Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

11 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była 37 rocznica powstania naszego związku.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

W pierwszym punkcie posiedzenia prezes ZW w uznaniu zasług dla ZŻWP wręczył wyróżnienia.

Odznaczeni zostali:

 1. Krzyżem Komandorskim za zasługi dla ZŻWP:

    • płk Adolf Sitarz;

    • płk Jan Stępień;

    • ppłk Tadeusz Bortnik.

 1. Krzyżem Złotym z Gwiazdą za zasługi dla ZŻWP:

    • mjr Andrzej Krzemiński.

 1. Wpisem do „Księgi Honorowej Zasłużonych dla ZŻWP”:

    • ppłk Henryk Grzyb.

 1. Wpisem do „Księgi Honorowej Zasłużonych dla organizacj wojewódzkiej ZŻWP”:

    • płk Henryk Alberski;

    • mjr Zbigniew Warnicki;

    • ppłk Krzysztof Chaszczewski;

    • ppłk Franciszek Mularczyk;

    • ppłk Czesław Trzciański;

    • mł. chor. Konrad Wiśniewski;

    • ppłk Jerzy Kłodkowski;

    • st. chor. szt. Edward Białecki.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych z przebiegiem i tematyką posiedzenia ZG ZŻWP w Skierniewicach.

Kolejnym punktem porządku obrad było wystąpienie prezesa ZW, w którym przedstawił historię powstania ZŻWP na Dolnym Śląsku, zmiany jakie następowały w trakcie 37 lat działalności kół i ZW.

Po przewie Wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z wejścia w życie przepisów RODO. Omówił również zasady planowania współpracy z jednostkami woskowymi na 2019 rok.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przypomniał zebranym o zbliżającym się terminie rozliczenia składek członkowskich oraz o odnowieniu prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty.

Czas przeznaczony na wystąpienia Prezesów Kół został wykorzystany na dyskusję na temat jak radzić sobie z kierowaniem pracą Kół w aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Swoje przemyślenia dotyczące działalności kół przedstawili między innymi prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza płk Adolf Sitarz i prezes Koła ZŻWP Ziemia Świdnicka płk Tadeusz BORTNIK.

Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper przedstawił dane statystyczne dotyczące wykorzystania Funduszu socjalnego na zapomogi w WBE Wrocław oraz zapoznał ze zmianami w warunkach przyznawania zapomóg.

W ostatnim punkcie Planu Posiedzenia ZW sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch zapoznał zebranych z wrażeniami z uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji na temat: ”Partycypacja Samorządu Terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa”. Ponadto omówił wybrane aspekty bezpiecznego posługiwania się Internetem.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.