Pamięć o Koleżankach i Kolegach.

30 października 2017 r. jak co roku uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej, którzy spoczywają na oleśnickich cmentarzach. Czterdzieści pięć grobów odwiedzili: Koledzy Trzciński Jerzy, Gołębiowski Zdzisław i Kotowicz Jan – cmentarz Wileńska oraz Koledzy Krzemiński Andrzej, Janic Józef i Kowalski Henryk na cmentarzu przy ulicy Wojska Polskiego.

Cześć Ich Pamięci.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Dostojna jubilatka.

W dniu 19 października br. członkini koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Pani Wanda Benedyczak ukończyła 85 rok życia. Z tej okazji w imieniu członków i zarządu jubilatkę odwiedziła delegacja naszego koła w składzie: kol. Andrzej Krzemiński i kol. Jerzy Trzciński. Na spotkaniu wręczyliśmy Pani Wandzie okolicznościowe pismo w pięknej oprawie oraz wiązanki kwiatów, przekazaliśmy też serdeczne życzenia od kolegów.

Po części oficjalnej usiedliśmy przy bogato zastawionym stole i wspominaliśmy interesującą historię życia jubilatki. W czasie wielu lat swojego życia Pani Wanda ze swym Ś.p. mężem Stefanem doczekała się czterech córek i gromady wnucząt oraz prawnuków. Rodzina Pani Wandy również pojawiła się tego wieczoru i były kolejne życzenia i słodkie prezenty. Popróbowaliśmy dobrych potraw, były też toasty za zdrowie.

Z dziennikarskiego obowiązku dodam, że Pani Wanda to rodowita Wielkopolanka, która od 1951 roku mieszka w Oleśnicy, gdzie do służby wojskowej skierowano jej męża Stefana. Po drodze zaliczyli razem kilka przeprowadzek, na szczęście w obrębie garnizonu.

Pani Wanda pracowała w „Czerwonych koszarach”, była podobnie jak mąż lubiana i szanowana przez koleżanki i kolegów. Na koniec dodam, że jest kobietą pełną życia i wigoru, przyciągającą do siebie rodzinę i przyjaciół.

Pani Wando, dostojna jubilatko jeszcze raz życzymy stu lat i zdrowia.

Panią Wandę odwiedził i dla potomnych parę faktów spisał: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.

Foto: Rodzina – Pan Grzegorz.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Kolejne ekumeniczne spotkanie.

Po raz ósmy w dniu 26 listopada 2017 r. przy mogile żołnierza armii carskiej z 1813 r. spotkała się młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Sokołowicach z dyrektorem szkoły Panem Arturem Mosiakiem.

Na zaproszenie władz naszej gminy przybył proboszcz parafii w Boguszycach ks. Andrzej Augustyn oraz księża Jerzy Szczur i Grzegorz Cebulski z parafii prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy.

Władze Gminy reprezentowała kierowniczka Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Pani Mariola Fluder i inspektor Jerzy Trzciński. Przybyli strażacy z jednostki OSP w Sokołowicach oraz delegacja koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej z prezesem Lucjanem Ławniczkiem i kol. Zdzisławem Gołębiowskim.

Na chwilę przed słowami modlitwy w pobliże mogiły podjechał Pan Janusz Gałązka na koniu „Wedel” w pełnym kawaleryjskim umundurowaniu, który reprezentował stowarzyszenie kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kultywujące ułańskie tradycje. Ułan zasalutował szablą i siedząc na koniu towarzyszył zebranym. Przy skromnym żołnierskim grobie po wstępie Jerzego Trzcińskiego rozpoczęła się wspólna ekumeniczna modlitwa.

Ku pobłyskującemu jesiennym słońcem niebu skierowały się słowa prawosławnej modlitwy i pieśni oraz dziesiątka katolickiego różańca. Po modlitwie młodzież szkolna przy pomocy strażaków zapaliła i ułożyła znicze pamięci na grobie szer. Kalinika Rotczenki, żołnierza kawalergardy cara Aleksandra I. Wśród płonących zniczy wyróżniały się dwa, z ułańskimi proporczykami 14 pułku Ułanów Jazłowieckich.

W czasie jesiennych porządków Pan Andrzej Polański z Jonasa uzupełnił mogiłę polnymi kamieniami, a miejscowi strażacy z prezesem Bartoszem Susidko zamontowali cztery lampki solarne na drzewach otaczających mogiłę. Dzięki temu nawet w nocy będzie się tu świeciło światełko pamięci o człowieku, który w tym miejscu zakończył swoją ziemską drogę.

Po zakończonej modlitwie uczestnicy spotkania przeszli do drewnianego wigwamu z ogniskiem w kompleksie Andrzejówki Pani Marii Gorzelak, gdzie czekały na nich gorące kiełbaski, pierogi ala Amber, pieczona kaszanka i pyszna „sołtysowska” grochówka, czerwony barszcz, sałatka ciastka oraz świeżo upieczony chlebek od Pani sołtys Jadwigi Bodo z Boguszyc. Strażak Jan Łakomiec, Paweł Bojanowski oraz Marcin Rzeźnik sprawnie obsłużyli uczestników spotkania.

Po posiłku insp. Jerzy Trzciński poprosił o poświęcenie małych ikonek, które następnie wręczył zaproszonym gościom, którzy z uznaniem komentowali upominki. Potem były rozmowy, wszyscy z zadowoleniem wspominali spotkanie i deklarowali uczestnictwo w kolejnym takim przedsięwzięciu. Do spotkania za rok.

Z kronikarskiego obowiązku i z wdzięczności informuję, że kolejne ekumeniczne spotkanie odbyło się dzięki gościnności Pani Marii Gorzelak oraz ofiarności państwa Kamili i Jakuba Kyrczów właścicieli piekarni w Sokołowicach, Jacka i Małgorzaty Patykowskich z hotelu „Ammber” w Cieślach, sołtysa Nieciszowa Pana Andrzeja Hamarowskiego, Edwarda Wilka przedsiębiorcy z Oleśnicy, radnego Czesława Kaczmarka oraz strażaków z jednostki OSP w Sokołowicach.

Szanowni Państwo! Dziękujemy za serce i pomoc.

W modlitwie uczestniczył i potraw spróbował oraz fakty spisał: Insp. Jerzy Tomasz Trzciński.

Foto: Paweł Bojanowski U. G. Oleśnica.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Konferencja „Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim”.

Zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu” Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realizując jego zadania tj.:

 1. Prowadzenie aktywnej działalności na rzecz integracji środowiska wojskowego;

 2. Kontynuowanie współdziałania, ukierunkowanego głównie na:

 • utrwalaniu w pamięci społeczeństwa dziejów oręża polskiego oraz walk wyzwoleńczych Polaków;

 • upowszechnianie wiedzy obronnej i bezpieczeństwa państwa;

 • organizowanie lub współudział i uczestnictwo w sympozjach
  i konferencjach popularnonaukowych;

 • organizowanie i współorganizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych;

w dniu 12 października 2017 roku zorganizował i przeprowadził konferencję poświęconą historii i teraźniejszości w Wojsku Polskim. Miejscem spotkania ponad 80 zebranych były udostępnione (zgodnie z podpisanym Porozumieniem ZW ZŻWP z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”) pomieszczenia konferencyjne Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. przy ulicy Legnickiej 65.

Prezes ZW ZŻWP Kol. płk Marian Dąbrowski witając gości oraz Koleżanki
i Kolegów Związku, do przedstawienia referatów zaprosił
gen. bryg. Zdzisława WIJASA – „Dylematy i wyzwania środowiska wojskowego”; prof. dr. hab. Jana MACIEJEWSKIEGO – „Wojsko w społeczeństwie Polskim. Perspektywa socjologiczna” i gen. broni Mirosława RÓŻAŃSKIEGO – „Reminiscencje”.

Bardzo interesujących referatów ukazujących historię i teraźniejszość w Wojsku Polskim z zainteresowaniem wysłuchali między innymi: Honorowy Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA, Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, Doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi Pan Damian MROZEK, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP płk mgr Wojciech OLENDEREK, Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk mgr Krzysztof MAJER, Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. ROZŁUBIRSKIEGO płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, Prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej płk dr Władysław TKACZEW i Sekretarz płk mgr Aleksander PODOLSKI, Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wz. płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, Prezes Koła Nr. 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu ppłk Andrzej LAZAREK, Prezes Zarządu Związku Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Pan Henryk GROTKIEWICZ, licznie przybyli członkowie Klubu Generałów z Prezesem gen. dyw. Marianem MAINDĄ na czele, Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Budowlanych Pani Anna SMARDZEWSKA, Koleżanki i Koledzy ZWiRWP, ZŻWP oraz sympatycy wojska.

Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja, w której wzięli udział min.: gen. bryg. Zdzisław ROZBICKI, mjr Krzysztof DERENOWSKI, gen. dyw. Janusz ORNATOWSKI, st. szer. rez. Zbigniew KOPERSKI i gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA.

W uznaniu zasług wniesionych w przeprowadzenie konferencji oraz popularyzacje spraw wojska Medalem Pamiątkowym ZŻWP i Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz Albumem „DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ” 100. rocznica odzyskania niepodległości 1918 – 2018.

Podsumowując konferencję Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI podziękował za wystąpienia oraz owocną dyskusję i zaprosił na drugą część spotkania związków i stowarzyszeń służb mundurowych tj. uroczystości 74. rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino, organizowane przez ZWiRWP a odbywające się zaraz po konferencji na Cmentarz Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej.

Tekst: L. Ławniczek
Foto: R. Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

12 października – oleśnickie uroczystości

W dniu 12.10.2017.r. o godz.16.oo Koło ZŻWP „Lotnik” wraz z Kołem ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej zorganizowały uroczystości związane z 74 rocznicą Bitwy pod Lenino. Delegacje obu kół złożyły wiązanki z biało-czerwonych kwiatów na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy. Pan mjr Trzciński w paru słowach nakreślił wkład polskiego żołnierza w rozgromieniu faszyzmu w czasie II wojny światowej.

W dalszej części programu weterani Koła „Lotnik” udali się na uroczyste wręczenie odznaczeń, degustacje ciasta oraz gorących posiłków.

Tekst: J.Barański

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Jesienne zebranie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2017 r. w dniu 4 października br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na swoim zebraniu ogólnym. Tym razem skorzystano z gościnności Wójta Gminy Oleśnica. W sali narad Urzędu Gminy spotkało się ponad 60 koleżanek i kolegów naszego koła.

Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu zebranych przedstawił porządek zebrania. Po jego zatwierdzeniu jak zwykle sprawnie realizowane były wszystkie punkty porządku zebrania.

W szeregi naszego Koła wstąpił mł. chor. rez. Sławomir Bednarz, odbierając z rąk prezesa Koła odznakę Związku i legitymację.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć członków naszego koła, płk. Władysława LEJCZAKA i por. Stanisława WIEKIERĘ, których pożegnaliśmy na wieczną wartę.

Kolejnym punktem były sprawy bieżące.  Prezes Koła przedstawił informacje z XI Zjazdu Związku (czerwiec 2017 r.), posiedzenia ZG i ZW Związku (wrzesień 2017 r.). Mocny akcent położył na przedstawienie stanu prac nad najważniejszym przedsięwzięciem jakim jest dążenie do jednoczenia się związków i stowarzyszeń służb mundurowych.

Zgodnie z zapisami Statutu po przedstawieniu uchwały ZG Związku o wysokości składek w 2018 r. na cele ZG i ZW, zapoznał z projektem uchwały Walnego Zebrania Koła dotyczącej wysokości składek członkowskich w 2018 roku. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Następnie przedstawione zostały planowane terminy zebrań w 2018 r. Po omówieniu i analizie terminów zebrań, obecni członkowie zaakceptowali je, akcentując spotkania świąteczne i integracyjne związków oraz stowarzyszeń.

Ważnym i stałym punktem naszego spotkania było kronikarskie spojrzenie na to co się działo w okresie między zebraniami. Występując kol. prezes który sprawnie i kolorowo przedstawił nasze „Koło w obiektywie”. Wspomniał wszystkie przedsięwzięcia, w których uczestniczyliśmy i które organizowaliśmy sami, bądź we współpracy z kołem „Lotnik”. Na uwagę zasługuje fakt podziękowań dla wspierających nasze koło przyjaciół, których mogliśmy dokonać w czasie Dożynek Gminy Oleśnica w dniu 28.08.2017 r. Również i na aktualnym spotkaniu mogliśmy miło spędzić czas kosztując wypieki i produkty spożywcze przyjaznych nam ludzi.

W dalszej kolejności prezes zaprosił nas na spotkanie z okazji 74 rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino w dniu 12.10.2017 r; odwiedzenia grobów Kolegów na Oleśnickich Cmentarzach w dniu 30.10.2017 r; uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2017 r; i spotkanie Wigilijne Koła w dniu 12.12.2017 r.

Zgodnie „Regulaminem Zbiórki Publicznej w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej” uchwalonym na walnym zebraniu w dniu 16.04.2013 roku i tym razem w czasie zebrania prowadzono zbiórkę pieniędzy na paczki dla potrzebujących dzieci. Jak co roku w porozumieniu z Gminnych Ośrodkiem Pomocy Społecznej w grudniu udamy się z paczkami do potrzebujących.

Mimo roboczego charakteru zebrania tradycyjnie można było przy kawie lub herbacie i dobrym ciastku wymienić się uwagami, wspomnieć mile spędzone chwile z wnukami w czasie wakacji oraz snuć plany na okres jesienno zimowy.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie dla Wójta oraz mieszkańców Gminy Oleśnica za okazywaną pomoc w realizacji statutowej działalności Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej.

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Agnieszka Pawłowska.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

25 września 2017 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad były kierunki działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2018 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zaproszonych gości:

 • Pana Sławomira WÓJCIKA – pracownika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim;

 • Panią Karolinę FURMAŃSKĄ – doradcę ds. organizacji pozarządowych (ngo);

 • płk w st. spocz. prof. dr hab. Franciszka KUSIAKA – autora wielu książek historycznych, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego;

 • gen. bryg. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO – Honorowego Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było krótkie wystąpienie Pana Sławomira WÓJCIKA wprowadzające do tematu ngo. Następnie Pani Karolina FURMAŃSKA przedstawiła interesujący wykład na temat finansowania działalności ngo.

W kolejnym punkcie posiedzenia ZW wystąpił płk w st. spocz. prof. dr hab. Franciszek KUSIAK z wykładem na temat „Wokół akcji specjalnej WISŁA i śmierci generała Karola Świerczewskiego”.

Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI podziękował prelegentom za przyjazne podejście do naszej organizacji wręczając medale pamiątkowe ZŻWP.

Po przewie Wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych z kierunkami działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2018 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi rozliczenie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2017 roku oraz planowane wydatki do końca bieżącego roku.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych z przebiegiem i tematyką posiedzenia ZG ZŻWP.

Kolejnym punktem było wręczenie krzyża złotego z gwiazdą „za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Aktu wręczenia dokonał gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI i Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI.

Za wybitne zasługi dla ZŻWP medale otrzymali:

 • płk Zbigniew NAGÓRNY – Prezes Koła ZŻWP „LOTNIK”;
 • płk Bolesław TABOR – Prezes Koła ZŻWP im. 3. KOP.

Następnym punktem były głosowanie nad przyjęciem uchwały ZW nr 2/X/2017 w sprawie wyróżnienia ppłk. Sławomira SZANDROCHO z Koła ZŻWP „BUDOWLANI” wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Wojewódzkiej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Czas przeznaczony na wystąpienia Prezesów Kół został wykorzystany na dyskusję na temat jak radzić sobie z kierowaniem pracą Kół w sytuacji niezawinionego odcięcia naszej organizacji od struktur Wojska Polskiego. Swoje przemyślenia dotyczące działalności kół przedstawili między innymi prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza płk Adolf Sitarz i prezes Koła ZŻWP Ziemia Świdnicka płk Tadeusz BORTNIK.

W ostatnim punkcie Planu Posiedzenia ZW wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych z planem organizowanej przez ZW Konferencji na temat: ”Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim”.

Gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI – Honorowy Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu zwrócił się do zebranych ze słowami podziękowania dla wszystkich Prezesów Kół i członków Prezydium i ZW za wysiłek jaki wnoszą w celu przetrwania struktur naszej organizacji w tym trudnym czasie.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Sto lat…

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W Oleśnickim Zamku, gdzie czasowo funkcjonuje miejska sala ślubów, po 50-ciu latach i 7 dniach stanęli dostojni jubilaci Danuta i Bogdan Buda.

Kolega major Bogdan jest członkiem koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej. Jako rodowity Wielkopolanin związał się z Oleśnicą w roku 1962, gdy został skierowany do służby wojskowej w JW 3604, czyli do „Czerwonych koszar” po zakończeniu Szkoły Podoficerskiej w Ostrowie Wlkp.

W sobotnie popołudnie 9 września 2017 roku młoda para z dorobkiem dwojga dzieci Dorotą i Grzegorzem oraz trojgiem wnucząt Karoliną, Jakubem i Maciejem spotkali się w sali Rycerskiej. Tam w obecności Burmistrza Oleśnicy Michała Kołacińskiego i kierowniczki USC Pani Reginy Kołc powtórnie wyrzekli słowa małżeńskiej przysięgi a Burmistrz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, udekorował dostojnych jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Potem było „gorzko, gorzko” i pocałunek jubilatów oraz gromkie sto lat na ich cześć.

Następnie najbliżsi i zaproszeni goście złożyli życzenia, wręczyli wiązanki kwiatów i przekazali upominki. Nasze koło reprezentowała delegacja z prezesem Lucjanem Ławniczkiem, któremu towarzyszyli koledzy: Andrzej Krzemiński, Zdzisław Gołębiowski i Jerzy Trzciński. Po sesji zdjęciowej jubilaci i zaproszeni goście zasiedli w gościnnej komnacie zamku i próbowali dań zamkowej kuchni ze smacznym tortem w roli głównej.

W miłej rodzinnej i koleżeńskiej atmosferze wygłaszane były toasty i kolejne życzenia oraz wspomnienia tych 50 lat, które minęły niesłychanie szybko. Ja tam wśród gości byłem, próbowałem smacznych dań i ogromnie się cieszyłem ze święta naszego kolegi Bogdana I jego żony Danuty.

Doświadczonej młodej parze życzymy zdrowia i tradycyjnych „Stu lat”…

Opr. Jerzy Trzciński mjr rez.
Foto: Rodzina

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Memoriał Bogusława Psujka w Oleśnicy.

14 września 2017 w Oleśnicy przeprowadzony został 33 Międzynarodowy Bieg Uliczny – Memoriał Bogusława Psujka. Głównym organizatorem biegu był WKS „Oleśniczanka” przy wydatnej pomocy członków koła ZŻWP „Lotnik”: Pana Jana Barańskiego i Pana Zbigniewa Nagórnego. Bieg główny był rozgrywany na dystansie 10 km, gdzie biegacze z Afryki (z Kenii) zajęli całe podium. Największe emocje dostarczyła młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w biegach na dystansach 300m i 1000 m. Łącznie odbyło się 18 biegów, w których wystartowało 800 zawodników.

Jan Barański

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP w Oleśnicy.

W dniu 1 września postanowieniem Sejmu obchodzimy Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP. Na tą uroczystość przybył Burmistrz miasta Oleśnicy pan Michał Kołaciński. W swoim przemówieniu nawiązał do weteranów, którzy walczyli z niemieckim okupantem. W dalszej części nastąpiło składanie wieńców przez zaproszone delegacje. Pomimo ulewnego deszczu przed Pomnikiem Weterana wiązanki złożyło 8 delegacji. W trzeciej części weterani i zaproszeni goście udali się na spotkanie na teren oleśnickiego kompleksu (ATOL), gdzie odbyła się część artystyczna. Sympatyczne panie serwowały grochówkę, kiełbaskę i kaszankę. Całą imprezę przeprowadziło koło ZŻWP – Lotnik.

Jan Barański

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz