Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

27 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad był stan przygotowań WO ZŻWP do X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

W pierwszym punkcie obrad płk Jerzy Dąbrowski przedstawił najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań. Wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2016 rok omówił sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch. Jako główny problem wskazał starzenie się szeregów (70% stanu osobowego wrocławskiej organizacji ZŻWP mieści się w przedziale wieku 70-100).

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi sprawozdanie finansowe za 2016 rok i projekt planu finansowego na 2017 rok.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych z oceną kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i oceną przygotowań do X Zjazdu delegatów Wrocławskiej Organizacji ZŻWP.

Jako ostatni wystąpił wiceprezes ds. społecznych, który omówił szczegóły przygotowań do X zjazdu, przedstawił projekt Regulaminu zjazdu oraz  kierunki i tezy jako propozycje ZW na X zjazd.

Kolejnym punktem były głosowania nad przyjęciem uchwał ZW:

  • Uchwała nr 33/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2017 rok.

  • Uchwała nr 34/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2016 rok.

  • Uchwała nr 35/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017r. w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP LEGNICA w Legnicy.

  • Uchwała nr 36/IX/17 w sprawie wyróżnienia wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.

  • Uchwała nr 37/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie uruchomienia zbiórki darowizn na pomoc prawną dla obrony naszych emerytur i rent.

  • Uchwała nr 38/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu obrad X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów”.

  • Uchwała nr 39/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rekomendacji Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zmian w statucie Związku w czasie XI Zjazdu Krajowego Delegatów.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W kolejnym punkcie w ramach wolnych wniosków odbyła się dyskusja, w której swoje przemyślenia dotyczące działalności kół przedstawili między innymi prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza płk Adolf Sitarz i prezes Koła ZŻWP Ziemia Świdnicka ppłk Tadeusz Bortnik.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.