W Olęśnicy pamiętali o bitwie pod Lenino.

Jak co roku członkowie kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w oleśnickim garnizonie spotkali się w dzień 75 rocznicy bitwy pod Lenino. Przy pięknej jesiennej pogodzie o godzinie 17.00 w dniu 12 października 2018 roku delegacje kół ZŻWP „Lotnik” i koła im. Ziemi Oleśnickiej spotkały się na cmentarzu w Oleśnicy przy pomniku Orła Białego. Po kilku słowach wprowadzenia i okolicznościowym wspomnieniu żołnierskich ofiar przez Burmistrza Miasta Oleśnica Pana Michała Kołacińskiego, delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Przy symbolicznym piastowskim Białym Orle zapalone zostały białe i czerwone znicze. Chwile historycznej refleksji, upamiętniających sześć milionów Polaków poległych, zamordowanych i zmarłych 
w wyniku działań na wszystkich frontach II wojny światowej, zakończyły wspólne spotkanie przy mogile żołnierzy. Po tej skromnej uroczystości delegacje obu kół ZŻWP przeszły na pobliski cmentarz żołnierzy radzieckich i u podnóża znajdującego się tam pomnika, złożono wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze pamięci.
Tekst: mjr w st. spocz. Jerzy Tomasz Trzciński
Foto: st. chor. szt. w st. spocz. Edward Plucha

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Wybory samorządowe.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wystosowała apel dotyczący udziału w zbliżających się wyborach samorządowych.

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystosowało apel dotyczący udziału w zbliżających się wyborach samorządowych.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zebranie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w zajeździe w Domu Działkowca „RÓŻA”.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2018 r. w dniu 2 października br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na walnym zebraniu Koła. Tym razem miejscem spotkania blisko 60 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych Gości na podstawie podpisanego porozumienia z Prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowców „Róża” w Oleśnicy Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie był Dom Działkowca w Oleśnicy. Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu Koleżanek i Kolegów oraz Gości, poprosił zebranych o przegłosowanie porządku zebrania.

Wśród Gości, który przyjął zaproszenie i uczestniczył w naszym spotkaniu, dzieląc się własnymi doświadczeniami oraz składając życzenia miłego spotkania, był Pan ŻMUDA Marek – Prezes ROD „Róża” w Oleśnicy.

Z wielką przyjemnością gościliśmy również wdowy naszych Kolegów, które dzięki stwarzanej atmosferze na naszych spotkaniach, coraz częściej podejmują chęć przystąpienia do Koła.

Uwzględniając okres wyborów do władz samorządowych, członkowie naszego Koła ubiegający się o status radnego mogli zaprezentować swoją osobę na walnym zebraniu. Kandydujący członkowie Koła to:

 • Do Sejmiku Dolnego Śląska – Kol. Krzysztof SKÓRZEWSKI

 • Do Rady Powiatu Oleśnickiego – Kol. Waldemar MIESZAŁA

 • Do Rady Miasta Oleśnica :

 • Kol. Jan BRONŚ

 • Kol. Sławomir BEDNARZ

 • Kol. Zdzisław WÓJCIK

 • Do Rady Miasta i Gminy Twardogóra – Kol. Zbigniew POTYRAŁA

 • Do Rady Gminy Oleśnica – Kol. Marcin KASINA

Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie wyróżnionych Kolegów tj.:

Wpisem do Księgi Honorowej Związku:

 1. ppłk GRZYB Henryk.

Wpisem do Księgi Honorowej Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu:

 1. mł. chor. WIŚNIEWSKI Konrad.

Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. mjr KRZEMIŃSKI Andrzej.

Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. kpt. HORNICZAN Karol;

Brązowym Krzyżem „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 1. mł. chor. BOGUS Zenobiusz;

 2. ppłk DOBROĆ Leszek;

 3. st. chor szt. PAWŁOWSKI Marek;

 4. st. chor. SKRZYNIARZ Adam.

Medalem XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 1. st. chor. ANTOSZCZYK Zbigniew;

 2. mjr DUDEK Piotr;

 3. por. KOWALSKI Henryk;

 4. st. chor. szt. LOTA Tadeusz;

 5. mjr ŁASKI Jan;

 6. ppłk ŁUGOWSKI Władysław;

 7. st. chor. szt. MROWIEC Kazimierz;

 8. ppłk RÓŻAŃSKI Jerzy;

 9. mł. chor. SCHRAMM Zbigniew;

 10. szer. rez. STEFAŃSKI Jan;

 11. ppor. rez. ZARĘBSKI Waldemar.

Kolejnym punktem były sprawy bieżące. Prezes Koła przedstawił informacje ze spotkań integracyjnych związków i stowarzyszeń kombatanckich z dnia 8 maja i 1 września 2018 roku oraz przeprowadzonej przez ZW we Wrocławiu konferencji poświęconej 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Za aktywny udział w pracach Koła Prezes wyraził podziękowanie dla wszystkich członków Zarządu.

Zgodnie z zapisami Statutu po przedstawieniu uchwały ZG Związku o wysokości składek w 2019 r. na cele ZG i ZW, sekretarz zapoznał z projektem uchwały Walnego Zebrania Koła dotyczącej wysokości składek członkowskich w 2019 roku. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Następnie przedstawione zostały planowane terminy zebrań w 2019 r. Po omówieniu i analizie terminów zebrań, obecni członkowie zaakceptowali je, akcentując spotkania świąteczne i integracyjne związków oraz stowarzyszeń.

Ważnym i stałym punktem naszego spotkania było kronikarskie spojrzenie na to co się działo w okresie między zebraniami. Występując kol. prezes który sprawnie i kolorowo przedstawił nasze „Koło w obiektywie”. Wspomniał wszystkie przedsięwzięcia, w których uczestniczyliśmy i które organizowaliśmy sami, bądź we współpracy z kołem „Lotnik”. Na uwagę zasługuje fakt podziękowań dla wspierających nasze koło przyjaciół, których mogliśmy dokonać w czasie Dożynek Gminy Oleśnica w dniu 25.08.2018 r. Również i na aktualnym spotkaniu mogliśmy miło spędzić czas kosztując wypieki i produkty spożywcze przyjaznych nam ludzi.

W dalszej kolejności prezes zaprosił nas na spotkanie z okazji
75 rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino w dniu 12.10.2018 r. o godz. 17.00, odwiedzenia grobów Kolegów na Oleśnickich Cmentarzach w dniu 29.10.2018 r; uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2018 r; i na spotkanie Wigilijne Koła w dniu 11.12.2018 r.

Zgodnie „Regulaminem Zbiórki Publicznej w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej” uchwalonym na walnym zebraniu w dniu 16.04.2013 roku i tym razem w czasie zebrania prowadzono zbiórkę pieniędzy na paczki dla potrzebujących dzieci. Jak co roku w porozumieniu z Gminnych Ośrodkiem Pomocy Społecznej w grudniu udamy się z paczkami do potrzebujących.

Mimo roboczego charakteru zebrania tradycyjnie można było przy pysznej grochówce, kiełbasce i kawie lub herbacie oraz dobrym ciastku wymienić się uwagami, wspomnieć mile spędzone chwile z wnukami w czasie wakacji oraz snuć plany na okres jesienno zimowy.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie dla Wójta oraz mieszkańców Gminy Oleśnica za okazywaną pomoc w realizacji statutowej działalności Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej.

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr w st. spocz.
Foto: Jan Łaski mjr rez.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Wojsko w Niepodległej.

    Zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu” Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, realizując jego zadania w dniu 1 października 2018 roku zorganizował i przeprowadził konferencję popularnonaukową nt.: 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem przyjął Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Miejscem spotkania ponad 80 zebranych były udostępnione pomieszczenia konferencyjne Hotelu „JASEK” we Wrocławiu.

Prezes ZW ZŻWP Kol. płk Marian Dąbrowski witając gości oraz Koleżanki
i Kolegów Związku, do przedstawienia referatów na nw.: tematy, zaprosił: „Drogi Polaków do niepodległości” – gen. dyw. dr. Franciszka PUCHAŁĘ, „Geopolityczne uwarunkowania odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku”  – płk. dr. Piotra PERTKA, „Pierwiastek państwowotwórczy Polaków istotnym czynnikiem odzyskania niepodległości przez Polskę” – płk. dr. Władysława TKACZEWA, „Wkład Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego
w odzyskanie niepodległości przez Polskę” – płk. dr. Andrzeja KOTLIŃSKIEGO, „Konsolidacja korpusu oficerskiego najważniejszym elementem przygotowania Sił Zbrojnych RP do odparcia agresji bolszewickiej” – płk. prof. dr hab. Jerzego MARONIA, i „Korpus oficerski w stulecie odzyskania niepodległości” – gen. dyw. Zbigniewa JABŁOŃSKIEGO.

Bardzo interesujących referatów ukazujących historię i drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rolę żołnierza polskiego z zainteresowaniem wysłuchali między innymi: Sekretarz Generalny ZG Związku Kol, płk Henryk BUDZYŃSKI, Prezesa Honorowego Związku gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA, Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu Pan Jacek SUTRYK, Prezes ZW ZŻWP w Toruniu Kol. ppłk Czesław TOMASZEWSKI, Komendant Garnizonu Wrocław mjr Sławomir SKAŁECKI, Przedstawiciel WSzW Wrocław mjr Arkadiusz REJNIAK, Kapelan Ks. por. Błażej WOSZCZEK, Przedstawiciel 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOS płk rez. Krzysztof KRUŻYCKI, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwo.pl gen. dyw. Zbigniew JABŁOŃSKI, Prezesa Klubu Generałów gen. dyw. Marian MAINDA, gen. broni Czesław PIĄTAS, gen. bryg. Zdzisław ROZBICKI, Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk mgr Krzysztof MAJER z Kawalerem Orderu WM Kol. mjr. Witoldem SOKOŁOWSKIM, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
w Poznaniu Kol. kpt. mgr. Tadeusz MYLER z kolegami z Kościańskiego Koła Związku, Przedstawiciel Straży Miejskiej we Wrocławiu st. insp. Paweł GRONCZEWSKI, Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. ROZŁUBIRSKIEGO płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, Prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej płk dr Władysław TKACZEW i Sekretarz płk mgr Aleksander PODOLSKI, Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wz. płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, Prezes Koła Nr. 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu ppłk Andrzej LAZAREK, Koleżanki i Koledzy ZWiRWP, ZŻWP oraz sympatycy wojska.

Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja, w której uczestnicy podkreślali wielką wartość merytoryczną przedstawionych referatów ze szczególnym podkreśleniem popularyzowaniu dziejów narodowych, wiedzy obronnej oraz tradycji oręża polskiego.

W uznaniu zasług wniesionych w organizację i przeprowadzenie konferencji oraz popularyzacje spraw wojska, Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP” Sekretarz Generalny ZG płk Henryk BUDZYŃSKI, uhonorował Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu płk. Mariana DĄBROWSKIEGO. Medale Pamiątkowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej odebrali: gen. dyw. Zbigniew JABŁOŃSKI, płk prof. dr hab. Jerzy MAROŃ i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK. Medal TWO dla płk. Marka BIELCA Prezesa Związku odebrał płk Henryk BUDZYŃSKI.

Podsumowując konferencję Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI, wręczył podziękowania referującym za wystąpienia oraz Prezesowi Związku za przyjęcie Honorowego Patronatu i właścicielowi Hotelu JASEK za udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia konferencji. Doceniając owocną współpracę na wniosek ZW ZŻWP we Wrocławiu Sekretarz Generalny ZG ZŻWP „Medalem Za wybitne Zasługi dla ZŻWP” udekorował płk. dr. Władysława TKACZEWA, płk. dr. Andrzeja KOTLIŃSKIEGO, płk. mgr. Aleksandra PODOLSKIEGO i kpt. Tadeusza MYLERA.

płk dypl. w st. spocz. Lucjan Ławniczek
Foto – Wacław Malej i Andrzej Nawrot

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Spotkanie z gen. Adamem Rapackim we Wrocławiu – 04.10.2018 godz. 17.15.

W dniu 04 października 2018 r. (czwartek) odbędzie się otwarte spotkanie z nadinsp. Adamem Rapackim Prezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP, byłym wiceministrem MSWiA i m.in. Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu – aktywnie działającym w zakresie zniesienia ustawy represyjnej oraz z naszymi mundurowymi kandydatami na radnych.
Temat – bieżąca sytuacja, w tym dot. ustawy represyjnej oraz możliwe prognozy po wyborach samorządowych.
Miejsce: Creator „Strefa Spotkań” ul.Szybowcowa 23,
– godz. spotkania: 17.15.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

W Boguszycach pamiętali…

Okazją do kolejnego spotkania mieszkańców Boguszyc w Gminie Oleśnica była 79 rocznica wybuchu II wojny światowej. Po mszy świętej w miejscowym kościele, którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Augustyn, delegacja mieszkańców i władz Gminy złożyła wiązanki i znicz pod krzyżem misyjnym jako dziękczynienie za bożą opiekę nad pierwszymi osadnikami, którzy pojawili się tu w 1945 r. Krótkie wystąpienie księdza proboszcza i sekretarza Gminy nawiązywało do tamtych lat.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa realizowany był projekt, z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury poświęcony pamięci o ważnych dla Polaków wydarzeniach.

W miejscowej świetlicy odbyła się część artystyczno wspomnieniowa. Starsi i młodsi artyści rodem z Boguszyc pod kierownictwem Moniki Małobęckiej, pokazali przejmującą wizję wojny i tułaczki ludzi, których ona dotknęła. Długie minuty oklasków zakończyły ten unikalny spektakl. Brawami nagrodzona została też piosenka „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”, którą pięknie zaśpiewała Pani Małgorzata Kamińska i recytowany przez dwóch chłoców wiersz „kto”.

Po części artystycznej odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień, które otrzymali: Jadwiga Bodo (Medal za wybitne Zasługi dla ZŻWP) i piszący te słowa mjr rez. Jerzy Trzciński (Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZŻWP). Wyróżnienia przy aplauzie obecnych przekazał prezes koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej płk dypl. wst. spocz. Lucjan Ławniczek.

Kolejnym punktem uroczystości było przejście pod obelisk, który upamiętnia szlak bojowy 2 Armii i Wojska Polskiego pod koniec II wojny światowej. Pod udekorowanym narodowymi flagami obeliskiem stanął poczet sztandarowy z jednostki OSP w Sokołowicach z dowódcą Bartłomiejem Susidko, któremu asystowali strażacy: Wacław Zalewski i Aleksander Białoskórski. Natomiast na posterunku honorowym służbę pełnili ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Wrocławia: ułan Janusz Gałązka pod koniem Wedel i ułan Mateusz Jokiel pod koniem Saton.

Po odegraniu hymnu narodowego przez kpr. rez. Mirosława Jankowskiego, przy dźwiękach marsza 1 Brygady delegacje złożyły wiązanki pod obeliskiem.

Wiązanki złożyła delegacja Urzędu Gminy w składzie Tadeusz Kunaj Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica, Krzysztof Skórzewski sekretarz Gminy i Pani Jadwiga Bodo sołtys sołectwa Boguszyce, delegacja sołectwa Boguszyce, delegacja koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie płk w st. spocz. Lucjan Ławniczek, ppłk w st. spocz. Zdzisław Gołębiowski i mjr w st. spocz. Andrzej Krzemiński oraz delegacja hufca ZHP Oleśnica.

Następnie głos zabrała Pani Mieczysława Baran, która przedstawiła rys historyczny 100 rocznicy odzyskania niepodległości ( na wzgórku gdzie stoi obelisk mieszkańcy zasadzili sadzonki pigwy w kształcie cyfry 100 ) i fakty dotyczące historii stacjonowania oddziałów II Korpusu Pancernego 2 Armii Wojska Polskiego w Boguszycach i okolicy w marcu 1945 r.

Miłym akcentem tej części uroczystości był pokazowy przejazd ułanów jazłowieckich, którzy zaprezentowali własne i koni wyszkolenie na polu po świeżo skoszonej kukurydzy. Były brawa i głosy podziwu na zakończenie pokazu.

Po złożeniu wiązanek uczestnicy przeszli ponownie przed świetlicę, gdzie pod namiotami czekał na nich smaczny posiłek z żołnierską grochówką, kiełbaskami, swojskim pieczywem i ciastami.

Obecny na tej części spotkania Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina gratulował przygotowania imprezy, podziękował mieszkańcom Boguszyc za przygotowanie gminnych dożynek i zadeklarował rozpoczęcie budowy nowej świetlicy dla tej miejscowości. Deklaracja ta spotkała się z gromkimi brawami i prośbami o dotrzymanie obietnicy.

W czasie posiłku zabrzmiały żołnierskie piosenki, które wykonał teatrzyk „Retro” z Ostrowiny i zespoły: „Boguszyczanie” oczywiście z Boguszyc i „Rzędowianie”. Długo potem toczyły się rozmowy, wspomnienia, w których nie ukrywano satysfakcji i zadowolenia z przeżytej wspólnie uroczystości.

Ja tam również byłem wzruszyło mnie widowisko, zadziwiło oddanie artystów i zaskoczył smaczny poczęstunek oraz niepowtarzalna atmosfera.

Fakty dla potomnych spisał: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Agnieszka Pawłowska U. G. Oleśnica

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

XV INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO w Oleśnicy.

W dniach 1-2.09.2018 r. został przeprowadzony XV INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO z okazji 100 Lecia Odzyskania Niepodległości oraz Dnia Weterana. Zawody zostały przeprowadzone na obiektach sportowo rekreacyjnych OKR ATOL w Oleśnicy. Do zawodów w pierwszym dniu zgłosiło się 6 par deblowych.

 • I MIEJSCE – Marek SIERADZKI – KOŁO LOTNIK i kol. Juliusz Misztal;

 • II MIEJSCE – Jan Barański – KOŁO LOTNIK i mjr Janusz Stach;

 • III MIEJSCE – Wiesław Warnicki – KOŁO BUDOWLANI i Kol. Andrzej Śliwak.

W dniu 2.09.2018 rozegrano turniej indywidualny do którego zgłosiło się 15 sympatyków tenisa ziemnego, gry odbywały się jednocześnie na trzech kortach, zawodnicy rozgrywali swoje mecze w trzech grupach wiekowych:

 • powyżej 70 lat – ZBIGNIEW Nagórny;

 • powyżej 50 lat Janusz STAC;

 • powyżej 40 lat Juliusz Misztal.

Puchary, dyplomy i medale wręczał wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Kol. Jan Barański.

W rywalizacji drużynowej o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu kolejność miejsc: I miejsce – KOŁO LOTNIK, II miejsce KOŁO BUDOWLANI, III miejsce KOŁO ZIEMI OLEŚNICKIEJ. W dniu 1.09.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjne, w którym wzięło udział 64 uczestników. W czasie spotkania wręczono odznaczenia, dyplomy oraz drobne upominki. Wręczenia dokonał Burmistrz Miasta Michał Kołaciński oraz pan Adam Chodaczynski.

Jan Barański

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Integracyjny – otwarty Turniej tenisa ziemnego.

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Święto Wojska Polskiego w Garnizonie Oleśnica.

W dniu 15 sierpnia 2018 roku Święto Wojska Polskiego obchodzono również
w Oleśnicy, gdzie jednostki Garnizonu Oleśnica otworzył swoje bramy dla mieszkańców.
Każdy mógł przyjrzeć się specyfice służby wojskowej, a także zobaczyć wyposażenie jednostek stacjonujących w kompleksie koszarowym skupiającym jednostki i instytucje wojskowe.

Potem mieszkańców zaproszono na uroczystą mszę świętą w intencji Żołnierzy Wojska Polskiego, do kościoła NMP Matki Miłosierdzia. Na koniec delegacje służb mundurowych – Żołnierzy Garnizonu Oleśnica, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, władz samorządowych Miasta i Gminy Oleśnica oraz, stowarzyszeń tj. Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Koła im. Ziemi Oleśnickiej i Koła LOTNIK jak również Związek Sybiraków w Oleśnicy złożyły wiązanki pod pobliskim Pomnikiem Kombatantów.

Opracował: Lucjan Ławniczek
Foto: Grzegorz Huk – Olesnica24.com

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Święto Wojska Polskiego we Wrocławiu.

15 sierpnia 2018 roku o godzinie 10.00 z okazji Dnia Wojska Polskiego w kościele garnizonowym we Wrocławiu odprawiono mszę w intencji Ojczyzny. Mszę odprawił Biskup pomocniczy Jacek Kiciński. Uczestników mszy przywitał proboszcz parafii ksiądz dziekan Janusz Radzik.

O godzinie 12.00 na Placu Gołębim rozpoczął się uroczysty Apel. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości dowódcy garnizonu Pułkownikowi Dariuszowi Krzywdzińskiemu, po podniesieniu flagi Państwa na maszt i odegraniu hymnu Dowódca Garnizonu przywitał zebranych na uroczystości. Następnie odczytano Pismo skierowane do żołnierzy od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Następnie odczytano decyzje o mianowaniach na wyższe stopnie wojskowe i wyróżnieniach. Po wręczeniu wyróżnień głos zabrali: dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej Pułkownik Dariusz Krzywdziński, wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński. Następnie Apel Pamięci odczytał Komendant Garnizonu. Po Apelu Pamięci oddano Salwę honorową. Po salwie odbyła się defilada pododdziałów uczestniczących w uroczystości.

W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy ze sztandarem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystawiony przez Koło im.gen. Zbigniewa Ohanowicza w składzie: ppłk Kochanowski Mieczysław, ppłk Makuchowski Fryderyk, st.chor.szt. Gadziński Józef oraz wielu członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Od 10.00 do 14.00 na Placu Solnym można było zwiedzić wystawę sprzętu wojskowego.

Marian Dąbrowski

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz