów.

za pomoc w organizacji tak miłych spotkań środowiskowych. Szczególne podziękowania skierowano do Pani Doroty BARTCZAK Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy za udzielaną pomoc przy artystycznym uatrakcyjnianiu spotkań członków Koła.

Miłym akcentem było też wyróżnienie Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kol. Józefa Łuczaka i Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” Kol. Wandy BENEDYCZAK i Kol. Bożeny POLOWCZYK, którym pogratulowano gromkimi brawami.

Kolejnym punktem naszego zebrania były sprawy organizacyjne dotyczące:

 1. prowadzenia siódmej edycji „PACZKA”;
 2. literatury Koła – możliwość wypożyczania książek z biblioteczki Koła;
 3. karty prawnej członka Związku – dla potrzebujących uzyskania porady prawnej – kartę rozprowadza Kol. Łaski Jan;
 4. kolejnych spotkań – tj. święta w dniu 2.05. 3.05. i 8.05 – Festyn z okazji Dnia Zwycięstwa – Pomnik godz. 16.00 i ATOL godz. 16.30;

Następnie, zgodnie z porządkiem spotkania przedstawiciele władz samorządowych starostwa, miasta i gminy oraz zaproszeni Goście przedstawili najważniejsze sprawy własnych społeczności lokalnych, składając jednocześnie wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Do życzeń dołączył się również ksiądz kapelan por. Maksymilian Jezierski, który poświęcił zgromadzone potrawy.

Po czym kolega prezes zaprosił nas do wspólnego posiłku. Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy: żurek z jajkiem i kiełbasą, wędliny i sałatki, były też ciasta, owoce oraz długie koleżeńskie rozmowy. Przy wyjściu można było zabrać do domowej degustacji wyroby zawsze wspierających nas sponsorów.

Ja tam byłem i bardzo smaczne wielkanocne przysmaki próbowałem. Dołączam kilka zdjęć aby wspomnieć i pamiętać to miłe, świąteczne spotkanie w Dąbrowie…

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Przemysław Hanzel.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

100 – lecie odzyskania niepodległości Polski – opracowanie Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

100 – lecie odzyskania niepodległości Polski cz. 1 – opracowanie Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

100 – lecie odzyskania niepodległości Polski cz. 2 – opracowanie Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

100 – lecie odzyskania niepodległości Polski cz. 5 – opracowanie Kolegi Antoniego Tunkiewicza

100 – lecie odzyskania niepodległości Polski cz. 5.1 – opracowanie Kolegi Antoniego Tunkiewicza

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Uroczyste zebranie Koła ZŻWP „Lotnik” w Oleśnicy.

   W dniu 18.01.2018 roku o godzinie 17.00 w hotelu ,,Perła” odbyło się zebranie podsumowujące działalność Koła ,,Lotnik” za rok 2017. Pomimo fatalnych warunków atmosferycznych w zebraniu wzięło udział 50 członków Koła ,,Lotnik”. W części wstępnej Pan ppłk Nagórny podsumował realizacje zadań , podkreślając jakie w tym kierunku wynikły niedociągnięcia. Natomiast skarbnik koła Pan chor. Jędrzejczak poruszył sprawy finansowe,związane z wydatkami i przychodami. Sekretarz koła Pan kpt Kowalczyk przedstawił nowo przyjętych członków do naszego związku. Byli to: Pan płk Wiesław Miagdał i Pan kpt Jan Wołodkiewicz. W dalszej części dyskusji prezes nakreślił najważniejsze zdania i cele na rok 2018. Obsługa kelnerska hotelu ,,Perła” serwowała wszystkim uczestnikom herbatę, kawę, ciasto oraz lampkę czerwonego wina. Żołnierzom rezerwistom, którzy obchodzili 85 – lecie urodzin zostały wręczone laurki.

tekst: J. Barański

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

SAPERSKA WIGILIA 2017

        W dniu 14.12.2017 r. po raz kolejny członkowie Koła ZŻWP „SAPER”, we wspaniałym i uroczym miejscu jakim jest Hotel Jasek – gdzie dzięki wspaniałomyślności oraz niezwykłym i jakże szlachetnym geście serc i troski Państwa Marioli i Andrzejowi Jasek oraz sponsorom kol. Lesławowi Majewskiemu i kol. Wiesławowi Małusze – mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu wigilijno-opłatkowym.

Niezwykle serdecznie, prezes Koła SAPER kol. Marek Leśniak, powitał ponad 120 uczestników spotkania, w tym członków Koła oraz żony naszych zmarłych kolegów wraz z członkiniami Rodziny Wojskowej .

Szczególnie gorąco powitano:

 • Prezesa ZW ZŻWP – Kol. Mariana Dąbrowskiego
 • Księdza kapelana Maksymiliana Jezierskiego
 • członka honorowego ZG ZŻWP – Kol. Stanisława Osińskiego
 • Prezesa Honorowego Koła ZŻWP SAPER – Kol. Jerzego Marczaka,
 • Prezesa Koła NR.2 SSP – Kol. Olgierda Baranowskiego,
 • Prezesa Koła 29 SSP – Kol. Grzegorza Drogowskiego,
 • Prezesa Zarządu Rady Osiedla – Pana Macieja Borowskiego,
 • Przewodniczącą Rady Osiedla – Panią Halinę Kuberską.

Stało się już tradycją, że przed Świętami Bożego Narodzenia, spotykając się z naszą przewspaniałą społecznością, reprezentującą środowisko wrocławskich Saperów Prezes w imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przedstawił listę wyróżnień wraz z wyróżnionymi i odznaczonymi:

I ODZNAKĄ HONOROWĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO


1. płk w st. Spocz .DZIADUCH Bronisław s .Sebastiana
2 .mjr w st. spocz. DOLEWSKI Jerzy s. Krzysztofa
3. st.chor. w st. spocz. GLEBA Marek s. Aleksandra
4. pani JASEK Maria Jolanta c. Ryszarda
5. chor. w st. spocz. KAWAŁKO Józef s .Adama
6. st.szer. w st. spocz. KACZMAREK Janusz s .Stanisława
7. kpt. w st. spocz. LISOWSKI Maciej s .Ryszarda
8. mjr. rez. MAJEWSKI Lesław s. Romana
9. mjr. w st. spocz. MALEJ Wacław s Michała
10.kol. MALEWSKA Daniela c. Ignacego
11.kpt.w st. spocz. MARKIEWICZ Jan s. Józefa
12.ppłk.w st. spocz. MATYCH Stanisław s. Józefa
13.płk w st. spocz. MCHALSKI Jan s Henryka
14.por. w st. spocz. MISIUNA Piotr s. Stanisława
15.płk w st. spocz. MILEWICZ Roman s. Stanisława
16.kol.PACZEŚNA Jadwiga c Stanisława
17.płk w st. spocz. SOSNOWSKI Adam s. Jana
18.kol.ŚWIERKOT Zbigniew s. Jana
19.płk. w st. spocz TŁUŚCIAK  Krzysztof s .Sergiusza
20.płk. w st. spocz. ZAMIAR Zenon s. Czesława

II. ZŁOTĄ ODZNAKĄ Z GWIAZDĄ I KLASY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

1.płk w st. spocz. MARCZAK Jerzy s. Edwarda

III. ZŁOTYM KRZYŻEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO


1.płk w st. spocz. BARTOSIK Tadeusz s .Józefa
2.st.chor.szt.w st. spocz. BIAŁECKI Edward s Czesława
3.płk w st. spocz. BORCZ Władysław s. Wawrzyńca
4.płk w st. spocz. TUNKIEWICZ Antoni s. Michała

IV. SREBRNYM KRZYŻEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO


1.st.chor.w st. spocz. BIENIECKI Mikołaj s. Mikołaja
2.płk w st. spocz .GRZESZCZAK Zygmunt s. Wincentego
3.mjr. w st. spocz. JASEK Andrzej s. Bronisława
4.płk.w st. spocz. JANOSZ RYSZARD s. Alojzego
5.kpt. w st. spocz .WIŚNIEWSKI Krzysztof s. Eugeniusza
6.st.chor.sztab. w st. spocz . WŁODARCZYK Michał s.Stanisława

V.
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO


1.chor.sztab.w st. spocz. KAPTUR Bogusław s. Stefana
2.ppłk  w st. spocz. KŁODKOWSKI Jerzy s. Eugeniusza
3.ppłk  w st. spocz. OLSZEWSKI Edward s. Jana
4.szer. w st. spocz. SKONIECZNY Wojciech s. Władysława
5.płk.  w st. spocz. SZCZERBAKOWSKI Edward s. Grzegorza

VI. MEDALEM XXXV LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 1. st.chor. w st. spocz. GAŁGAN Tadeusz s .Aleksandra
 2. ppłk w st. spocz. HAŁAS Józef s. Walentego
 3. ppłk w st. spocz. HEILMAN Andrzej s. Zygmunta
 4. st.chor.w st. spocz. GLEBA Marek
 5. ppłk w st. spocz .PIETRZYKOWSKI Andrzej s. Piotra
 6. st.chor.szt. w st. spocz. WYSOCKI Władysław
 7. płk w st. spocz. ZAMIAR Zenon
 8. ppłk w st. spocz. STOPIŃSKI Lesław
 9. kpt. w st. spocz. MISIUNA Piotr
 10. płk w st. spocz. RAKOWSKI Józef
 11. ppłk w st. spocz .SPOZYTO Aleksander

VII. DYPLOMEM OKOLICZNOŚCIOWYM

1.kol. EBERTOWICZ Mieczysław

2.kol. SARAMA Władysław

3.kol. KULBIDA Andrzej

4.kol. PODOLSKI Aleksander

5.kol. PAWLIKOWSKI Bogdan

6.kol. PIETRZYKOWSKI Andrzej

7.kol. ŚWIĄTEK Augustyn

8.kol. WYSOCKI Władysław

9.kol. JAGIEŁŁO Bronisława

10.kol. KAŹMIERSKI Ireneusz

11.kol. SKONIECZNY Wojciech

12.kol. STOPIŃSKI Lesław

13.kol. MALEJ Wacław

14.kol. DĄBROWSKI Sławomir

Sekretarz Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, kol. kmdr Aleksander PODOLSKI wręczył medale za popularyzowanie wiedzy wojskowej i obronnej oraz tradycji oręża polskiego:

 • kol. Romanowi MILEWICZOWI ,
 • kol. Andrzejowi SYPNIEWSKIEMU
 • kol. Markowi LEŚNIAKOWI,
 • kol. Zenonowi ZAMIAROWI,
 • kol. Stanisławowi WAMPOSZYCOWI,
 • P. Maciejowi BOROWSKIEMU Przewodniczącemu Zarządu Rady Osiedla Huby.

Po złożeniu gratulacji, z przyjemnością przyjęliśmy informację Prezesa Koła o złożeniu dokumentów i przyjęciu do grona saperskiej rodziny kolegów:

 • ppłk w st. spocz. Andrzeja ZANKOWSKIEGO
 • ppłk w st. spocz. Bogdana WIDOMSKEGO
 • kpt. rez. Tadeusza KINZELA,

oraz Panie

 • Marię HELIŃSKĄ
 • Longinę PŁUCIENNIK
 • Stefanie KALINOWSKĄ
 • Gizelę ŻABĘ.

Z okazji nadchodzących Świąt dla wszystkich uczestników spotkania i ich rodzin :

Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. Marian DĄBROWSKI oraz Prezes Koła SAPER kol. Marek LEŚNIAK złożyli życzenia pełnych miłości i życzliwości ludzkiej Świąt Bożego Narodzenia oraz by Nowy 2018 Rok obfitował w sukcesy osobiste i zawodowe. Obaj życzyli również wszelkiej pomyślności dużo zdrowia , miłości ,samych słonecznych dni i spełnienia wszystkich marzeń.

Po tych życzeniach ks. kapelan Maksymilian Jędrzejczyk rozpoczął celebrowanie Wigilii od poświęcenia opłatków i potraw wigilijnych. Wygłosił Słowo Boże, a my wszyscy po jego wysłuchaniu podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem by za chwilę delektować się przygotowaną przez załogę hotelu pyszną wieczerzą (m.in. zupą grzybową z uszkami, rybami, pierogami z kapustą , grochem i fasolą a także świetnymi przekąskami i wspaniałymi słodkościami). Wsłuchani w brzmiące z cicha w głębi sali kolędy, zatopiliśmy się w rozmowach z najbliższymi kolegami.

Na zakończenie spotkania kol. Prezes Koła wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP serdecznie podziękowali wszystkim za przybycie, jeszcze raz życząc by te Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2018 Rok, upłynęły w zdrowiu i radości, a kolejne spotkania już robocze odbywały się w tym samym składzie. Te słowa zakończyły „Saperską Wigilię” podkreślającą że spotkania wrocławskich saperów pozwalają jeszcze bardziej integrować naszą społeczność i kultywować najlepsze obyczaje i zwyczaje starszych pokoleń, stanowiąc wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.

Opracował: Andrzej Sypniewski

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

OPŁATKOWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE „WOJSKOWYCH BUDOWLANYCH”.

Zgodnie z Planem Zamierzeń Koła, w dniu 15.12.2017 r. w Restauracji „Wieniawa” odbyło się Opłatkowe Spotkanie Świąteczno – Noworoczne Koła ZŻWP „Budowlani”. W spotkaniu uczestniczyło 41 osób, w tym 34 członków i członkiń Koła, dwie małżonki naszych kolegów i pięciu zaproszonych gości. Spotkanie otworzył Prezes Koła „Budowlani” kol. płk Jan Regdosz, który powitał przybyłych na spotkanie członków Koła, przybyłe małżonki oraz zaproszonych gości w osobach:

 • V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego – Skarbnika kol. st. chor. sztab. Adama Chodaczyńskiego,
 • Księdza prof. dr. hab. płk. Henryka Szareyko,
 • Prezesa Koła im. gen. Ohanowicza kol. płk. Adolfa Sitarza,
 • Przedstawiciela Koła „Saper” kol. mjr. Andrzeja Jaska,
 • Przedstawiciela byłego Departamentu Infrastruktury MON kol. płk. Andrzeja Żurka.

Następnie V-ce Prezes ZW – Skarbnik kol. st. chor. sztab. Adam Chodaczyński i Prezes Honorowy Koła „Budowlani” kol. płk Jan Stępień wręczyli ostatnie w tym roku odznaczenia i wyróżnienia:

 • Srebrną Odznakę w formie Krzyża za Zasługi dla ZŻWP otrzymał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej naszego Koła kol. płk Henryk Janus,
 • Złotą odznakę 35-lecia Związku otrzymał V-ce Prezes naszego Koła kol. ppłk Wiesław Warnicki,
 • Odznaki Honorowe Zasłużony dla Związku otrzymali kol. ppłk Stanisław Olszewski i st. chor. sztab. Ryszard Kołtuński,
 • listy gratulacyjne z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymali: kol. płk Jerzy Bąk, kol. płk Aleksander Łazarewicz, kol. st. chor. sztab. Ryszard Kołtuński i kol. płk Stanisław Diduszko.

W dalszej części spotkania głos zabrał ks. prof. dr hab. Henryk Szareyko, który dziękując za zaproszenie, mówił jednocześnie o wielkości i sile tradycji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczno – noworoczne.

Prezes Honorowy naszego Koła kol. płk Jan Stępień przekazał wszystkim pozdrowienia i życzenia od byłych Szefów i Kolegów z Departamentu Infrastruktury MON, którzy organizowali spotkanie opłatkowe w dniu 8.12.2017 r. w Warszawie.

Następnie aktualnie urzędujący Prezes Koła „Budowlani” kol. płk Jan Regdosz poinformował zebranych o wykonaniu wszystkich planowanych przedsięwzięć br. i nakreślił ramowy plan działania Koła w 2018 r. Następnie złożył życzenia świąteczno – noworoczne oraz zaprosił wszystkich do łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnych życzeń.

Po opłatku przystąpiono do spożywania potraw wigilijnych ustawionych na obficie zastawionym stole. Były wspomnienia, dyskusje, wymiana poglądów, a wszystko to odbywało się w nastroju świątecznym przy akompaniamencie śpiewanych kolęd.

Jan Stępień

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz