Dzień Zwycięstwa w Boguszycach i Oleśnicy.

Upamiętniany Narodowy Dzień Zwycięstwa jest szczególnie dla naszego pokolenia właściwym dniem do spotkań w tak licznym, różnorodnym ale mającym wspólny mianownik – patriotyzm – gronie. Wśród nas już niewielu jest, którzy byli naocznymi świadkami tamtych tragicznych w skutkach wydarzeń. Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowanego w Oleśnicy przez Koło im. Ziemi Oleśnickiej i Koło LOTNIK od wielu już lat oczywistym stała się działalność na rzecz jednoczenia środowisk kombatanckich. Dlatego na spotkaniach są z nami kombatanci, weterani, inwalidzi wojenni, emeryci i renciści, żołnierze Wojska Polskiego służby czynnej, rezerwy, nadterminowej i zawodowej oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

W tym roku również w dniu 8 maja 2019 roku o godzinie 16.00 na zorganizowanej przez Urząd Miasta i Dowódcę Garnizonu Oleśnica uroczystości przy Pomniku Pamięci Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego (tzw. Pomnik Orła Białego na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego), złożono kwiaty. Miejsce to jest symboliczne: spoczywa przy nim dziewięciu żołnierzy z 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Ich szczątki przeniesiono pod pomnik z innej mogiły w 2011 roku.

Wyjątkowo liczna grupa czynnych i byłych wojskowych – przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich i samorządowców oraz mieszkańcy, złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Krótkie wystąpienie z okazji 74. rocznicy jej zakończenia przedstawił Burmistrz Oleśnicy Jan BRONŚ.

Wiązanki kwiatów wraz z delegacjami złożyli:

 1. Pan KAPICA Sławomir – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego.

 2. Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Miasta Oleśnica.

 3. Pan KUNAJ Tadeusz – Przewodniczacy Rady Gminy Oleśnica.

 4. ppłk SIEBERT Marek – Dowódca Garnizonu Oleśnica.

 5. Pani BŁASIAK Maria – Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Oleśnicy.

 6. Pani SUWAŁA Genowefa – Związek Sybiraków w Oleśnicy.

 7. Pani ZACHWYC Barbara – Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
  w Oleśnicy.

 8. Kol. NAGÓRNY Zbigniew – Prezes Koła ZŻWP – LOTNIK w Oleśnicy.

 9. Kol. ŁAWNICZEK Lucjan – Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej
  w Oleśnicy.

Oleśnickie uroczystości o godzinie 12.00 poprzedziło, złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym stacjonowanie oddziałów 1 Korpusu Pancernego 2 AWP w marcu i kwietniu 1945 roku w Boguszycach. Przedstawiciele Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej wraz z młodzieżą Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica, w obecności sołtys Boguszyc Pani Jadwigi BODO i Pań Koła Gospodyń Wiejskich uczcili 74 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

Wiązankę kwiatów oraz znicze złożono również pod obeliskiem na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej poległych na ziemi oleśnickiej wiosną 1945 roku.

Po oficjalnej uroczystości, na drugą część – spotkanie integracyjne związków
i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy – zaprosił Prezes Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Kol. Ławniczek Lucjan, w Ośrodku Rekreacyjnym ATOL, gdzie wraz z Kol. Nagórnym Zbigniewem, Prezesem Koła ZŻWP LOTNIK, przywitał zaproszonych gości w osobach wymienionych wyżej oraz współpracujące z nami instytucje i stowarzyszenia, reprezentowane między innymi przez:

 1. Pan HRECHOROWICZ Adam – Prezes Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o.

 2. Pan ZARĘBSKI Waldemar – Prezes MGK w Oleśnicy Sp. z o.o.

 3. Pan JAGIEŁŁO Dariusz – Prezes GGK w Dobroszycach Sp. z o.o.

 4. Pan JABŁOŃSKI Mariusz – Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury
  w Namysłowie.

 5. Kol. CHODACZYŃSKI Adam – Wiceprezes ZW ZŻWP we Wrocławiu.

 6. Pan SZYGENDA Robert – Kapelmistrz Orkiestry dętej z Namysłowa.

 7. Pan BŁĘCKI Wojciech – Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
  14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

 8. Pan JACIUK Tomasz – Prezes Klubu Regionalno – Historycznego „GLORIA VICTIS” z Wieruszowa.

 9. Pan BŁASZCZYK Mateusz – Prezes Stowarzyszenia Żywej Historii „ARMA”;

 10. Pan KWIECIEŃ Tadeusz – Grupa Rekonstrukcji Historycznej „OKA”.

W krótkich słowach przedstawiono udział i role żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku w 1945 roku oraz miejsca i formę upamiętnienia stacjonowanie oddziałów i pododdziałów na Ziemi Oleśnickiej, podkreślając olbrzymią zasługę społeczności lokalnej w utrzymaniu i kultywowaniu wśród młodego pokolenia świadomości, że Żołnierz Polski – w polskim mundurze z Orzełkiem na czapce był podstawą całej koalicji antyhitlerowskiej, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie.

Miłym akcentem było złożenie gratulacji dla Kol. ppłk. w st. spocz. Czesława Kuliga, który w dniu 16 kwietnia pod pomnikiem „Chwała Saperom”, znajdującym się w Parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie upamiętniającym poległych saperów, otrzymał Odznakę Honorową „Za rozminowanie Kraju”. Powyższy fakt zebrani przyjęli z uznaniem.

Następnie z rąk Wiceprezesa ZW ZZWP Kol. Adama Chodaczyńskiego nw.: otrzymali następujące wyróżnienia:

 1. Wpis do Księgi Honorowej ZZWP.

mjr w st. spocz. KRZEMIŃSKI Andrzej – Koło im Ziemi Oleśnickiej

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

ppłk w st. spocz. DŁUBAK Bronisław – Koło LOTNIK

 1. Złoty Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

ppłk w st. spocz. BARAŃSKI Jan – Koło LOTNIK

 1. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

por. rez. ŻEGLIŃSKI Kazimierz – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

 1. Medal XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

por. rez. WERS Sławomir – Koło im. Ziemi Oleśnickiej.

W szeregi Koła ZZWP im. Ziemi Oleśnickiej przyjęliśmy Kol. st. chor. szt. Jana FROMMA, który z rąk Prezesa Koła Kol. Lucjana Ławniczka otrzymał legitymacje członkowska i odznakę organizacyjną.

Uwzględniając bardzo dobrą współpracę i wspieranie działalności statutowej naszych związków i stowarzyszeń, szczególnie przez władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Oleśnica, instytucji i spółek oraz obywateli, wyrażamy wszystkim serdeczne podziekowania a za bezpośrednie wsparcie i pomoc w organizacji spotkań integracyjnych. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy wręczono pisemne podziękowania.

W części artystycznej spotkania integracyjnego zobaczyć mogliśmy piętnastominutowy pokaz musztry kawaleryjskiej i uroczysty przemarsz konny z udziałem ułanów Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich do wiązanki melodii z okresu międzywojennego granej przez orkiestrę dętą z Namysłowa.

Bogatą ekspozycję umundurowania, sprzętu wojskowego, uzbrojenia i łączności mogliśmy także zobaczyć dzięki szerokiej reprezentacji grup rekonstrukcyjnych.

Ciekawe rozmowy w gronie przyjaciół, przy suto zastawionych stołach, umilała orkiestra dęta pod batutą Kol. Roberta Szygendy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezesów Związków i Stowarzyszeń w Oleśnicy, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie integracyjne dla uczczenia Narodowego Dnia Zwycięstwa. Na kolejne spotkanie, w podobnej atmosferze zapraszamy w dniu 1 września 2019 r. z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

mjr w st. spocz. Trzciński Jerzy
Foto: Portal internetowy Olesnica 24.com – Pan Huk Grzegorz;
Portal internetowy n Olesnica. pl – Pan Skrobała Dariusz;
Kol. st. chor. szt. w st. spocz. Plucha Edward

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Oleśnicy.

smart

Oleśnickie obchody Święta Konstytucji 3 Maja zaczęły się od mszy za Ojczyznę w kościele garnizonowym a przeniosły się przed Pomnik Kombatantów RP. Delegacja Koła ZŻWP LOTNIK w składzie: Nagórny Zbigniew, Duczmalewski Bogusław, Kowalczyk Adam, złożyła wiązankę kwiatów. W dalszej części okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jan Bronś.

Jan Barański

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Uroczyste spotkanie Prezydium ZW ZŻWP we Wrocławiu z okazji jubileuszu płk. Jerzego Dąbrowskiego.

24 kwietnia 2019 roku, jako inicjatywa oddolna, zostało zwołane specjalne posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP we Wrocławiu mające na celu uhonorowanie wielce zasłużonego dla związku i FPEiRW – płk. dypl. nawigatora Jerzego Dąbrowskiego. Byliśmy zaszczyceni mając możliwość osobistego złożenia życzeń Jubilatowi z okazji ukończenia 90 lat życia. Wszyscy podnosili nie tylko ogromne zasługi dla środowiska wojskowego ale również akcentowali cechy osobowe tak potrzebne w świecie powszechnego hejtu i braku szacunku dla drugiego człowieka. Jerzy, nasz Kolega i przyjaciel, jest dla nas wzorem pracowitości, opanowania, umiejętności szukania kompromisu i szczerego oddania sprawom środowiska emerytów i rencistów wojskowych.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zawody strzeleckie w Oleśnicy.

W dniu 24.04.2019 r. zostały przeprowadzone zawody strzeleckie z długiego karabinka pneumatycznego „Haral”. Strzelanie odbyło się na strzelnicy pistoletowej w zamku. Do zawodów przystąpiły trzy zespoły.

Najlepszymi strzelcami okazali się:

 • Koło ZŻWP „Lotnik” – Jan Kleczek – 84 pkt.;
 • Firma Plantpur – Sebastian Łabanowicz – 82 pkt.;
 • Bank PKO – Dyrektor Artur Mierzwa – 81 pkt.

Dla najlepszych zespołów zostały wręczone okazałe puchary, a wszystkim zawodnikom kierownik strzelania Pan Stach i Pan Barański wręczyli dyplomy uczestnictwa.

Jan Barański

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zebranie świąteczne Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej w Zajeździe „U Stefanii”.

        Zgodnie z planem zamierzeń na 2019 r. w dniu 9 kwietnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na zebraniu świątecznym. Już po raz kolejny miejscem spotkania blisko 90 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych Gości był Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej. Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu Koleżanek i Kolegów oraz Gości, poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięć Koleżanki Marii Walczakiewicz, która w dniu 10.02.2019 roku zmarła.

W śród Gości, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w naszym spotkaniu, dzieląc się własnymi doświadczeniami oraz składając życzenia świąteczne, min. byli:

 1. Pan BRONŚ Jan – Burmistrz Oleśnicy.

 2. Pan KUNAJ Tadeusz Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica.

 3. Pani BARTCZAK Dorota – Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury w Oleśnicy.

 4. Dziennikarz Panoramy Oleśnickiej Pan HUK Grzegorz.

Z wielką przyjemnością gościliśmy również wdowy naszych Kolegów, które dzięki stwarzanej atmosferze na naszych spotkaniach, coraz częściej podejmują chęć przystąpienia do Koła. Na naszym spotkaniu mogliśmy też podziękować właścicielom firm wspierających statutową działalność Koła min.: dla Firmy „PROFI” z Grabowa nad Prosną oraz indywidualnie obecnym na spotkaniu:

 1. Pani BATOG Justynie – Ligota Wielka.

 2. Pani TYMAŃSKIEJ Irenie – Ligota Wielka.

 3. Pani ŚWIĘCH Małgorzacie Smardzów.

za pomoc w organizacji tak miłych spotkań środowiskowych.

Spotkanie uatrakcyjnił swoim występem Męski Chór Teatrzyku „Retro” z Ostrowiny. Kierownikiem zespołu jest Pani Alina Żarecka.

Następnie w ramach spraw organizacyjnych i personalnych, powiadomiłem zebranych o przystąpieniu do naszego Koła Kol. Jana FROMMA.

Miłym akcentem było też wyróżnienie Koleżanek i Kolegów:

 1. Wpis do Księgi Honorowej Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu:

 • ppłk TRZCIAŃSKI Czesław;

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • st. chor. szt. SZCZEREK Władysław.

 1. Złoty Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • mjr BUDA Bogdan;

 • mjr KOTOWICZ Jan;

 • st. chor. szt. PLUCHA Edward.

 1. Srebrny Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • kpr. rez. BARYŁKIEWICZ Jerzy;

 • sierż. rez. SZYDEŁKO Eugeniusz;

 • por. rez. ŚWITOŃ Grzegorz.

 1. Brązowy Krzyż „Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • mjr LEJCZAK Zbigniew.

 1. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:

 • mł. chor. CHILA Jan;

 • st. chor. szt. DREWIECKI Marian;

 • sierż. szt. MILIAN Krzysztof;

 • kpt. SUMIŃSKI Eugeniusz;

 • Pani ŚWIERCZYŃSKA Irena;

 1. Medal XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • st. chor. szt. BIAŁY Edward;

 • ppłk CZERKAWSKI Mirosław;

 • ppłk GRZYB Henryk

 • ppłk HODERA Bogdan;

 • mł. chor. IDCZAK Marian;

 • mjr KOZŁOWSKI Henryk;

 • ppor. rez. OBIEGŁO Włodzimierz;

 • mjr WIECZOREK Jacek;

 • mat. rez. WÓJCIK Zdzisław;

 • mjr GRELA Wiesław;

 • mjr PIESIK Włodzimierz;

 • st. chor. szt. ZAPART Roman.

8. Medalem “Za wybitne zasługi dla ZZWP” – Pan Tadeusz KUNAJ
Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica.

9. Medalem okolicznościowym ZZWP – Męski chór przy Teatrzyku RETRO
z Ostrowiny.

Kolejnym punktem naszego zebrania były sprawy organizacyjne dotyczące:

 1. podanie informacji dotyczącej Zjazdu w dniu 14.09.2019 r. i podjęcie Uchwały walnego zebrania dotyczącej upoważnienia zarządu koła do organizacji trzeciego Zjazdu żołnierzy i pracowników wojska oraz sympatyków w 30 tą rocznicę rozformowania 1 szkolnego pułku samochodowego (czerwone koszary);

 2. referat – Polska w NATO, co się zmieniło po 20 latach;

 3. informacja dotycząca funduszu socjalnego;

 4. informacja dotycząca zawodów strzeleckich w dniu 22.06.2019 r.;

 5. składki – Nr Konta – dodatkowe wpłaty – Skarbnik.

 6. Plan współpracy w Oleśnicy – Przedsięwzięcia w 2019 r.- Plany do pobrania
  u Kol. Łaskiego.

 7. kolejne spotkania – tj. święta w dniu 2.05. 3.05, a w dniu 8.05 – Festyn
  z okazji Dnia Zwycięstwa – Pomnik godz. 16.00 i ATOL godz. 16.30.

Po czym kolega prezes zaprosił nas do wspólnego posiłku. Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy: żurek z jajkiem i kiełbasą, wędliny i sałatki, były też ciasta, owoce oraz długie koleżeńskie rozmowy. Przy wyjściu można było zabrać do domowej degustacji wyroby zawsze wspierających nas sponsorów.

Ja tam byłem i bardzo smaczne wielkanocne przysmaki próbowałem. Dołączam kilka zdjęć aby wspomnieć i pamiętać to miłe, świąteczne spotkanie w Dąbrowie…

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto:
Pan Grzegorz HUK – Panorama Oleśnicka.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Pożegnanie płk. Karola Walczaka.

Wczoraj na Wieczną Wartę odmeldował się nasz kolega i przyjaciel płk mgr inż. KAROL WALCZAK.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 15.04.2019 r. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Początek o godzinie 12.00 – pożegnanie w Kaplicy cmentarnej, następnie złożenie urny w grobie.

Pogrzeb z asystą wojskową.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZŻWP we Wrocławiu.

Szanowni Koledzy,

informuję. że 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w biurze Rady Osiedla GAJ przy ulicy Krynickiej 80 we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZŻWP we Wrocławiu.

kpt. Karol Horniczan – Przewodniczący WKR

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

25 marca 2019 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była ocena sprawozdawczości z działania ZW w 2018 roku. Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wręczenie dyplomów uznania dla Kolegów, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w składach Pocztu sztandarowego ZW ZŻWP we Wrocławiu wystawianego z okazji świąt państwowych i wojskowych.

Prezes ZW płk Marian Dąbrowski uhonorował dyplomem uznania:

 1. Koło ZŻWP im. gen. Ohanowicza:

    • st. chor. szt. Bandosz Edward;

    • st. chor. szt. Gadziński Józef;

    • mjr Pińczykowski Jan;

    • ppłk Makuchowski Fryderyk;

    • ppłk Kochanowski Mieczysław.

 1. Koło ZŻWP Saper:

    • płk Sypniewski Andrzej;

    • mjr Grabarczyk Tadeusz;

    • kpt. Wiśniewski Krzysztof;

    • ppłk Wamposzyc Stanisław;

    • kpt. Misiuna Piotr;

    • ppłk Miara Mieczysław;

    • ppłk Heilman Andrzej;

    • mjr Malej Wacław.

W kolejnym punkcie obrad sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch przedstawił wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2018 rok. Jako główny problem wskazał starzenie się szeregów (70% stanu osobowego wrocławskiej organizacji ZŻWP mieści się w przedziale wieku 70-100) i nieprzychylne traktowanie związku przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań omówił płk Jerzy Dąbrowski.

Prezes ZW płk Marian Dąbrowski przywitał Doradcę Prezydenta Wrocławia Pana Zbigniewa Korzeniowskiego, który przedstawił zebranym główne kierunki działania Urzędu Miasta w bieżącej kadencji. W ramach czasu na pytania do przedstawiciela UM Wrocławia wywiązała się dyskusja dotycząca następujących problemów:

 • Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środowisk emeryckich, organizowanie przez UM zawodów np. rozgrywki brydża sportowego, turnieje szachowe itp.

 • Utrzymanie pozytywnej opinii Wrocławia jako miasta otwartego i przyjaznego ludziom poprzez przeciwdziałanie mowie nienawiści, ksenofobi i wszelkim aktom braku tolerancji.

 • Rozwój aglomeracji wrocławskiej, pozytywne skutki i ewentualne zagrożenia.

Po krótkiej przerwie Wiceprezes – skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński przedstawił sprawozdanie z wykonania Planu finansowego na 2018 rok a następnie omówił Plan finansowy na 2019 rok.

W kolejnym punkcie obrad prezes ZW przeprowadził głosowania nad przyjęciem uchwał ZW:

 • Uchwała nr 6/X/19 w sprawie wyróżnienia wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.
 • Uchwała nr 7/X/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała nr 8/X/19 w sprawie przyjęcia Planu finansowego ZW na 2019 rok.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Jako następny wystąpił Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kpt. Horniczan Karol, który przedstawił sprawozdanie z działalności kontrolnej WKR i ocenę pracy ZW i kół Wrocławskiej Organizacji ZŻWP. Przewodniczący WKR stwierdził, że działalność organów statutowych prowadzona była w 2018 roku na wysokim poziomie.

Podsumowując obrady Prezes ZW przedstawił informację na temat przebiegu i wniosków wypracowanych na posiedzeniu Zarządu Głównego naszego związku, które odbyło się 19 marca 2019 roku. Poinformował również, że płk Lucjan Ławniczek został wybrany do składu ZG ZŻWP w Warszawie.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Apel Prezydium ZG ZŻWP i FSSM RP.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

70 rocznica zesłania Obywateli Polski na Syberię….

Publikujemy opracowanie – wspomnienia sybiraka, płk. Antoniego Tunkiewicza.

70 rocznica zesłania Polaków na Syberię.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz