POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP WE WROCŁAWIU W DNIU 11.12.2017 R.

         11 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2017 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2018 rok.

Posiedzenie rozpoczął Wiceprezes ZW płk Lucjan Ławniczek witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2017 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na konsekwencje wynikające z rozwiązania Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Przedstawił również wyniki współpracy z innymi stowarzyszeniami mundurowymi i z innymi organizacjami pozarządowymi.

Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wiceprezesa ds. obronnych ppłk Jana Barańskiego oceny działalności obronnej w 2017 roku oraz kierunków działalności w 2018 roku.

Jako następny wystąpił Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper złożył sprawozdanie z rocznej działalności ZW w zakresie udzielania pomocy socjalnej i zdrowotnej. Przedstawił również kierunki działalności socjalnej i zdrowotnej na 2018 rok.

Wiceprezes – skarbnik przedstawił koncepcję preliminarza dochodów i wydatków na 2018 rok.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2017 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2018 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Jerzy Dąbrowski, płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński.

Przygotowania do rocznej sprawozdawczości oraz wskazówki do poprawnego wykonania sprawozdań za 2017 rok przedstawił płk Jerzy Dąbrowski.

Ważnym głosem było wystąpienie Przewodniczącego WKR Kol. kpt. Karola Horniczana w sprawie przygotowania danych i wykonania sprawozdań z działalności kół za 2017 rok.

Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie 2 uchwały:

 • Uchwałę nr 3/X/17 z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP im. Piastów Śląskich.

 • Uchwałę nr 4/X/17 z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2018 rok.

W kolejnym punkcie płk Lucjan Ławniczek przedstawił Ocenę działalności ZW w 2017 roku i główne zadania do realizacji w 2018 roku. Jako najważniejsze zadanie wskazał przygotowanie do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Bardzo interesujące dla zebranych było wystąpienie Prezesa Honorowego ZW gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego, w którym bardzo wysoko ocenił działalność struktur i przedstawił etyczne podstawy koniecznych działań na przyszłość. Prezes Honorowy złożył życzenia świąteczne uczestnikom posiedzenia.

Następnie płk Lucjan Ławniczek podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił do sąsiedniej sali na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe, na którym, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył:

 1. Krzyż Komandorski za zasługi dla ZŻWP:
   • gen. bryg. Zdzisław Barszczewski;
   • płk Jerzy Dąbrowski;
   • płk Czesław Kociemski.
 1. Dyplom podziękowania za wsparcie działań ZW:
   • Pani Mariola Jasek;
   • Pan Andrzej Jasek;
   • Pani Beata Iwanicka-Stachera.
 1. Dyplom podziękowania za zaangażowanie w pracy spłecznej na rzecz ZW:
   • płk Tadeusz Bortnik;
   • st. chor. szt. Adam Chodaczyński;
   • ppłk Mirosław Wiercioch.

Następnie głos zabrał ks. por. Maksymilian Jezierski – Kapelan wojskowy składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.