Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

11 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była 37 rocznica powstania naszego związku.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

W pierwszym punkcie posiedzenia prezes ZW w uznaniu zasług dla ZŻWP wręczył wyróżnienia.

Odznaczeni zostali:

 1. Krzyżem Komandorskim za zasługi dla ZŻWP:

    • płk Adolf Sitarz;

    • płk Jan Stępień;

    • ppłk Tadeusz Bortnik.

 1. Krzyżem Złotym z Gwiazdą za zasługi dla ZŻWP:

    • mjr Andrzej Krzemiński.

 1. Wpisem do „Księgi Honorowej Zasłużonych dla ZŻWP”:

    • ppłk Henryk Grzyb.

 1. Wpisem do „Księgi Honorowej Zasłużonych dla organizacj wojewódzkiej ZŻWP”:

    • płk Henryk Alberski;

    • mjr Zbigniew Warnicki;

    • ppłk Krzysztof Chaszczewski;

    • ppłk Franciszek Mularczyk;

    • ppłk Czesław Trzciański;

    • mł. chor. Konrad Wiśniewski;

    • ppłk Jerzy Kłodkowski;

    • st. chor. szt. Edward Białecki.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych z przebiegiem i tematyką posiedzenia ZG ZŻWP w Skierniewicach.

Kolejnym punktem porządku obrad było wystąpienie prezesa ZW, w którym przedstawił historię powstania ZŻWP na Dolnym Śląsku, zmiany jakie następowały w trakcie 37 lat działalności kół i ZW.

Po przewie Wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z wejścia w życie przepisów RODO. Omówił również zasady planowania współpracy z jednostkami woskowymi na 2019 rok.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przypomniał zebranym o zbliżającym się terminie rozliczenia składek członkowskich oraz o odnowieniu prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty.

Czas przeznaczony na wystąpienia Prezesów Kół został wykorzystany na dyskusję na temat jak radzić sobie z kierowaniem pracą Kół w aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Swoje przemyślenia dotyczące działalności kół przedstawili między innymi prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza płk Adolf Sitarz i prezes Koła ZŻWP Ziemia Świdnicka płk Tadeusz BORTNIK.

Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper przedstawił dane statystyczne dotyczące wykorzystania Funduszu socjalnego na zapomogi w WBE Wrocław oraz zapoznał ze zmianami w warunkach przyznawania zapomóg.

W ostatnim punkcie Planu Posiedzenia ZW sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch zapoznał zebranych z wrażeniami z uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji na temat: ”Partycypacja Samorządu Terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa”. Ponadto omówił wybrane aspekty bezpiecznego posługiwania się Internetem.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zawody strzeleckie Wrocławskiej Organizacji ZŻWP.

W dniu 26.05.2018 r. od godz. 10-14 zostały przeprowadzone zawody strzeleckie z pistoletu Margolin. Odpowiedzialnym za strzelanie był pan Prezes Lisowski Krzysztof – opiekun strzelnicy przy ulicy Skwierzyńskiej 1. Przy pięknej pogodzie uczestnicy zawodów przyjechali pół godziny wcześniej. Kierownik strzelnicy zapoznał wszystkich zawodników z warunkami strzelań, zasadami bhp. Punktualnie o godz. 10 koło Lotnik wraz z kołem Budowlanych rozpoczęli sportową rywalizację. Zawodnicy strzelali na odległość 25 metrów. Każdy ze strzelających oddał 10 strzałów, w tym 3 próbne do tarczy 23p. W wyniku szlachetnej rywalizacji drużynowo zwyciężyło koło Saper 2 w składzie: Andrzej Kajkowski, Tadeusz Grabarczyk, Krzysztof Wiśniewski. Łącznie uzyskali 180 punktów. Drugie miejsce drużynowo zajęło koło Saper 1 w składzie: Jerzy Dolewski, Leszek Wiśniewski i Andrzej Grimling. Trzecie miejsce zajęło koło Lotnik w składzie: Stanisław Krawczykowski, Janusz Kółeczek, Marek Zabiegły. Łącznie zespół zdobył 172 punkty. Trzy pierwsze koła zostały udekorowane pucharami, pamiątkowymi medalami oraz dyplomami. Dla wszystkich uczestników zawodów była przygotowana rewelacyjna zupa grochowa. W dniu strzelania panowała temperatura 26 stopni. Każdy z zawodników mógł napić się kawy, herbaty oraz wody mineralnej. Puchary i dyplomy wręczał Wiceprezes do spraw obronnych Jan Barański w towarzystwie zawodowego fotografa płk. Romana Tepera. Do rywalizacji przystąpiło 9 kół ZŻWP. W czasie zawodów panowała kapitalna atmosfera, zawodnicy obiecali wstawić się w roku 2019 w tych samych składach.

Jan Barański
foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Relacja z Dnia Sapera w Wiadomościach Świdnickich.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Dzień Zwycięstwa w Oleśnicy.

Upamiętniany Narodowy Dzień Zwycięstwa jest szczególnie dla naszego pokolenia właściwym dniem do spotkań w tak licznym, różnorodnym ale mającym wspólny mianownik – patriotyzm – gronie. Wśród nas już niewielu jest, którzy byli naocznymi świadkami tamtych tragicznych w skutkach wydarzeń. Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowanego w Oleśnicy przez Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło LOTNIK od wielu już lat oczywistym stała się działalność na rzecz jednoczenia środowisk kombatanckich. Poza Narodowym Dniem Zwycięstwa, podobną okazją do spotkań w szerszym gronie jest jeszcze dzień 1 września jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej oraz spotkania
z okazji Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.

Dlatego na spotkaniach są z nami kombatanci, weterani, inwalidzi wojenni, emeryci i renciści, byli oraz czynni żołnierze Wojska Polskiego służby czynnej, rezerwy, nadterminowej i zawodowej oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych.

W tym roku również dnia 8 maja 2018 roku o godzinie 16.00 na zorganizowanej przez Urząd Miasta i Dowódcę Garnizonu Oleśnica uroczystości przy Pomniku Pamięci Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego (tzw. Pomnik Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego), złożono kwiaty. Miejsce to jest symboliczne: spoczywa przy nim dziewięciu żołnierzy z 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Ich szczątki przeniesiono pod pomnik z innej mogiły w 2011 roku.

Wyjątkowo liczna grupa czynnych i byłych wojskowych – przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich i samorządowców oraz mieszkańcy, złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Krótkie wystąpienie z okazji 73. rocznicy jej zakończenia przedstawił Burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński.

Wiązanki kwiatów wraz z delegacjami złożyli:

 1. Pan KOCIŃSKI Wojciech – Starosta Powiatu Oleśnickiego.

 2. Pan KOŁACIŃSKI Michał – Burmistrz Miasta Oleśnica.

 3. Pan KUNAJ Tadeusz – Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica.

 4. Pan BRONŚ Jan – Sekretarz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

 5. ppłk STEFAŃSKI Sławomir – Komendant garnizonu Oleśnica.

 6. Pani HAWIŃSKA Maria – Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Oleśnicy.

 7. Pani SUWAŁA Genowefa – Związek Sybiraków w Oleśnicy.

 8. Pan RUDNIK Zbigniew – Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
  w Oleśnicy.

 9. Pan WIECZOREK Czesław – Powiatowe Koło Związku Weteranów
  i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gagora w Kościanie.

 10. Pan KRAKOWSKI Waldemar – Wojskowe Koło PTTK Nr 20 w Oleśnicy.

 11. Kol. WIERCIOCH Mirosław – Sekretarz ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu.

 12. Kol. TEPER Roman – Wiceprezes ZW – Prezes Koła ZŻWP im. WSzW-2 we Wrocławiu.

 13. Kol. LEŚNIAK Marek – Prezes Koła ZŻWP – SAPER we Wrocławiu.

 14. Kol. STĘPIEŃ Jan – Koło ZŻWP – BUDOWLANI we Wrocławiu.

 15. Kol. NAGÓRNY Zbigniew – Prezes Koła ZŻWP – LOTNIK w Oleśnicy.

 16. Kol. ŁASKI Jan – Sekretarz Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w Oleśnicy.

Na drugą część – spotkanie integracyjne związków i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy – zaprosił Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Kol. Ławniczek Lucjan, na tereny Ośrodka Rekreacyjnego ATOL, gdzie wraz z Kol. Nagórnym Zbigniewem, Prezesem Koła ZŻWP LOTNIK przywitał zaproszonych gości w osobach wymienionych wyżej oraz współpracujące z nami instytucje
i stowarzyszenia, reprezentowane między innymi przez:

 1. Pan SENDEK Dariusz – Prezes Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o.

 2. Pan ZARĘBSKI Waldemar – Prezes MGK w Oleśnicy Sp. z o.o.

 3. Pan JAGIEŁŁO Dariusz – Prezes GGK w Dobroszycach Sp. z o.o.

 4. Pan BALAWANDER Krzysztof – Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie.

 5. Pan SZYGENDA Robert – Kapelmistrz Orkiestry dętej z Namysłowa.

 6. Pan BŁĘCKI Wojciech – Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
  14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

 7. Pan JACIUK Tomasz – Prezes Klubu Regionalno – Historycznego „GLORIA VICTIS” z Wieruszowa.

Serdecznie przywitano także licznie przybyłe na spotkanie integracyjne Koleżanki i Kolegów Koła LOTNIK i im. Ziemi Oleśnickiej.

W krótkich słowach przedstawiono udział i role żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku w 1945 roku oraz miejsca i formę upamiętnienia stacjonowanie oddziałów i pododdziałów na Ziemi Oleśnickiej, podkreślając olbrzymią zasługę społeczności lokalnej w utrzymaniu i kultywowaniu wśród młodego pokolenia świadomości, że Żołnierz Polski – w polskim mundurze z Orzełkiem na czapce był podstawą całej koalicji antyhitlerowskiej, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie.

Uwzględniając bardzo dobrą współpracę i wspieranie działalności statutowej naszych związków i stowarzyszeń, szczególnie przez władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Oleśnica, instytucji i spółek oraz obywateli, wyrażamy wszystkim serdeczne podziękowania a za bezpośrednie wsparcie i pomoc w organizacji spotkania integracyjnego w dniu 8 maja 2018 roku w imieniu Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy pisemne podziękowania wręczono:

 1. Prezesowi MGK w Oleśnicy Panu Waldemarowi Zarębskiemu.

 2. Prezesowi GGK w Dobroszycach Panu Dariuszowi Jagiełło.

 3. Prezesowi Kompleksu ATOL Panu Dariuszowi Sendkowi.

 4. Prezesowi Stowrzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Panu Wojciechowi Błeckiemu.

 5. Prezesowi Klubu Regionalno Historycznego „Gloria Victis” – Panu Tomaszowi Jaciukowi.

 6. Dyrektorowi Namysłowskiego Ośrodka Kultury Panu Krzysztofowi Balawanderowi.

 7. Kapelmistrzowi Orkiestry Kol. Robertowi Szygendzie.

W części artystycznej spotkania integracyjnego zobaczyć mogliśmy piętnastominutowy pokaz musztry kawaleryjskiej i uroczysty przemarsz konny
z udziałem ułanów
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich do wiązanki melodii z okresu międzywojennego granej przez Orkiestrę dętą z Namysłowa.

Bogatą ekspozycję umundurowania, sprzętu wojskowego, uzbrojenia
i łączności mogliśmy także zobaczyć dzieki reprezentacji Klubu Regionalno Historycznego „Gloria Victis”.

Ciekawe rozmowy w gronie przyjaciół, przy suto zastawionych stołach, umilała Orkiestra Dęta pod batutą Kol. Roberta Szygendy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesów Związków i Stowarzyszeń
w Oleśnicy oraz Kolegów z Kół ZŻWP, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne dla uczczenia Narodowego Dnia Zwycięstwa. Na kolejne spotkanie, w podobnej atmosferze zapraszamy w dniu 1 września 2018 r.
z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

mjr w st. spocz. Trzciński Jerzy
Foto: mjr rez. Malej Wacław

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Majówka we Wrocławiu.

Majówka we Wrocławiu. – Artykuł (reportaż) przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3maja, zwana oficjalnie Ustawą Rządową, była pierwszym aktem prawnym w naszych dziejach, a drugim w świecie (Po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku).

Uchwalona na Sejmie Czteroletnim 1788-1792 ustalała ustrój Rzeczypospolitej zgodny z ideami oświecenia. Miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła zasadę dziedzicznego tronu, zniosła liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów.

Nowożytny charakter konstytucji podkreślały artykuły potwierdzające zasadę niewiązania posłów instrukcjami sejmików terenowych.

Głównymi twórcami konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 maja 1791 roku została obalona w 1792 roku przez zbrojną interwencję Rosji i konfederację targowicką. Dla uczczenia 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Wojewoda Dolnośląski zaprosił mieszkańców Wrocławia na jej obchody przed pomnikiem obok Panoramy Racławickiej. W trakcie uroczystości, która odbywała się w asyście wojskowej, odczytano apel pamięci. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, wojsko oraz służby mundurowe.

Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Kół, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego brali aktywny udział w obchodach święta Konstytucji. Jako koło „SAPER” wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie:

– Andrzej Sypniewski – dowódca pocztu,

– Stanisław Wamposzyc – asystent,

– Piotr Misiuna – sztandarowy.

Po oficjalnych wystąpieniach przedstawicieli Wojewody i Marszałka Województwa Dolnośląskiego przystąpiono do składania wieńców i wiązanek pod pomnikiem poświęconym Konstytucji 3 maja. W tej ceremonii udział wzięła delegacja Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w składzie:

– kol. Marian Dąbrowski – Prezes

– kol. Adolf Sitarz – członek Zarządu

– kol. Gadziński Józef

Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy spod Panoramy Racławickiej przeszli do archikatedry p.w. św. Jan Chrzciciela, gdzie odbyła się msza św. pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego – abp Józefa Kupnego.

Uczestnicząc w Obchodach Święta Konstytucji 3 maja , my przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, daliśmy świadectwo przywiązania do ojczyzny, patriotyzmu, uszanowania historii. Wykazaliśmy, że w trudnych czasach potrafimy wznieść się na wyżyny myślenia propaństwowego i przestrzegania prawa a i staramy się później te prawa szanować.

Opracował: Andrzej Sypniewski
Zdjęcia: Andrzej Nawrot

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

ŚWIDNICA – MŁODZIEŻ NA DZIEŃ SAPERA.

Jest poniedziałek 16 kwietnia godzina 11:45. Sprężystym krokiem na plac przed pomnikiem Sapera wchodzi pluton honorowy klasy wojskowej III LO ze sztandarem szkoły. Zostaje zaciągnięta warta honorowa. O godzinie 12:00 po odśpiewaniu hymnu Państwowego, uczeń liceum rozpoczyna uroczystość. Wita serdecznie nadzwyczaj licznie przybyłe władze miasta, powiatu i gminy: Prezydent Pani Beata Moskal-Słaniewska z Wiceprezydentami , Pan Starosta Piotr Federowicz z Wicestarostą i dyrektor wydziału Panią Anną Borowską, Pani Wójt Teresa Mazurek. Przybyli również przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych i członkowie Świdnickiego Koła ZŻWP.

Prowadzący uroczystość oddaje głos Prezesowi Koła Ziemi Świdnickiej, który krótko omówił historię udziału w b.sap w operacji Berlińskiej. Stąd w Wojsku Polskim Dzień Sapera. Zaznaczył również, że jedyną historyczną pamiątką po garnizonie WP w Świdnicy jest ten pomnik, który przetrwał w tym miejscu od 1958r. do dzisiaj. Dzięki władzom miasta i państwa, związkom kombatanckim i nowego koła związkowego wyraził nadzieję i życzenie aby nadal kontynuowano tradycje wojskowe w naszym mieście poprzez młodzież szkół ważnych stopni. Następnie głos zabrała Pani Prezydent Beata Moskal-Słaniewska, zapewniła, że miasto Świdnica nigdy nie zapomni historii garnizonu świdnickiego WP, stwierdziła, że należy szanować historię naszych żołnierzy, którzy walczyli na różnych frontach II wojny światowej mając w sercu swoją Ojczyznę.

Na zakończenie władze samorządowe złożyły przed pomnikiem znacznych rozmiarów wieniec. W imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Prezesa płk Mariusza Dąbrowskiego, złożono wiązankę kwiatów. Złożyli też kwiaty przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, delegacja koła związku i pozostali uczestnicy.

Na zakończenie jak zawsze odśpiewano Rotę. Na propozycję Pani Prezydent wykonano przed pomnikiem zbiorowe zdjęcie. Na tym uroczystość Dnia Sapera WP zakończono.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Pismo Dyrektora BBN skierowane do Prezesa ZŻWP.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa we Wrocławiu.

10–11 maja 2018 r. w Hotelu Orbita przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu odbędzie się XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa”.

Informacje szczegółowe – Komunikat nr 1_2018_03_26_PL

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Apel ZG ZŻWP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz